T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Procesmanager / Interimmanager kinderopvang

Procesmanager / Interimmanager kinderopvang

Werkervaring interimmanager

2012: Procesadviseur kinderopvang
Onderzoek naar ict en procesmanagement in de kinderopvang t.b.v. een online registratie- en communicatiesysteem voor de kinderopvangbranche.

2009 – 2012: Locatiemanager bij Triodus te Den Haag
• Het aansturen van een internationale vestiging met 3 groepen dagopvang.
• Stage in Berlijn via het Leonarda da Vinci Life Long Learning Program.
• Nevenactiviteiten: werkgroep Berlijn, werkgroep kwaliteit, onderzoek naar tweetalige opvang.

2009: Interim locatiemanager bij Triodus te Den Haag
• Duur opdracht: 3 maanden.
• Het aansturen van een internationale vestiging met 3 groepen en ca. 10 medewerkers.
• Vervangen locatiemanager, achterstanden wegwerken, lopende problemen met personeel en oudercommissie aanpakken i.s.m. regiomanager.

2008: Interim regiomanager bij crèche Hermelijntje BV te Den Haag
• Duur opdracht: 10 maanden.
• Verantwoordelijk voor een regio met 3 vestigingen en ca. 35 medewerkers.
• Aansturen en coachen vestigingsmanagers, toezicht houden op uitvoering operationeel beleid, ziekteverzuim, bezetting, inzet personeel e.d.
• Ontwikkeling en implementatie nieuw beleid.
• Verbetertraject (imago, activiteitenaanbod, bezetting) en uitbreiding buitenschoolse opvang.
• Nevenactiviteit: onderzoek en voorbereiding HKZ-kwaliteitstraject en kwaliteitshandboek.
• Lid van MT.

2007 - 2008: Interim-manager / coach bij crèche Hermelijntje BV te Den Haag
• Duur opdracht: 2 maanden.
• Werkwijze structureren, team evalueren, vertrouwen ouders en personeel herstellen.
• Het begeleiden en adviseren van de vestigingsmanager op het gebied van organisatie, management en communicatie.

2005 – 2007: Officemanager bij Enabled BV te Nootdorp
• Verantwoordelijk voor alle voorkomende administratieve werkzaamheden, relatiebeheer, personeelszaken, overeenkomsten, planning, managementrapportages.
• Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. uitbreiding en ontwikkeling.

2003 - 2005: Manager Kinderopvang bij Het Dierenbos BV te Rijswijk
• Opzetten nieuwbouw kinderdagverblijf (12 groepen) en realisatie tijdelijke locatie i.s.m. de directie: vergunningen, financiering, ondernemingsplan, intern ontwerp, inrichting, werving personeel.
• Contactpersoon voor leveranciers, klanten, gemeente, Brandweer en GGD.
• Beleid opstellen: pedagogisch beleid, calamiteitenplan, diverse protocollen, organisatiehandboek.
• Integraal verantwoordelijk voor de nieuwe locatie.

2001 - 2003: Personeelsbeheerder bij Triodus te Den Haag
• Aansturen en inplannen van ca. 25 invalkrachten, personeelsplanning, verlof- en verzuimadministratie en beheer van personeelsgegevens van een regio met 5 kindercentra.
• Waarnemend kindplanner (incidenteel)
• Waarnemend adjunct-hoofd bij twee kindercentra.

Opleiding interimmanager

2012: BPM Practitionar
2011: Workshop Omgaan met diversiteit
2011: Signalering kindermishandeling
2010: Observatie Welbevinden
2005: Basistraining Microsoft Kidsvision
2002: Wet Poortwachter
2002: Terugdringing Ziekteverzuim

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Procesmanager: BPM, papierloos werken, procesoptimalisatie voor de kinderopvang.
Interim-management: coaching, teamevaluatie, waarneming bij ziekte/verlof/tijdelijke vacature, ondersteuning bij organisatorische veranderingen en/of implementatie nieuwe werkwijze.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Portugees

 beschikbaar?