T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interimmanager

Interimmanager

Werkervaring interimmanager

Nov 2008 – juli 2009 Invoeren per 1 juni 2009 van het Burger Service Nummer (BSN) in het
Spaarne Ziekenhuis
Per 1 juni 2009 behoorden alle externe communicatie met patiëntinformatie te worden voorzien van een BSN. Patiënten zijn verplicht zich te identificeren. Dit betekent dat elf applicaties geschikt gemaakt moesten worden voor het BSN.
Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van ProjectBrief, Project Initiation Document conform Prince2
• Maken mijlpalenplanning en detailplanning in MS project
• Inrichten projectteam, klankbordgroep, projectboard, acceptatieteams
• Bijhouden financiële projectrapportage
• Maken van communicatieplan van procesworkshops, projectteamoverleg, presentaties en informatiebijeenkomsten. Rapporteren naar Projectboard.
• Communiceren binnen ziekenhuis via tekst, beeld en woord op diverse niveaus ter verkrijging van draagvlak en acceptatie.
• Overleg en afstemming met elf applicatietoeleveranciers en functioneel beheerders t.a.v. planning en functionele eisen
• AO processen en werkinstructies (laten) maken.
• Organisatorisch ontwerp en inrichting van inschrijfbureau.
• Implementeren van nieuwe werkwijze.
• Budget 0,1 Miljoen Euro; Vast projectteam 4 medewerkers;
Bijzonderheden: Een politiek omgeving welke wars is van projectmatig werken. Project i.s.m. EPIC en PinkRoccade uitgevoerd. Project liep parallel aan een project voor het invoeren van een Ziekenhuisinformatiesysteem cq Elektronisch PatiëntenDossier (EPD). Veel onderlinge afhankelijkheden.
________________________________________
Juni 2008 – juli 2009 Inrichten en implementeren van een Ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) of Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) in het Spaarne ziekenhuis.
Verantwoordelijk voor het technisch projectmanagement. De intermediair tussen vijf ICT toeleveranciers, een hoofdleverancier (EPIC) en de ICT afdeling van het ziekenhuis. Aandachtgebieden waren de conversie van 600000 patiënten, het inrichten van de DBC systematiek en een geheel nieuwe wijze van inschrijven van patiënten.
Hoofdactiviteiten:
• Beoordelen/onderhandelen aanbiedingen toeleverancier.
• Opstellen van ProjectBrief, Project Initiation Document conform Prince2
• Maken mijlpalenplanning en detailplanning in MS project
• Inrichten projectteam, klankbordgroep, projectboard, acceptatieteams
• Bijhouden financiële projectrapportage
• Doen van procesworkshops, projectteamoverleg, presentaties en informatiebijeenkomsten. Rapporteren naar Projectboard.
• Communiceren via tekst, beeld en woord op diverse niveaus ter verkrijging van draagvlak en acceptatie.
• Bestaande processen beschrijven en herdefiniëren
• Functionele eisen vaststellen van gebruik en beheer.
• Technische eisen vaststellen
• Ontwerp en inrichting van beheerorganisatie Epic, AO conform ASL/BISL
• Uitonderhandelen en vaststellen SLA’s
• Uitgebreide OTAP testen in vier omgevingen
• Opleiden van 1500 medewerkers
• Implementeren van nieuwe werkwijze/processen
• Projectevaluatie
• Budget 0,7 Miljoen Euro; Vast projectteam 10 medewerkers;

Bijzonderheden: Een politiek omgeving welke wars was van projectmatig werken. Fase 1 van het deelproject ICT was niet succesvol, zodat er veel moest worden gelijmd. Processen waren niet voorhanden en moesten worden geschreven en geverifieerd. Amerikaanse leverancier EPIC was onbekend met de Nederlandse markt. Veel van de Nederlandse regelgeving zoals DBC en BSN is nog in de applicatie gebouwd.
________________________________________
Dec 2008 – juli 2009 Ontwerp, inrichten en implementeren van Ziekenhuisfacturatiepakket (McTurris) in het Spaarne ziekenhuis.
Verantwoordelijk voor het technisch projectmanagement. De intermediair tussen de facturatiepakketleverancier (Medicore), de EPD leverancier (Epic), de ICT afdeling en de patiënten administratie van het ziekenhuis. Het mede ontwikkelen van een maatwerkfacturatiepakket.
Hoofdactiviteiten:
• Beoordelen, keuze maken en onderhandelen aanbiedingen toeleverancier.
• Opstellen van ProjectBrief, Project Initiation Document conform Prince2
• Maken mijlpalenplanning en detailplanning in MS project
• Inrichten projectteam, klankbordgroep, projectboard, acceptatieteams
• Bijhouden financiële projectrapportage
• Doen van procesworkshops, projectteamoverleg, presentaties en informatiebijeenkomsten. Rapporteren naar Projectboard.
• Communiceren via tekst, beeld en woord op diverse niveaus ter verkrijging van draagvlak en acceptatie.
• Bestaande processen beschrijven en herdefiniëren
• Functionele eisen vaststellen van gebruik en beheer.
• Technische eisen vaststellen
• Ontwerp en afsluiten van een Service Level Agreement.
• Opleiden van 25 medewerkers
• Uitgebreide OTAP testen in vier omgevingen
• Conversie historische facturatiegegevens van oude Getronics facturatiepakket naar nieuw
• Implementeren van nieuwe werkwijze/processen
• Projectevaluatie
• Budget 0,3 Miljoen Euro; Vast projectteam 5 medewerkers;
Bijzonderheden: Project liep gelijk met de implementatie van een EPD, zodat er veel onderlinge afhankelijkheden waren. Een politiek omgeving met weinig reguliere managementsturing. Een groot financieel risico liep het project, omdat maatwerk moest worden gemaakt. Niet conform tijd en geld opleveren betekende een miljoenen verlies vanwege niet tijdige facturatie.
________________________________________
Febr 2008 – heden Implementatie ISO/IEC 20000 bij Uniserver Internet BV
De onderneming Uniserver is een hosting organisatie met totaalconcepten. Men gebruik de ISO/IEC 20000 om de controle en managementsturing te vergroten.
Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van projectplan en auditplan
• Vaststellen van auditscope
• Documentenonderzoek en interviews
• Referentie is itSMF ISO/IEC 20000 assessment
• Coaching en begeleiding
• Pre-auditing
________________________________________
Jan 2008 – juni 2008 Uitvoeren van itSMF Benchmark
Rabobank Nederland Groep ICT wilde meer inzicht in de performance en het functioneren van haar Service Management processen. De benchmark wordt gehouden met behulp van de itSMF Benchmarking en is gebaseerd op de norm ISO/IEC 20000 voor IT Servicemanagement organisaties, ITILv2 en het Capability Maturity Model van de Carnegie Mellon University.
Hoofdactiviteiten:
• Opstellen benchmarkplan
• Coördinatie van de benchmark
• Instructie en introductieworkshop geven.
• Interviews houden
• Analyseren resultaten
• Schrijven en presenteren van Benchmarkrapport
• Adviseren in verbeterplannen
________________________________________

Jan 2008 – juni 2008 Ontwikkelen en implementeren van IBM procesflow tool (e-RFS)
Het automatiseren van de opdrachtenstroom tussen Delta Lloyd ICT organisatie en ICT toeleverancier IBM. Orderinformatie en acceptatie via e-mail
Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van een projectdeelplan
• Inrichten projectteam
• Opstellen en uitvoeren van communicatieplan
• Vaststellen van functionele eisen procesflow tool op basis van eerder vastgestelde governanceprocessen
• Vaststellen technische eisen
• Vaststellen authorisatieverantwoordelijken
• Bouw en testen conform OTAP
• Implementeren nieuwe werkmethodes
Bijzonderheden: Delta Lloyd was eerste organisatie waar IBM het procesflow tool (e-RFS) voor implementeerde.
________________________________________
Sept 2007 – juni 2008 Demand supply manager in optimalisering van een Regieorganisatie
De Group IT van Delta Lloyd heeft in 2004 haar ICT uitbesteed aan IBM. De ICT is ‘as-is’ overgaan. Outsourcing was op basis van kosten. De praktijk is echter dat deze kosten veel hoger uitvallen. Samen met een projectteam van Quint hebben we de kosten omlaag weten te brengen door strakker te sturen op planning en (financiële) afspraken. Vele niet-standaard changes werden ondergebracht in de PDC. Voorts werden de PDC en processen opnieuw ingericht. Tenslotte is de gehele governance structuur tussen Delta Lloyd en IBM opnieuw ontworpen en ingericht.
Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van een projectdeelplan
• Opstellen van AO procesflows en Governance procedures
• Implementeren en begeleiding van medewerkers nieuwe werkmethodes conform ISO/IEC 15288 en TPM werkwijze
• Ontwerp en inrichting van Governancestructuur
• Opstellen en uitvoeren van communicatieplan
• Update van de Product en Diensten Catalogus
• Ontvlechten van lopende IBM en KPN contracten en herdefiniëring ervan
• Uitzetten en begeleiden van nieuwe kavels ter outsourcing
• Onderhouden van intensieve contacten met IBM

Bijzonderheden: Met het Quintteam is een half jaar tijd een verandering neergezet die drie jaar lang voorgaande consultancy organisaties niet is gelukt________________________________________
Sept 2007 – Sept 2008 Implementatie ISO/IEC 20000 bij LANtrust
De onderneming LANtrust is een veelbelovende startende IT Service managementorganisatie, die in een paar jaar een explosieve groei doormaakt van 2 medewerkers naar thans 45 medewerkers. Zij leveren netwerkbeheerdiensten voor het midden en kleinbedrijf in Noord-Holland en Friesland. De onderneming wil d.m.v. de ISO/IEC 20000 een beheerste groei doormaken en een gestructureerde organisatie neerzetten.
Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van projectplan en auditplan
• Vaststellen van auditscope
• Documentenonderzoek en interviews
• Referentie is itSMF ISO/IEC 20000 assessment
• Coaching en begeleiding
• Pre-auditing
Bijzonderheden: Niet eerder is in Nederland een IT Servicemanagementorganisatie met deze omvang gecertificeerd.

April 2007 - heden Projectauditor bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen is bezig met een grootschalige opschoning van hun informatiesystemen. Onder druk van de publieke opinie, denk aan de schipholbrand, worden thans vele projecten opgestart om de informatievoorziening te verbeteren. De rol van projectauditor betreft het periodiek auditen van projecten en het adviseren van de opdrachtgever.
Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van auditplan
• Documentenonderzoek en interviews
• Referentie is itSMF projectbenchmark, PRINCE2 en RUP
• Adviesrapportages opstellen
________________________________________
Sept 2006 – Sept 2007 Interim hoofd accountmanagement Haagse Hogeschool

Naar aanleiding van een audit zijn verbeterpunten gesignaleerd bij de afdeling accountmanagement. Account management performde niet. Opdracht is de demand-supply relatie voor 15 onderwijsorganisaties en 10 ondersteunende diensten opnieuw in te richten en de Governance te verbeteren.

Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van Service Improvement Plan (Verbeterplan)
• Best practice ontwerp en implementatie van AO Service Level Management, Customer Relation Management en Governance Management conform ISO/IEC 20000/15288 en TPM
• Herdefiniëren Productendiensten catalogus
• SLA ontwerp
• Opleidingsplan definiëren
• Coachen en begeleiden van Accountmanagers
• Functie en beoordeling invoeren
• Persoonlijk Ontwikkelplannen maken
• Persoonlijke assessment (laten) uitvoeren
• Redesign van HRM functiebouwwerk
• HRM Functieprofiel bouwwerk ontwerp
• Herinrichting Frontoffice
• Maken van financiële jaarplannen
• Ontwikkelen programma management
________________________________________
Mrt 2006 – April 2007 Opdracht van EXIN tot het definiëren van de exameneisen van de ISO/IEC 20000 Practitioner en Advanced opleidingen.

De markt vraagt om lesmateriaal en opleidingen op het vlak van de ISO20000. Daarom wordt erin opdracht van EXIN de exameneisen en module samengeteld van zowel de Service Quality Manager Foundation, de Service Quality Manager Advanced opleidingen als de Short Track Service Quality Management.
________________________________________

Jan 2006 – Aug 2006 Inrichten demand-supply omgeving van KPN-FIS en ATOS Origin
Enterprice

Vervolgopdracht naar aanleiding van de Audit demand-supply omgeving van KPN-FIS en ATOS Origin Enterprice. Zorgen dat de major-punten worden verbeterd en oplossingen worden geïmplementeerd, zodat de procesinterfaces SOX compliance is.

Hoofdactiviteiten:
• Opstellen van programmabrief en inrichten van deelprojecten.
• Verantwoordelijk voor programmacontrole. Het bewaken van eenduidigheid, behapbare projecten en de programma blauwdruk.
• Begeleiding van Service Level Agreements besprekingen, waaronder het coachen van sleutelpersonen in de onderhandelingen. Dit conform kaders van ISO/IEC 20000/15288 en TPM
• Houden van procesworkshops, ter verkrijging van eenduidigheid in definities en werkwijze. Terugwinnen van wederzijds vertrouwen.
(Juni 2005 – aug. 2006) Veranderingsmanager bij Corus Information Services (CIS) voor het herimplementeren van het Changemanagement proces. Dit had tot doel het overall inzicht te verbeteren, zodat betere managementinformatie kan worden verkregen om vervolgens hiermee de bedrijfsvoering weer te verbeteren. Hiermee kon Corus tevens SOX compliant worden..

(Feb. 2005 – aug. 2005). Het centraliseren van de ICT politiediensten tot de ICT Service Coöperatie Noordwest van de politie van Noord Holland. Dit als een Shared Service Center te Amsterdam. De vertrouwde werkwijze is omgebouwd naar één werkwijze. Dit in een zeer politiek gevoelige omgeving.


Opleiding interimmanager

2009: Post HBO opleiding IT Auditing Haagse Hogeschool
2005: BS15000/ISO20000 Essentials Fox IT, Woking. Train the trainer
2001: Rotterdam School of Management Erasmus Interim Management Essentials
2001: Focus Conferences Amsterdam i.s.m. Universiteit Utrecht Veranderingsmanagement
1977: Lerarenopleiding Ned Genootschap 1e en 2e graad Wiskunde en
Elektrotechniek
1973: Elektrotechnisch Middelbare School


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Hij is resultaatgericht, houdt van afwisseling en is een zelfstarter. Hij ziet het als een uitdaging om het beste in de mens naar boven te halen. Zijn commerciële achtergrond en analytische instelling stellen hem in staat om zich gemakkelijk in organisaties te bewegen en de benodigde informatie boven water te krijgen. Zijn enthousiasme, persoonlijke motivatie en projectmatige aanpak zorgen ervoor dat opdrachten snel en structureel worden opgepakt. Zijn algemene IT applicatie- en infrastructuurkennis en ervaring op het vlak van sourcing en implementatie maken hem een zeer goede kandidaat voor organisatie en sourcingsgerelateerde vraagstukken

Talenkennis interimmanager

Nederlands - uitstekend
Engels - redelijk
Duits - redelijk
Frans - niet


Overig

Simon heeft 33 jaar ervaring in de ICT. Een uitgebreide CV is verkrijbaar is verkrijgbaar

 beschikbaar?