T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?organisatie en arbeidsdeskundige; interim manager

organisatie en arbeidsdeskundige; interim manager

Werkervaring interimmanager

MN: Interim Teammanager Service Center Verzekeren Uitkeringen
Aansturen en coachen van het team uitkeringen inkomensverzekeringen op prestatie, houding en gedrag zodanig dat de volgende doelstellingen worden behaald voor de komst van een nieuwe manager:
- vastleggen van beoordeling van voortgang en prestatie van de
medewerkers
- terugbrengen van de werkvoorraad op norm
- maatregelen genomen om ISAE3402 te borgen
- organisatie van team en werkprocessen
- prioritering van werkzaamheden

MN: Interim Teamleider schadebeheer inkomensverzekeringen
- Operationeel en functioneel leidinggeven (9 werknemers)
- Verantwoordelijk voor juiste en tijdige beoordeling van claims op ziekteverzuimverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, juiste en tijdige betaling van uitkeringen en schadelastbeheersing door laten inzetten van AO-advies en re-integratie instrumenten
- Beoordelen van complexe claims/dossiers
- Onderhouden van contacten met accountmanagers en volmachthouders
- Werken met normen van Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Performation Healthcare Intelligence BV
HRM en Finance
Opzetten financiële administratie van startend bedrijf; financieel management; HRM; primair- en secundair arbeidsvoorwaardenbeleid; strategische en tactische beleidsvorming samen met algemeen directeur.

Bij fusie in 2012: voortouw nemen bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, functiegebouw, functieomschrijvingen, pensioenregelingen en inkomensverzekeringen.
Na fusie: business controller; betrokken bij implementatie van ERP-systeem.

Schiphol Group
- Projectmanager Vracht
- Strategisch beleidsadviseur Havengelden
- Manager Gateplanning en bustransport platformen (leidinggevend aan 40 werknemers)
- Lid van team reorganisatie Terminal Operations. Ontwikkelen van functiebeschrijvingen en plaatsen van medewerkers. Overleg met medezeggenschap.
- Duty Terminal Manager (leidinggevend aan 12 werknemers in semi continudienst)
- Assistent manager Terminal Operations

Opleiding interimmanager

Technische Bedrijfskunde (afstudeerrichting: organisatiekunde)
Technische Universiteit Eindhoven

Arbeidsdeskundige (Scolea)

Casemanager Verzuim (Scolea)

WFT Adviseur Inkomen (Dukers & Baelemans)

Psychologie van Leiderschap (Nyenrode Business University)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Planmatig en gestructureerd; initiatiefrijk en neem graag het voortouw. Denker én doener. Empatisch. Ik stel hoge eisen aan de kwaliteit van de output van mijn werk. Door mijn ruime ervaring werk ik me snel in. Ik ben multidisciplinair en functioneer zowel zelfstandig als in een team. Mensen-mens met oog voor bedrijfsbelang.
Competenties: probleemanalyse, samenwerken, besluitvaardig, organiseren eigen werk, mondelinge en schriftelijke communicatie, ondernemerschap, klantgericht, ethisch en integer, relativeringsvermogen, blijven ontwikkelen.Talenkennis interimmanager

Nederlands: moedertaal
Engels: goed

 beschikbaar?