T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Programma / Project manager

Programma / Project manager

Werkervaring interimmanager

Associate partner at Xurux
October 2016 – Huidig
Xurux experimenteert, leidt op en implementeert blockchain technologie.

Associate Partner at Miqado B.V.
November 2016 - Huidig
Miqado, partner op het gebied van migraties en conversies binnen de financiële dienstverlening heeft zich sinds november 2016 versterkt met Jeroen als associatie partner. Jeroen richt met name op het implementeren van de Miqado software oplossingen in de organisatie.

Programma Manager Optimalisatie ORV at Achmea
juli 2014 - oktober 2016 (2 jaar 3 maanden)

Achmea heeft zoals alle verzekeraars als doelstelling om de kosten naar beneden te brengen. Speerpunt hierbij is het terugbrengen van de verschillende informatiesystemen. Hiertoe is SAP als doelsysteem gekozen voor zowel Schade, Leven als Inkomen.
 Het programma van Jeroen had als doelstelling om een nieuwe overlijdensrisicoverzekering (ORV) te implementeren op staande SAP inrichting binnen Achmea die tot dan toe nog alleen door de Schade tak werd gebruikt. De SAP modules functioneren in een complex landschap met vele andere typen applicaties die via services met elkaar communiceren. Hiertoe behoort ook een datawarehouse en fraude detectie op basis van bigdata. Met de laatste implementatie is ook het externe HDN (Hypotheken DataNetwerk) via services aangekoppeld. Hiermee kunnen alle assurantietussenpersonen via hun eigen softwarepakketten online, realtime (via services) ORV’s afsluiten bij Achmea. Naast de bekende online kanalen van Centraal Beheer en FBTO, waar via data analytics constante monitoring plaats vindt van het gebruik van de kanalen, nu dus ook een intermediaire ontsluiting gerealiseerd. Realisatie heeft plaatsgevonden via een Agile ontwikkelmethodiek. De complexe migratie is uitgevoerd met hulp van een Servisch offshore ontwikkelteam.
Bij het ontwikkelen van de portalen om de producten af te nemen of te wijzigen (in het mijndomein) is rekening gehouden met GDPR. Voor ieder uitgevraagd gegeven, of mogelijke verwerking is met een multidisciplinair team (inclusief datamanager) nut, noodzaak en werking vastgelegd (privacy by design en privacy by default).

Programma Manager IRBV Avéro at Achmea
januari 2014 - mei 2014 (5 maanden)

Dit betrof een nazorg project van het eerdere IRBV programma in 2012.

Programma Manager Migratie Leven at Achmea
maart 2013 - november 2013 (9 maanden)

Als specialist in het managen van migratie projecten was het aan Jeroen om een migratie fabriek op te zetten om 150K polissen (verdeeld over een trits productvarianten binnen het Leven domein) te migreren van een legacy systeem naar het doelsysteem. Naast systeemrationalisatie was ook productrationalisatie (oa obv data analytics) doelstelling van het project. De fabriek en bijbehorende aanpak is neergezet, Jeroen heeft de eerste batch geimplementeerd (transitie software, doelsysteem, processen, opleidingen en communicatie) en daarna heeft de interne organisatie het opgepakt. Jeroen is als stuurgroeplid betrokken gebleven bij de volgende batches.
Programma Manager at HCL Technologies
augustus 2012 - april 2013 (9 maanden)

HCL heeft Jeroen gevraagd om hun Transitie aanpak te implementeren bij Aegon. Hiervoor was het zaak de kennis van 100+ applicaties van de vorige partij over te dragen naar HCL. Deze klus vereiste de nodige vaardigheden, met name op het verbindende vlak) gezien de complexiteit van de betrokken organisaties, de culturele verschillen tussen de organisaties en nationaliteiten, de taalproblemen en regelmatig het gebrek aan motivatie (van de latende partij) om mee te werken aan de transitie. Als dit nog niet genoeg was ook nog een strak tijdschema. Na een moeizame start heeft het team toch een samenwerkingsmodus gevonden die werkte. Alle applicaties zijn overgedragen en onder beheer van HCL.

Projectmanager IRBV Avero at Achmea
januari 2011 - december 2012 (2 jaar)

Als projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van de Wabeke regeling voor de UL polissen van Avero in het Insunix systeem. Gezien de aard van de producten veruit de meest complexe portefeuille van Achmea. Nadat meerdere projectteams gestruikeld waren over de complexiteit en omvang is Jeroen gevraagd een team op te zetten en de klanten te informeren en waar nodig compenseren, over hun beleggingsverzekering. In December 2012 zijn uiteindelijk alle klanten geïnformeerd. Op tijd en binnen budget.

Projectmanager 1UL at Achmea
februari 2010 - mei 2011 (1 jaar 4 maanden)

Als projectmanager verantwoordelijk voor enerzijds de realisatie en implementatie van de Wabeke regeling voor de beleggingsverzekeringen van Centraal Beheer en FBTO. Anderzijds had het project ook tot doelstelling om producten te rationaliseren en naar de nieuwe standaard te brengen. Het betrof 5 polisadministraties, meer dan 25 verschillende (hoofd)producten en meer dan 150K polissen. Gezien de materie een politiek zwaar beladen project. Het is op tijd opgeleverd, echter boven budget.

Projectmanager Overdracht Asset Services at Achmea
mei 2009 - februari 2010 (10 maanden)

Achmea Beleggingsfondsen Beheer (ABB) heeft haar beleggingsfondsenadministratie overgedragen van F&C Netherlands naar de Bank of New York Mellon (BNYM). ABB heeft Jeroen gevraagd deze transitie te bewaken voor ABB en te borgen dat eea juist wordt geimplementeerd. Met enerzijds projectmanagement- en verbindingsvaardigheden en anderzijds de kennis van businessprocessen heeft Jeroen de latende en verkrijgende partij tot een goede samenwerking weten te brengen. En zo voor ABB een geruisloze overgang van de administratie bewerkstelligd, op tijd en binnen budget. Naast de fondsadministratie (FA) is ook de transfer agency (TA) functie ingericht. Alsmede Performance en Compliancy monitoring. Alles uiteraard vastgelegd in SLA's.

Projectmanager Rollover Doelsparen at FBTO
oktober 2008 - maart 2009 (6 maanden)

In de rol van projectmanager heeft Jeroen de rollover (overgang naar een nieuwe rentevastperiode) van het online FBTO spaarproduct gerealiseerd. Met zeer ambitieuze tijdslijnen diende er samen met de business een nieuwe propositie vastgesteld te worden en diende deze gerealiseerd te worden met het IT team. Met her en der een binnenbocht weten te realiseren, op tijd en binnen budget.

Projectmanager Direct Ingaande Lijfrente at Centraal Beheer
september 2008 - februari 2009 (6 maanden)

In de rol van projectmanager verantwoordelijk voor de realisatie van een online portaal. Dit portaal droeg bij aan de business doelstelling om meer direct ingaande lijfrentes te sluiten bij nieuwe klanten (geen expirerende polissen van bestaande klanten).
Op dit portaal kunnen klanten obv STP principes een DIL afsluiten bij Centraal Beheer.
In dit tijdsgewricht uniek voor Centraal Beheer, met name de koppeling tussen het internet en de backoffice legacy systemen.
Het project is op tijd en op budget opgeleverd.

Projectmanager Herstructureren Beleggingsfondsen at FBTO
september 2007 - augustus 2008 (1 jaar)

In de rol van projectmanager, in samenwerking met vele (interne en externe) partijen, heeft het project: een nieuwe fiscale entiteit opgericht voor de beleggingsfondsen van Achmea, 
nieuwe fondsen opgericht
, de CentraalBeheer klanten hier naartoe overgezet, en
 de oude fondsen opgeruimd. Een project met grote impact op systemen, polissen en informatievoorziening daarover. Daarmee politiek beladen en groot afbreukrisico voor Achmea. Het project is succesvol afgerond, geen negatieve publiciteit, tevreden klanten, op tijd en onder budget.

Project Manager at Avéro Achmea
april 2006 - september 2007 (1 jaar 6 maanden)

Als projectmanager voor Avéro Achmea de beleggingsfondsen portefeuille in kaart gebracht en transitie en implementatieplan geschreven, inclusief businesscase. Besluitvorming voor implementie geregisseerd. Op het moment dat het besluit tot implementatie genomen was heb ik de opdracht overgedragen aan iemand anders.

Projectmanager at Interpolis
2005 - 2006 (1 jaar)
Als Project Manager was Jeroen verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van een levensloop product voor Interpolis Pensioenen. In de breedste zin van het woord wel te verstaan. Het project heeft:
- een product ontwikkeld

- de bijbehorende juridische structuur opgezet

- 3 beleggingsfondsen opgericht

- een marketing strategie ontwikkeld en uitgevoerd

- goedkeuring bij AFM en fiscus verkregen

- processen ontwikkeld

- de organisatie ingericht

- 2 webportalen gerealiseerd waar klanten het product kunnen afsluiten, hun stand van zaken kunnen inzien, en mutaties doorvoeren.

- alle bijbehorende backoffice systemen aangepast.

Project Manager at Cap Gemini
1996 - 2006 (10 jaar)

Verschillende projecten in het Leven en Pensioendomein. Implementaties van nieuwe regelingen bij pensioenuitvoerders, het begeleiden van pensioenfondsen naar nieuwe uitvoerders, het uiteenrafelen van wettelijke en bovenwettelijke taken (systemen, processen en organisatie) en de implementatie hiervan in de nieuwe organisatie, etc. Inclusief offshore ontwikkeltrajecten met CG India (Mumbai), ERP implementaties, migraties, productontwikkeling en het geven van projectmanagement training in nationale en internationale context.

Senior Consultant at Capgemini
1996 - 2006 (10 jaar)

Gestart als Cobol programmeur, om daarna door te groeien naar technisch / functioneel ontwerp en business analyse. Vervolgens de stap gemaakt naar managementrollen in projectomgevingen. Echter altijd op de brug tussen business en ICT.
Klanten zoals Rabo Bank, Interpolis, NN, APG, Relan, Beon.

Opleiding interimmanager

Cap Gemini
Certified engagement Manager - December 2004
1996 - 2006

Verschillende interne en externe opleidingen betreffende software ontwikkeling, project management, pensioenen, sociale zekerheid etc.

PRINCE2
Foundation - januari 2003

Rijksuniversiteit Groningen
Economie 1989 - 1995

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Project Management
Program Management
Agile Project Management
SAP Implementation
Transition management
Outsourcing

Business Analysis

ICT

Process Management
PRINCE2

Banking

Interim Management
Information Analysis
Change Management
Management Consulting
Business Requirements
Business Process Improvement
Information Management
User Acceptance Testing
Requirements Analysis

Pension Administration
Life Insurance
Fund Administration
GDPR

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
engels (woord en schrift)

Overig

Maatschappelijk betrokken als bestuurder bij een sportvereniging

 beschikbaar?