T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim / Project Management

Interim / Project Management

Werkervaring interimmanager

De Nieuwe Unie. (April 2006 – heden)
Vastgoedbeheerder, met woningenbestand van 25.000 eenheden,
Functie: Manager Facilitaire Zaken:
Leiding gegeven aan 12 FTE's, voor het leveren van facilitaire services aan 250 werkplekken over 4 kantoorlocaties. Operationeel budget: 2.0 mln.EUR per jaar.
Professionalisering van de afdeling, veranderen van bereik en reikwijdte van dienstverlening, mede mogelijk gemaakt door afsluiten van SLA met leveranciers van Facilitaire producten.
Specifieke projecten:
• Voorbereiding tot digitalisering van :
- post en archief verwerking van huurders dossiervorming,
- technische documentatie,
- bestuurlijke dossiers,
• Huisvestingsprojecten
- Invoeren van huisvestingsconcept,
- Objectbeveiliging,
- Locatie onderzoek voor kantoor vestiging,
- Invoeren van bedrijfshulpverlening,
• Contract management
- Up tot date maken van contracten administratie,
- Invoeren van SLA, op een aantal toeleveranciers van facilitaire diensten,
- Uitwerken van raamovereenkomsten op een aantal Facilitaire Services.

IBM. Dec 2005 – Maart 2006)
Managed services op IT en Applicatie management voor Bank Verzekeraar.
Functie: Configuratie manager
Inregelen van het proces Configuratie management van een klant uit bancaire sector. Dit had tot doel, komen tot vaste verrekenprijzen op geleverde diensten, per beheerde IT component.

UTS NV. (Sep 2005 – Nov 2005)
Leverancier van Telecommunicatie en Internetdiensten in het Caribische gebied waarvan Curaçao, een van de verzorgingsgebieden is.
Een van haar nieuwe diensten is het beschikbaar stellen van draadloos internet via openbare Hotspots.
Functie: Consultant.
Voor aanbesteden van Turnkey opdracht voor uitrol van 70 tot 100 WIFI Hotspots.
Projectmanagement gevoerd voor inrichting van PILOT omgeving met 3 Hotspot locatie die de basis vormen voor “proof of concept”.

DELTA Energie bedrijven NV. (Feb 2005 – Okt 2005)
Leverancier van nutsvoorzieningen in de provincie Zeeland, organisatie onderverdeeld in product divisies.
Divisies worden ondersteund van uit een aantal shared service centra’s waarvan de afdeling automatiseringen een is.
Functie: Projectleider SLA.
Inventariseren van service behoefte vanuit de divisies,
Afstemmen van service behoefte op dienstenpakket van IT afdeling, in relatie tot realiseerbare service levels.
Opstellen van eerste service level rapportage, over geleverde IT- diensten.


NIKE (Dec 2004 – Jan 2005)
Nike fabrikant en leverancier van sportartikelen met vestigingen over de hele wereld levert haar producten langs verschillende kanalen aan eindklant.
In haar doelstelling vergroten marktaandeel, is project gestart voor openstellen van winkels over heel Europa.
Functie : Consultant
Uitrol winkelautomatisering over de verschillende Europese winkelvestigingen.
Voorbereiden van configuratie samenstellingen voor verschillende vestigingen.
Afstemmen van leveringen op locatie winkel.
Verzamelen van informatie in het kader van periodieke voortgangsrapportages.


UWV (Mei 2004 – Juli 2004)
UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Aan ruim 1,2 miljoen uitkeringsgerechtigden verstrekt UWV een uitkering; bij zo'n 400.000 werkgevers int UWV de premies. In 2002 ging dat om ruim 20 miljard euro.
Functie : Manager Controle Punt User Accounts
Leiding gegeven aan 5 FTE’s bij de uitvoering van het inzichtelijk maken van de in gebruik zijnde user accounts op de IT infrastructuur in relatie tot medewerkers in dienst. Hiervoor zijn een aantal inventarisatie slagen uitgevoerd die hebben geleid tot schoningsacties van niet actieve user accounts.

Stichting Woonplus Schiedam ( Maart 2003 - Maart 2004)
Maatschappelijk betrokken vastgoed beheerder, met ruim 15.000 verhuurde woningen in Schiedam, goed voor 30% van de totale woningvoorraad.
Functie: Manager Facilitaire Zaken
Leiding gegeven aan 13 FTE's, voor het leveren van services aan 120 werkplekken over 2 kantoorlocaties. Operationeel budget: 2.2 mln.EUR per jaar.
In twaalf maanden tijd de versnipperde facilitaire activiteiten waaronder de automatiseringsafdeling ondergebracht in staande facilitaire afdeling.
Specifieke projecten:
• Uitwerken Automatiseringsplan op hardware infrastructuur.
• Verdere ontwikkeling ITIL incident, change en configuratie management.
• Verdere detaillering van ITIL processen in CA Unicenter (helpdesk tool), om gebruik webinterface mogelijk te maken.
• Uitwerken en implementatie beveiligingsplan.
• Migratie van windows Nt4 naar W2000, over werkstations en serverpark.
• Implementatie van logische toegangsbeveiliging op informatiesystemen op basis van “Active Directory”.
• Inrichting (VPN) binnen LAN/WAN infrastructuur naar wijkkantoren.
• Upgrade van Postregistratie en Workflow systeem naar hogere release.
• Uitwerken en implementeren van kantoor huisvestingsplan, met verhuizing van 80 werkplekken.
• Onderhoud projecten aan gebouw en installaties.
• Optimaliseren van bestaande inkoopcontracten, o.a. schoonmaak, catering en kopieer en reprofaciliteiten.
Daarnaast verantwoordelijk voor Repro en drukwerkinkoop, Magazijn voor kantoor en promotionele artikelen, Beveiliging, Automatisering en Telecommunicatie, Helpdesk Postkamer, Catering en schoonmaak.

Wegener uitgever ICTK (Januari 2002 – December 2002)
ICTK, is de centrale automatisering afdeling voor het kranten bedrijf van het Wegener Concern. Die van uit twee centrale Backoffices en 3 regionaal ingerichte service afdelingen haar diensten verleent.
Taakveld omvatte ondersteuning aan ruim 2000 werkplekken.
Functie: Manager bedrijfsbureau (ICT)
Leiding gegeven aan 6 personen.
Specifieke projecten:
• Coördineren van upgradetraject van advertentie systeem, service gebeid West.
• Implementatie van remote desktopsysteem over (2000 werkstations).
• Implementeren van de uitgewerkte procedures en processen ITIL Change, Configuratie, Problem management, Software beheer en Distributie en Inkoop automatiseringsartikelen.
• Uitwerken en Implementeren van werkinstructies binnen de processen ITIL Change, Configuratie, Problem management, Software beheer en Distributie en Inkoop automatiseringsartikelen
Verantwoordelijkheden
1. Verantwoordelijk voor de beheer processen Wijzigingsbeheer, Configuratiebeheer, Probleembeheer, Software beheer en distributie, Inkoop ICT middelen.
2. Onderhouden van contacten met de vertegenwoordigers van de werkmaatschappijen in de service regio west, op operationeel niveau.
3. Voorbereiden van uitvoeringsrapportage over geleverde diensten.

SUWI (Min Sociale zaken en werkgelegenheid) (Oktober 2001 – Januari 2002)
Binnen het project SUWI, werd inhoud gegeven aan de SUWI wet die moest komen tot de keten organisatie van UWV, CWI, en BKWI.
Voor BKWI organisatie die de intermediair vormt tussen de verschillende partijen in uitvoering van wetgeving alsmede faciliteren van ondersteuning aan eindgebruikers binnen de nieuwe informatiesystemen.
Functie: Projectleider Inrichting ASSYST 5.0 (helpdesk registratie tool)
Project scope:
1. Ontwikkelen van concepten voor verwerking van technische ondersteuningsvragen binnen SUWINET.
2. Inrichten van Call managementsysteem op de processen Incident, Change en Configuratie management.
3. Formuleren van een aantal managent rapportage n.a.v. geregistreerde Calls.

TGW Consultants BV (Mei 2001- Oktober 2001)
Voorbereiden en denktank voor Vipnet (ontwikkelen businessplan)
Advies voor kwaliteitsprogramma gezondheidszorg in Nederland.

Swets & Zeitlinger (Juli 2000 – April 2001)
Swets verkoopt o.a. technische wetenschappelijke periodieken wereld wijd, met Ruim 60.000 uitgevers en 200.000 periodieken is zij de derde wereld speler op dit gebied.
In de verschuivingen die er in de wijze van verkoop plaats vindt, van papier naar internet. Is Swets bezig geweest met het zgn. E-enabled maken van haar dienstverlening.
Functie: Manager Frontdesk datacenter,
Leiding gegeven aan een groep van 5 fte's, met aandachtgebied leveren van ondersteuning op 1500 werkplekken.
Specifieke projecten:
• Implementatie Call management tool, Support Magic (helpdesk tool) over de processen Incident, Change en Configuratie management.
• Uitwerken en implementeren van beheerprocedures en werkvoorschriften op gebied van ITIL Incident, Change en Configuratie Management.
• Opzetten en implementeren van inkoop procedures voor automatisering artikelen, afsluiten van mantelovereenkomsten voor hard en software.
• Verkorten van verwervingstraject voor automatiseringsartikelen van 3 maanden naar twee weken
• Migratie van Exchange 4.0 naar 5.0.
• Structureren van logische toegangsbeveiliging tot bedrijfssystemen op basis van eenmalige “login”
• Uitbreiding van terminal server park van 50 naar 250 clients.
Verantwoordelijkheden:
1. Leveren van eerste lijnssupport op de Kantoor Automatiseringsomgeving.
2. Bewaken van centrale KA systemen.
3. Inrichten van nieuwe systemen.
4. Het ondersteunen van de gebruikersorganisatie bij het gebruik van de KA- omgeving.
5. Toegangsbeveiliging netwerkinfrastructuur (VPN) naar buiten locaties verspreid over de 20 netwerkkantoren wereldwijd.

ABNAMRO- Bouwfonds/ Stater (Mei 2000- Juni 2000)
Stater Levert volgens het model van managed service hypotheek portfolio beheer aan partijen anders dan ABNAMRO.
Volgens dit concept de 5e hypotheek beheerder in Nederland.
Functie: Teamleider Operation Datacenter,
Leiding gegeven aan een groep van 9 fte's.
Verantwoordelijkheden
1. Bewaking en uitvoering van de dagelijkse batchverwerking van binnen het hypotheken systeem.
2. Call dispatch mbt verstoring van dienstverlening vanuit de centrale systemen.
3. Participeren in change management proces.

CMG Transport Trade Industry (februari 1998 – April 2000)
Als Management consultant, meegewerkt in verschillende projecten vanuit CMG, en voornamelijk in het werkveld Trade.
Specifieke projecten:
• Servicemanagement rollen(ITIL) binnen de beheerorganisatie , waaronder Service manager, Change management Ondersteuning bij samenstellen van beheercontract van de backofficesystemen van een Uitgever (waarde 27.22 mln. EUR.).
• Bijdrage vanuit Managed services op offerte traject “Pilot Zorgpas Amersfoort”, Databeveiliging (privacy op kaart), Hosting, Organisatie
• Uitwerken en implementeren van Chanage management proces binnen beheerde omgeving van grote uitgever.
• Inrichten van Changemanagement proces in de HP openvieuw omgeving.
• Uitwerken en Implementeren van Werkinstructies in ITIL processen Incident Change en Problem management (CSV)
• Omzetten van teststrategie van verbouwde backofficesysteem van een Uitgever naar een plan van aanpak.
• SIXSIGMA project op dienstverlening van chemie klant.

Hooge Huys verzekeringen NV (1997 – 1998)
Als onderdeel van de Reaal verzekeringengroep, leverancier van verzekeringsproducten via de zelfstandige intermediairs.
Functie: Bedrijfshoofd Facilitaire Diensten
Leiding gegeven aan 3 en indirect aan 70 FTE's (inclusief de uitbestede diensten), voor het leveren van services aan 700 werkplekken over 4 kantoorlocaties.
Operationeel budget: 18.2 mln.EUR per jaar.
Specifieke projecten:
• Verbetering uitgaande postverwerking (ter indicatie: 10 kritieke fouten per 100 poststukken terug gebracht naar 0 kritieke fouten en 1 storende fout per 5000 poststukken in de vorm van ontbreken bijlage). Doen opstellen van Standaard Verwerkingsprocedures.
• Aanbesteding en verwerven kopieerfaciliteiten voor de groep met een waarde van 1,36 mln EUR..
• Implementatie Call Center faciliteit voor een van de verkoopafdelingen.
Verantwoordelijkheden, bestonden verder uit Repro en drukwerkinkoop, Magazijn voor kantoor en promotionele artikelen, Beveiliging, Telecommunicatie, Postkamer, Catering en schoonmaak.

Duyverman Computer Centrum (1993 – 1997)
Als automatiseringsbedrijf binnen het ministerie van defensie, levert DCC, vanuit het agentschapmodel haar diensten aan defensie en de centrale overheid.
Functie Hoofd Facilitaire Diensten
Leiding gegeven aan 4 en indirect aan 50 FTE’s voor het leveren van services aan 600 werkplekken.
Operationeel budget: 6,8 mln. EUR. per jaar.
Specifieke projecten:
• Reorganisatie van de afdeling. Bij deze reorganisatie zijn de taken naar functionele eenheden teruggebracht en is team- en procesgericht werken geïntroduceerd.
• Personeelsproblemen zijn opgelost door opleiding en interne en externe her-locatie van medewerkers.
• Inrichting van kopieservice op basis van vastgestelde servicelevels en levertijden.
• Eerste opzet gemaakt voor producten en diensten catalogus.
• Selectie en in bedrijfstellen van bedrijfstelecommunicatie systeem met 750 aansluitingen.
• Selectie en implementatie van kosten en telefoonverkeer management informatie systeem.
• Implementatie van "Least Cost Call Routing" goed voor een besparing van 25% op telefoongesprekskosten per jaar.
• Pakketselectie en implementatie van magazijnvoorraad systeem EXACT E-Voorraad.
• Verschillende renovatie projecten aan kantoorruimten en infrastructuur tot 454.000 EUR . per project.
• Herhuisvesting van organisatie naar aanleiding van een renovatie van complex en reorganisatie van DCC. Bij deze gelegenheid is totale kantoormeubilair vervangen door standaard ergonomisch materiaal, activiteiten zijn uitgevoerd onder minimale verstoring door in een weekend uit te voeren.
• Europese aanbestedingstrajecten uitgevoerd voor levering van schoonmaak, beveiliging catering.services en renovatie van noodstroom installatie gemiddelde waarde per contract 904.000 EUR.
• Begeleiding van stagiaire en afstudeer- studenten.
Verantwoordelijkheden bestonden verder uit, Documentaire informatie voorziening, Post en archief zaken, Automatiseringsartikelen tbv verkoop en kantoor goederen magazijn, Beveiliging, Technische dienst, Catering, schoonmaak en gebouw beheer.

Merck Sharp and Dohme (1990 – 1993)
Als farmaceut produceert en levert MSD vanuit haar locatie Haarlem veterinaire geneesmiddelen.
In deze branche behoort MSD wereld wijd gezien tot de grootste leveranciers op dit gebied. In haar streven om dit ook te blijven zijn een aantal uitbreidingen doorgevoerd binnen de productie faciliteit in Haarlem.
Functie Supervisor Bedrijfsbureau technische dienst
Direct leiding gegeven aan 12 FTE met een operationeel budget van 2.27 mln EUR per jaar.
Specifieke projecten:
• Pakketselectie project management informatiesysteem.
• Vervanging van Plant informatiesysteem door Modules van JD-EDWARDS.
• Ontwerp en implementatie van CAD tekeningbeheersysteem.
• Opwaardering van methode voor opzet van preventief onderhoudsprotocollen.
• Opstellen van SOP ten behoeve van onderhoud aan proces en verpakkingsinstallaties.
Verantwoordelijk voor processen, werkvoorbereiding, elektrotechnische, werktuigbouwkundige, utiliteit en verpakkingsmachines.
Reserve onderdelen magazijn, Beheer technische documentatie & tekeningen, Functioneel applicatiebeheer plant informatiesysteem.


Opleiding interimmanager

OPLEIDING
1993 - 1994 Post-HBO Management en bedrijfskunde.
1986 - 1990 HTS Werktuigbouwkunde
Afstudeerrichting Industriële Automatisering.
1979 - 1985 HTS Rens, Elektronica (geen diploma).
MTS Rens, Elektronica.

OVERIGE OPLEIDING
Management
• Motivatie en leiding geven.
• Voeren beoordelingsgesprekken.
• Klantgericht denken en handelen.
Vakgericht
• ORACLE Manufacturing set-up training.
• JD-EDWARDS asset management set-up training.
• Support Magic set-up training.
• CAST Automatische testen.
• Project management.
• SIX SIGMA.
• ITIL Foundation.
• PRINCE2 Practitioner.
• Bedrijfshulpverlening.
• Farmaceutisch vakman.
• Mavim Certified Consultant.
Algemene Vorming
• Presentatie technieken.
• Gesprekstechnieken.
• Advies vaardigheden.
• Young executives training.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kantoorhuisvesting- vraagstukken, Onderhoudsbeleid, Organisatie inrichting, Logistiek, ITIL Beheer, Documentaire informatievoorziening, Bedrijfstelecommunicatie,
WIFI-Hotspot, Billing


MS Office Suite, MS Project, Super Project , SIX Sigma Kwaliteitsverbetering methode ITSM, HP Openview, Support Magic, ASSYST, Advance Helpdesk CA, Computer Assist Testing,Prince2. Mavim SIS

ITIL Service Management, ITIL Service Desk, ITIL Change Management, Pakket Selectie, Toegangsbeveiliging, Implementatie en Automatisch Testen.

Overig

Overheid, Chemie, Telecommunicatie,
Verzekeringswezen en Industrie, Uitgeverij,Woning Coöperatie


 beschikbaar?