T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 Beschikbaarheid opvragenController

Controller

Werkervaring interimmanager

Ad interim hoofd planning & control, GGZ instelling , april 2009 - heden.
Als hoofd P&C verantwoordelijk voor een tijdige, betrouwbare, efficiënte en klantvriendelijk uitvoering van de werkzaamheden van de afdeling. Direct leidinggeven aan de centrale afdeling planning & control en functioneel aan de decentrale controllers. Eerste deskundige binnen de organisatie op het gebied van planning & control. Mede verantwoordelijk voor de inrichting van het management informatiesystemen gebaseerd op de DBC, DBBC en ZZP financiering. Controle op de nacalculatie en subsidieafrekeningen en coördinatie van de controles door de accountant.________________________________________

Ad interim divisiemanager / divisiecontroller, Academisch Ziekenhuis, december 2008 – april 2009.
Als manager / controller overige geldstromen de businesspartner voor de projectleiders en verantwoordelijk hoogleraren voor alle relevante onderwerpen, budgettering, rapportages, risicomanagement, personele aangelegenheden en faciliteiten. Ben verantwoordelijk voor de organisatie en aansturing van de gehele administratie en het achterliggende administratieve proces binnen de divisie. Neemt deel aan organisatie brede projecten.
________________________________________
Ad interim consultant, Instelling voor mensen met een Verstandelijk Handicap, juli 2008 - medio oktober 2008.
Verantwoordelijk voor het samenvoegen van het zorgloket en de cliëntenadministratie inclusief het analyseren van de huidige processen, het doen van verandervoorstellen en beschrijven van de Administratieve Organisatie / Planning & Control.
Het adviseren over en vormgeven van de functie zorgcontrol.
Het analyseren van de post “Nog in de tarieven te verrekenen” en op basis van de uitkomst van de analyse mede de onderhandeling voeren met het Zorgkantoor en de NZa om te komen tot de afhandeling van de jaren 2004 – 2007.
Neemt deel aan de werkgroep implementatie ZZP, gekoppeld aan het beschrijven van een productenboek.
________________________________________
Ad interim financieel beleidsmedewerker, Gemeente sector Vergunnen Toezicht en Handhaven, maart 2008 - november 2008.
Verantwoordelijk voor het opzetten van een bedrijfsbureau. De nadruk binnen deze opdracht ligt op het optuigen en inrichten van de Administratieve Organisatie / Planning & Control. Daarnaast richt de opdracht zich op het op -en uitbouwen en verder doorontwikkelen van een goed werkend debiteurenbeheer, alsmede het aanbrengen van structuur aangaande de geldstromen in relatie met de begroting. Opstellen van de MARAP.
________________________________________
Ad interim controller, MKB organisatie, december 2007 - februari 2008
Opdracht bij een consultancy bureau met 25 medewerkers in loondienst. Binnen deze opdracht was ik verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe geautomatiseerde systeem, bestaande uit de boekhouding en een tijd registratiemodule gekoppeld aan de facturatie module. In het verlengde hiervan de medewerkers verder geïnstrueerd over de nieuwe werkwijzen en het handboek Administratieve Organisatie beschreven. Daarnaast was het van belang dat de medewerkers doordrongen waren van de noodzaak van goed registreren en dat de Officemanager feeling kreeg met het debiteurenbeheer.
________________________________________
Ad interim Manager F&A, Gecombineerde Thuiszorg en Verpleeghuisorganisatie, juli 2006 - november 2007.
Binnen deze opdracht was ik in eerste instantie verantwoordelijk voor de reorganisatie van de administraties. Na de fusie waren de administraties fysiek samengevoegd in een ruimte. Men was er vanuit gegaan dat de administratie wel zou blijven functioneren. In de praktijk werkt dat echter niet zo. In overleg met de opdrachtgever heb ik een plan van aanpak geschreven. Na akkoordbevinding heb ik mijn plan vertaald in een implementatieplan. In dit plan werden niet alleen de te volgen stappen beschreven, maar ook welke consequentie e.a. heeft voor de zittende medewerkers. Dit plan is voorgelegd aan de OR. Na goedkeuring ben ik gestart met de daadwerkelijke implementatie. De administratie had een omvang van 35 formatieplaatsen.
Na het vertrek van de directeur concernbureau en de concerncontroller heeft de bestuurder mij gevraagd om de subsidiestromen in kaart te brengen en te adviseren over het te voeren beleid. Dit heeft geresulteerd in een compleet nieuwe AO/IC inclusief nieuwe werkinstructies voor de betrokken bedrijfsonderdelen. Verder was het van belang dat de debiteurenadministratie professioneler ging werken. In het verleden werd de instelling op basis van lum-sum gelden bevoorschot. Nu moest er daadwerkelijk gefactureerd gaan worden met als gevolg dat er ook een debiteurenbewaking opgezet moest gaan worden. Dit proces heb ik in samenwerking met een extern opleidingsinstituut vorm gegeven. Als financieel eindverantwoordelijke lid projectgroep ZZP en verantwoordelijk voor het deelgebied financiën (kostprijzen – MIS - productieregistratie).
________________________________________
Ad interim Manager EAD / Controller, Verpleeghuisorganisatie, maart 2006 - juni 2006
Het tijdelijk overbruggen van de periode tot de komst van de vaste medewerker. Start begonnen met de voorbereiding van de jaarrekening.
________________________________________
Manager EAD / Controller, Gecombineerde Thuiszorg en Verpleeghuisorganisatie, februari 2003 - februari 2006
Deze stichting was technisch failliet. Wegens disfunctioneren van het MT was er een financiële chaos ontstaan. Vanuit mijn expertise ben ik gestart met het in kaart brengen van de oorzaak en het opstellen van een plan van aanpak. Het probleem was echter niet intern op te lossen. In overleg met de OR en de vakbonden is er een sociaalplan opgesteld. Na goedkeuring zijn we gestart met de daadwerkelijke reorganisatie. Mijn taak hierin was enerzijds het bewaken van de financiële afspraken, maar anderzijds ook het daadwerkelijk reorganiseren van de administratie en het beschrijven van de AO/IC. De administratie bestond uit 10 formatieplaatsen. Inmiddels draad de organisatie weer positieve cijfers.
________________________________________
Hoofd EAD / Controller, Verpleeghuisorganisatie, mei 1997 - januari 2003.
Deze stichting maakte onderdeel uit van een overkoepelende organisatie. Ik ben hier in dienst getreden op het moment dat het bestuur besloten had om te ontvlechten. Mijn taak was het om vanuit een nul situatie een administratief apparaat neer te zetten die voldeed aan de vraag van de (interne) klant. Ook heb ik mij hier bezig gehouden met de keuze van de geautomatiseerde systemen en het beschrijven en implementeren van de AO/IC. Daarnaast heb ik met veel plezier leiding gegeven aan de nieuwe administratieve dienst (15 formatieplaatsen) en was ik als MT lid betrokken bij de ontwikkeling van de organisatie. ________________________________________
Hoofd administratie, Ministerie van Defensie, mei 1990 - april 1997
Bij het Ministerie ben ik de eerste 5 jaar als hoofd administratie werkzaam geweest in Duitsland. Ik gaf hier leiding aan een administratieve van een onderdeel dat belast was met de verkoop van belastingvrije artikelen. De administratie bestond uit 8 formatieplaatsen.
Na mijn vertrek uit Duitsland ben ik gaan werken bij het CMH / MRC in de functie van hoofd administratie. Hier was ik verantwoordelijk voor de totale administratie van beide onderdelen. De administratie bestond hier uit 15 formatieplaatsen.
________________________________________
Assistant accountant, Accountantskantoor (AA), april 1989 - april 1990
Hier heb ik het vak geleerd. Ik was bezig met het boeken en coderen van de administratieve bescheiden van MKB bedrijven. Daarnaast stelde ik de jaarstukken, waaronder ook de aangiften voor de belastingdienst.

Bijzonderheden:
In het bezit van rijbewijs;
Nevenfunctie, bestuurslid (atletiek)

Hobby’s:
Koken, atletiek


Opleiding interimmanager

Master in Finance and Control, Hogeschool van Amsterdam, heden
Post HBO controller, Hogeschool van Amsterdam, 2002
Post HBO management, Fontys Hogeschool Utrecht, 2000
SPD I – II, 1990
MBA, 1987Cursus Administrateur Intramurale Gezondheidszorg, AAG Den Bosch, 1995
Training Management Vaardigheden, V&O Defensie Voorburg, 1992
Training Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, SBO, 2009


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Verzorgt Financieel Interim Management op hoger- en middenkaderniveau voor organisaties voornamelijk in de non-profit sector en met veelvuldige, ingewikkelde en soms gevoelige vraagstukken. Vraagstukken die professioneel en met kennis van zaken benaderd worden door een financieel expert die zich de organisatie snel eigen maakt en tot de kern van het probleem weet door te dringen. Resultaatgericht, to-the-point en niet geremd door enige kennis van organisatorische belemmering.

Heeft sterke affiniteit met:
- Implementatie en ontwikkelen van automatiseringstrajecten; het doorontwikkelen van de AO inclusief planning & control, gekoppeld aan management control;
- Implementatie van budgetteringsmethodieken en de daarbij behorende verandering gekoppeld aan de verandering in financieringsstructuur (AWBZ – Zvw- ZZP – DBC – DBBC);
- Strategiebepaling en beleidsvorming op het terrein van financiële en integrale bedrijfsvoering;
- Reorganisatie van administratieve diensten gekoppeld aan prestatieafspraken.


Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Duits: vloeiend
Engels: basis

Overig

Uitstekende computervaardigheden. Ervaring met computer software zoals Microsoft applicaties (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Lotus, Internet, E-mail.
Gewerkt met o.a. Exact, DBS, UNIT-4, RAET (Bomas), Getronics (Beaufort), Navision Attain, De Heer (plancare), Oracle, PeopleSoft, Business Objects en Business Pilots, Psygis.


 Beschikbaarheid opvragen