T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Senior project en programma manager

Senior project en programma manager

Werkervaring interimmanager

Periode november 2012-heden
Organisatie Belastingdienst
Functie Senior Projectmanager
Werkzaamheden Een 2-tal projectteams gemanaged voor de realisatie van diverse business proces releases (4) per jaar inclusief de koppelvlakken met andere systemen. Eén van de projectteams bestaat uit testers in dienst of ingehuurd door de belastingdienst, het andere deel bestond uit een zogenaamde release factory bemensd door Oracle medewerkers en aangestuurd door een Oracle project manager die vervolgens aan mij rapporteerde. De release factory is voor een deel gesitueerd in Manilla. Naast het managen van de 2 projectteams tevens een projectteam voor de ontwikkeling van interactieve functionaliteit in JAVA ingericht en overgedragen aan een andere projectleider. Gedurende de zomervakantie de M2 manager vervangen en de periodieke rapportage aan de M1 manager verzorgd. Incident en problem managment viel eveneens onder de verantwoordelijkheid van de PM.

Periode Juli 2011-april 2012
Organisatie Auto Recycling Nederland
Functie Projectmanager
Werkzaamheden Processen geïnventariseerd, workshops georganiseerd, meetings gefaciliteerd, rapport wensen en eisen opgesteld, leveranciersselectie uitgevoerd, met juridisch adviseur contract voor levering software, licenties en diensten opgesteld, implementatie gemanaged met MSProject en Excel, werkplekken vernieuwd (IMAC’s). Resultaat: NAV 2010 en SharePoint 2010 (internet, intranet en extranet) operationeel. O.a. koppeling met RDW dmv een interface van Audascan naar het klantsysteem NAV. Op basis van kenteken en chasisnummer worden voertuigggevens in NAV opgeslagen.

Periode Juli 2010-februari 2011
Organisatie Rabobank
Functie Projectmanager
Werkzaamheden Leiding gegeven aan deelproject voor de implementatie van SEPA, processen geïnventariseerd, workshops georganiseerd, PID geschreven, planning met MSproject en Excel.

Periode Januari 2010-april 2010
Organisatie ROC
Functie Coach
Werkzaamheden Vier informatiemanagers gecoached en een advies geschreven voor het verbeteren van het gebruik van de bestaande ICT hulpmiddelen bij het onderwijs. Resultaat: Een verbeterde inzet van de informatiemanagers en een advies voor het verbeteren van de inzet van de ICT hulpmiddelen.

Periode Juni 2009-december 2010
Organisatie Consultancy bureau
Functie Project Manager
Werkzaamheden Managen van een project waarbij een pakket voor asset management (beeld en tekst, internet toepassing) wordt aangepast aan de wensen en eisen van Microsoft en draait zowel voor ontwikkeling, test, acceptatie als productie op Windows Server omgevingen. Gewerkt wordt met teams van MS in de VS, India en UK. Het project team bestaat uit medewerkers in de UK en Nederland. Afstemming met leveranciers en key-users, PID, faseplan, resourcemanagement, realisatie van project, risico- en stakeholdermanagement en alle gebruikelijkelijke project- (Prince 2, MSProject, Excel, SCRUM) management producten. Resultaat 2 afgeronde implementaties van nieuwe versies van het pakket. Onderhandelingen voor licenties met Microsoft gevoerd.

Periode Mei 2009-Juni 2009
Organisatie Diverse middelgrote productiebedrijven en handelsondernemingen
Functie ICT en organisatie consultant
Werkzaamheden Adviseren met betrekking tot het optimaliseren van de inzet van de bestaande ICT hulpmiddelen. Resultaat: Minder kosten, verbeterde informatievoorziening en bedrijfsvoering, verlenging van de investeringshorizon voor nieuwe ICT hulpmiddelen.

Periode Augustus 2008-April 2009
Organisatie ING
Functie Projectmanager ICT
Werkzaamheden Verantwoordelijk voor het aanhaken en blijven aanhaken van KPN, Atos Origin, Getronics en Verizon bij het implementeren van een nieuw service management tool (HP SC) ter ondersteuning van nieuwe HP SC ITILv3 processen (incident, change, configuration en problem management, service catalogus, PDC) en CMDB binnen ING. Tevens zorgdragen voor het voorbereiden van de business unitis/verticals die vanuit service management bij het project betrokken zijn, waaronder Tango/Nieuwe bank, SEPA/Target, Euro1, Swift, SharePoint ING wijd, op de implementatie van de nieuwe processen, tools en governance. Project (high impact change) gestart voor het realiseren van een interface (op basis van message brokerage) tussen HP SC en de tools van KPN, Atos Origin, Getronics en Verizon business waarbij gebruik gemaakt werd van Advanced Management System als project methodologie teneinde conform CMMI level 2 en 3 het project uit te voeren. Afstemming met leveranciers en key-users, PID, faseplan, resourcemanagement, realisatie van project, risico- en stakeholdermanagement en alle gebruikelijkelijke project- (Prince 2, SCRUM, RUP, MSProject, Excel) management producten.


Periode Juli 2008-Augustus 2008
Organisatie Maandag
Functie SLA en contractmanager
Werkzaamheden Bij Maandag werkzaam als adviseur mbt ICT contracten, licenties en SLA's in het kader van de aanschaf van standaard programmatuur (o.a. internet tooling/SharePoint) en bijbehorende hardware. Er wordt gewerkt aan een ASP constructie. Daarnaast is men van plan het werkplekbeheer te outsourcen waarbij eveneens door ondergetekende wordt geadviseerd over de contractuele aspecten. Resultaat: Aanzienlijke prijsverlaging, aangepaste en verbeterde leveringsvoorwaarden, licenties en SLA’s.

Periode Oktober 2007-Juni 2008
Organisatie Delta Lloyd
Functie Senior Service Manager/plv Teamleider
Werkzaamheden Als service manager voor Group IT (inclusief SharePoint Delta Lloyd breed), de IT afdeling van Delta Lloyd, en voor asset management werkzaam. Service management betrof alle dienstverlening van IBM waaraan het management van de infrastructuur (Cisco switches en routers) is uitbesteed (service management tool Peregrine, Citrix, Windows Server, VMWare). Alle vragen en escalaties met betrekking tot de dienstverlening van IBM voor Group IT en asset management en betalingsverkeer (o.a. SEPA/Target, Euro1/Swift), IMAC’s verloopt via de service manager Group IT. Verantwoordelijk voor security management, risk management (Solvency), licentie management, incident management, change management (ITSM). Resultaat: Uitgebreide en complete beschrijving van de ITIL processen en PDC (leveranciers IBM, KPN, Vodafone en Group IT zelf) zoals toegepast binnen Delta Lloyd, sterk verbeterde klanttevredenheid m.b.t. de dienstverlening van externe leveranciers.

Periode April 2006-Oktober 2007
Organisatie Verizon Business
Functie Programmamanager ICT
Werkzaamheden Programmamanager voor Verizon. De opdracht behelsde het outsourcingscontract voor het managen van het netwerk van ABNAMRO in de business unit Nederland, de een na grootste regio van ABNAMRO. Het netwerk behelst:
de beide Europese datacenters, de hoofdkantoren van de bank, koppelingen met externe diensten als SWIFT, Reuters en de security devices. Overige devices (totaal ca. 5400 devices en 1050 sites, firewall, loadbalancers, switches, routers, Windows Server, Citrix, Cisco, VWWare, internet). Resultaat: Alle devices onder management van Verizons Global Network Control Center (global CMDB), 75 procent van alle daartoe in aanmerking komende devices (IMAC’s) vervangen. Changes werden voorgelegd aan de CAB’s van IBM en EDS.

Periode Januari 2005-April 2006
Organisatie AEGON, Politie
Functie Consultant, projectleider ICT
Werkzaamheden SOX, project locatieserver m.b.v. Oracle database. Resultaat: enkele tientallen beschrijvingen van de bedrijfsprocessen en risico analyses voor producten op gebied van schadeverzekeringen (Solvency) van AEGON; applicatie bij politie opgeleverd voor productie. Met Oracle onderhandelingen gevoerd over aanschaf licenties.

Periode Mei 2004-Januari 2005
Organisatie AMEV
Functie Projectcoördinator ICT
Werkzaamheden Bij een onderdeel van een groot bank- en verzekeringsconcern (Fortis/AMEV) de portefeuille met ca. 30 projecten voor schadeverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en bijbehorende bedrijfsprocessen met behulp van MSProject en Prince2 in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt.

Periode September 2005-December 2005
Organisatie CBS
Functie Service manager/Project manager
Werkzaamheden Opzetten service management, beheersbaar maken projecten portfolio, in kaart brengen doelstellingen projecten.

Periode Oktober 2003-augustus 2004
Organisatie Ziekenhuis Harderwijk
Functie Projectmanager
Werkzaamheden Implementatie standaard programmatuur als deel van ZIS gemanaged als project manager. Met leveranciers onderhandelingen over licenties gevoerd.

Periode Januari 2002-Juli 2003
Organisatie Gewest Eemland
Functie Hoofd ICT
Werkzaamheden Parttime Hoofd ICT van een gemeentelijke dienstverlener met een 80-tal medewerkers. De volledige outsourcing van het technisch beheer (infrastructuur gebaseerd op Windows Server, IMAC’s) begeleid (gebruik makend van ITIL gerelateerde procedures) en een nieuwe applicatie voor de WVG ingevoerd. In samenwerking met externe leverancier een product-diensten catalogus opgesteld mbt werkplekservices.

Periode Juli 2002-eind 2003
Organisatie Nederlandse politie
Functie Projectcoördinator ICT, plv. hoofd projectbureau, project manager
Werkzaamheden Werkzaam bij een door de Nederlandse politie opgerichte organisatie (CIP) die een volledig vernieuwde ICT voorziening moet realiseren. De werkzaamheden hebben betrekking op het als programmamanager coördineren van alle opsporingsprojecten (6), het project betreffende het online doen van aangiften (webportal via internet gekoppeld aan intranet) en een project op het gebied van handhaving. Verantwoordelijk voor de projecten in samenwerking met de KMAR waaronder Schiphol (Irisscan, vreemdelingen herkenning via vingerafdrukken, aanmelden werkplek via scan vingerafdruk). Gebruik gemaakt van o.a. Prince 2, MSP, RUP, SCRUM en Agile.

Periode Augustus 2001 tot juli 2002
Organisatie Skyworks
Functie Hoofd ICT
Werkzaamheden Interim hoofd automatisering en tijdelijk vervanger van de controller bij een organisatie die vanuit een 12-tal vestigingen bouwmaterieel verhuurt en verkoopt. Met diverse leveranciers onderhandelingen gevoerd over aan te schaffen licenties.

Periode April 2000 tot april 2001
Organisatie Pon Automobiel
Functie Projectleider SAP
Werkzaamheden Projectleider voor de implementatie (inclusief het testen mbv TMAP) van een aantal SAP modules (SD, MM, FI, Co) met Oracle als DBMS bij een onderdeel van de Auto Import Groep. Vervolgens in augustus 2000 tevens tot projectleider benoemd voor de invoering van de euro bij alle Pon organisaties die tot de automotive groep behoren. Daarnaast een deel van de cursus BINC (projectmatig werken) voor het ROI (het voormalige Rijks Opleidings Centrum) ontworpen en verzorgd. Onderwerpen die in de opleiding worden behandeld zijn o.a. Prince 2, DSDM, programmamanagement, CMM, INK, TQM, BSC, ITIL, SLA’s, projectmanagementtool MS Project.

Periode April 2001-augustus 2001
Organisatie AMEV
Functie Projectmanager SAP
Werkzaamheden Projectmanager bij AMEV. Een 2-tal plannen van aanpak opgesteld voor enerzijds het in beheer nemen door de AMEV organisatie in samenwerking met de implementatiepartner van de SAP HR toepassing, anderzijds het implementeren van SAP HR voor de lijfrente polissen.

Periode Maart 2000-augustus Februari 2001
Organisatie Ziekenhuis Veldhoven
Functie Projectmanager/adviseur
Werkzaamheden Onderzoek uitgevoerd naar status van implementatie ZIS standaard programmapakket. Als projectmanager implementatie afgerond.

Periode Oktober 1998-Juli 1999
Functie Directeur
Organisatie ICT Consortium
Werkzaamheden Manager van een consortium dat is opgericht door Siemens, KPN en Belgacom teneinde de volledige ICT voorziening voor het Europese Kampioenschap 2000 te leveren aan UEFA. Door het verbreken van de relatie met het ICT Consortium, zoals de E.E.S.V. werd genoemd, door UEFA is de opdracht voortijdig beëindigd. Leiding werd gegeven aan een 10-20 tal specialisten op het gebied van hardware, software, telecom, services en ICT-organisatie, opdracht hield o.a. de installatie (IMA’s) van 650 werkplekken, 28 switches en routers in 6 stadions, venues en hotels in.

Periode Begin 1998-Oktober 1998
Organisatie Gist-brocades
Functie Management consultant, hoofd IT
Werkzaamheden Managementconsultant bij Gist-brocades. Tevens plaatsvervangend hoofd IT bij dezelfde en grootste divisie van Gist-brocades. Afdeling ICT gereorganiseerd en functioneren hersteld.

Periode Januari 1997-Eind 1997
Organisatie Thuiszorg Zuid-west Friesland
Functie Hoofd ICT, plv. hoofd financiën
Werkzaamheden De eigen bijdrage regeling in goede banen geleid door de processen binnen de organisatie aan te passen, de ICT adequaat in te richten en de financiën op orde te brengen in samenwerking met het hoofd financiën.

Periode Juli 1994-Eind 1996
Organisatie Diverse organisaties
Functie Consultant, directeur ICT a.i., auditor
Werkzaamheden Diverse advieswerkzaamheden, interim management, arbitrage en geschillenbeslechting, begeleiding ERP implementaties, contractonderhandelingen met o.a. Baan, IBM, Navision, Exact. Voor o.a. Grontmij en Gist brocades onderhandelingen over aan te schaffen licenties gevoerd.

Periode Januari 1994-Juni 1994
Organisatie Energiebedrijven
Functie Adviseur/EDP auditor
Werkzaamheden In opdracht van een 5-tal energiebedrijven een audit uitgevoerd bij een groot systeemhuis op een in ontwikkeling zijnd geautomatiseerd systeem. Op basis van de resultaten van de audit een advies opgesteld voor de afbouw van het project alsmede het claimen van een schadevergoeding voor de geleden schade en het terugvorderen van de geïnvesteerde gelden.

Periode Januari 1993-eind 1993
Organisatie Thuiszorg
Functie Projectmanager ICT/adviseur/consultant
Werkzaamheden Projectmanager ICT/adviseur/consultant bij de ontwikkeling van een programma¬pakket voor een twintigtal stichtingen op het gebied van thuishulp en kruiswerk. Samenwerkingen met RUG, NIZW. Specificaties mbt de functionaliteit voor de applicatie en de infrastructuur alsmede het volledige contract opgesteld voor de ontwik-keling en invoering van het programmapakket.

Periode Januari 1992-Mei 1993
Organisatie Kinderopvang en Buurtwerk Eindhoven
Functie Directeur a.i.
Werkzaamheden Leiding geven aan een organisatie van 275 medewerksters bij kinderopvang, financieel en organisatorisch de organisatie weer op orde brengen. Bij Buurtwerk eveneens de organisatie weer op orde gebracht.

Periode 1989-1992
Organisatie Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening
Functie Programmamanager ICT
Werkzaamheden Leiding gegeven aan een team van ca. 200 medewerkers voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw systeem, opleiding van 6500 medewerkers en Arbeidsbureau Nieuwe Stijl, bestemd voor 64 arbeids¬bu¬reaus. Daarbij tevens een beleidsnotitie betreffende het te volgen automatiseringsbe¬leid opgesteld voor de korte, middellan¬ge en lange termijn voor het gehele directoraat.

Periode Mei 1988-Februari 1989
Organisatie Gemeente Amsterdam
Functie ICT manager, hoofd financiën
Werkzaamheden Ca. anderhalf jaar interim-manager bij een drietal ge¬meen¬telijke diensten waaronder de stadsreiniging, de vuilverbranding en de centrale werkplaats. Verantwoordelijk voor het gehele functi¬oneren van de geautomatiseerde gegevensverwer-king. Bepalend en coördine¬rend voor het Informatiebe¬leid en de Informatie¬planning bij de opzet van nieuwe Informa¬tievoorziening voor de afzonder¬lijke dien¬sten. Tevens als hoofd financiën voor centrale werkplaats overdracht naar Leaseplan begeleid.

Periode Maart 1985-Juni 1987
Organisatie Gist-brocades
Functie Projectleider
Werkzaamheden Leiding gegeven aan een projectteam voor de ontwikkeling van de voorraadadministratie als onderdeel van een door Gb zelf ontwikkeld ERP systeem voor al haar internationale vestigingen. Onderdeel van de implementatie was de conversie van de voorraaddata vanuit het oude systeem waarvoor 2 weken was uitgetrokken.

Periode 1980-1984
Organisatie Desisco
Functie Consultant/projectmanager
Werkzaamheden Bij zowel overheid, semi-overheid, gemeenten en provincies projecten gemanaged en adviezen opgesteld.

Opleiding interimmanager

Opleidingen en Cursussen:

HBO-AMBI (systeemontwikkeling, datacommunicatie, AO en management)
Diverse cursussen op het gebied van recht, bedrijfseconomie, financiën, management en bedrijfsorganisatie bij de VUA
Opleiding tot docent bij NOVI
PE op het gebied van recht, financiële aspecten, auditing
Mediation

Overige Vaardigheden:

Informatiemanagement, ICT management, programma management, project management ICT, servicemanagement (ITIL v2 en 3, service catalogus, BISL, ASL, PDC), training, coaching, contractmanagement, financieel management, administratieve organisatie (Basel, Solvency, SOX, IFRS), SEPA, mediation, arbitrage, geschillenbeslechting, EDP-auditing, Informatiebeleid, infrastructuur, web ontwikkelingen, outsourcing, Open Source, OTAP, TMAP, MSProject, Excel, business data catalogs, INK, CMMI, AMS, RUP, Lean, SCRUM, Agile.

Certificering:
EN ISO 9001 2000 als onafhankelijk optredend ICT deskundige (BVQI)
Prince 2, ITIL
NVBI gecertificeerd als beëdigd informaticadeskundige
Makelaar in hard- en software
Mediator

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Peoplemanager, coach, trainer

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?