T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Adviseur & projectmanager ICT & organisatie

Interim Adviseur & projectmanager ICT & organisatie

Werkervaring interimmanager

Projectmanagement / advies 2018 → 2006

- Adviestraject voor middelgrote utiliteitsbouwer inzake het praktisch gebruik van ict voor de komende jaren.

- Adviseren van een onderneming waarin meerdere diciplines aanwezig zijn (projecten en verhuur) over de aanschaf van standaard ERP-applicatie.

- Participeren in ontwikkelproject voor een ICT-leveranciers in het diverseren van haar product binnen een bestaande markt.

- Selectie en implementatie van één van de meest klantgerichte ondernemingen in de bouw. Hierbij passen wij een combinatie van CRM en ERP toe om de organisatorische verbeterdoelstellingen gelijktijdig met de invoering van een nieuw informatiesysteem te realiseren.

- Organisatie van de keteninformatie bij een gespecialiceerd projectenbedrijf vanaf de onderaannemer t/m de klant van de klant.

- Implementatie van elektronische samenwerking tussen een materieeldienst van één van de grootste bouwbedrijven in Nederland met haar leveranciers enerzijds en interne doorbelasting naar zusterbedrijven anderzijds. Het project behelst de processen contract, order, levering en inkomende facturen.

- Implementatie van een platform elektronisch samenwerken met leveranciers bij een top-5 speler in de Nederlandse bouw, gebaseerd op Prince2-methode, omzet 1,1 miljard; Langdurig project waarbij meerdere bedrijven op eenzelfde manier zijn gaan werken. Nieuwe methodes van werken geïntroduceerd bij het vastleggen van jaarcontracten, bestellen materiaal, het registreren van de leveringen en de kwaliteit hiervan uitmondend in de financiële afwikkeling hiervan. Spin-off: Shared Service Centre Crediteuren.

- Onderzoek en implementatie van elektronische samenwerking tussen een aannemer van schildersopdrachten en payroll / uitzendorganisaties, gebaseerd op Prince2-methode. Deze aannemer werkt landelijk, met meerdere vestigingen. Onderdeel van het project is de harmonisatie van de eigen bedrijfsprocessen.

- Project gericht op branchebrede samenwerking tussen uitzendorganisaties en aannemers in de bouw. Tijdens dit project zijn zowel de branche-organisaties als beeldbepalende bedrijven uit de uitzend- en bouwindustrie met elkaar actief aan de slag gegaan.

- Selectie en implementatieproject voor een groothandel in wand- en vloertegels, 75 medewerkers, omzet € 25-30 mio. Drie merken behouden, naar één back-office en logistieke organisatie. Dit inclusief de communicatie met leveranciers over artikeldata, optimalisatie van het bestelproces, voorraadbeheersing, assortimentbeheersing, verkoopprocessen.

- Intern projectmanagement van een ERP-implementatie m.b.v. Prince2-methode voor 150 werkplekken binnen een middelgrote bouwonderneming (90 mio). Communicatie met de leverancier inzake de door-ontwikkeling van het ERP- en DMS-systeem.

- Intern projectleider bij een middelgroot bouwbedrijf (€ 40 mio) van een CRM en DMS implementatie voor 35 werkplekken.

- Adviesproject bij een middelgroot bouwbedrijf inzake het oplossen van problemen in het gebruik van ICT. Selectie en implementatie van een standaard applicatie i.p.v. de in eigen huis ontwikkelde software.

- Businessdevelopment bedrijfskundige advies organisatie met eigen implementatiemethodiek.

Opleiding interimmanager

- MBO Bouwkunde / Informatieca
- Post HBO Bedrijfskunde
- Diverse ISW Middelmanagement
- Praktijkervaring met Prince II, Lean

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Actief luisteren
Plannen
Beslissingen nemen
Communiceren


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?