T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?HR Business Partner

HR Business Partner

Werkervaring interimmanager

2015 – 2017

Koninklijke Kentalis / HR business partner a.i.

Adviseren van de regiodirecteur en MT leden met betrekking tot reorganisatie vraagstukken en strategische HR-vraagstukken in een snel veranderende omgeving.
• Projectleider, coördinator en P&O eindverantwoordelijk voor Reorganisatieplan van Regio Zuidoost Brabant:
Adviseren en mede vormgeven van formatieplaatsenplan.
Betrokken bij vormgeven van melding collectief ontslag.
Verantwoordelijk voor correcte personeelsgegevens op basis waarvan volgorde van ontslag wordt bepaald.
Adviseren directie en MT leden rondom UWV-ontslagregels.
Bepalen uitwisselbaarheid van functies.
Bepalen boventalligheid medewerkers a.d.h.v. de wettelijke ontslagregels.
Informeren OR.
Informeren medewerkers via wekelijke medewerkersbijeenkomsten.
Lid kernteam Reorganisatie.
Aansturen P&O reorganisatieteam.
Coördineren aanzeggesprekken.

• P&O kartrekker van landelijk project “Zorgprogrammering”.
Betrokken bij pilot en implementatie van de landelijke Zorgprogramma’s.
Vertalen van impact Zorgprogramma naar P&O acties
Verbinden en informeren P&O team met en over impact zorgprogramma’s.
Verbinden en afstemmen P&O acties met andere betrokkenen, zoals P&C, ICT etc.
Projectleider “Strategische Personeelsplanning”.

• Functioneel leidinggevende P&O consulententeam Regio Zuidoost & Zuidwest Nederland.
Betrokken bij en adviseren over uiteenlopende casuïstiek en vraagstukken
Vertalen van operationele P&O activiteiten naar strategische vraagstukken.

• Facilitator “Open Space” bijeenkomsten.

2011 - 2013
IBN, Uden / HR Adviseur Beleid & Expertise a.i.

Advisering management en begeleiding van medewerkers met betrekking tot allerhande beleidsmatige en praktische HR-aangelegenheden.

Een allround functie binnen een veranderende en dynamische omgeving met navolgende aandachtsgebieden:
• Organiseren van werving & selectietrajecten voor de staforganisatie;
• Aanspreekpunt voor het management op strategisch niveau en betrokken bij een complexe reorganisatie om te komen tot een Shared Service Center;
• Operationele advisering en ondersteuning van het management met betrekking tot opleidingsvraagstukken, verzuimbeleid, optimale team-samenstellingen, ontwikkeling en coaching van medewerkers, etc.
• Opstellen en presenteren van een nieuw mobiliteitsbeleid;
• Dagleider van de maandelijkse introductiedag: ontvangen, toespreken en begeleiden van groepen (tot 50 personen) nieuwe medewerkers.

2009- 2011

P&O Services Groep / HR Adviseur a.i.
• Analyse uniforme toepassing van het HRM-beleid
• Consultant werving & selectie

2007 – 2008

Rabobank Nederland / Corporate Recruiter a.i.

Uitvoering van het gehele recruitment proces voor verschillende interne klanten van Rabobank Nederland in Eindhoven, Utrecht en Zeist. Tevens verantwoordelijk voor de advisering van de interne klanten omtrent het optimale wervingsproces, het uitvoeren van relatiemanagement met betrokken lijnmanagers, het genereren van managementinformatie en deelname namens recruitment in diverse MT-vergaderingen van de interne klanten.

Opleiding interimmanager

Bedrijfskunde voor HR, Nijenrode Business Universiteit

Mastercllass “Strategische Personeelsplanning”

Post-HBO Personeel & Arbeid aan de Fontys Hogeschool te Tilburg

Nederlands Recht, Universiteit Maastricht
Inclusief 6 maanden Erasmus uitwisseling naar de Universiteit van Trento, Italië.

South Vermillion High School. Clinton, Indiana, USA

VWO

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Aanjager, verbinder, analytisch, procesmatig, vakkundig en doorpakker.

Talenkennis interimmanager

Engels

 beschikbaar?