T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

7/2018-12/2018 Teammanager informatiemanagement

Specifieke opdracht om 4 teams Functioneel Beheer bij het UMCG in Groningen op een hoger prestatieniveau te krijgen. Doelstelling is om in 2019 de werkzaamheden uit te voeren op CMM niveau 3. Hiervoor een plan opgesteld en dat plan is samen met de betrokken teammanagers uitgevoerd.


10/2017-6/2018 Teammanager informatiemanagement

UMCG Groningen. In deze rol een team functioneel beheerders van 22 personen aangestuurd. Dit team was in het derde kwartaal 2017 gevormd na een reorganisatie en moest de eerste stappen zetten in een demand/supply structuur. In dit team vond zowel eigen ontwikkeling plaats als werd het beheer gedaan van standaard pakketten en SAAS oplossingen.


1/2017-9/2017 Teammanager functioneel beheer

Ondersteunen bij de verdere integratie van het team functioneel beheer binnen de CAK organisatie. Overdragen van de werkzaamheden aan de nieuwe manager. Uitdagend hierbijj was dat bij het Zorginstituut het werk was gebaseerd op BISL en bij het CAK op ITIL, Taken en verantwoordelijkheden veranderden voor een groot deel van het team.


11/2012-12/2016 Coördinator functioneel beheer

Zorginstituut Nederland in Diemen. Aansturing van een team van 27 personen. Deze zijn verantwoordelijk voor het tijdig implementeren van nieuwe releases van een aantal andere specifieke applicaties. Deze systemen waren CODA, OHI, Edocs en een aantal maatwerkapplicaties voor de zogenaamde buitenlandregelingen
De opdracht is in 3 delen uit een gevallen:
Allereerst gestart als een overbruggingsopdracht in verband met langdurige uitval coördinatoren. Na een jaar werd het een verbeter opdracht, het verhogen van de kwaliteit en leverzekerheid. En werkprocessen ingericht op basis van BISL.
Het laatste anderhalf jaar stond in het teken van de overdracht van werkzaamheden naar het CAK. Trefwoorden.
Grootste successen waren verbeteren performance team, continuïteit in de dienstverlening gedurende de verandering en onzekere periode in verband met de overdracht van de werkzaamheden naar een andere uitvoeringsorganisatie het CAK.

4/2011 tot 7/2012 Manager Zorgtoewijzing bij Agis Zorgkantoor

Aansturing van een team bestaand uit 30 personen Belangrijkste resultaten invoering van nieuwe systemen in verband met invoering AZR 3.0 voor AWBZ, conversie naar nieuw systeem in verband met de integratie van Agis en Achmea, operationele taken binnen de normen uitvoeren, bijdragen aan integratie met Achmea Zorgkantoor, realiseren van cultuuromslag bij medewerkers in verband met de invoering van Lean.
Trefwoorden: AWBZ, AZR 3.0, Declareren per verzekerde (DPV).

1/8/09 tot januari 2011

Manager Claimverwerking bij grootste schadeverzekeraar Nederland. In eerste instantie leiding geven aan 10 teams, 165 FTE. In afronding leiding gegeven aan 12 direct reporting teammanagers en 300 medewerkers. Belangrijkste onderdelen van opdracht. Realiseren van operationele doelstellingen, integratie van nieuwe teams, afdeling voorbereiden en meenemen bij een aantal grote en ingrijpende veranderingen.

11/2007 tot 1/8/09

ICT Service manager backoffice UVIT. Aansturing 35 medewerkers in een sterk en snel veranderende ICT organisatie.

1/2007 tm 9/2007

Manager Klant Contact Organisatie bij PGGM. Verantwoordelijk voor een tweetal afdelingen. Klantenservice en Persoonlijkadvies totaal 65 FTE. Lid Management team. Belangrijkste te realiseren en gerealiseerde doelstelling. Verhogen medewerker tevredenheid, verbeteren operationele performance van de afdelingen.

1/2006 tot 1/1/2007

Manager HR-U bij Sociale Verzekeringsbank Rotterdam. HR-U staat voor Human Resource uitvoering. Verantwoordelijk voor de uitvoering van HR-beleid op de vestiging. Aansturing 3 tal personeelsfunctionarissen en 11 opleiders. Belangrijkste gerealiseerde doelstelling. Opleidingsprogramma voor 200 medewerkers.

2005

Manager Uitvoering bij de Sociale Verzekeringsbank in Rotterdam. Vanaf oktober tot en met eind 2005 Verantwoordelijk voor de uitvoering van de AOW en ANW aanvragen en uitkeringen. Aansturing 7 teamleiders en 135 FTE aan.
Geboekte resultaten, reductie werkvoorraad met 35%, reductie verzuim met 2%.


Teammanager bij Zorgverzekeraar. Vanaf december 2004 leiding geven samen met een ander teammanager aan een afdeling van 43 FTE, 51 personen. Afdeling is ontstaan na het concentreren van de werkzaamheden voor een zorgsoort op een locatie. Tegelijkertijd is nieuw systeem ingevoerd. Afdeling moet worden ingeregeld, achterstanden in werkvoorraden weggewerkt, nieuwe medewerkers opgeleid en ingewerkt. Opdracht liep tot september 2005.


2004

Projectmanager bij Zorgverzekeraar. Vanaf juni t.m. november. Gecombineerd met de opdracht van teammanager zorg dragen voor het concentreren van de verwerking van declaraties van diverse zorgsoorten op een beperkt aantal locaties.

• Teammanager bij Zorgverzekeraar. Maart tm november. Leiding geven aan 18 medewerkers van een declaratieverwerkend team. Opdracht bestaat o.a. uit wegwerken achterstanden(gerealiseerd), invoeren van wetswijzigingen, reductie van de formatie. Daarnaast bij dezelfde zorgverzekeraar coördinatie van de concentratie van werkzaamheden op een beperkt aantal locaties.

• Werving en selectie voor een kleine ICT dienstverlener. Functie- en compentieprofielen opgesteld, wervingsplan geschreven.


2003

• Bij een Openbaarvervoer bedrijf op interim basis leiding gegeven aan een groep van 20 medewerkers. Doelstellingen opdracht waren samenwerking en motivatie verbeteren, ziekteverzuim te reduceren en nieuw beleid te implementeren. Opdracht heeft geleid:
o tot reductie van het verzuim van 28% naar 7%;
o gemotiveerde medewerkers;
o acceptatie van het nieuwe geformuleerde beleid ten aanzien van veiligheid.

Opleiding interimmanager

Vooropleidingen

• HAVO;
• Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School; afstudeerrichting Cultuurtechniek;
• Organisatiekunde, - psychologie en bedrijfskunde (Open Universiteit);
• AMBI

. Algemeen

• Management trainingen van o.a. Rijnconsult, training PSDM
• Zorgcursus van Zorg Verzekeraars Nederland
• Diverse cursussen mbt Information Economics
• Diverse cursussen mbt Workflowmanagement
• Diverse cursussen/trainingen mbt Informatieplanning


Kennisgebieden verzekeringen

• Ziektekosten, zowel particulier als ziekenfonds
• Levens- en pensioenverzekeringen

Automatisering

Systeemontwikkeling

• Pandata lijn, IP/IA/GOP/TOP
• Volmac, Prodosta

Projectmanagement

• SDM
• Commander
• Prince2

Talenkennis interimmanager

nederlands en engels

 beschikbaar?