T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim bestuurder / directeur

interim bestuurder / directeur

Werkervaring interimmanager

• Lid Raad van Commissarissen Korian Nederland: okt 2021- heden
Op voordracht Centrale Cliëntenraad
• Directeur-Bestuurder Rosa Spier Stichting Laren: feb. 2016 – mrt. 2022 Wonen, Werken, Cultuur en Zorg voor Kunstenaars en wetenschappers. 1-hoofdig Bestuur, 5 stichtingen. Het Rosa Spier Huis is een combinatie van Verpleeghuis (ZZP 4 t/m6), zelfstandige appartementen (Vrije sector) Culturele voorzieningen: Concertzaal/theater, ateliers en studio’s, horeca.
Programmering en exploitatie Cultureel gebouw. Realisatie Nieuwbouw, van 70 naar 137 (zorg) appartementen plus Culturele voorzieningen. Vanaf ontwerpfase, financieringsaanvragen, onderhandelingen met gemeenten en stakeholders en fondsenwerving (5,3 mln.)vMarketingcommunicatie. Perscontacten. Dit alles in een politiek en maatschappelijk zeer dynamisch speelveld. (Langdurige bezwaarprocedures). Project gereed november 2019. Circa 110 medewerkers, 60 vrijwilligers, 5 aanverwante stichtingen. Fondsenwerving (ruim 5.5 mln euro)
• Business Consultant a.i. CNA Hardy Insurance Europe; (London): feb. 2015 – jun. 2015. Fusie van twee verzekeraars. Organisatie- inrichtingsadvies m.b.t. integratieprocessen van alle Europese vestigingen en activiteiten.
• Voorzitter Bestuur a.i. Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel Hilversum (herstelzorg en revalidatie): feb 2014 – dec. 2014. Zorginstelling 40 bedden. Reorganisatie. Outsourcing diverse deelactiviteiten. Financiële herstructurering i.v.m. liquiditeitsproblematiek. Focus op kostenreductie, efficiency, effectiviteit en omzetgroei. Onderhandelingen met banken, verzekeraars, Ledenraad, Cliëntenraad en overige stakeholders. Afstoten vastgoed.
• Business Consultant VvAA Schade: April 2011– jan 2013. Vereniging van Arts en Auto. Strategische advisering en Business Development. O.a. ontwikkeling nieuw online klantbediening model, onderzoek inrichtingsvraagstukken schadebedrijf, business transformatie, nieuw verdienmodel en bedieningsconcept. Incl. selectie en planning overgang nieuw IT-platform. Haalbaarheidsonderzoeken nieuwe diensten, ontwikkeling en implementatie. Daarnaast ontwikkeling van Risicomanagement voor de gezondheidszorg.
• Statutair Bestuurder, COO MediRisk: dec. 2009 – dec. 2010. O.W.M. Verzekeringsmaatschappij Medische aansprakelijkheid. Ongeveer 70% van totale markt (algemene ziekenhuizen). Bestuur is tweehoofdig; directe rapportage aan Raad van Commissarissen, (bestaande uit voorzitters RvB Algemene Ziekenhuizen). Herstructurering, (juridische splitsing) herfinanciering (aandelenuitgifte), herdefiniëring strategie; inclusief verandertraject preventiebeleid, compliance, communicatiebeleid (patiëntveiligheid) IT-voorbereiding nieuwe applicatie. Verantwoordelijk voor dagelijkse bedrijfsvoering. Aansturing preventieteam (verpleegkundigen/ok personeel/ artsen) en schadeafdelingen.

• Projectcoördinator Waterbedrijf Evides: juni 2009 - november 2009. Diverse projecten: IT-project creditmanagement en incasso, databeheer,
klachtenprocedure, outsourcing.

• Manager Bedrijfsvoering Notaris Maatschap Noord Holland: juni 2008 - maart 2009. 60 medewerkers, twee locaties, maatschap met zes leden. Tevens organisatieadvies inzake missie, strategie, organisatiestructuur, inrichting en procesverbetering. Voorbereiding en implementatie harde sanering i.v.m. kredietcrisis, FTE afbouw 30% met ontslagaanvraag op bedrijfseconomische redenen bij UWV.

Opleiding interimmanager

o NCD Academy Governance Essentials 2021
o IIBLC, Certified Green Belt in Lean, (CGBL) Studierichting Lean 2015
o Master of Business Administration (MBA), William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, New York, USA. Diploma 2002
o Master of Business Administration, Universiteit Nyenrode, the Netherlands Business School, Breukelen, Nederland. Diploma 2002. Executive MBA.
o Post HBO Bedrijfskunde, Kamer van Koophandel Amsterdam .Diploma 1998
o HEAO – Communicatie, (part time) Hogeschool Utrecht, Bachelor, diploma 1992
o Opleiding Verpleegkunde (A) VU MC Amsterdam, diploma 1983

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Senior Bestuurder/directeur; ruim 27 jaar ervaring met verandermanagement binnen zorg (care en cure), cultuur en (internationale) zakelijke dienstverlening
• Lid Raad van Commissarissen/ opleiding Governance Essentials NCD afgerond
• Medisch inhoudelijke kennis en zorgervaring
• Vastgoedontwikkeling en fondsenwerving
• Executive MBA, bedrijfskundige
• Bachelor Communicatie


Talenkennis interimmanager

Mondeling Schriftelijk
Engels vloeiend uitstekend
Frans goed redelijk
Duits goed redelijk
Italiaans goed redelijk
Spaans redelijk goed
Nederlands moedertaal uitstekend beschikbaar?