T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim-manager

Interim-manager

Werkervaring interimmanager

Relevante werkervaring nov. 2006 - heden

Manager Reporting, Achmea Apeldoorn/Tilburg (jan. 2008 – dec. 2009)
Lijnverantwoordelijk voor afdeling bestaande uit twee teams: Actuariële Reporting en Financial Reporting. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de applicaties van de interne klanten (Finance & Holding). De afdeling is klantgeoriënteerd ingericht, de processen (cf. CCM2) geoptimaliseerd en de bezetting geoptimaliseerd.
Namens de lijnorganisatie tevens stuurgroeplid (als senior supplier & senior user) binnen diverse projecten/programma’s.
In de rol van Client Service Manager specifiek verantwoordelijk voor het opstellen van de SLA’s met de interne klanten. Tevens verantwoordelijk voor de borging van de dienstverlening richting de diverse betrokken partijen (zowel intern als extern) als voor de financiële borging in de diverse budgetten.

Service Level Manager, Rabobank Zeist/Eindhoven (jan. 2007 – mrt. 2008)
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het Service Level Management proces voor een tweetal interne klanten, Financieren en SWIFTNet. Dit proces omvat het opstellen en bijhouden van een accountplan per klant, het opstellen van actuele SLA’s voor alle diensten en producten die zijn afgestemd met betrokken klant en leverancier, het kostenmanagement van de klantportefeuille.
Als vertegenwoordiger van de ICT beheerorganisatie zitting in de Project Boards van projecten/programma’s van de accounts.
Als Service Level Manager vanuit een voorbeeldfunctie een impuls geven aan het verbeteren/professionaliseren van de Service Level Management functie binnen de bank. Hiertoe zijn een aantal procedures gestroomlijnd en structuren geoptimaliseerd waardoor de effectiviteit van handelen is vergroot.

Relevante werkervaring (Agis Zorgverzekeringen NV) sep. 2003 – okt. 2006

Transitiemanager, (apr. 2006 – okt. 2006)
Verantwoordelijk voor een drietal transitietrajecten in het kader van het transitieprogramma van de Agis-organisatie. In deze rol eindverantwoordelijk voor de transitie van de ICT-afdelingen van de divisie AWBZ naar de nieuwe organisatiestructuur. Daarnaast als adviseur betrokken bij de samenvoeging van de ICT Servicedesk, de Facilitaire Servicedesk, telefooncentrale en receptie. Tenslotte als transitiemanager verantwoordelijk voor de structurering en inrichting van de internetafdeling binnen de divisie Commercie.

Manager Processen & Advies (a.i), (sep. 2004 – okt. 2006)
Lijnverantwoordelijk voor de voor de afdeling bestaande uit een groep Algemeen Projectleiders en een groep Procesadviseurs. De afdeling is verantwoordelijk voor de algehele projectleiding van alle projecten binnen de organisatie. Daarnaast zijn de procesadviseurs verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en het beheer van de bedrijfsprocessen.

Manager Applicatie Services (a.i), (mrt. 2005 – jun. 2006)
Lijnverantwoordelijk voor de divisie Applicatie Services, verantwoordelijk voor het applicatiebeheer en de ontwikkeling van de primaire applicaties van Agis. De divisie bestaat uit een drietal competentiegroepen: Client Server, Mainframe en Projectmanagement & Consultancy. In deze rol deel uitmakend van het managementteam van Datagis. Tevens voorzitter van het MT Applicatieservices. Gedurende 2006 tenslotte waarnemend manager van de competentiegroep Mainframe binnen de divisie.

Operationeel Manager Applicatie Services, (sep. 2003 – jun. 2006)
Lijnverantwoordelijk voor de competentiegroep en Projectmanagement & Consultancy. Het team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van alle maatwerk softwareapplicaties binnen de organisatie. Directe aansturing van de ICT Projectmanagers. Indirecte aansturing van de systeemontwikkelaars.
Tevens namens de ICT-divisie als contractmanager verantwoordelijk voor het afsluiten en onderhouden van de SSL en SLA’s met externe leveranciers en de klantorganisatie. Nadruk van de werkzaamheden lag op de professionalisering van de werkwijze van de afdeling.

Relevante werkervaring (Quality & Results bv / Anite Benelux bv) feb. 1997 – aug. 2003

Transitiemanager afdeling NT Beheer WaterBedrijf Europoort, Rotterdam (jun. 2003 –aug. 2003)
Verantwoordelijk voor de herinrichting van de afdeling NT Beheer binnen het WaterBedrijf. Verantwoordelijk voor het vaststellen van procedures (cf. ITIL), werkprocessen en performance indicatoren binnen de afdeling.
Tevens is de dienstverlening ondergebracht in de SLA tussen het WaterBedrijf en Anite.

Projectmanager applicatieontwikkeling Pon’s Automobielhandel, Leusden (apr. 2003 – aug. 2003)
Projectmanager bij de ontwikkeling van een webbased applicatie ter ondersteuning van het onderhouden van automobielen. Functioneel leidinggevende van 1 ontwerper en 3 ontwikkelaars.

Transitiemanager Network Operating Center Anite Infrastructure, Maarsbergen (apr. 2003 – aug. 2003)
Verantwoordelijk voor de herinrichting van de afdeling Network Operating Center. Verantwoordelijk voor het vaststellen van procedures (cf. ITIL), werkprocessen en performance indicatoren ten behoeve van de groepen Windows, Unix, Databases, Netwerken, Applicatiebeheer & Servicedesk.

ICT Manager (a.i.) WorldTravel BTI, Utrecht (sep. 2002 – apr. 2003)
Eindverantwoordelijk voor de afdeling Automatisering & Informatievoorziening. De afdeling is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de geautomatiseerde omgeving, het technisch beheer is volledig uitbesteed aan diverse partners. Hiërarchisch leidinggevende van 5 Functioneel Applicatiebeheerders & 5 Servicedesk medewerkers en contactpersoon richting outsourcing partners.
Tevens verantwoordelijk voor de verhuizing van de IT-organisatie van Hengelo naar Utrecht en van het Rekencentrum naar IBM, Zoetermeer.

Transitiemanager Remote Support Center Anite Infrastructure, Maarsbergen (mei 2002 – sep. 2002)
Operationeel verantwoordelijk voor het Remote Support Center gedurende de reorganisatie van deze afdeling naar een vijftal zelfsturende supportteams (interim-functie). De afdeling ondersteunt haar klanten (ca. 35) op afstand bij het beheer van haar technische infrastructuur cf. ITIL-standaarden. Hiërarchisch leidinggevende van 25 automatiseringsprofessionals (Microsoft, Unix, Databases, Netwerken & Servicedesk).

Projectmanager applicatieontwikkeling Anite Benelux, Maarsbergen (okt. 2001 – aug. 2002)
Projectmanager bij de ontwikkeling en implementatie van het intranet en de website van de organisatie. Functioneel leidinggevende van 2 ontwerpers / ontwikkelaars.

Business Consultant Strategie & Kwaliteit Anite Benelux, Maarsbergen (okt. 2001 – aug. 2002)
Adviseur en coördinator van de strategie- en beleidsbepaling van deze dienstverlener en haar Nederlandse dochterondernemingen.
Verantwoordelijk voor de implementatie van een Managementsysteem cf. ISO 9001-2000 voor zowel het applicatiebeheer en –ontwikkeling als voor de infrastructuur, Contactpersoon namens de organisatie richting het EFBQ (European Foundation of Business qualification).

Business Consultant Pre Sales Anite Benelux, Maarsbergen (mei 2001 – aug. 2003)
Adviseur bij EU-aanbestedingstrajecten die uitgevoerd werden door deze dienstverlener. Hierbij met name verantwoordelijk voor de juridische en procedure-inhoudelijke delen. Daarnaast controleur van begrotingen op basis van FPA-tellingen en risico-analyse cf. CMM.

Manager Applicatieontwikkeling (a.i.) Anite Applications, Maarsbergen (jan. 2001 – dec. 2002)
Verantwoordelijk voor de klantgroepen Handel & Industrie, Media en New Technologies van de divisie Applicatie ontwikkeling. De afdeling ontwikkelt en beheert maatwerkapplicaties ten behoeve van de klanten (ca. 75) binnen deze drie groepen. Hiërarchisch leidinggevende van 55 automatiseringsprofessionals (Projectmanagers, Functioneel & Technisch Ontwerpers, Systeemontwikkelaars & Testers.

Programmamanager IST-Programme Europese Commissie Eurostat, Luxemburg (aug.1999 –jun. 2001)
Programmamanager bij een drietal gelieerde R&D projecten in het kader van het IST-programme waarin onderzoek is gedaan naar het gebruik van natuurlijke taal binnen de automatisering en de interactie tussen mens en machine. Als Project Controller verantwoordelijk voor het algeheel projectmanagement en financieel management van de projecten. De projecten werden uitgevoerd in samenwerking met een drietal IT-dienstverleners en een tweetal overheidsinstanties. Functioneel leidinggevende van 10 ontwerpers / ontwikkelaars en 5 language engineering experts.

Programmamanager EuroDAC Europese Commissie, Brussel (aug.1999 –jun. 2000)
Programmamanager bij een R&D project ten behoeve van de definitie van een vluchtelingendatabase op basis van vingerafdrukken ten behoeve van de douaneautoriteiten in Europa. Functioneel leidinggevende van 1 Projectmanager en een tweetal douane-experts.

Manager (a.i.) Anite Telecoms BeLux Branch, Brussel/Luxemburg (mei 1999 –apr. 2002)
Verantwoordelijk voor dagelijkse leiding van de Luxemburgse en Belgische vestiging van Anite Telecoms ltd. De vestiging voerde zowel statistische opdrachten als R&D projecten uit ten behoeve van de Europese overheid. Verantwoordelijk voor de afbouw en sluiting van de vestiging in Luxemburg en herstructurering van de Brusselse afdeling. Hiërarchisch leidinggevende van 25 medewerkers (15 statistici en 10 automatiseerders) en 40 inhuurkrachten (15 statistici en 25 automatiseerders).

Functioneel Ontwerper GTI Klimaatkontrakt, Arnhem (mei 1997 –feb. 1999)
Verantwoordelijk voor het opstellen van het Functioneel Ontwerp van een tweetal maatwerkapplicaties. Het gereedschapbeheersysteem is ontwikkeld als decentrale applicatie op alle locaties (ca. 25) en synchronisatie op het hoofdkantoor. Het subcontractensysteem is ontworpen als onderdeel van het centrale relatiebeheersysteem.

Business Consultant Pre Sales Quality & Results, Maarsbergen (feb. 1997 – apr. 1999)
Verantwoordelijk voor de vaktechnische en juridische aspecten van alle offertes. Dit betrof met name het vaststellen van de optimale oplossing, het calculeren (qua inzet & kosten) hiervan en het bepalen van de bezetting van te offreren opdracht. Tevens verantwoordelijk voor het coördineren van uit te brengen Europese Aanbestedingen aan overheidsinstellingen.
Adviestraject bij diverse klanten m.b.t. bepaling van probleemgebieden op organisatorisch en automatiseringsvlak en opstellen plan van aanpak ter oplossing van deze problemen. De nadruk bij deze trajecten lagen op het gebied van procesoptimalisatie, werkstroombeheersing, invoering nieuwe methoden en technieken w.o. workflow management en internet/intranettoepassingen en informatieanalyse).

Business Consultant Carglass België & Nederland, Hasselt/Eindhoven (feb. 1997 – feb. 1998)
Managementadviseur bij de keuze van een nieuw internationaal financieel, logistiek en distributiesysteem. Dit systeem ondersteunt de gehele voorraadbeweging van alle benodigde goederen en onderdelen binnen de Benelux en aanliggende gebieden in Duitsland en Frankrijk. Het systeem is opgebouwd uit Oracle maatwerk ontwikkeling i.c.m. onderdelen van de Oracle ERP suite en is geïmplementeerd op ca. 175 locaties.

Relevante werkervaring (Pensioenfonds PGGM) okt. 1993 – jan.1997

Business Consultant Pensioenadministratie, (okt. 1994 – jan. 1997)
Adviseur bij de ontwikkeling van het Handboek Administratieve Organisatie t.b.v. de afdeling Procesontwikkeling. Opgesteld in overleg met de 7 AO adviseurs van het bedrijf en de IAD.
Adviseur bij de ontwikkeling van een systeem t.b.v. de complete pensioenenadministratie, verantwoordelijk voor o.a. de onderdelen acceptatie, in- en uitgaande werkstromen, geautomatiseerde gegevensaanlevering & archivering. Tevens richting de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor optimalisatie en (her)ontwerp van de organisatiestructuur van de genoemde onderdelen.

Projectmanager Administratieve Organisatie & Automatisering, (okt. 1994 – jan. 1997)
Projectmanager Administratieve Organisatie & Automatisering bij diverse projecten in het kader van de invoering van wettelijke maatregelen (Anw, FVP, SKD) binnen de pensioenregelingen van deze verzekeraar. Functioneel leidinggevende van 1 tot 5 systeemontwikkelaars en tot maximaal 3 AO specialisten.

Manager Systemen Beleggingen Onroerend Goed (okt. 1993 – sep. 1994)
Verantwoordelijk voor het opstellen van het automatiseringsbeleid van een te verzelfstandigen onderdeel van deze verzekeraar met als doelstelling volledige outsourcing van de automatisering van dit bedrijfsonderdeel. Operationele aansturing van 3 systeemontwikkelaars.


Opleiding interimmanager

Doctoraal Bedrijfseconomie (bestuurlijke informatiekunde), Eramus Universiteit Rotterdam (1990)
Propedeuse Bedrijfseconomie, Eramus Universiteit Rotterdam (1985)
Ongedeeld VWO, Zeldenrust College Terneuzen (1983)

Diverse opleidingen op het gebied van: Projectleiding & Projectmanagement (o.a. Prince II Foundations & Practitioner, MSP Foundations), Management (o.a. Samenwerken en Onderhandelen, Leidinggeven & Veranderen), Informatieanalyse, Informatietechnologie, Systeembeheer, Administratieve Organisatie & Interne Controle, EDP Audit (Operational Audit), Overtuigend Schrijven.

Coachingsopleidingen : Personal Coaching (2009), NLP Practitioner & Master Practitioner (2008), Ericksoniaanse Hypnotherapie, Resultaatgericht Coachen (1996).


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

transitiemanagement, bedrijfsoptimalisatie, servicemanagement, programmamanagement

Talenkennis interimmanager

Engels (uitstekend), Duits (redelijk), Frans (matig)

Overig

Peter staat ingeschreven in het IM-register, het onafhankelijke register voor de professionele interim-manager. Alle interim-opdrachten worden uitgevoerd onder Code voor Interim-management.
Peter coacht zijn cliënten conform de ethische gedragscode Nederlandse beroepscoaches van het NOBCO.


 beschikbaar?