T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?senior project manager

senior project manager

Werkervaring interimmanager

Periode: 23/02/09 tot heden
Klant: Zeeland Seaports Beheer B.V.
Branche: logistiek en distributie
Functie: Consultant/Projectmanager

Verrichte werkzaamheden: Onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het koppelen van het haven infromatie systeem van ZSP en de logistieke portal van Portbase (in gebruik door havens Rotterdam en Amsterdanm). Het resultaat van het onderzoek was in eerste instantie een hulpmiddel voor de besluitvorming en daarna een opsomming van belemmeringen/obstakels en een project voorstel om deze koppeling te verwezenlijke.

Periode 01/11/08 tot 31/03/09
Klant Wärtsilä Netherlands B.V.
Branche Industrie
Functie Project Manager

Omschrijving: Wärtsilä is een internationale organisatie die aandrijfeenheden ontwikkeld voor schepen en daarnaast life time de noodzakelijke service verleend. Eind 2008 is de start gegeven voor een groot uitbestedingtraject voor de vernieuwing van de R&D software voor de berekening van krachten, stromingen, materialen, etc. van schroeven van schepen. Het project is opgedeeld in een programma van projecten met als eind datum medio 2010. Totaal gebudgetteerd CAPEX bedrag van twee miljoen, een additioneel bedrag van 25% voor beheer en een interne uren besteding van circa 6400 uren. Mijn taak is enerzijds het managen van de uitbesteding: programma aan eisen opstellen, offerte beoordelen, kwaliteit beoordelen en het resultaat accepteren als projectgroep en anderzijds het managen van de werkzaamheden die er intern moeten plaats vinden. Het primaire doel is bottlenecks en obstakels te vermijden en op te lossen met als achterliggend doel de snelheid te verhogen en de focus te houden.

Periode 01/01/07 tot 01/11/08
Klant Informa Europe B.V.
Branche Dienstverlening
Functie Projectmanager

Omschrijving: In eerste instantie is het Fusion project wat gestart is in 2006 op de rails gezet waarbij een normaal ontwikkelproces geïntroduceerd inclusief de noodzakelijke producten en procedures. Daarmee werd de voorspelbaarheid van kosten en de kwaliteit van de te ontwerpen en te ontwikkelen subsystemen aanzienlijk verbeterd. Tegelijkertijd een project structuur opgezet en aangestuurd bestaande uit een design team (7 ontwerpers), drie ontwikkelteams (totaal 42 ontwikkelaars) en een testteam ( 7 testers). Eind mei is de applicatie aangeboden ter gebruikers acceptatie en sinds midden juli in productie gegaan bij een van de 52 vestigingen van Informa.

Periode 19/04/06 tot 31/12/06
Klant KPN Telecom
Branche Telecommunicatie
Functie Service Manager

Omschrijving: Als Service Manager was ik aanspraakpunt voor de divisie vast van KPN met betrekking tot operationele performance van de IT. In deze rol was ik verantwoordelijk voor de formulering en operationele kwaliteit van de met de business afgesproken SLA’s. Hiertoe vertaalde ik business wensen naar performance-eisen en kosten op applicatieniveau. Op basis daarvan stelde ik samen met applicatiebeheer de SLA’s op. Ik rapporteerde over exploitatie en performance en adviseert (inhoudelijk) over optimalisatie van de SLA. In deze rol was ik de cruciale schakel tussen applicatiebeheer en de business, waarbij ik operationeel/tactisch stuurde op IT performance, implementatie van changes en afhandeling van verstoringen. Begrip van business en IT zijn daarbij essentieel!

Periode 23/12/05 tot 18/04/06
Klant Achmea-Practis bv
Branche Software industrie
Functie Project Manager

Omschrijving: In de rol van projectmanager maar ook consultant over applicatiebeheer een project uitgevoerd met als primair doel het inrichten van een beheer organisatie voor een pensioenadministratie systeem van Practis die in gebruik wordt genomen door de Achmea organisatie. Hierbij is ASL geïntroduceerd als kapstok voor het laten beschrijven van procedures en werkinstructies die het applicatie beheer gaat verzorgen. Daarnaast is de organisatorische inbedding in de lijn organisatie geïmplementeerd. Op basis van de afgesproken SLA met Achmea is er in samenwerking met Achmea een DAP (Dossier Afspraken Procedures) opgesteld waarin alle zaken geregeld en beschreven zijn op het koppelvlak tussen beide organisatie.

Periode 11/10/05 tot 31/01/06
Klant Biblioservice Gelderland
Branche (Semi)overheid
Functie Project Manager

Omschrijving: Voor een groot Oracle migratie project een PID opgesteld waarin de software matige migratie, de uitbreiding en vervanging van de centrale hardware en de uitlevering van een driehonderdtal werkplekken in geregeld moet worden. Daarnaast de effecten voor de kostprijs en de noodzakelijke funding voor het project vastgesteld. Op basis van het plan zijn de kosten geschat op 800 k, inclusief de intern te besteden uren. Ik verder de interne manager begeleid tijdens de uitvoering van het project gedurende het eerste half jaar van 2006.

Periode 01/01/03 tot 01/12/05
Klant Caesar Services
Branche -
Functie Projectmanager in de rol van Manager Operations A.I.

Omschrijving: Organisatie is ontstaan op basis van samenvoeging van een vijftal bedrijven/afdelingen. (Caesar Ibrida, Vitalogic Services, Caesar DBA Services, Netforce en beheer Transtrack) Kern van de activiteit is service verlening op basis van SLA afspraken op het gebied van software beheer voor applicaties ontwikkeld met Progress, Microsoft en Oracle en infra structuren. Primaire doel was het samensmeden van de verschillende bedrijven en om te vormen tot een service organisatie. Daarnaast sturing gegeven aan het eenduidig verkoopbaar maken van de service organisatie.

Periode 04/10/04 tot 01/06/05
Klant Artsen zonder Grenzen
Branche Hulporganisatie
Functie Project Manager

Omschrijving: Het project gemanaged waarin de ICT organisatie werd doorgelicht op haar efficiëntie en organisatorische verbeteringen aangebracht.. Daarnaast het RFI en RFP traject vervanging donateurs systeem opgezet en uitgevoerd tot aan de selectie van de potentiële leverancier.

Periode 01/06/02 tot 31/12/02
Klant Transtrack International B.V.
Branche logistiek en distributie
Functie Project manager in de rol van Manager Operations A.I.

Omschrijving: Invoering projectmatige werken en structurering van productontwikkeling en consultancy waarmee de kwaliteit van de organisatie op pijl werd gebracht. Een gedeelte van de organisatie (incident proces) rijp gemaakt om een gedeelte van de werkzaamheden uit te besteden aan Caesar Services

Periode 01/02/01 tot 30/05/02
Klant Vitalogic B.V.
Branche -
Functie Manager Operations

Omschrijving: Kern activiteit het optimaliseren van de organisatie het terug dringen van de beschikbaarheid en het verhogen van de kwaliteit. In deze moeilijk periode voor ICT organisaties daalde het aantal medewerkers door reorganisatie en werd de verliesgevende situatie omgezet in winst.

Periode 01/01/00 tot 01/02/01
Klant Progress Software
Branche -
Functie Project Manager

Omschrijving: Verantwoordelijk voor een aantal projecten vanaf de presales fase tot en met de feitelijke oplevering. De projecten werden voornamelijk op fixed price basis uitgevoerd. Tevens gestart met de verdere uitbouw van de afdeling professional services.


Periode 01/01/99 tot 01/12/99
Klant Roccade Industrious
Branche -
Functie Manager Operations

Omschrijving: Verantwoordelijk voor de afdeling IT/IS Services. Motto voor 1999 is Object Oriëntatie als aandachtspunt voor kwaliteitsverbeteringen in het systeemontwikkelingtraject (CMM).

Periode 01/02/98 tot 01/01/99
Klant Trendsoft
Branche -
Functie Manager Operations

Omschrijving: Verantwoordelijk voor Trendsoft vestiging Zeist ter vervanging van directeur Trendsoft. Deze moest zijn tijd besteden aan de vorming van Roccade Industrious. Kandidaat was niet verantwoordelijk voor de commerciële afdeling.

Periode 01/01/94 tot 01/01/98
Klant Trendsoft
Branche -
Functie Project Manager

Omschrijving: Project CASO (duur 1,5 jaar)
Voor opdrachtgever Ministerie van Onderwijs bij de organisatie CASO een salaris- en personeelsadministratie systeem voor onderwijzend personeel ontwikkelt. In totaal betrof het een zevental modules die fixed price/date werden ontwikkeld in verschillende ontwikkel teams. De team groet varieerde van6 tot 21 personen.

Project Civility (duur half jaar)
Het softwarebedrijf Civility (nu onderdeel Roccade) ontwikkelt pakketten voor de gemeentelijke markt. Doelstelling en opdracht waren het verbeteren van het offertetraject van Civility, te weten het proces van opdrachtverstrekking to en met acceptatie. De cultuur verandering en gestructureerde aanpak leidde tot voorspelling in de doorlooptijd.Periode 01/01/89 tot 01/01/94
Klant Lutèce Holland
Branche -
Functie Adviseur Informatie Voorziening, IT-manager

Omschrijving: Lutèce is een exporterend verpakking- en distributiebedrijf van champignons in pot en blik. Financieel verantwoordelijk voor alle automatiseringsactiviteiten binnen Lutèce en rapporteerde rechtstreeks aan de directeur waarbij ik leiding gaf aan 3-6 personen en aansturing aan diverse uitbestedings projecten.

Periode 01/01/84 tot 31/12/90
Klant Novi
Branche Onderwijs
Functie Docent

Omschrijving: Het geven van de cursussen elementaire informatie kunde op AMBI niveau.

Periode 01/01/84 tot 01/01/89
Klant Pandata
Branche -
Functie Projectleider

Omschrijving: Diverse projecten waarin hij de rol van systeemontwerper had voor definitiestudie en de rol van projectleider voor het basis/detailontwerp en de realisatie. Projectomvang 1-5 personen. In de laatste jaren tevens projecten geaudit en uit het slop gehaald.

Periode 01/01/78 tot 01/01/84
Klant Rabobank Nederland
Branche -
Functie Systeemontwerper

Omschrijving: Ontwikkelen van mainframe en andere systemen. Laatste 2 jaar in Eindhoven meegewerkt aan de nieuwbouw van een financieel systeem voor informatieoverdracht aan de DNB.

Opleiding interimmanager

MBO elektronica
HBO Ambi
HBO Bedrijfseconomie
Projectleiding (CAP Gemini) (1985)
Docent AMBI opleidingen NOVI (1986)
Vakopleiding systeem-analist (1986)
Functie Punten Analyse (FPA) (1987)
Cursus DSDM (1992)
Communicatie- en presentatietechnieken (1994)
Project management (1996)
Beoordelen Medewerkers (1997)
Prince 2 Foundations (1997)
Cursus Projectmanagement volgens Prince 2 (1998)
INK model afgeleid van EFQM: Berenschot & Balanse (1998)
Communicatieve Vaardigheden I (BTA) (2001)
Communicatieve Vaardigheden II (BTA) (2001)
Commerciële vaardigheden (2002)
Management Development (2003)
Goldratt methodiek in projecten (2005)
Critical Chain Planing Concerto (2005)
Succesvol Projectmanagement (HBO Utrecht) 2005
PDSM: problem Driven Scope Management (2007)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Teamwerker, coach, meedenker die andere over drempels in het denkproces zet, grote lijnen met oog voor detail. Operationaliseren van commerciële gedachtes. Manager met financiële (budget en verantwoording) en HRM (van aanname tot en met ontslag) Altijd opzoek naar de theoretische onderbouwing en de praktische haalbaarheid. Groot inlevingsvermogen, doortastend, opbouwend en sanerend.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (goed), Duits (redelijk) en Engels (redelijk).

Overig

Permanent op zoek naar goedkopere, eenvoudigere, betrouwbare oplossingen voor organisaties en systemen.

 beschikbaar?