T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Directie, strategie implementatie

Directie, strategie implementatie

Werkervaring interimmanager

Allround professional met ervaring in strategie implementatie, business transformatie als directie en CFO/FD, managen van brede portefeuille (Financiën, HR, ICT, Facilitair, Vastgoed, Inkoop en Customer Services & Sales) bij snel ontwikkelende en/of groeiende organisatie;
Ambitie: positie aansluitend op bovenstaande ervaring binnen een groeiende, ondernemende en dienstverlenende organisatie (customer satisfaction) binnen de Services
Kenmerkend voor mij zijn: ethiek, eerlijkheid, leiderschap, inspireren van mijn omgeving, team, vertrouwen, humor en ambitie
Opleiding: Insead; Leadership program, Universiteit van Amsterdam: Economie.

Strengholt: (MKB, multimedia, retail & supply chain, omzet 16 mln)
Interim Directeur Binnenkant / CFO+
(2013) Samen met CEO verantwoordelijk voor strategie en realisatie.
Portefeuille: financiën (incl. P&C), facilities, ICT, HR, ondersteunende diensten en backoffice.

Behaalde resultaten zijn onder meer:
- Significante:
- verbetering van resultaat door forse personeelsreductie (-/- 20%);
- vermindering werkkapitaal (+/- 1.1 mln);
- herdefinitie fiscale strategie (behoud compensabel verlies 3.2 mln);
- verbetering van de financiën, P&C en treasury functie;
- verbetering van HR, risico management, juridisch en contract management;
- Gesprekspartner voor diverse externe partijen waaronder accountants, fiscaal adviseurs, banken, etc;
- Vertegenwoordiging Strengholt bij externe minderheidsdeelneming;
Seabatical: zeilen op de Middellandse / Adriatische Zee
(juni 2012 – sept 2012) Met ons gezin op ons eigen zeiljacht gezeild van Slovenië, via Kroatië en Italië naar Griekenland.

(2012) Onderzoeken van de mogelijkheden van het combineren van directievoeren en participeren, dan wel een directiepositie bij een portfolio company van investeerders te gaan vervullen. Hierbij hebben we gekeken naar zowel underperforming companies als potentiële out-performers.

Skon Kinderopvang B.V. (3.000 medewerkers, snel groeiend, private equity, vast dienstverband)
Financieel directeur;
(2008 - 2011) Skon is de grootste aanbieder van kinderopvang in Nederland met +/- 250 locaties, 3.000 medewerkers (1.600 fte), vangt dagelijks 10.000 kinderen op in de leeftijdscategorie 0-12 en behaald een omzet van 100+ miljoen euro.

Als financieel directeur maakte ik onderdeel uit van een 3 koppige directie van deze zelfstandige werkmaatschappij van Kinderopvang Nederland en was (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de strategie van skon kinderopvang. Portefeuille: Financiën, P&C, Customer Services & Sales, Vastgoed (beheer) en Facilitair, ICT en Inkoop.

Behaalde resultaten zijn onder meer:
- Aantoonbare, substantiële aandeelhouderswaarde gecreëerd (60 à 80 mln);
- Forse groei Omzet (+/- 60%) en Ebita (>80%), zowel autonoom als door overnames;
- Structurele verbetering financieel sturen op alle KPI’s (cultuur, rapportage, financiën, budgettering, etc.);
- Riante kasstroom ten behoeve van groei en dividend;
- Forse cultuur omslag naar (lokaal) ondernemerschap, de hierbij horende klantfocus/beleving en resultaat gerichtheid op decentraal niveau;
- Significante verbetering van Business Development (verkorting time-to-market, verbetering van de kwaliteit, optimalisatie van nieuwe en bestaande locaties, budget en lead time to sales);
- Transformatie van de interne afdeling Planning naar een commerciële afdeling “Customer Services & Sales” (incl. Direct Marketing en Pricing). Skon is in 2012 verkozen tot beste Customer Service en Verkoop provider;
- Forse verbetering van de bedrijfsvoering, onder meer door:
- klantfocus en beleving bij zowel lijnorganisatie als staf;
- verbeteren van samenwerking van de lijn organisatie en het service (hoofd)kantoor, inclusief forse digitalisering van de ondersteunende diensten;
- professionalisering van aansturing en inrichting van afdelingen, herdefinitie van processen en het benoemen van de juiste managers;
- inkoop als losse entiteit neergezet en uitgerold over de organisatie.

zelfstandig interim manager (2002 tot en met 2008)

Succesvol opdrachten gerealiseerd bij bedrijven van diverse omvang (van 35 tm 5.000 fte).

Klanten en markten Services:
- Commerciële dienstverlening: Manpower, Vitens / C-Mark, MCC
- Financiële instellingen: ING, Achmea en Bouwfonds
- Educatie: ROC Nijmegen, Hoge School Leiden, etc.
Overige
- Productie en handel: Aggreko, Allseas, Jan Dekker International

Due diligence en (interne) overnames Vanuit verschillende rollen (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor dan wel betrokken bij meerdere succesvolle overnames (pré deal, deal en post deal).

Optimalisatie Het aanzienlijk verbeteren van het resultaat door verbetering van de commerciële, operationele en financiële bedrijfsvoering, in verband met (beoogde) zeer sterke groei, ten gevolge van fusie en overnames, reorganisaties, vereiste professionalisering, etc.

Programma, change management en SSC’s Succesvolle realisatie van diverse project en programma management opdrachten, waaronder integratie en fusie trajecten, een ERP implementatie, strategische vraagstukken en grootschalige verbeteringstrajecten (projectteams tot 25 fte).


Randstad Uitzendbureau (vast dienstverband)
Projectmanager Bedrijfsvoering
(2001) Uiteenlopende projecten, zoals:
- HRM: mede opzetten van de toekomstige bonusstructuur o.b.v. persoonlijke KPI’s;
- Sales: toetsen voorstel criteria voor klantallocatie tussen werkmaatschappijen;
- General: inventarisatie van de oorzaken van en oplossingen voor knelpunten van operationele processen en besturing.

Manager Planning & Control en MT-lid (1999 –2001) Lid MT van Business Unit Groot Amsterdam en Flevoland (320 fte);
Behaalde resultaten:
- Strategie, cultuur omslag naar resultaat gericht werken;
- diverse gerealiseerde veranderingsprojecten gericht op financiën en operations;
- de reorganisatie van de administratie en de afdeling facilities en inkoop (totaal 7 fte).

Aegon, Zakelijke Markt Leven (vast dienstverband)
Assistent controller / Projectmanager
(1997 – 1998) Diverse projectmatige onderzoeken en analyses waaronder ontwikkelen van een nieuw kostenallocatie systeem tbv kostprijs bepaling, rendementsberekening, etc. (rapporterend aan directie Aegon Nederland, etc.).

Reed Elsevier (vast dienstverband)
Sector controller
(1995 - 1997) Business controllers rol in ruimste zin van het woord.

Bijlage Projectenlijst

Hogeschool Leiden
Financieel manager;
(2007 - 2008) Verantwoordelijk voor de verbetering en herinrichting van afdeling financiën en control

ING / Postbank
Project leider;
(2007) Verantwoordelijk voor schrijven deel (HR / Organisatie en Finance) integratieplan ING en Postbank voor afdeling Sales Force Hypotheken

Manpower Nederland
Overname scan
(2007) Support rol t.b.v. FD i.v.m. geslaagde overname van Vitae door Manpower

Manpower Group Solutions (handel, repair en supply-chain)
Overname scan;
(2006 – 2007) Betrokken bij de operationele en financiële Due Diligence en maken business propositie voor mogelijke nieuwe overname / outsourcing door MBS.

Interim Manager (Financiën en Commercie);
(2006) In opdracht van de Algemeen directeur MBS en FD Manpower, behaalde resultaten:
- significante aandeelhouders waarde gecreëerd;
- (leidende) rol in de tariefonderhandelingen met één van de grootste klanten;
- inventariseren en oplossen van managerial en procesmatige knelpunten binnen MBS, tussen MBS en het SSC (Finance) inzake activiteiten uitgevoerd in opdracht van MBS;
- (het verbeteren van) de Financiële functie:
- sparringpartner van de algemeen directeur MBS over organisatie ontwikkeling.
Jan Dekker International (pan Europees handel en productie, 90 fte)
Manager ERP Implementatie;
(2005 - 2006) Rapporterend aan de Algemeen Directeur, behaalde resultaten:
- de implementatie van (een deel van de bedrijf brede) Navision (ERP pakket);
- sparringpartner van de algemeen directeur ten aanzien van organisatie ontwikkeling
- (de herstructurering van) de financiële afdeling:
- de werving van de opvolger van de financieel directeur;
- herverdeling van taken en verantwoordelijkheden;
- opzetten en implementatie van business control (budgetcyclus, LE 2005, rapportage structuur, etc.);

Internationale vastgoed financier, (forse groei)
Change Manager (Commercie / Operations);
(2005) Verantwoordelijk voor bedrijfbrede herinrichting (analyse en implementatie) van het commerciële proces.
- de onderlinge samenwerking tussen de verschillende afdelingen/functionarissen;
- de hierbij horende aansturing door het lijnmanagement en MT;
- het laten ontwikkelen van de hiervoor vereiste sturingstool;
- de taken / bevoegdheden / verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
Aggreko (wereldwijd verhuurbedrijf van aggregaten)
Consultant financiële strategie;
(2004) Opdrachtgever heeft wereldwijd +//- 2.000 medewerkers, waarvan 750 in Europa en bevond zich momenteel in een roerige tijd, omdat zowel een wereldwijde strategische heroriëntatie inclusief BPR wordt doorgevoerd als een ERP systeem geïmplementeerd werd.

In opdracht van de European Board, ben ik verantwoordelijk voor een haalbaarheidsanalyse voor het opzetten van een internationaal SSC. Dit onderzoek heeft betrekking op finance functie, (6 landen, 7 afdelingen en in totaal 60 fte).

 
Regionaal Opleiding Centrum te Nijmegen (fusie organisatie, 7 scholen, 2.000 medewerkers)
Implementatie SSC Financiën
(2003 2004) Verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie en aansturen van het Shared Service Center.


C-Mark (business unit voor commerciële waterprojecten, fusie organisatie’,
Projectmanager (M&A);
(april – juli 2003) Verantwoordelijk voor de geslaagde overname van de investeringsprojecten door C-Mark van Vitens en gedeeltelijke herstructurering van +/- 20 commerciële projecten. Onderdelen waren o.a.: risico/rendementsanalyse, stop or go beslissing, juridische en fiscale overdracht en de waarde bepaling.

Allseas Engineering BV (wereldwijde offshore projecten)
Projectmanager / Controller;
(2002 –2003) Verantwoordelijk ontwikkeling en implementatie (inclusief opleiden van gebruikers) van een nieuw internationaal gehanteerd informatie systeem.


Achmea Pensioenen
Programma Manager (Operations);
(2002)
Verantwoordelijk voor succesvol realisatie van een 12-tal projecten, gemanaged door drie projectmanagers.

Assistant programma directeur;
(2002)
Assistent programma directeur. Behaalde resultaten:
- Geslaagde review en herijking van project Oud Zeer fase I van een deel van de betrokken afdelingen, zodat per eind april alsnog de doelstellingen werden behaald;
- Opzetten van het projectbureau.

MCC (uitgeverij / opleidingen)
Financieel manager;
(1999)
Reorganisatieplan voor een verliesgevend bedrijfsonderdeel (+/- 35 fte). Hierop volgend heeft de eigenaar een succesvolle reorganisatie doorgevoerd.

Opleiding interimmanager

Opleiding
- Insead Executive Education: Leadership Transition Program (2011)
- Diverse programma’s waaronder Overnames (Alex van Groningen), Media training,
Leiderschap, Transfer Pricing en Strategie / Organisatie ontwikkeling
- W.O. Economie, Universiteit van Amsterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

management, directie, cfo, coo, bestuurder, change management, transitie management, finance, customer services, ondersteunende diensten, bedrijfsvoering, ik lever op!

Talenkennis interimmanager

NL, Engels, Duits (beperkt)

 beschikbaar?