T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Logistiek & Supply Chain Professional

Logistiek & Supply Chain Professional

Werkervaring interimmanager

Ik ben een energiek en praktisch (hands-on) ingesteld persoon met een ruime en brede ervaring in het inrichten, aansturen, veranderen en optimaliseren van supply chain / logistieke processen binnen een productie, service of handels omgeving.
Ik ben in mijn element als ik mijn kennis en kunde kan inzetten om (vernieuwende) concepten en stucturen te ontwikkelenen en deze samen met de organisatie te realiseren.
Gewend om te werken en communiceren op alle niveaus en door goede afwegingen te maken tussen theorie en praktijk de beste resultaten te behalen. Niet alleen bedenken, maar ook doen.
Ik overzie processen snel, ben analytisch sterk en resultaat gericht, maar altijd met als doel om samen met de medewerkers het maximale eruit te halen.
Lean Thinking en het streven naar Operational Excellence zijn voor mij belangrijk als leidraad in mijn werk.

Loopbaan:

11-2008 - Heden: Supply Chain Professional; Management Support
Zelfstandig professional die organisaties helpt om logistiek & supply chain processen efficiënt en effectief in te richten, aan te sturen en te verbeteren. Dit doe ik bij voorkeur in een service, productie of handels omgeving. Ik ben in te zetten als interim manager, consultant of projectleider.

Relevante (internationale) opdrachten :
• Ontwikkelen van een strategie om van een technisch gericht naar een ‘Global’ logistiek georiënteerd bedrijf te komen. Activiteiten; ontwikkelen strategie, opstellen logistiek concept, invoeren eerste stappen, opzetten en leiding geven aan centrale logistieke organisatie, inrichten wereldwijde voorraadpunten, cultuurverandering en coaching.
(Baggerschepen en equipement, IHC Merwede Parts & Services. Rol interim Logistiek manager)
• De levering van onderdelen t.b.v. productie, service en verkoop weer op de rails krijgen na een niet goed uitgevoerd ERP (SAP) implementatie. Activiteiten: (crisis management) zeker stellen levering onderdelen, leiding geven aan logistiek proces, procesanalyse o.b.v. VSM, opstellen plan voor structurele verbetering, invoeren eerste stappen.
(Fabrikant van speciale zware landbouwmachines, AGCO Corp. Rol; interim Operations manager).
• Opstellen van een supply chain masterplan voor de integrale aansturing van een productielijn ten behoeve van een groot en complex toekomstig revisie / modificatie project. Activiteiten: projectplan en planning opstellen, ontwerpen lijninrichting en bevoorrading op basis van TPS / Lean, outscourcing logistieke activiteiten, afstemming met andere disciplines.
(Refurbishment & Onderhoud van treinstellen; NedTrain Haarlem; Rol Projectleider).
• Ontwerpen van nieuwe logistieke organisatie en het realiseren van een nieuw magazijn, Activiteiten: opstellen logistiek concept, eerste stappen inrichting en omvorming (cultuurverandering, coaching), nieuw magazijn gezocht, ingericht en verhuizing gecoördineerd.
(Verkoop en service van ventilatiesystemen in België. Zehnder Groep Belgium, Rol; projectleider).
• Het ontwikkelen van een integraal besturingsconcept voor de realisatie van een klantorder gestuurd assemblage proces. Activiteiten: opstellen integraal (supply chain) logistiek concept, afstemming tussen processen, inrichting S&OP, definiëren performance indicatoren.
(Fabrikant van ventilatiesystemen; J.E. Stork Air; Rol consultant)
• Verbeteren forcasting en de vertaling daarvan naar een actuele productieplanning. Activiteiten: ondersteunen projectgroep om de informatie van de diverse sales kantoren (wereldwijd) te vertalen naar een actuele productieplanning, waardoor de productie met een grotere betrouwbaarheid op een (kosten) efficiënte wijze plaats kon vinden.
(Fabrikant van wasmachines; ASKO Appliances AB Sweden; Rol consultant).
• Ontwikkelen van een plan voor verbetering prestaties centraal onderdelen magazijn. Activiteiten: analyse knelpunten, voorraad- en assortiment analyses, verbetervoorstellen, roadmap voor realisatie opstellen.
(Verkoop en service Volvo Construction equipment; Kuiken NV; Rol consultant)
• Ontwikkelen van plan om met minder voorraad een hogere servicegraad naar klanten te bereiken. Activiteiten: voorraad en assortiment analyses, inrichting ERP-systeem, optimaliseren productieplanning, optimaliseren magazijnproces, ondersteunen realisatie.
(Fabrikant en distributeur van reinigingsmiddelen; Wecovi; Rol consultant).
• Logistieke data op orde brengen na de implementatie van een nieuw ERP systeem. Activiteiten: herstelplan opstellen, coördineren data herstel, logistieke verbeteringen doorgevoerd, coaching medewerkers.
(Woningbouwvereniging; Mooiland Maasland; Rol consultant)

01-2011 - 01-2012: Associate; Trento Engineering;
05-2009 - 01-2012: Partner; Mondea
Partners waarmee ik heb samengewerkt voor de uitvoering van bovengenoemde opdrachten.

02-2012 - 07-2013: Manager Parts & Logistics (a.i.); Kuiken NV
Benelux verantwoordelijk (P&L) voor; centrale inkoop, verkoop van onderdelen, assortiment- en voorraad beheer (SCM), magazijnen w.o. centraal DC en distributie. 35.000 sku’s, 35-40 mdw’s,TO >10M€, MT-lid.
• Optimaliseren prijsstelling onderdelen wat resulteerde in verhoging rendement.
• Aanpassen organisatie gericht op een ‘full service 24/7 concept’, reorganiseren activiteiten en medewerkers coachen naar de nieuwe situatie.
• Realiseren van nieuw logistiek concept voor innight aanlevering onderdelen aan service en klanten.
• Herinrichten logistiek proces op de gewijzigde materiaalstromen (toename retourstromen, afbouwen magazijnlocaties in het land).

10-2004-10-2008 : Director Nefit Parts Service; Bosch ThermoTechniek bv
09-1999-09-2004 : Manager spare parts; Nefit Buderus bv
Verantwoordelijk (P&L) voor productie, beschikbaarheid en wereldwijde levering van onderdelen en accessoires voor de door Nefit gefabriceerde producten. In 2004 is Nefit onderdeel van Bosch geworden.
Activiteiten team: verkoop, product- en material management, assemblage, reparatie/revisie, verpakken, magazijn en distributie. Lid MT-productie en MT commercie, 35-50 medewerkers, 14.000 SKU’s, TO > 30M€.

Belangrijkste resultaten:
• Ontwikkelen van een business model en klant georiënteerd logistiek besturingsconcept. Op basis hiervan heb ik de spare parts activiteiten gereorganiseerd en een nieuwe organisatie neer gezet (BU structuur).
• De organisatie ontwikkelt van ‘uitvoerders’ naar klantgerichte ‘service medewerkers’ verantwoordelijk voor de gehele (A tot Z) uitvoering en opvolging van klantorders, reparaties, retouren en reclamaties.
• Ontwikkelen en invoeren van een ‘Time After Market’ methodiek en gedifferentieerd (parts) prijsbeleid.
• De samenwerking met andere afdelingen zoals verkoop toestellen, service, productontwikkeling en inkoop ontwikkelt en een succesvol S&OP proces ingericht.
• Lean principes en Kaizen binnen Parts Service geïntroduceerd. Op basis daarvan 5S, workshops, KPI’s en BSC als uitgangspunt voor het continue verbeteren ingevoerd.
• Proces o.b.v. lean principes opnieuw fysiek ingericht (deels nieuwbouw, herinrichting en optimaliseren magazijn & assemblage). Resultaat: -/- 30% voorraad en -/- 25% arbeid.
• Logistieke tools en systemen zoals wireless orderpicking, SlimStock, APS en WMS ingevoerd. Inrichten van een KPI-dashboard met escalatiestructuur. Realisatie web-shop voor onderdelen.
• De medewerkers ontwikkelt en gecoacht naar de nieuwe veranderde situatie met als resultaat een hecht en betrokken team. Door het maken van duidelijke afspraken en het geven van de noodzakelijke ruimte heb ik een cultuur van eigen verantwoordelijkheid, samen sterk en gericht op continu verbeteren gerealiseerd.
• Activiteiten van zusterbedrijf over genomen en vestiging gesloten. Deze activiteiten later geoutsourced naar een LSP.
• Initiatiefnemer van intensieve samenwerking met leveranciers, groothandels en buitenlandse agenten gericht op standaardisering en optimaliseren van de processen (Kan Ban, SCM, VMI). Inrichten van een ‘suppier hub’ en ‘milk-run’ t.b.v. het ‘just in time’ aanleveren onderdelen t.b.v. assemblage en reparatie.
• In internationaal Bosch groepsverband, assortiment- en distributieoptimalisatie, mede bedenker van de ‘Global Bosch TT spare parts vision’. Het Nefit Parts Service proces fungeerde hiervoor als ‘bench mark’.
• Zeer tevreden klanten, een stabiele leverbetrouwbaarheid >98% als gevolg van een efficiënt en kwalitatief hoogstaand proces met een lage beheerste voorraad en een acceptabel kostenniveau.

Genomineerd als Supply Chain Professional 2008 (SCM Magazine).

1994-1999 : Hoofd Logistiek & Inkoop.
NS Infraservices Railbedrijf Noord / Volker Stevin Rail & Traffic
Verantwoordelijk voor de inrichting en dagelijkse aansturing. Pioniersrol, Infraservices was een nieuw bedrijf ontstaan uit de NS. Activiteiten: inkoop, magazijn, logistiek, service, wagenpark en materieelbeheer.

Belangrijkste resultaten:
• Opstellen van een logistiek, inkoop en service concept en op basis daarvan de centrale afdeling Logistiek & Inkoop ingericht en een aantal bestaande decentrale magazijnen gesaneerd.
• Verantwoordelijk voor investeringen in materieel, opstellen en afsluiten van SLA’s voor materieel.
• Opzetten inkoop, onderhandelen over en afsluiten van inkoopcontracten.
• Inrichten van een serviceorganisatie (24/7) incl. materieelverhuur en onderhoud- en revisie werkplaats.
• Initiatiefnemer voor het optimaliseren van de voorraad in de keten, JIT aanlevering benodigde materialen op werkplek (on-stop shop voor tijdskritische klussen aan het spoor), inrichten landelijke storingsdepots, afvoer en hergebruik van materiaal (retour logistiek).
• Rol als projectleider op gebied van: ISO en VCA-certificering en de migratie naar een nieuw ERP-pakket.

1992-1994 : Systeemmanager informatiesystemen;
Nederlandse Spoorwegen, Infrabeheer

Verantwoordelijk voor de systeemafname, testen en het landelijk invoeren van een in eigen huis ontwikkeld ERP-pakket. Onderdeel was het opzetten van een beheersorganisatie en hieraan leiding geven.

1985-1992 : Logistiek Assistent / Systems and Material analyst / Application Manager;
Scania Nederland afdeling Logistiek

• De eerste jaren als Logistiek Assistent diverse afdelingen doorlopen (planning, procurement, productie), daarna mij verder ontwikkelt richting logistieke informatievoorziening, (internationaal) projectleider.
• ‘forecast’ modellen en een management informatie systeem opgezet en daarnaast de mogelijkheid van geautomatiseerd bestellen (EDI) in combinatie met het JIT aanleveren van onderdelen gerealiseerd.
• Door de jaren heen diverse ‘quality cirkels’ geleid en met collega’s verbeteringen ingevoerd.
• Projectleider voor de invoering van de goederenstroombesturing ten behoeve van het nieuwe geautomatiseerde hoogbouwmagazijn.
• Inrichten en leiding geven aan het applicatie en systeembeheer t.b.v. de logistieke systemen.

Opleiding interimmanager

• MSc Operation management TiasNimbas UvT Tilburg 2012 - 2013 laatste loodjes
• Master Transport & Logistics TiasNimbas UvT Tilburg 2009 - 2010 diploma
• European Master Logistics vLm 2008 - 2009 diploma
• Hoger Management PHBO, Windesheim-Zwolle 1995 - 1996 diploma
• Economische Bedrijfstechniek HTS Tilburg 1979 – 1984 diploma
• Werktuigbouwkunde MTS Breda 1976 – 1979 diploma

• Kaizen, Lean, BPS Nefit/Bosch intern 2000 – 2007 certificaten
• Effectief Beïnvloeden AOO 1994 certificaat
• Integrale logistiek PATO 1991 certificaat

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Snel processen en structuur kunnen overzien, kernachtig knelpunten aan geven, bruggenbouwer, mensen laten samenwerken, doelgericht

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: goed in woord en schrift
Duits: goed in woord, minder in schrift

Overig

Specifieke kennis: Operational Excellence, Lean Thinking, Supply Chain Management, Customer Service, Service & Parts Mangement
,Voorraad- & Assortimentbeheer, Planning & Besturing (S&OP), forcasting (Slimstock)

 beschikbaar?