T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-manager in de zorg

Interim-manager in de zorg

Werkervaring interimmanager

2010 – 2011 Manager werk en dagbesteding verstandelijk beperkten
Het brengen van het Huis op Orde. Verbetering van bedrijfsprocessen. Kostenreductie. Productieverhoging. Realiseren van maaltijdvoorzieningen op locaties.
2009 - 2010 Manager bedrijfsvoering Curatieve Verslavingszorg
De curatieve verslavingszorg gesplitst in twee bedrijfsonderdelen ambulant en klinisch. Uitbreiding van een klinische afdeling, inkrimping van een klinische afdeling. Versterken van de integrale zorg tussen clusters en behandelvragen.
2009 - 2010 Locatiemanager Maatschappelijk Centrum dak- en thuislozen
Implementeren van verbetervoorstellen op kwaliteit en kwantiteit van het Maatschappelijk Centum. Methodiekbeschrijving en implementatie van de doorstroomvoorziening. Kanteling doorontwikkelen vanuit de sociaal pensionwerkwijze naar doorstroomvoorziening. Procesontwikkeling.
2009 Adviseur met betrekking tot verstandelijk beperkte gedetineerden ISD
Avisering met betrekking tot de start van een nieuwe specialistische afdeling.
2008 - 2009 Programmamanager ISD
Procesbewaking van de uitvoering van de maatregel ISD, vertegenwoordiger van de inrichting bij ketenpartners [GGD, Reclasseringsorganisaties, Openbaar Ministerie en gemeenten] en rechtbanken, adviseur van de unit directeur.
2008 Manager bedrijfsvoering Curatieve Verslavingszorg
Reorganisatie van de bedrijfsvoering na de fusie. Implementeren van de cliëntvolgsysteem. Versterken van de overlegstructuur. Bijdragen aan het jaarplan en begroting. Aanscherpen van de productieopdracht. Coachen teamleiders. Ontwikkelen van afdelingsoverstijgende ondersteuningsinstrumenten op het gebied van financiën en hrm. Versterken van de overlegstructuur.
2007 - 2008 Manager Curatieve Verslavingszorg
Manager Curatieve Verslavingszorg voor drie locaties: Amsterdam [2] en Texel. Reorganisatie van de overlegstructuur, onderliggende administratieve en financiële processen, en integratie met andere onderdelen in de organisatie.
2007 Teamleider Curatieve Verslavingszorg
Teamleider en veranderaar van teamoverstijgende processen, gericht op resultaten in de productie.
2006 Gedragswetenschapper Jeugdzorg
Inhoudelijk adviseur en coach van gezinsvoogden, werkzaam in het werkveld uithuisplaatsing en onder toezicht stelling.
2005 Gedragswetenschapper - veranderadviseur GGD jeugdgezondheidszorg Zuid Limburg
Klinisch psycholoog, adviseur en implementatie van organisatieaanpassingen als gevolg van de fusie, overlegstructuur, resultaatgericht management;
2003 - 2004 Integraal Operationeel Manager
Het operationeel integraal [verander-]management binnen afdeling Facilitaire Zaken
2003 - Coach – consultant
Individueel coachen in het kader van Individuele Reïntegratieovereenkomsten en andere persoonlijke ontwikkelingsvragen.
2002 - Onderzoeker - consultant
Persoonlijkheidsonderzoeken;
Onderzoeken van de werkprocessen en maken van een risicoanalyse
2002 - 2003 Operationeel manager bij een D2 overheidsorganisatie
Het aansturen van de afdeling Facilitair Bedrijf; het samenvoegen van facilitaire diensten [waaronder DIV] tot één nieuw Facilitair Bedrijf; het veranderen en inrichten van werkprocessen;
2001 - 2002 Integraal Operationeel Manager bij een gemeente
Het operationeel integraal [verander-]management binnen afdeling Facilitaire Zaken
2000 - 2001 Integraal Operationeel Manager bij een gemeente
Het operationeel [verander-]management binnen een onderafdeling van Facilitaire Zaken;

Opleiding interimmanager

2009 Focus Conferencences Verandermanagement getuigschrift
2005 Prince2 foundation getuigschrift
2000 Nederlands Recht, Open Universiteit onderbroken
1991 Pedagogische Wetenschappen, specialisatie Orthopedagogiek Jeugdhulpverlening, Universiteit van Amsterdam Doctoraal Bul
1987 HBO inrichtingswerk, Ciksa Amsterdam en Hogeschool Hengelo Diploma

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Procesmanager met een resultaatgerichte stijl, met oog voor de cultuur van de organisatie en de medewerkers. Bruggenbouwer en communicator. Beslisser. Professionele klantvriendelijkheid gaat gepaard met humor en directheid. Samenwerker. Peoplemanager.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits en Frans

Overig

Sociaal, direct, humor, analytisch, creatief, beslisser, mensen-mens.

 beschikbaar?