T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HRM-adviseur, HRM manager, algemeen manager

HRM-adviseur, HRM manager, algemeen manager

Werkervaring interimmanager

Mei 2009 – heden : Coaching HRM-manager Eosta BV - Waddinxveen

Sept 2008 –april 2009 : Projectmedewerker HRM Eosta BV – Waddinxveen
- opzetten systeem functiebeschrijvingen, verzuimprotocol, sollicitatie-procedure, diverse regelingen
- begeleiden en implementeren keuze nieuwe arbodienst
- herschrijven procedure functioneringsgesprekken en trainen MT
- advisering directie/HRM-manager

Sept. 2007 – juli 2008 : HRM-adviseur De StromenOpmaatgroep – Rotterdam (VVT)
- opzetten en bemannen project HRM- Shared Service Center: aanspreekpunt voor managers, medewerkers en personeelsadm.
- HRM-adviseur voor OKZ en V&V, verzuimbegeleider
- coaching HRM-collega’s

April 2007 – aug.2007 : Beleidsmedewerker HRM - Groene Hart Ziekenhuis - Gouda
- begeleiden projecten: medewerkerstevredenheidsonderzoek, kengetallen/kubus Cognos en begeleiden stagiaire HRM

Aug. 2006- maart 2007: Interim manager ANWB Hulpverlening – Callcenter Badhoevedorp
- eindverantwoordelijk: zorgdragen voor realiseren SLA’s,
gebouwen- en middelenbeheer, leidinggeven aan team van
9 supervisors en ondersteunend personeel, indirect aan ± 110 fte
- voorbereiden en uitvoeren reorganisatie
- MT-lid
Jan. – juli 2006 : ANWB Hulpverlening – Callcenters Wegenwacht
- allround HRM-adviseur, w.o. beleid (verzuim, beoordelingen, w&s)
- adviserend MT-lid

Juni - okt. 2005 : Yark, Koestering & v.d. Vechte Accountants – Capelle a/d IJssel
- doorlichten arbeidsovereenkomsten en personeelsdossiers in het
kader van recente fusie en reviseren bedrijfsreglement i.h.k.v.
nieuwe (arbo-) wetgeving
Jan. 2005 – juni 2005 : Interim manager kinderdagverblijf SKON – Den Haag
- stabiliteit creëren na hectische periode voor 22 fte personeel,
7 horizontale groepen
- going concern op financieel, organisatorisch, pedagogisch gebied
- begeleiding/coaching stagiaire HBO-pedagogiek
- verantwoordelijk voor beheer gebouwen en middelen

Dec. 2004 - jan. 2005 : BGRW (gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen):
begeleiden selectieprocedure bestuur voor nieuw op te richten
Stichting voor Openbaar Onderwijs

Okt. 2003– dec. 2004 : Stichting Thuiszorg Groot Rijnland - Leiden
- beleidsmedewerker (kinderopvang, reiskosten, functiewaardering)
- uitvoerend personeelsadviseur (nadruk op begeleiding gesprekken,
ontslagzaken via CWI en kantonrechter, w&s personeelsadviseur)
- project invoering FWG: beschrijving en indeling functies, voorlichting
- projectleider invoering Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
- aansluitend: Controller Sociaal Beleid a.i.

Okt.- dec. 2001 : PameijerKeerkring (zorg voor verstandelijk/psychiatrisch gehandicapten)
- casemanager langdurig zieken en allround P&O-werkzaamheden

Mrt. - mei 2003 : Verzorgen sollicitatietrainingen

Sept. – dec. 2002 : Individuele loopbaanadviseringstrajecten

Juni – nov. 2002 : PameijerKeerkring - Rotterdam
- casemanagement arbeidsongeschikten

Apr. 2002 – okt. 2003 : UCT (containeropslagbedrijf) - Rotterdam
- algemene P&O-advisering, m.n. bij ziekteverzuim en ontslag
- opleiding en begeleiding directiesecretaresse/interne P&O-er
- opstellen personeelshandboek
- implementatie Wet Verbetering Poortwachter

Apr. 2002 – juli 2003 : AVVV (koepelorganisatie verplegenden en verzorgenden) - Utrecht
- P&O-advisering, opzetten handboek, w&s, begeleiding interne P&O-er

Feb. – apr. 2002 : ECB (havenbedrijf) - Rotterdam
- opzetten personeelshandboek met procedures, standaardcontracten/-brieven, implementeren wet- en regelgeving

 


Jan. – mei 2002 : TU Delft, faculteit Bouwkunde
- vervanging zwangerschapsverlof, allround P&O-taken
- begeleiding afslankoperatie en sparringpartner hoofd P&O

Okt. 2001 – mrt. 2002 : Individuele coachingsopdracht


Opleiding interimmanager

1996 : Cursus Personeelsmanagement - Van den Broek & Partners
1999 : Training Adviseren - Boertien & Partners
1999-2003 : Diverse cursussen in vakgebied
2003 : Cursus Kengetallen voor personeelsmanagement- NVP
2004 : Cursus De Socratische methodiek van coaching en advisering – NVP
2007 : Training Beïnvloeding (Verbaal Meesterschap) – Denkprodukties
2007 : MBA in 1 dag – Denkprodukties
2007-heden : Opleiding integratief kinderpsychotherapeut – Ned. Academie voor
Psychotherapie
2009 : Cursus Familieopstellingen – Ned. Academie voor Psychotherapie


Talenkennis interimmanager

Ned, Eng, Frans.

 beschikbaar?