T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR-manager adviseur recruiter loopbaancoach

HR-manager adviseur recruiter loopbaancoach

Werkervaring interimmanager

Persoonlijke ambitie
Gezien mijn achtergrond ben ik het best op mijn plek binnen organisaties die werkzaam zijn binnen de non profit of not only for profitsector. Met name organisaties binnen de Zorg- en Welzijnsector, sociale werkvoorziening, onderwijs, zakelijke dienstverlening of overheid hebben mijn belangstelling. Het liefst voer ik opdrachten uit op de gebieden: 1/ HR-management of –advisering, 2/ loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching of outplacement en 3/ recruitment/ werving en selectie. (de volgorde geeft niet per definitie mijn voorkeur aan).
Ik word door vroegere werkgevers en huidige opdrachtgevers getypeerd als analytisch denkend, kritisch meedenkend, flexibel in de omgang, groot zelfstartend vermogen, gaat doelgericht te werk, houdt zich aan zijn afspraken, is in staat goed te luisteren en te reflecteren, krijgt snel overzicht van de zaken die spelen, is een bruggenbouwer, komt met pragmatische ideeen, staat met zijn beide voeten op de grond, is resultaatgericht, vriendelijk maar vasthoudend en bewaakt de aan hem toevertrouwde processen.

Gecertificeerd loopbaancoach via het CMI (Career Management Institute) i.c.m. NOLOC

Werkervaring

1998-heden eigen bedrijf
HR-interimmanagement (manager HR, senior HR-adviseur, HR-beleidsmedewerker , verzuimadviseur
Opdrachten op het gebied van loopbaanbegeleiding/coaching en outplacement
Opdrachten op het gebied van Recruitment en arbeidsmarktcommunciatie
Werving- en selectieopdrachten voor organisaties die op zoek zijn
naar een specifieke medewerker

Zie de bijlage bij mijn Curriculum Vitae voor een overzicht van de door mij uitgevoerde opdrachten


1998 – 8/2003 Bosman & Vos Rijswijk (Personeelsadviesorganisatie)
Manager Werving en Selectie

• opzet van afdeling HR-recruitment vanaf de basis
• acquisitie nieuwe opdrachtgevers
• werving, selectie, plaatsing en begeleiden van kandidaten
• budgetverantwoordelijk voor deze recruitmentafdeling
• eindverantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen
• leiding geven aan 4 medewerkers

1992 - 1998 Mede oprichter/eigenaar van NTN Groep B.V. (toen de grootste particuliere thuiszorgorganisatie van Nederland met 40 vestigingen)
Manager HRM (MT-lid)
Ongeveer 4000 personeelsleden/ 1000 fte
* ontwikkeling afdeling HRM vanaf basis
* advisering regiomanagers over HRM-aangelegenheden
* aansturing afdeling personeel/salarisadminstratie (6 FTE)
* ontwikkeling van HRM-beleid
* begeleiding reorganisatie1985 - 1992 Regiomanager/mede-eigenaar NTN Thuiszorg B.V.
(ongeveer 200 personeelsleden op free lance basis)
* werving en selectie verpleegkundigen/verzorgenden
* contact onderhouden met thuiszorgcliënten
* bemiddeling om te komen tot een optimale zorgverlening
* financiële afhandeling van zorgverlening


1984 - 1989 - Hoofdverpleegkundige in verpleeg- en verzorgingshuis
te Amsterdam.
- Wijkverpleegkundige en A-verpleegkundige te Amsterdam.
- Psychiatrisch verpleegkundige op afdeling acute
crisisinterventie/ opname van Provinciaal Ziekenhuis Santpoort.

1978 - 1979 Assistent Accountant op accountantskantoor te Haarlem, gecombineerd met NIVRA-studie.
* alle voorkomende werkzaamheden als assistent accountant

Opleidingen

1998 Opleiding "De mobiliteits- en outplacementad¬viseur"
(licentie op testmateriaal om beeld te vormen van vaardigheden, kennis, talent en ambities van betrokken medewerker)

1996 Opleiding "mini-assessment in selectie"
(licentie verkregen tot houden/ontwikkelen van een mini-assessment center bij selectie van medewerkers)

1994 - 1996 VO Personeel en Organisatie.

1990 - 1993 Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit.
(Propedeuse)

1987 - 1989 Hoger Managementopleiding voor non-profit Instel¬lingen

1980 - 1984 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundigen (HBO-V)
(examenvakken gezondheidsrecht, agogiek en verpleegkunde)

1979 - 1980 Deficiëntieopleiding natuurkunde en scheikunde op VWO-
niveau ter voorbereiding op studie geneeskunde

1978 - 1979 NIVRA-studie 1e jaar

1971 - 1978 OVWO-opleiding (ongedeeld gymnasi¬um/athe¬neum)

Cursussen

2007 NLP in praktijk (VU Amsterdam)

2005 Management Drives (Management Drives B.V)

2004 Coachen op Socratische wijze (NVP)

1996 Training "Effectieve Tweegesprekken" (Plattel en partners)

1994 Werving en Selectie (NVP)

1994-heden diverse trainingen/seminars/symposia op het brede terrein van
personeelsmanagement, werving en selectie en loopbaanadvisering
Hobby’s Zeilen, tennis, (berg)wandelen, verre reizen maken en lezen.

Lidmaatschappen : Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid NVP
Recruiters United (belangenorganisatie voor recruiters)
NOLOC (belangenorganisatie voor loopbaan- en
outplacementadviseurs)Bijlage

Uitgevoerde opdrachten (de meest recente opdracht staat bovenaan)

• Gemeente Rotterdam, dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nog lopend)
Als senior recruiter verantwoordelijk voor de werving en selectie volgens de STAR-methode van 40 nieuwe klantmanagers op HBO niveau en de verankering van het selectietraject binnen de organisatie
• Woonzorgorganisatie Florence te Rijswijk (lopend vanaf okt 2008) als loopbaanadviseur begeleiding van 30 boventallig verklaarde medewerkers naar een andere functie binnen c.q. buiten de organisatie.
• UWV/CWI (lopend vanaf 2003)
Begeleiding van individuele kandidaten met een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO-trajecten)
• Begeleiding kandidaat in kader van loopbaancoaching (periode 2008-2009)
Loopbaancoaching van een kandidaat met een eigen ontwerpbureau in de grafische sector
• Organisatie voor mensen met verstandelijke beperking Oud Beijerland (juni- aug 2009) Op basis van ZZP-score en andere gegevens formuleren van formatieplan en vervolgens advisering over vernieuwde roostering van diensten. Daarnaast organisatieadvies over invoering ZZP.
• Fusieorganisatie Thuiszorg en Woonzorg te Den Haag (sept 2008 – jan 2009) MEAVITA Nederland Deelname als mede-projectleider namens HRM aan de projectgroep ZorgZwaartePakketten (ZZP) en formulering formatieplan aan de hand van deze uitkomsten, daarnaast het (her)opzetten van het mobiliteitsbureau voor interne medewerkers en het uitbouwen van de werving-en selectieactiviteiten voor vacatures. Aan het eind van de opdracht 60 functiebeschrijvingen herschreven en aangepast.
• Gemeente Rotterdam Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nov 2007 – sept 2008)
als senior recruiter verantwoordelijk voor de werving en selectie van 60 nieuwe
klantmanagers op HBO niveau en de verankering van het selectietraject binnen de
organisatie, het opleiden van teammanagers in het selecteren volgens de STAR-methode
en het opzetten van een systeem ter bewaking van het werving- en selectieproces.
• Thuiszorgorganisatie Gouda/Zoetermeer VierstroomZorgring(aug 2007 – okt 2007) begeleiding in het laten afvloeien van 1000 medewerkers in het kader van de gevolgen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Daarnaast begeleiding van medewerkers naar zelfstandig uitoefenen van het beroep
• Organisatie voor Wonen en Zorg Den Haag Meavita Nederland(jan 2007 – juli 2007)
Als senior Personeel- en Organisatieadviseur werkzaam binnen twee locaties van de organisatie met diepgaande problematiek op personeels- en managementgebied
• Organisatie voor Wonen en Zorg Den Haag Meavita Nederland(aug 2006 – jan 2007 )
Als senior beleidsmedewerker stafbureau ontwikkeling en implementatie van een zorgleefplan voor de hele organisatie (10 huizen); ontwikkelen programma van eisen Electronisch Clienten Dossier, stroomlijning overleggen commissies en andere overlegvormen binnen de organisatie

• Opleidingsorganisatie op gebied van Vervoer, Transport en Logistiek VTL Alphen a/d Rijn (2007)
Als extern selecteur naast manager selectiegesprekken gevoerd voor een 5-tal nieuw te vormen functies na een reorganisatie-traject.
• ABN AMRO Amsterdam (2007)
Geven van workshops sollicitatie-vaardigheden aan ICT-ers die door reorganisatie moesten gaan zoeken naar een andere functie

• Brancheorganisatie grafische ondernemingen KVGO (2007)
Geven workshops op gebied personeelsmanagement
(werving/selectie; motiveren medewerkers, loopbaanontwikkeling, gesprekstechnieken, functionerings/beoordelingsgesprekken etc)
• Organisatie voor Wonen en Zorg Den Haag Meavita Nederland (jan-juni 2006)
Als senior beleidsmedewerker HRM a.i. voor een organisatie van 10
verpleeg/verzorgingshuizen evaluaties van functies uitgevoerd, formatieplannen
opgesteld, systeem voor flexibele werkvormen ontwikkeld, projectcoordinator
kwaliteitssysteem in-door- en uitstroom, advisering over mobiliteit van personeel bij 5
nieuwbouwprojecten.
• Thuiszorgorganisatie Nieuwe Waterweg Noord Schiedam (2005/2006)
Als verzuimmanager a.i. in kaart brengen van het huidige verzuim (18%) en dit terugbrengen naar 8%. Daarnaast begeleiding van langdurig zieke medewerkers naar een andere functie binnen/buiten de organisatie.
• Hogeschool in Noord Holland (2006)
Loopbaanbegeleiding docent natuur- en scheikunde
Outplacement docent techniek
• Stichting voor openbaar onderwijs (2006)
Begeleiding/coaching adjunct-directeur
Begeleiding/coaching docent
Begeleiding/coaching directeur
• Organisatie Sociale Werkvoorziening (2005/2006)
Outplacement Hoofd P&O/Hoofd Reïntegratie
• Technisch ontwerpbureau (2005/2006)
Loopbaanbegeleiding technicus/projectmanager
• Bouwbedrijf/Architectenbureau Den Haag (2005)
Outplacement consultant
• Vakbond Zuid Holland (2005)
Outplacement medewerker klantenservice
• Regionaal Opleidings centrum Zuid Holland (2003)
Werving en selectie Hoofd P&O
• Commerciële thuiszorgorganisatie ( 2002)
Als gevolg van reorganisatie coördinatie van herplaatsing 30 regiomanagers, regiocoördinatoren en zorgcoördinatoren via een zelf opgezet mobiliteitsbureau.
• Gemeente in Zuid Holland (2003)
Outplacementtraject senior P&O adviseur
• Reguliere thuiszorgorganisatie (1998)
Werving en selectie van 100 nieuw aan te trekken verzorgenden en thuishulpen


Opleiding interimmanager

HBO-V
VO Personeel en Organisatie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

zie CV

Talenkennis interimmanager

NL en Engels en Duits

Overig

zie CV

 beschikbaar?