T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Business Analist, Crisis, Project & change Manager

Business Analist, Crisis, Project & change Manager

Work Experience

2008 – 10/08 Atos Origin Nederland, Utrecht
Programma Directeur (voor Achmea)

Nieuwe functie ter verbetering van de dienstverlening aan key accounts:

Divisie en business unit overschrijdend programma management voor projecten en de levering van diensten aan Achmea.
Outsourcing transitie management. Coördineerde de transitie van het applicatiebeheer van Achmea Pensioen systemen van een derde service provider naar Atos Origin.
Business analyse, oplossing/aanpak en offerteproces voor een SAP Health Care implementatie binnen Achmea Zorg.


2006 – 2007 ING – Nationale Nederlanden, Den Haag
Manager Intermediair Administratie Verzekeringen (SSC)

De afdeling bevond zich een crisissituatie. Hoogopgelopen stress en frustratie en een (onbekende) achterstand van 2400 dossiers. Productiviteit was gestagneerd. Binnen twee maanden ging een nieuw administratief kernsysteem live.

Crisis management: business analyse, ontwerp en implementatie van een actieplan.
Werkvoorraadbeheersysteem ingevoerd met daaraan gekoppeld een productiviteits-rapportage per medewerker.
Takenpakket geherdefinieerd en uitgedund / elders belegd binnen de organisatie.
Afdeling getransformeerd van stuurloos, reactief en ‘bezig’ naar enthousiast, proactief, resultaat- en klantgericht team.
Individuele en clusterproductiviteit structureel verbeterd tot circa 300%.
Personele bezetting in overeenstemming gebracht met normale werksituatie, maar met flexibiliteit om toekomstige veranderingen te kunnen accommoderen.


2001 – 2006 Ernst & Young Nederland, Rotterdam
Business Lead, Project & Change Manager GFIS (People Soft)

Implementatie van een Global Financial Information System (People Soft), voor global & local practice management, management en financiële administraties en rapportages, ter ondersteuning van de globalisering van Ernst & Young.

Definitie & specificatie fase:
Business analyse, impact en risico analyse, eisendefinitie voor Nederlandse praktijk.
Synchronisatie van global en local functionele eisen van de top tien landenpraktijken.
Herontwerp van business en organisatie; veranderstrategie voor Nederlandse praktijk.
Nieuwe functionele applicatie(componenten) infrastructuur uitgewerkt inclusief interfaces en datastromen (future state).
Substantieel BPR proces gedefinieerd en uitgevoerd / begeleid ten behoeve van de lokale implementatie van GFIS.
Stakeholder management op alle niveaus.
Voorzitter of deelnemer van internationale werkgroepen op het gebied van: engagement economics, interoperability & transfer pricing, management rapportages, grootboek betalingsverkeer, debiteurenbeheer, cashverwerking, global billing en time & expense.
GFIS Functional Application Components Reader samengesteld dat als GFIS Handboek de hele wereld is overgegaan.
Continue verwerken en aanpassen op basis van voortschrijdend inzicht.

Implementatie & live fase (overlappend met project directeurschap voor E&Y Cessa):
Adviseur en go to person.
Uitwerking, implementatie van de change management strategie.
Training en begeleiding van partners, senior managers en controllers.
Operationalisering en monitoring van nieuw beleid en procedures.

Nevenactiviteiten:
Business analyse, gevolgd door herontwerp van credit management voor de Nederlandse praktijk en inrichting van een shared service center. Tevens herinrichting van het credit management systeem (On Guard).
Actief in de Global Finance Operations Steering Group (2002-2003)
Lid van de GFIS International User Group (2003-2004)
Lid van de GFIS Global Steering Committee (2004-2006).
- Initieerde een Area Support model voor implementatie van GFIS binnen kleine(re) landen ter vergroting van de controle en tijdigheid en het benutten van leereffecten.
Binnen de Centraal Europese Area actief betrokken bij de identificatie van samen-werkings-, standaardisatie en shared service center (SSC) mogelijkheden (o.a. een Area brede implementatie van People Soft HR).


2004 – 2005 Ernst & Young CESSA, Praag
Project Directeur GFIS (People Soft)

Ernst & Young CESSA is een maatschap van vijf landenpraktijken: Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië en Kroatië. De eerste multi-country implementatie van GFIS.

Project in crisis overgenomen van voorganger; slecht georganiseerd en op achterstand.
Voerde een project status- en business analyse uit. Herstructureerde projectteam en -aanpak en vestigde een adequate samenwerking tussen de Cessa landen onderling en met het US Centrale Project Team.
Integreerde van verschillende (financiële) datasets (data conversie), culturen, werkwijzen, systeemomgevingen en wettelijke vereisten tot een éénduidige proces – en systeemomgeving, met beperkte statutair vereiste vrijheden per land.
Project gekanteld van “reactief en op achterstand” naar “pro-actief en tijdig”, hetgeen leidde tot een beheerste en succesvolle go live.2000 – 2002 Ernst & Young Nederland, Rotterdam
Project Manager

CABS2000, het nieuwe practice management systeem van Ernst & Young kende een problematische introductie met instabiliteit en functionele en technische gebreken.

Oude projectorganisatie ontbonden en systeem in eigendom gebracht bij Finance.
Business analyse uitgevoerd en complexe probleemsituatie ontward en helder gemaakt, resulterend in een tiental specifieke aandachts-/verbetergebieden;
Plan van aanpak opgesteld en geïmplementeerd met nieuw projectteam.
Functioneel en technisch systeembeheer en –onderhoud als mede release management geherstructureerd.


2000 – 2001 RDW Centrum voor Voertuigtechniek en informatie
Project adviseur / Business Analist

Project ter verbetering van efficiency en snelheid van de individuele afgifte kentekenbewijzen (IAK) was vastgelopen. Opdracht: het project nieuw leven in te blazen en te adviseren omtrent corrigerende maatregelen.

Naast organisatorische veranderingen waren de belangrijkste aanbevelingen:
Overstappen op een holistische projectbenadering; eerst het volledige gewenste eindplaatje uitwerken, om van daaruit verder / opnieuw te ontwikkelen;
90% kantelen van het proces, waarbij het keuringsproces niet centraal stond.
De aanbevelingen leidden tot aanzienlijke vereenvoudiging van het proces en het project, maar impliceerden tevens dat eerder opgeleverd werk onbruikbaar zou worden. Doorgaan op oude voet zou tot verdere stagnatie, ongewenste complexiteit en een heel duur project leiden.


2000 Marsh Nederland (risk and insurance services), Rotterdam
Consultant / Business Analist

Business analyse en feasibility study voor een online informatiesysteem voor cliënten.
Functionele en technische eisen, randvoorwaarden en risico’s gedefinieerd.
Plan van aanpak op hoofdlijnen voor implementatie opgeleverd.


1998 – 2000 KLM Risk Advisory and Insurance Services (RA&IS), Amstelveen Project Manager / Business Analist

Business analyse, ontwerp en de herpositionering van RA&IS tot een global Shared Service Center (SSC) binnen de KLM Groep uitgewerkt.
Herontwerp van processen, rapportage en datastructuren.
Selectie en implementatie van een nieuw Risico Management Informatie Systeem voor schaderapportage, claimregistratie en –afhandeling.
Draaiboek voor uitrol van het systeem naar andere divisies en verkoopkantoren wereldwijd.


1999 KLM
Information manager Finance & Treasury

Inrichting van een project management office (PMO) voor corporate projecten en systemen.
Gaf invulling aan de inrichting van het PMO voor Finance;
Bracht lopende projecten onder de vleugels van het PMO
Coördineerde de business analyse, het ontwerp en de start-up van het project voor de inrichting van een global shared service center (SSC) voor betalingsverkeer en cash management binnen de KLM Groep.


1997 – 1999 KLM Passage Divisie, Amstelveen
Business Lead Euro implementatie

Managede de implementatie van “trading in euro” binnen Marketing, Sales, Revenue Management, Revenue Accounting, Tax Free, Catering, Training en de Europese verkoopkantoren.
Business analyse > project-, change management & communicatieplan opgesteld
Projectorganisatie, -inrichting en bemensing gerealiseerd
Detailkennis opgedaan over samenhang tussen instanties en processen in luchtvaart: IATA, agenten, reserverings-, ticketing- en financiële verrekeningsprocessen.


1995 – 1997 KLM Pensioenfondsen, Amstelveen
Project Manager / Business Analist

Business analyse uitgevoerd en op basis daarvan de herpositionering van het fonds-kantoor uitgewerkt, zodanig dat naast de drie KLM Pensioenfondsen, ook voor derden gewerkt zou kunnen worden.
Business Process Redesign doorgevoerd voor de afdelingen Financiële Administratie, Financiële Beleggingen en Onroerend Goed Beleggingen (35 fte).
Gecombineerd multi-vendor selectieproces uitgevoerd voor nieuwe systemen, die met elkaar samen moesten gaan werken.
Betalingsverkeer en de cash management functie gereorganiseerd.
Plannen van aanpak voor de implementatie van de nieuwe systemen afgerond.
Eisendefinitie voor uitbesteding van onroerend goed beheeractiviteiten gecoördineerd; (is later daadwerkelijk gerealiseerd).


1995 – 1996 KLM Finance & Treasury, Amstelveen
Project Manager

Reorganisatie van de Treasury afdeling, business analyse, herontwerp van processen en selectie en implementatie van een Treasury Management Informatie Systeem (TMIS).1994 – 1995 KLM Corporate Staff & Finance, Amstelveen
Controller

Leiding over controle organisaties en administraties van corporate stafdiensten (40 fte).

.
1992 – 1993 VSB Groep / Nutsspaarbank, Den Haag & Utrecht
Manager Back Office Treasury & Project Manager

Business analyse, plan van aanpak en implementatie de administratief organisatorische overheveling van Treasury Nutsspaarbank naar VSB Groep Treasury in Utrecht.


1991 – 1992 Verenigde Spaarbank Bank, Utrecht
Manager Back Office Treasury & Project Manager

Reorganisatie van back office, herinrichting van processen en controle procedures.
Leidinggevend aan de organisatorische inrichting van VSB Treasury (front en back office) en de overgang van Verenigde Spaarbank naar VSB.
Uitwerking en implementatie van alle relevante aspecten inzake administratieve organisatie, automatisering, personeelszaken en externe relaties.
Vastlegging van beleid in Treasury Manual voor de VSB Groep.


1978 – 1991 DIVERSE FUNCTIES BIJ SHELL:

12/89 – 05/91 Cash Manager
Shell Pensioenfonds (Rijswijk)

01/89 – 1189 Manager Economics & Information
Shell Nederland Marketing Wegverkeer (Rotterdam)

05/86 – 12/88 Manager Commercial Services & Contracting
Shell Nederland Raffinaderij Pernis

04/83 – 04/86 Hoofd Regionale Finance Accounting & Commercial Services
Nederlandse Aardolie Maatschappij ( Rijwijk en Velsen)

07/82 – 03/83 Construction Team Controller (Onshore Pipeline Replacement Project)
Shell Exploration & Production (Qatar – Doha)

09/81 – 12/81 Construction Team Controller ad interim (Malaysia LNG Project)
Shell Manufacturing Oil & Gas (Bintulu - Sarawak, Maleisië)

09/78 – 06/82 Project Controller - Manufacturing Oil & Gas
Shell Internationale Petroleum Maatschappij (Den Haag)


Education

Erasmus University Rotterdam - Business & Commercial Economics

Skills

Kerncompetenties:
 Complexe / multi-disciplinaire / strategische / business / shared service centre projecten, met een (zware) finance, accounting of IT component
 Liaison tussen business, finance and IT.
 Business analyse
 Project & Change management
 Crisis management in operationele en projectomgeving
 Proces- / supply chain management
 Kostenbesparingsprojecten


Languages

Dutch and English
German, French and Spanish latent; would need a refresher course and more active use.

Other

Resultaatgerichte people manager. Pragmatisch, organisatorisch en communicatief sterk. In staat invloed uit te oefenen op alle niveaus binnen een organisatie, stakeholders te mobiliseren en het beste uit mensen / teams te halen. Natuurlijke neiging om doelen en verwachtingen te overtreffen en succes met anderen te delen. Proactief, ook in het onderkennen van kansen en risico’s. Snel in het doorgronden van problemen. Organisatie en people sensitief.

 beschikbaar?