T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager, scrummaster, Agile lean coach

Projectmanager, scrummaster, Agile lean coach

Werkervaring interimmanager

Agile coach
Scrummaster
Product owner
KPN N.V.
December 2015 – oktober 2017 (40u pw)
Telecom
Scrummaster | Agile Coach | Lean SixSigma consultant
Begeleiden van teams als scrummaster en coach
Ik heb de volgende werkzaamheden verricht:
• Voor mijn eigen teams was ik zelf verantwoordelijk als scrummaster.
• Andere teams heb ik geholpen hun agile scrum implementatie te verbeteren of in zijn geheel de omslag te maken naar agile scrum. De oude waterval methodiek werd op een energieke manier ingeruild voor Agile / Scrum.
• Om verbeteringen op te kunnen sporen en te implementeren werd vaak gebruik gemaakt van een lean of SixSigma component. Tools die hiervoor werden ingezet zijn Minitab en SPSS. Data-analyses over metingen konden binnen deze tooling goed worden geanalyseerd.
• Continue verbeteren en het (bege)leiden van de retrospective vond ik heel erg waardevol om te doen. Teams presteren significant beter als je voor deze sessies de tijd neemt en focus legt op de inhoud. Doel is om het team eigenaar te maken van de verandering, maar vanuit je rol wel ownership te pakken voor de focus om dit te doen. Als scrummaster faciliteerde ik het verbeterproces en bewaakte ik de afspraken die hierover werden gemaakt.
• Ik stimuleerde teamleden zichzelf te ontwikkelen. Dit deden zij door feedback op te halen en dit om te zetten naar individuele doelen. Het principe van feedback ophalen bij je omgeving ook je functioneren is een krachtige methode om je te ontwikkelen. Teamleden deden dat, maar ikzelf natuurlijk ook. Niet alleen houding en gedrag komen hierbij aanbod, maar ook kennis en kunde. Teamleden moeten op de hoogte zijn van de kennis die zij binnen afzienbare tijd nodig hebben mbt de producten waarmee zij werken. Tevens het multidisciplinair maken van teamleden was hier onderdeel van.
• Ik heb gecoacht op verschillende niveaus: individuen binnen teams, teams en management teams. Derhalve beheers ik ook verschillende coaching stijlen. Dit is immers nodig door de verschillende lage heen effectief te zijn.
• Als scrummaster hielp ik actief of door te coachen het oplossen van impediments. Door prikkelende vragen te stellen komen teamleden vaak ook zelf met creatieve oplossingen.
• Scrum of scrums heb ik opgezet met het gebruik van een portfoliowall waarbij product owners samen komen.
• Valuemanagement binnen deze scrum of scrums heb ik opgezet zodat de waarde van epic en stories tussen productbacklogs konden worden vergeleken.
• Het houden van opportunity/maturity scans voor teams en deze ontwikkelen met collega coaches was een van de tools om stappen de maken met het team. De scans kunnen dienen als basecamps waar teams naartoe werken om een leuke en effectieve manier. De maturity scans werden door onszelf ontwikkeld binnen de scrum gilde die ook door onszelf was opgezet. Op deze wijze werd er objectief gemeten wat de volwassenheid van het team was en waar ze zich kunnen verbeteren.
• Kennis werd actief gedeeld binnen ons coaching gilde om zo makkelijk verbinding te zoeken tussen teams. De coaches en scrummaster wisten zo precies welke teams excelleerde op specifieke gebieden. Andere teams konden dan op agile safari. Dit hield in dat zij deze teams konden bezoeken om ervan te leren.
• Team Happyness centraal stellen om vanuit daar effectief te kunnen werken. Als teams goed in hun vel zitten geven ze oprechte feedback en worden ze effectiever in het opleveren van IT. Als de team happyness niet optimaal is dan trekt men aan de dood paard. Er wordt dan hard gewerkt zonder dat men iets bereikt. Een goede omgeving en sfeer zijn basis hygiëne voor de agile teams.
• Met een van de teams zijn we gestart met DevOps en met een ander team ook nog BusDevOps. Dit werd gedaan om de samenwerking tussen de verschillende teams voor het zelfde product te optimaliseren.
• ServiceNow werd gebruikt als ticket systeem voor meldingen van gebruikers. Jira werd gebruikt om de sprintvoortgang en backlog te monitoren. Alle documentatie werd bijgehouden via sharepoint

Kernpunten:
• Agile Scrum • Continu verbeteren

Opdrachtgever
Periode
Branche
Functie
Werkzaamheden :
:
:
:
: KPN N.V.
Januari 2013 – oktober 2017 (40u pw)
Telecom
Product Owner | Project manager | IT delivery lead
Leiding geven aan verschillende IT projecten en de business vertegenwoordigen bij het opleveren van IT door leveranciers

Ik was verantwoordelijk voor verschillende IT-opleveringen. Inhoudelijk was de IT gerelateerd aan revenu assurance, hoogverbruik, dataretentie, fraude, collections, migraties en robotisering. Binnen de interne organisatie was ik aanspreekpunt, maar natuurlijk ook voor de leverancier die de IT oplevert. De regiefunctie tussen de partijen stond centraal om zo efficiënt mogelijk IT op te leveren die relevant is voor de organisatie. Deze IT leveringen leidde ik naast mijn rol van scrummaster / coach (zie volgende rol).

IT leveringen waar ik verantwoordelijk voor was zijn:
• Trax migratie: De naam van het project verwijst naar de applicatienaam voor het collections domein. Er werd een overstap gemaakt van bank. Ik zorgde ervoor dat deze migratie volledig werd uitgevoerd en dat alle nieuwe requirements werden gebouwd, opgeleverd en getest. Voor alle IT wijzigen was een project budget vastgesteld. Ik acteerde als product owner, omdat alle IT delivery werd opgeleverd in sprints zodat wij nog flexibel waren in wat er precies werd opgeleverd en wanneer. Dit maakte de IT delivery extra flexibel. Ontwerpen van workflows en architectuurplaten werden in MS Visio gemaakt. Sharepoint werd gebruikt voor alle projectdocumentatie, zowel voor communicatie en planning binnen als daarbuiten.
• Robotisering: Binnen het project Robotisering werden activiteiten van werknemers gerobotiseerd zodat deze handelingen niet meer handmatig werden uitgevoerd. Het werk kon uiteindelijk worden gedaan met minder mensen of de mensen kregen een ander focusgebied binnen hun werk om de kwaliteit te verhogen voor de klant. Bluepond was de applicatie waarin alles werd geprogrammeerd. Onder andere CRM processen werden gerobotiseerd waar dit mogelijk was. ServiceNow werd hier gebruikt als intern ticketsysteem om wijzigingen aan te kunnen vragen in het infra domein. Ook werden tickets van eindgebruikers in dit systeem gedocumenteerd. Alle documentatie stond op MS Sharepoint.
• Fraudemanagement, Retentie, Hoogverbruik. Ik stuurde IT partners aan in Nederland, Amerika, Engeland, Roemenië en India. Ik had een regiefunctie tussen business en IT en was verantwoordelijk voor planning, prioriteitstelling en escalaties op programmaniveau. Hierbij is het van belang op verschillende niveaus de business prioriteit goed te kunnen beoordelen en hiervan de IT impact te kunnen bepalen.
• Revenu Assurance: Het revenue assurance platform checkt de totale base van het CRM systeem met bestellingen, de facturen en de levering aan klanten. De delta rapporten zijn de basis voor de interne business om mee aan het werk te gaan zodat fouten worden hersteld voordat de klanten dit opmerken. Siebel was het CRM programma waarin alle bestelling van klanten werden geplaatst. Projecten die ik heb geleid hadden een budget van 1mio+ aan manuren en resulteerden in de fundering van hét revenue assurance platform van KPN. Als projectmanager maakte ik gebruik van Oracle EBS voor de project realisatie, forecasting en project einde verwachting. Deze rol had een sterke regiecomponent doordat de IT werd geleverd door de IT-partners Lavastorm, IBM en Tech Mahindra. Deze partijen zijn achtereenvolgens partner geweest. Tijdens transities zijn gehele IT teams op een gestructureerde wijze vervangen.
• Het projectenportfolio werd bijgehouden in HP ALM, projectplanningen in MS Project, Jira werd gebruikt voor de scrum / agile projecten en alle documentatie met betrekking tot de projecten werd bijgehouden op MS Sharepoint. Hier stond ook alle systeeminformatie opgeslagen.

Kernpunten:
• IT delivery • Certified Product Owner
• Agile / Scrum • Automatisering / robotisering
• Stakeholdermanagement • Regierol
• Requirements opstellen • IPMA / Prince2
• Sharepoint /Jira • CRM

Opdrachtgever
Periode
Branche
Functie
Werkzaamheden :
:
:
:
: KPN N.V.
Mei 2010 – Januari 2013 (40u pw)
Telecom
Project-, Programma controller | projectleider
Controle houden over de financiën, tijd, kwaliteit, risico’s en issues van het programma en projectleiding voor het coördineren van mijn eigen projecten.

Als controller was ik verantwoordelijk voor de financiële voortgang en het monitoren van het programma LifeCycleManagement. Binnen dit programma werd er ongeveer 15 miljoen gespendeerd op jaarbasis. Als programma controller was ik de rechterhand van de programmamanager.
Daarnaast leidde ik projecten die gericht waren op het verbeteren van processen of analyse van IT omgevingen. De focus lag hierbij op Lifecycle management projecten waarbij er een inventarisatie werd gemaakt zodat de applicaties future proof zouden zijn en legacy werd uitgefaseerd. Daarnaast was het van belang de technische en operationele prioriteiten te vertalen naar financiële consequenties en het bijdragen aan de besluitvorming van het jaarplan, businessplan en roadmaps op MT niveau. Dit alles was de basis om te bepalen welke projecten het jaar daarop werden uitgevoerd. Als projectleider was ik verantwoordelijk het consolideren van roadmaps gerelateerd aan het vaste PSTN/ISDN netwerk. Onderdeel van het programma LifeCycleManagement PSTN/ISDN.
Binnen deze rol heb ik ook een review methodiek opgezet voor het desbetreffende programma om zo de voortgang van de projecten te kunnen monitoren met betrekking tot tijd, budget, kwaliteit, risico’s en issues. Items die een impact hadden op het gehele programma werden door mijzelf en de programmamanager aangepakt. Cognos MI werd gebruikt als analyse tool om de programma spend en forecast te kunnen analyseren. Deze werd door de projectmanagers eerst geregistreerd in Oracle EBS. Ik was er voor verantwoordelijk de projectmanagers te trainen, zodat dit soepel verliep. Binnen Excel maakte ik veel gebruik van zelf geschreven macro’s om zo op frequente basis over grote hoeveelheden data analyses uit te kunnen voeren. In opdracht van Ordina N.V.
Kernpunten:
• Finance • Jaarplan, businessplan, roadmaps
• Programma management • Portfoliomanagement
• MSP • Prince2
• Sharepoint • Stakeholdermanagement

Projectmanager
Programmamanager
IT delivery lead
Business consultant
Lean SixSigma consultant

Opleiding interimmanager

• Master Marketing Vrije Universiteit Amsterdam
• Master Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam
• Lean Sensai
• SixSigma BlackBelt
• Scrum Product Owner
• Agile Scaling
• Agile Coach
• Lean management
• Six Sigma Green Belt
• ITIL Foundation
• MSP®
• Scrummaster® 2014
• IPMA D
• Prince 2
• Software Testing

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Opdrachtgevers

Opdrachtgever
Periode
Branche
Functie
Werkzaamheden :
:
:
: beschikbaar?