T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Functie: Partner en founder
Interim (change) manager, accountmanager,
programmamanager
Leeftijd: 43

Overzicht van vaardigheden
Profiel
Michel is een manager met ruim 20 jaar IT-ervaring waarvan 17 jaar met SAP. Michel is achtereenvolgens actief geweest als SAP-consultant, teamlead, Business Unit Manager SAP-beheer, Manager SAP binnen Ordina. Daarna is Michel bij Ctac sr. Accountmanager geweest en sinds september 2016 is hij partner en founder bedrijf.
De afgelopen jaren zijn change- en improvement management en programma management een rode draad geweest in de werkzaamheden van Michel. Als manager heeft Michel de afgelopen jaren verschillende verbeter- en verandertrajecten doorgevoerd, maar altijd met de klant (business) als belangrijkste stakeholder. Daarnaast was Michel eindverantwoordelijk over de uit te voeren projecten en stuurde hij binnen deze rollen ook altijd een groep projectleiders aan.

Kernwoorden
No-nonsense
Initiatiefrijk
Pragmatisch
Analytisch
Veranderaar/verbeteraar
Sensitief
Doorzetter

Soft-skills
Michel is te omschrijven als een no-nonsense manager met een diepe inhoudelijke kennis. Door zijn jarenlange ervaring en betrokkenheid bij een grote diversiteit aan klanten is hij een ideale sparringpartner voor de business. Michel is een veranderaar en een doorzetter, een goede teamspeler die makkelijk contact legt, maar ook niet bang is om de vinger op de zere plek te leggen.
Competenties
• Organisaties adviseren op het vlak van IT (gebruik);
• Begeleiden en/of leiden van applicatierationalisatie trajecten;
• Aansturen van projectleiders tijdens verschillende trajecten zoals implementaties, upgrades, migraties;
• Bedrijfsonderdelen helpen met “veranderen” in het gebruik van IT;
• Het vertalen van business wensen naar IT-oplossingen;
• Voorbereiden en geven van workshops;
• Stakeholder management tijdens projecten en/of verandertrajecten;
• Adviseren op het vlak van outsourcing en sourcing;
• Managen van outsourcing en/of sourcing trajecten;
• Opzetten en inrichten van Servicemanagement;
• Opzetten en inrichten van functioneel beheer.

Ervaring

• Interim management
• Account management
• Programma management
• Project Management (Prince2)
• Service Management (ITIL/ASL)
• Change management
• Improvement management
• Architectuur
• People management
• Outsourcing/sourcing
• Accountmanagement
• SAP ECC (R3 3.0i t/m ECC 6.0)
• SAP HANA
• SAP Real Estate
• SAP Professional Services
• SAP Solution Architectuur
• SAP Netweaver


Relevante werkervaring
09-2016 - heden: Partner en founder
Binnen bedrijf is Michel medeverantwoordelijk voor de “(op)bouw” van bedrijfNederland. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een missie, visie, strategie, een go-to-market aanpak, werving en selectie, propositieontwikkeling, enz. Hiernaast wordt hij als consultant/interim-manager bij klanten ingezet om deze te helpen bij advies en verbetertrajecten. Zo is hij intern bezig geweest om bedrijf België intern de beheerafdeling verder te professionaliseren met een daarbij behorend beheer landschap. Verder is Michel intern de coach en begeleider van de principals binnen bedrijf NL

03-2016 - 08-2016: Sr Accountmanager Ctac
Binnen Ctac was Michel verantwoordelijk voor de klanten Bavaria, Vivare, Ymere, Haag wonen, Samskip, Haagse Hogeschool, Maasdelta groep, VidaXL. In de rol van Accountmanager bij Ctac waren de taken van Michel vooral gericht het bewaken de beheerkwaliteit en van de lopende projecten. Daarnaast was het opstarten van nieuwe projecten en programma’s en het ontwikkelen van de bestaande klanten, dan wel het behouden van deze klanten een belangrijke taak. Verder was Michel nauw betrokken bij het traject om samen met SAP te komen tot een standaardoplossing voor de woningcorporatiemarkt op basis van SAP’s HANA Cloud Platform. De eerste stap in dit traject was terug naar een Standaard SAP-landschap om vervolgens over te kunnen naar deze standaardoplossing binnen het bestaande IT-landschap van de klant.

01-2014 - 01-2016: Manager SAP Ordina
Binnen de Divisie Ordina Enterprise Applications was Michel verantwoordelijk voor het SAP-domein. Hij was de manager van 60 professionals bestaande uit SAP-ontwikkelaars, technische- en functionele consultants en projectleiders. Michel was verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van projecten en detachering. Dit vertaalde zich in nieuw te ontwikkelen eigen proposities (Ordina FlexForce) en het adapteren van SAP Cloud Solutions zoals SuccessFactors en Cloud for Customer. Daarnaast was Michel nauw betrokken bij het adviestraject binnen Ordina om tot een compleet nieuw applicatielandschap te komen, welke door heel Ordina gebruikt gaat worden. Na de go op dit traject was Michel met zijn team verantwoordelijk voor de uitrol van de nieuwe S4HANA implementatie binnen Ordina als senior supplier. Vanuit zijn rol was Michel hiernaast persoonlijk betrokken bij de begeleiding, coaching en ontwikkeling van zijn Business Unit Managers.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Strategie en richting bepalen van Ordina SAP;
• Verantwoordelijk voor de omzet en marge van de totale portefeuille;
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en professionalisering van proposities en professionals;
• Verantwoordelijk voor de projectresultaten;
• Verantwoordelijk voor de klanttevredenheid;
• Verantwoordelijk voor de relatie met partners;
• Verantwoordelijk voor de relatie met SAP;
• Klanten meenemen in de nieuwe ontwikkelingen en adviseren over hun applicatie landschap.


09-2008 - 01-2016: Business Unit Manager Ordina
Michel was verantwoordelijk voor het zelfstandig en succesvol managen van een businessunit met een goede balans tussen de belangen van Ordina, de ongeveer 65 medewerker en de klant. Binnen zijn unit was er bijzondere focus op de volgende vakgebieden: Business Intelligence en BusinessObjects, Portal, Mobile en Workflow. Verder was Michel tijdens de periode van 2011 tot 2014 eindverantwoordelijk voor de complete SAP-servicedesk van Ordina. Vanuit deze rol kwam hij veel bij de beheerklanten over de vloer en nam hij deze mee in de ontwikkeling binnen het SAP-domein en de impact hiervan op hun landschap.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Opstellen en realiseren van het businessplan voor de groei/ontwikkeling van de businessunit (strategie, producten en diensten, marktbewerking, resources, investeringen, balanced score sheets, omzet en marge). Rapportage over voortgang en uitvoering businessplan;
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de opdrachten;
• Medewerker tevredenheid (plaatsing op opdracht, evaluatie opdracht; loopbaanontwikkeling, coachen, beoordeling, opleiding, beloning);
• Adequate kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting (in- en uitstroom);
• Waarborgen continuïteit van de klant door het ontwikkelen en onderhouden van partnerships (strategische samenwerking);
• Vertalen van klantbehoeften naar gewenste profielen/capaciteit/projecten;
• Adviseren klanten over hun applicatielandschap;
• Behouden en ontwikkelen van concurrentievoordeel op het gebied van kennis, technologie, innovatie en snelheid.

08-2011 - 01-2014: Manager Ordina SAP-beheer
Binnen het Excellence Center SAP was Michel verantwoordelijk voor de totale SAP Servicedesk. Hij stuurde een team aan van 50 FTE, bestaande uit zowel technisch en functionele professionals, maar ook projectleiders en architecten en service- en contract managers. Door zijn jarenlange ervaring kan Michel perfect de vertaling maken van de klantvraag naar een passende oplossing. Michel was verantwoordelijk voor +/- 30 contracten (oa. Havenbedrijf Rotterdam, Bavaria, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, DUO, RIVM en ProRail) waarbij er een kleine 200 klantsystemen werden beheerd..
Realisatie: vanaf het moment dat Michel verantwoordelijk is geworden voor beheer is er niet alleen een omzetstijging gerealiseerd, maar ook een significante margeverbetering naar zo’n 25% op de totale beheerportefeuille. Gedurende deze periode heeft Michel een groot aantal veranderingen doorgevoerd om een verbetering te realiseren richting de SLA’s en KPI’s. Zo implementeerde hij o.a. procesmanagement, een “nieuwe manier” van werken en een andere opzet van de teams. Michel legde verantwoording af aan de Directeur van het SAP EC en rapporteerde maandelijks over de operationele- en financiële voortgang.
Taken en verantwoordelijkheden:
• strategie en richting bepalen van de unit;
• verantwoordelijk voor de omzet en marge van de totale portefeuille;
• verantwoordelijk voor de ontwikkeling en professionalisering van beheer en professionals;
• verantwoordelijk voor de projectresultaten, changes en incidenten die vanuit servicedesk werden uitgevoerd;
• verantwoordelijk voor de klanttevredenheid;
• verantwoordelijk voor de relatie met partners (offshore, externe inhuur etc.);
• maandelijks rapporteren over de individuele contracten naar senior management;
• verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken SLA normen en KPI’s.

07-2007 - 09-2008: Teamlead Ordina SAP technisch beheer
Vanaf medio 2007 werd Michel verantwoordelijk voor het hele SAP technology team bestaande uit 23 professionals. Vanuit deze rol heeft Michel diverse verander- en verbetertrajecten doorgevoerd. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat zowel het incident- als het change management proces werd gestandaardiseerd. Hij was in deze rol verantwoordelijk voor verschillende deelprojecten op technisch vlak, zoals architectuurvraagstukken, implementaties en upgrades en had nauwe contacten met de project- en programmamanagers.
Realisatie: Michel heeft ervoor gezorgd dat er een betere balans is ontstaan tussen kwaliteit en efficiëntie en tussen gepland en ongepland werk door focus aan te brengen op de primaire processen.
Taken en verantwoordelijkheden:
• verantwoordelijk voor strategie van het beheerteam, teamplanning en –bemensing;
• operationeel verantwoordelijk voor sturing, beoordeling en ontwikkeling van het beheerteam en de individuele medewerkers;
• bewaken en evalueren van de uitvoering en voortgang van het beheerteam;
• zorg dragen voor een adequate teamadministratie en –rapportage;
• ondersteuning offertetraject pre-sales;
• eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de teamopdracht volgens planning (tijd, geld, informatie, kwaliteit);
• voortgangsrapportage aan zowel opdrachtgever als Ordina management.

Opleiding interimmanager

Pre master Advanced studies in Management

 beschikbaar?