T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?



manager - bestuurder - consultant

manager - bestuurder - consultant

Werkervaring interimmanager

• CNA Hardy Insurance Europe; (London) feb 2015 – juni 2015; Business Consultant a.i. Underwriting Process Review (Lean) van alle Europese vestigingen en activiteiten
• Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel: feb 2014 – december 2014: Voorzitter Bestuur a.i. Care (revalidatie). 40 bedden, 60 medewerkers. Crisismanagement, liquiditeitsproblematiek, financiële herstructurering. Afstoten vastgoed. Reorganisatie, herinrichting administratieve processen. Outsourcing diverse deelactiviteiten. Focus op kosten reductie, efficiency, effectiviteit en omzetgroei. Onderhandelingen met banken, verzekeraars, Ledenraad, Cliëntenraad en overige stakeholders. Rapporterend aan Raad van Toezicht.
• Diverse opdrachtgevers MKB. Feb 2013- heden. Business Consultant; o.a. investeringsadvies uitvaartbedrijf, advisering start-ups
• VvAA Schade: april 2011– jan 2013. Business Consultant; Strategisch advisering en Business Development. O.a. ontwikkeling nieuw klantbediening model, het onderzoeken van inrichtingsvraagstukken schadebedrijf, business transformatie, nieuw verdienmodel en bedieningsconcept. Incl. selectie en planning overgang nieuw IT platform, planontwikkeling. Haalbaarheidsonderzoeken nieuwe diensten, inclusief compliance en risk management, pilots, project management, coördinatie en afstemming intern en met externe samenwerkingspartners (Nieuwe diensten: Risico management voor de gezondheidszorg, reputatieschade en crisisondersteuning, ontwikkeling dienstverlening rond letselschade)
• OWM MediRisk, verzekeringsmaatschappij: december 2009 – december 2010. Statutair Bestuurslid, Directeur Operations bij O.W.M. Verzekeringsmaatschappij Medische aansprakelijkheid. Circa 70% van totale markt (algemene ziekenhuizen). Bestuur is tweehoofdig; directe rapportage aan Raad van Comissarissen, (bestaande uit voorzitters RvB Algemene Ziekenhuizen). Herstructurering, herfinanciering (aandelenuitgifte), herdefiniëring strategie; inclusief verandertraject preventiebeleid, compliance, communicatiebeleid (patiëntveiligheid) IT voorbereiding nieuwe applicatie. Verantwoordelijk voor dagelijkse bedrijfsvoering.
• Waterbedrijf Evides: juni 2009 - november 2009. Projectcoördinator diverse projecten: IT project creditmanagement en incasso, IT project klantgegevens (databeheer), project klachtenprocedure verbeteren en implementeren) en een project m.b.t. het outsourcen van meteropnemen aan externe partij (aanbesteding/contracteren /SLA/implementatie).
• Notaris Maatschap Noord Holland: juni 2008 - maart 2009. 60 medewerkers, twee locaties, maatschap met zes leden. Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, tevens organisatieadvies inzake missie, strategie, organisatiestructuur, inrichting en procesverbetering. Vervolgens voorbereiding en implementatie harde sanering i.v.m. kredietcrisis, FTE afbouw 30% middels ontslagaanvraag op bedrijfseconomische redenen bij UWV WERKbedrijf (voorheen CWI).
• BKR Tiel Hoofd Relatiebeheer ad interim (jan 2008- 15 april 2008): Vervangingsopdracht. Naast dagelijkse leiding, aantal procesanalyse en proces verbetertrajecten.

Werkervaring
• Sectormanager Schade en ICT Gouda Insurance (2006 -2007) Internationale Business-unit van Goudse Schade Verzekeringen. Verkoopt Reis- en Expat verzekeringen in 40 landen. Opdracht: Herdefiniëring strategie en schadebeleid (insourcing), reorganisatie schadeafdeling. incl. IT - Projectmanagement: ontwikkeling en implementatie van nieuwe verkoop- en schade- management applicatie. (incl.legacy problematiek data uit drie oude systemen)
0 Afstemming samenwerking met Shared Service Centre, opstellen Service Level Agreement
oProjectleider internationale aanbesteding voor cost containment en claims-management in USA.
o Aansturing twee teammanagers in Gouda, circa 70 medewerkers
o Diverse Compliance en ‘in control’ projecten

• Clustermanager IJsselmeerziekenhuizen (2003-2005)
Opdracht: reorganisatie, gelijktijdig integreren en structureren van ziekenhuisactiviteiten (over 2 locaties), operationele fusie, tevens doorvoeren kanteling van organisatie (van product naar klantgericht). Begeleiding fusie maatschappen, opstellen en implementeren van regionale taakverdeling en locatieplannen

o Resultaatverantwoordelijk voor divisie, Circa 210 medewerkers, 2 locaties
o Direct rapporterend aan RvB
o Voorzitter diverse ICT commissies.
o Product en Marktontwikkeling; samenwerking met private partners, opstellen marketingplan/businessplan
o Zorgvernieuwingsprojecten

• Customer Service Manager (2002 -2003) Expresso Paper Platform BV. Joint venture van Europese papier fabrikanten. E-commerce: Elektronisch transactie en supply chain platform voor papierindustrie.
o Ontwikkeling service strategie.
o Ontwerp business processen.
o Selectie, functioneel ontwerp, implementatie van infrastructuur. (ACD en software).
o Werving, selectie, training personeel

• Adjunct Directeur Allianz (voorheen Mondial/ ELVIA) Assistance (1994 -2002)
o In 1994 begonnen als teamleider, vervolgens manager in 1996, in 1998 lid van Hoofddirectie van ELVIA Reisverzekeringen en ELVIA Assistance. In 2000 Adjunct Directeur.
o Betrof hoofddirectie van drietal werkmaatschappijen: Eindverantwoordelijk voor totale bedrijfsvoering, operations, inkoop en budgettering van ELVIA Assistance in Amsterdam en Mondial Assistance in Driebergen.
o Bij fusie met Mondial verantwoordelijk voor gehele operationele fusie en integratie.
obLeidinggevend aan 130 medewerkers
Organisatie verleent internationale diensten aan cliënten van verzekeraars, banken, creditcardmaatschappijen, auto importeurs, leasemaatschappijen en reisorganisaties.
o Kwaliteitsmanagement.
o Sales en Productontwikkeling, aansturing sales team.
o Projectleider internationale samenwerking USA
o In 1994 verantwoordelijk voor gehele start up van nieuwe organisatie ELVIA Assistance (24/7)

• Public Relations Medewerker Afdeling Voorlichting Stadsdeel Osdorp (1990-1992)
• SOS International, hulpverlener alarmcentrale (1986-1990)
• Tourguide Cosmos Tourama (1984- 1988)
Reisleidster op busreizen door West- en Oost Europa
• Verpleegkundige (A) VU MC Vrije Universiteit, (1979- 1984) Amsterdam

Opleiding interimmanager

Opleidingen
o Master of Business Administration (MBA), William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, New York, USA. Diploma 2002
o Master of Business Administration, Universiteit Nyenrode, the Netherlands Business School, Breukelen, Nederland. Diploma 2002. Executive MBA.
o Post HBO Bedrijfskunde, Kamer van Koophandel Amsterdam .Diploma 1998
o HEAO – Communicatie, (part time) Hogeschool Utrecht, Bachelor, diploma 1992
o Opleiding Verpleegkunde (A) VU MC Amsterdam, diploma 1983

Cursussen
o Endemol Shine; brainstorm en werkbezoek (Nyenrode Kring Interim 2015)
o Startuptour XXL e-health; bezoek start-ups (Professional Rebel 2015)
o Workshop Agile en Scrum, R. van Solingen, Nyenrode Kring Interim (2014)
o Basis WFT diploma 2013
o “Leiderschap 2020,“Leidinggeven aan het niet weten” lezing Cees Min Ph.D. Nyenrode Kring Interim (2013)
o Start me up; workshop over innovatie, startups en ondernemen. Door Professional Rebel (2013)
o Workshop Veranderingsmanagement, Nyenrode Kring Interim (2013)
o Veranderkundig interveniëren, 2-daagse training Twynstra Gudde (2013)
o Masterclass Lean management, LEArN Factory Nyenrode business universiteit (2012 )
o Lean Six Sigma training Nyenrode Kring Interim (2012)
o Congres “Een Vitale Toekomst”Zorgvisie ( 2012)
o Lezing Nyenrode André Wierdsma "Ontsnappen aan de morele zwijgzaamheid van managers" (2012)
o Master Class Interventie Management; "de kunst van het tussenbeide komen" Prof. Dr.Mr. Leo Witvliet. Nyenrode IIM (2011)
o Trends en ontwikkelingen social media en ICT Nyenrode (2011)
o One minute coaching (2010)
o Conflict management Nyenrode EIIM (2010)
o Masterclass EIIM, (Nyenrode European institute of Interim Management) (2010)
o Symposium kwaliteit en patiëntveiligheid, Wings of Care (2010)
o Refreshment Day: organisatie en verandering Nyenrode (2009)
o Inzicht in Organisaties; organisatiekunde, 2 daagse training (2009)
o Branchekennis en actuele zaken gezondheidszorg; 6 daagse training (2009)
o Prince 2, projectmanagement (2006)
o HRM (selectie, werving, functioneringsgesprekken) (1996-2002)
o Presentatietechnieken
o Teambuilding,
o Mediatraining
o Crisismanagement.
o Spaans voor gevorderden, Instituto Español, Granada, Spain (1996)
o Talencursus Italiaans (1988)
o Diploma’s Toerisme: (SEPR diploma 1987, IATA diploma 1988)
o Diploma Cafébedrijf, Sociale Hygiëne; (LOI diploma 1988)
o Public Relations, Stichting Reclame Marketing (SRM), NGPR-a diploma (1987)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kern competenties:
• Senior Manager, 20 jaar ervaring met verandermanagement.
• Algemene bedrijfsvoering, met bedrijfseconomische focus, kostenreductie en verbetering klantbeleving, procesvoering
• In staat visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar strategie en volledige implementatie (top down en bottom up)
• Executive MBA, bedrijfskundige
• Lean (six sigma), Procesontwerp, -verbetering
• Business development, business transformatie
• Prince-II, Projectmanagement, systeemimplementatie
• Kennis van/ervaring met kwaliteitssystemen; ISO/INK
• Zelfstandig, betrokken, flexibel, gedreven, pragmatisch, hands-on, doortastend

Inzetbaarheid:
Ervaring in, verzekeringsbranche (schade), gezondheidszorg, financiële dienstverlening, internationale zakelijke dienstverlening (zowel in non-profit als profit) en overheid. (nutsbedrijven)


Talenkennis interimmanager

Talen
Mondeling Schriftelijk
Engels vloeiend uitstekend
Frans goed redelijk
Duits goed redelijk
Italiaans goed redelijk
Spaans goed goed
Nederlands moedertaal uitstekend



 beschikbaar?