T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?CISO, Interim- en project manager

CISO, Interim- en project manager

Werkervaring interimmanager

Energieke manager met een brede ervaring in het realiseren van duurzame veranderingen binnen grote organisaties. Een bruggenbouwer pur sang op het grensvlak business en IT, die niet schroomt de inhoud op te zoeken en creatieve oplossingen met afdelingen en teams uit te werken. Zijn stijl van leidinggeven is authentiek, faciliterend en coachend, maar wel doel- en resultaatgericht. Hij heeft veel ervaring in het opleveren van projecten die zich kenmerken door een combinatie van proces- en IT aanpassingen, zoals aanpassing van de organisatie aan NEN 7510 en GDPR/AVG richtlijnen, het doorvoeren van proces veranderingen binnen organisaties en invoering van ITIL v3. Via goed stakeholder management en zijn sterke communicatieve vaardigheden legt hij de basis voor een succesvolle afronding van projecten.
Na een carrière tot senior management bij een gerenommeerd onderzoekslaboratorium heeft hij zijn werkzaamheden vervuld binnen de sectoren IT-dienstverlening, overheid, telecom, financiële dienstverlening, logistieke dienstverlening en industrie.
3/18 tot 7/19 Senior project manager/consultant informatiebeveiliging
Brocacef Groep
Projectmanagement en consultancy in relatie tot NEN 7510.
• Projectmanagement realiseren oplossing voor veilig mailen met KPN E-zorg en ZIVVER
• Consultancy ten aanzien van NEN 7510 gerelateerde onderwerpen.
o In kaart brengen informatiestromen
o Vaststellen informatiebeveiligingsbeleid ten aanzien van NEN 7510 en AVG in nauwe samenwerking met business units, juristen en DPO
o Uitvoeren GAP analyse op huidige werkwijzen en procedures ten opzichte van gedefinieerd beleid
o Prioriteren van benodigde aanpassingen aan procedures en systemen op basis van risico
o Opstellen budget en plannen aanpassingen aan systemen en werkprocedures
Resultaten:
• Projecten opgeleverd conform gestelde eisen
• Risicoanalyses voorbereid en in planning
• Verscheidene adviezen aan business units opgeleverd
6/16 tot 1/18 Senior project manager
Experian Decision Analytics
Projectmanagement op delivery van Experian oplossingen aan grote ondernemingen en voorbereiding GDPR aanpassingen.
• Projectmanagement realiseren oplossing voor toetsen kredietwaardigheid bij KPN en Vodafone (project budget >1000k)
• Projectmanagement inrichten organisatie voor voldoen aan GDPR richtlijnen
o In kaart brengen informatiestromen
o Vaststellen beleid ten aanzien van GDPR in nauwe samenwerking met business units, juristen en compliancy officers
o Uitvoeren GAP analyse op huidige werkwijzen en procedures ten opzichte van gedefinieerd beleid
o Prioriteren van benodigde aanpassingen aan procedures en systemen op basis van risico
o Opstellen budget en plannen aanpassingen aan systemen en werkprocedures
Resultaten:
• Projecten opgeleverd conform gestelde eisen
• Analyses fase afgerond en uitvoering GDPR aanpassingen overgedragen aan opvolger
11/14 tot 6/16: Senior project manager
Thales NL
Project- en verandermanagement binnen de Thales vestigingen in Nederland. Versterking van security awareness en vergroting acceptatie bij de medewerkers van Thales door gerichte communicatie
• Projectmanagement realiseren veilige toegang tot Cloud applicaties, HR AFAS en ServiceNow, en uitrol 2000 tokens voor de medewerkers van de business units van Thales. Security awareness bij medewerkers is extra aandachtspunt geweest.
• Projectmanagement SIEM-SOC implementatie
• Projectmanagement uitrol Het Nieuwe Werken (Citrix infrastructuur voor 450 medewerkers) bij business unit in Huizen en versterking security awareness
• Sourcing strategie opgezet ten aanzien van beheer van netwerkcomponenten
• Professionaliseren project- en demand management
• Versterking ICT regiefunctie
• Invoering SCRUM/KANBAN binnen Infrateam
Resultaten:
• Projecten opgeleverd conform GOKIT
• Security awareness bij 2000 Thales medewerkers verstrekt
• Versterking regiefunctie business units
• SCRUM methodiek geïntroduceerd
8/13 tot 10/14: Senior change manager
Thales NL
Proces- en verandermanagement binnen de Thales vestigingen in Nederland. Meer structuur gebracht in ondersteuning van de business units vanuit de IT-afdeling en vergroting aansluiting bij business doelstellingen. Versterking operationele aansturing van IT-afdeling.
• Professionaliseren IT dienstverlening conform ITIL v3.
• Invoeren van portfolio- en release management op basis van business services in nauwe samenwerking met de business units
• Vanuit change management betrokken bij invoering van Het Nieuwe Werken binnen Thales
Resultaten:
• IT-doelstellingen in lijn gebracht met business doelstellingen.
• Het Nieuwe werken succesvol geïmplementeerd
• Change management proces heringericht en organisatorische aanpassingen doorgevoerd
• Organisatieverandering ingezet door aanpassing van houding en gedrag, met name gericht op omzetting van ad-hoc naar meer procesmatig werken.
11/12 tot 06/13: Project- en verandermanager
PGGM
Projectmanagement en verandermanagement
• Projectmanagement Rabobank Bedrijven Pensioen, inrichten van de AO en ICT voorzieningen voor dit nieuwe product van PGGM, ontwikkeld in samenwerking met Rabobank, Achmea, Interpolis en Robeco
• Begeleiden introductie van systeemclusters binnen IT afdeling
• Invoering van SCRUM binnen software ontwikkelteams
Resultaten:
• Project conform planning opgeleverd
• Organisatorische verandering gerealiseerd en systeemclusters ingericht en werkprocessen geïmplementeerd
• SCRUM geïmplementeerd bij software ontwikkeling
06/11 tot 3/12: Senior change manager
Vion Corporate ICT (via Capgemini Interim Management)
Managen van de invoering van ITIL (v3) processen (Incident, Problem en Change) en opzetten CMDB binnen VION ICT in Eindhoven. Structurering van skilled IT Service desk in drie landen. IT-infrastructuur bestaat uit ERP(JDEdwards), financiële systemen en generieke IT-dienstverlening (LAN, WAN, werkplekken, datacenter).
• Houden van workshops gericht op vergroting acceptatie procesmatig werken
• Structureren van processen binnen skilled IT Service desk in NL, D en UK en ondersteunende tooling voor incident- en changemanagement (IET ITSM)
• Verbeterplan opgesteld voor ITIL invoering en gerichte acties vastgelegd. Uitvoering aansturen.
• Service Improvement Plan tot op service niveau beschrijven en verbeteracties borgen (procesmatige, technologisch en strategische acties)
• Opzetten van documentatie op basis van Sharepoint ter ondersteuning van IT Service desk
Persoonlijke Ervaring: Vanuit management dienen veranderingen volledig te worden gedragen met de nodige zelfreflectie om het doel te bereiken.
Resultaten:
• IET ITSM en ITIL processen gesynchroniseerd en proces uitvoering gemonitord.
• Service Improvement Plan uitgevoerd en verdere verbeteringen belegd in de lijnorganisatie.
• Procesmatig werken op strategisch, tactisch en operationeel niveau geïntroduceerd en begeleid binnen VION vestigingen In UK, D en NL door middel van workshops
03/10 tot 1/11: Assessor gastouder
Het Onderwijsinstituut
Uitvoeren van assessments in het kader van Gastouderschap (MBO-2) volgens richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs.
• Afnemen van assessments bij potentiële gastouders
Resultaten:
• 120 assessments voltooid
05/05 tot 8/09: Interim HR en ICT manager
Belastingdienst Centrum voor ICT
Integraal manager unit JAVA Ontwikkelstraat
Leiding geven aan een team van 20-30 medewerkers op het terrein van technisch en functioneel beheer van JAVA ontwikkelstraat conform overeengekomen jaarplannen. Doorvoeren van veranderingen op werkprocessen zoals Unified Change Management conform ITIL Als HR-manager verantwoordelijk voor 20-30 medewerkers
Manager Service Unit Nederland bij Belastingdienst Centrum voor ICT (Dec 2006 – Maart 2008)
HR processen uitvoeren, kosten reduceren en efficiency verbeteren van PABX beheer
HR-manager Service Support Groep bij Belastingdienst Centrum voor ICT (jan-dec 2006)
Aansturen team van 30 medewerkers conform opgesteld jaarplan
HR- en Resourcemanager Java Ontwikkelteam bij Belastingdienst Centrum voor ICT (juni-dec 2005)
Aansturen team van 25 medewerkers conform opgesteld jaarplan
7/97 tot 6/05: Sales director/alliance manager/HR-manager
Capgemini Network Infrastructure Solutions (2002-2005)
Ontwikkeling en Consultative Selling van diensten gebaseerd op Cisco Unified Communications. Als delivery manager aansturen van onderaannemers in de uitvoering en aanleg van netwerkinfrastructuur (Universiteit Utrecht). Als HR-manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 20-30 medewerkers
Bidmanager/Senior Delivery Manager
Capgemini Telecom & Utilities (1997-2002)
Bid en delivery management conform ISO 9000 en contract management Major Accounts. Belangrijkste klant was KPN, met name de netwerkdivisie voor vaste verbindingen.
Management consultant
Rabobank ICT Zeist (1999) via Capgemini
Reviewen outsourcing contract met telecom provider voor WAN en verbeteren van rapportage. Opzetten van IT-dienstverlening conform ITIL en coachen teammanager
Programma manager
AT&T Unisource (1998-1999) via Capgemini
Programma migratie Stratacom naar Nortel binnen Europa conform Prince2. Uitwerken van migratiescenario’s op operationeel en tactisch niveau en opstellen business case.
6/94 tot 7/97: Projectmanager
Unisource Business Networks (dochter KPN Telecom)
Migratie van de dienst Datanet-1, zowel technisch als administratief. Omvatte 20000 asl van onder andere Rabobank. ABN, ING etc. Aansturen van de operationele uitvoering door KPN. Project budget: k€ 2.500
1/83 tot 6/94: Business Unit manager/ IT-manager
Chevron Centrale Laboratoria
• Manager BU General services (Inkoop, secretariaat, bibliotheek, IT afdeling) rond 30 FTE
• Supervisor Analytisch Laboratorium (15 FTE)
Reorgansiatie binnen afdeling begeleid met reductie van 50% in FTE
• Voor de duur van vier jaar voorzitter en lid van OR
8/67 tot 12/82: Chemisch analist
Chevron Centrale Laboratoria, Gekro Rotterdam, CCA Schiedam
10/73 tot 3/75: Militaire dienstplicht vervuld, eindrang Korporaal 1

KWALITEITEN & DRIJFVEREN

Opleiding interimmanager

ISO 27001/NEN7510 Interne auditing informatiebeveiliging
MIVD-B clearance tot sept 2018
Scrum Master ( 2012)
ITIL foundation workshop (2011)
Assessor EVC vervolg (2011)
7D Management Model (2010)
Assessor EVC (2010) – registratie CRKBO tot 1/1/2020
Prince 2 foundation en practitioner
Versiebeheer IBM Clearcase / Clearquest
TB/TS/TD (Team Buying/Team Selling/Team Delivering)
Commerciële Vaardigheden Kenneth Smith
Holden sales training ©
Cisco IP Contact Center Sales
Cisco Sales essentials
Architecture Core
Influencing and Supervising for Results ©
Project Accounting Theory & Workshop session ©
Project management methodologie MITP
Certified Trainer The Quality College ©

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Als peoplemanager voel ik mij volledig thuis op het grensvlak dienstverlening en mensen. Mijn stijl van werken kenmerkt zich door teamwork, leiderschap, integriteit, respect, samenwerking, effectiviteit en gedrevenheid. Mijn sterkste motivatie haal ik uit het realiseren van concrete veranderingen met een team mensen.
Bij het oplossen van vraagstukken garanderen mijn sterke analytische vaardigheden gecombineerd met een vertrouwenwekkend optreden een doeltreffende aanpak. Sterk oog hebben voor de belangen van de organisatie, maar ook met een menselijke maat blijvende veranderingen realiseren.


Talenkennis interimmanager

Spreken Lezen Schrijven
Duits Goed Goed Redelijk
Engels Goed Goed Goed
Frans Redelijk Redelijk Redelijk


 beschikbaar?