T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager projectleider programmamanager

interim manager projectleider programmamanager

Werkervaring interimmanager

Deskundig en zeer ervaren in het leiden van complexe projecten in de not-for-profit sector, doortastend en resultaatgericht met uitstekend gevoel voor verhoudingen en prioriteiten. Succesvolle trackrecord (referenties beschikbaar). Ruime leidinggevende ervaring, gevoel voor humor, laagdrempelig en teamspeler.
Benader mij voor:
- interim programma- of projectmanagement
- implementatievraagstukken (oa Nieuwe Woningwet)
- begeleiden organisatieveranderingen
- aansprekende 'klussen'
- tijdelijke vervanging bij ziekte/afwezigheid
- realisatie van goede ideeën

Met succes afgeronde opdrachten:
Woningcorporatie Ymere : interim projectleider Implementatie nieuwe Woningwet
- (Project-)verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe Woningwet bij de grootste corporatie van Nederland (ruim 850 fte).
- Op basis van de impactanalyse sturing geven aan de uitwerking, samenhang en voortgang van de deelprojecten binnen de (wettelijk) vastgestelde termijnen.
- Borgen dat het omvangrijke stakeholdersnetwerk van Ymere, waaronder gemeenten, huurders en toezichthoudende instanties, op de juiste momenten betrokken zijn bij en geinformeerd zijn over de implementatie en de gevolgen daarvan.
- Faciliteren en organiseren van goede en tijdige besluitvorming en communicatie over betrokken onderwerpen.

Woningcorporatie Omnivera GWZ : interim directeur-bestuurder
- Begeleiden en implementeren van de fusie tussen Omnivera en GWZ per 1-7-2015.
- Voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Woningwet.
- Focus op klant en interne organisatie (integratie en samenwerkingsrelaties)

Dierenbescherming Nederland (NVBD) : adviseur vastgoed (opvangcentra en kantoren)
- Inventarisatie, ordening en advies (her-)inrichting beheerorganisatie vastgoed.
- Uitwerking kaders en richtlijnen projectmatige aanpak van verbouw, nieuwbouw en beheer gebouwen.
- Begeleiding projectleiders lopende projecten, faciliteren besluitvorming en rapportage.

2013 – 2014 Programmamanager Fusie bij Dierenbescherming Nederland (NVBD)
- Begeleiden van de fusie van de landelijke vereniging NVBD met 20 afdelingen per 1 januari 2015 en de herstructurering van het decentrale landschap van 61 gelieerde stichtingen. In het bijzonder (inhoudelijk) betrokken bij ontwerp nieuwe governance structuur, businesscase, juridische aspecten (statuten, regelementen), inrichting en verkiezing van de nieuwe Ledenraad en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

2005 - 2012 Directeur Woonbedrijf bij Haag Wonen
(Woningcorporatie met 23.000 verhuureenheden in Den Haag)
Integraal resultaatverantwoordelijk voor de aansturing van processen verhuur, (planmatig en niet-planmatig) onderhoud, financiën en middelen, personeelszaken, wijkontwikkeling, vve-beheer. Dagelijkse leiding circa 180 medewerkers, aansturen managementteam, onderhouden van contacten in het stakeholdersnetwerk, bestaande uit: lokale en politieke organisaties, bestuurlijk apparaat, wijkorganisaties en huurdersvertegenwoordiging.
Bijzondere mijlpalen:
- Opzetten en inrichten van een klantcontactcentrum met als resultaat kwaliteitsverbetering van telefonische dienstverlening
- Herinrichting incassoproces i.s.m. de Kesslerstichting en Den Haag op Maat.
- Vernieuwingstraject Nuts-woningen Schilderswijk (500 woningen)
- Samenvoeging van twee woonbedrijven tot één bedrijfsonderdeel
- Implementatie van SAP als primair bedrijfsinformatiesysteem
- Initiatiefnemer 'Verdrag van de Schilderswijk' samen met bewoners en partners

1999 - 2005 Zelfstandig interimmanager – Interim Professional
Diverse opdrachtgevers in de Randstad, waaronder:
- Woonstad Rotterdam (voorheen WBR) als (adjunct-) district manager.
- Crisismanagement op gebied van vve-beheer en herstel samenwerkingsrelaties bij woningbouwvereniging Rochdale (voorheen Wbv. Patrimonium Amsterdam).

1997 – 1998 Head of Housing services
In opdracht van Nationale Woningraad (als onderdeel van een expertteam) een Antilliaanse corporatie opgezet (Sint Maarten Housing Development Foundation) met als doel de dakloos geworden bevolking na de orkaan Luis weer van goede en betaalbare woningen te voorzien. Dit is gedaan door de realisatie van 200 noodwoningen en 500 sociale huur- en koopwoningen. Corporatie mede opgericht, ingericht en overgedragen aan Antilliaanse counterparts.

1990 – 1997 Organisatieadviseur / interimmanager
bij de Nationale Woningraad en BMC Interlink. Ingezet op diverse adviestrajecten in de corporatiesector (onder andere: organisatieverandering en procesontwikkeling).
Diverse interim opdrachten, waaronder Hoofd verhuur- en bewonerszaken en
rayonmanager a.i. bij woningbouwvereniging De Alliantie (voorheen Wbv. de Dageraad Amsterdam).

1986 – 1990 Woningbedrijf Den Haag.
1e medewerker Algemene Zaken. Ondersteuning op gebied van automatisering.

Opleiding interimmanager

1984 - 1990 Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vrije studierichting (Arbeids- en organisatiepsychologie, Criminologie, Methoden & Technieken). Afgestudeerd in 1990, 1e graads lesbevoegdheid.

1978 - 1984 Dalton Scholengemeenschap Den Haag
Atheneum (Wiskunde, Economie 1+ 2, Biologie, Nederlands, Frans en Engels).

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

resultaatgericht, gestructureerd, enthousiast, teamspeler, laagdrempelig, creatief, volhardend.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels (vloeiend)
Frans, Duits (basiskennis)

 beschikbaar?