T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financieel of Project controller

Financieel of Project controller

Werkervaring interimmanager

Na een ruime ervaringsperiode binnen de disciplines Financiën en Business Control van Rijkswaterstaat, ben ik in 1997 overgestapt naar de afdeling Planning en Control van de N.V. Westerscheldetunnel. Ik was verantwoordelijk voor het financieel beleid, de administratieve organisatie en de verantwoordingsrapportages voor directie, Raad van Commissarissen en Aandeelhouders. Verder was ik als financieel deskundige direct betrokken bij het samenstellen van de eisen voor de conversie van het geautomatiseerde tolsysteem. Daarnaast behoorde het opstellen van de jaarrekening en jaarverslag tot mijn taak alsmede het begeleiden van de accountant bij audits. Ik gaf leiding aan een team van 5 medewerkers.
In 2010 kwam een tweede belangrijke tunnel in Zeeland tot uitvoering, de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Terneuzen naar Gent. Met een aantal mensen van de N.V. Westerscheldetunnel werd het fundament gelegd voor de B.V. Kanaalkruising Sluiskil. Ik mocht daar aan de slag als Manager Financiën en Control. Een geweldig project waar ik met veel plezier aan meegewerkt heb. Ik was als lid van het Managementteam direct betrokken bij het vorm geven en uitvoeren van het beleid van de organisatie, waarbij de verstandhouding met de aannemerscombinatie en de Provincie Zeeland als aandeelhouder belangrijk was. Ik gaf leiding aan een team van 8 medewerkers.
Na opening van de tunnel bleef ik, met een beperkt aantal medewerkers, over als ‘Close Out Manager’ voor de afwikkeling van restpunten e.d. Eind 2015 was alles afgewikkeld en kon de B.V. worden geliquideerd.
Gedurende 2015 bleek dat terugkeer naar de N.V. Westerscheldetunnel geen optie was. Ik heb toen een eigen B.V. opgericht en ben als zelfstandige verder gegaan, met tijdelijke opdrachten bij o.a. Nedmobiel in Breda als Financieel Controller en Rijkswaterstaat PPO in Middelburg als Adviseur Financiën.
Kenmerkend voor mijn persoon is een gezonde dosis nuchterheid . Ik kan door mijn ruime en brede ervaring een breed spectrum binnen de bedrijfsvoering overzien en daardoor rekening houden met de belangen van de klant of anderen in de organisatie. Ik werk doorgaans op een informele manier samen met de teamleden en medewerkers. Ik ben open, eerlijk en loyaal, maar verwacht dat ook van anderen. Ik heb een hands-on mentaliteit, ben flexibel en resultaatgericht.

Opleiding interimmanager

NCOI: Projectmanager HBO niveau, 2013 tot 2014, diploma
ISW: Bedrijfseconoom op HEAO niveau, 1995 tot 1997, diploma
SPD, 1983 tot 1984, 2 certificaten behaald
Moderne Bedrijfsadministratie, 1980 tot 1982, diploma
Praktijkdiploma Boekhouden, 1978 tot 1979, diploma
Engels MO-A, 1974 tot 1978 (geen diploma)
HAVO, 1969 tot 1974, diploma

Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: mondeling redelijk, schriftelijk goed
Duits: mondeling redelijk, schriftelijk redelijk
Frans: mondeling basis; schriftelijk redelijk

 beschikbaar?