T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectmanager, programmamanager, interim-manager

projectmanager, programmamanager, interim-manager

Werkervaring interimmanager

NV Westerscheldetunnel (2014-2019)

Realisatie, beheer en onderhoud e-learning voorbereiding incidentbestrijding Westerschelde- en Sluiskiltunnel ten behoeve van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening, personeel NV Westerscheldetunnel en onderhoudsaannemers.

Instituut Fysieke Veiligheid (2016 - 2017)

Programmamanager Geo (a.i.)
Programma Geo beheert de landelijke voorziening Geo4OOV, die door middel van een geo-server geografische informatie centraal ter beschikking stelt aan de veilighedsregio’s, in opdracht van het Veiligheidsberaad. Het programma Geo is tevens aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot geo-informatie voor zowel veilighedsregio’s als voor de bronhouders van geo-data. Het programma Geo adviseert en informeert de Veiligheidsregio’s m.b.t. relevante ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie.

Hanze University of Applied Sciences (2012-heden)

Lecturer Professional Skills (Master Sustainable Energy Systems Management & European Master Renewable Energy)
Docent presentatievaardigheden en projectmatig werken bij twee internationale wetenschappelijke master opleidingen.

Stichting CuraMare (2011 - heden)

Opleiden en trainen BHV-organisatie ziekenhuis Van Weel-Bethesda en zorglocaties
Voorbereiden en (laten) uitvoeren van de opleiding en training op alle niveau’s van de BHV-organisatie binnen de (zorg)locaties van CuraMare.

Instituut Fysieke Veiligheid (2015)

Voorbereiding Programma Geo; het overtuigen van de veiligheidsregio’s van nut en noodzaak van een landelijke voorziening geo en het verzamelen van input voor het meerjaren programmaplan Geo als voorbereiding op de besluitvorming in het Veiligheidsberaad.

Veiligheidsregio/Brandweer Zuid-Limburg (2014-2016)

Realisatie en beheer e-learning voorbereiding incidentbestrijding Koning Willem-Alexandertunnel ten behoeve van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening, inclusief overdracht lesstof aan de veiligheidsregio ten behoeve van gebruik binnen BrandweerELO.

Veiligheidsregio Utrecht (2015 - 2016)

Actualiseren lesstof en overdracht lesstof e-learning Leidsche Rijntunnel/Stadsbaantunnel aan de veiligheidsregio ten behoeve van gebruik binnen de BrandweerELO.

Operationeel Veiligheidsteam HSL-Zuid & Betuweroute (2013-2015)

Project oefenalternatieven

Veiligheidsregio Utrecht / Politie Utrecht (2012 - 2013)

Inhaalslag politie en brandweer e-Campus Tunnelveiligheid • Leidsche Rijntunnel

Hanzehogeschool Groningen (2009 - 2013)

Tutor & (gast-)docent, (deeltijd-)studie Fire Safety Engineering:
begeleiden van groepen studenten bij de uitvoering van projecten;
verzorgen van de lessen over de onderwerpen projectmatig werken en presentatievaardigheden.

Veiligheidsregio Utrecht (2009 - 2012)

Realisatie en beheer e-learning voorbereiding incidentbestrijding Leidsche Rijntunnel ten behoeve van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (1e kwartaal 2012)

Adviseur ‘Cloud-computing en locatie onafhankelijk werken’

Brandweer Flevoland (2010 - 2011)

Opstellen meerjaren beleidsplan opleiden, oefenen, sport en training,

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (2010)

Projectleider implementatie netcentrisch werken

Platform Transportveiligheid i.o. (2008 - 2009)

Projectleider borging Railplan producten & resultaten.

Brandweer Gemeente Zwolle (2008 - 2009)

Projectcoördinatie project Mobiele Data Terminals brandweer.

Brandweer Flevoland (2008)

Opstellen multidisciplinair beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen.

Regionale Brandweer Zuid Holland Zuid (2007 - 2008)

Project Regionaal Veiligheidsdashboard

Opstellen functioneel ontwerp (incl. werkende mock-up) van grafisch veiligheidsdashboard als concept voor ontwikkeling grafisch crisismanagementsysteem.

Project Railplan (voorbereiding overheidshulpdiensten op incidenten Betuweroute & HSL-Zuid) (2007 - 2008)

Projectleider deelproject opleiden, trainen, oefenen en systeemtesten.

Tevens diverse kleinere opdrachten uitgevoerd als adviseur, observator en presentatiecoach, waaronder diverse opdrachten als observator bij (grootschalige) rampbestrijdingsoefeningen en systeemtesten in opdracht van de Radboud Universiteit Nijmegen/ITS.

Van 1986 tot 2007 in loondienst gewerkt voor werkgevers als Defensie, Apple Computer Benelux, Stream International en de brandweer in veelal leidinggevende posities.

Opleiding interimmanager

Diverse cursussen op het gebied van projectmanagement en iCT (Prince II, Linux, Docker)

COSUF/UPTUN - Summer Course Tunnel Safety (2006)

NIBRA (tegenwoordig IFV) - Basisrepressie commandeur (2004-2005)

NIBRA/OCR - Basismodules Crisisbeheersing en Rapenbestrijding (2003)

Information Mapping (2003)

Koninklijke Militaire Academie - economisch-logistieke studierichting (1982-1986)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Zeer ervaren professional. Ondernemend, pragmatisch, resultaatgericht. Analytisch sterk, weet complexe onderwerpen terug te brengen tot de essentie. Bruggenbouwer, ervaring met het begrijpelijk maken van complexe (ICT) vraagstukken aan (veelal niet-technisch onderlegde) stakeholders. Antenne voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

English: highly proficient in both spoken and written English (Common European Framework C1).

Deutsch: gute Kenntnisse in Wort und Schrift.

Overig

Als vrijwilliger actief binnen de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (als begeleider van klimsportactiviteiten en als voorzitter van een landelijke commissie)

Meerjarige ervaring als bestuurslid van de Stichting Kinderopvang Ermelo.

 beschikbaar?