T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Project-, Verander, Delivery manager, (Team) Coach

Project-, Verander, Delivery manager, (Team) Coach

Werkervaring interimmanager

DELIVERY MANAGER • RABOBANK NEDERLAND • JAN. 2015 – 2017

Verantwoordelijk voor de projecten binnen het programma Informatievoorziening en kennisdeling (I&K). Binnen het programma I&K zijn ongeveer 25 medewerkers werkzaam (4 scrumteams). Budget ca. € 6 mio.

PROJECTMANAGER • RABOBANK NEDERLAND • NOV. 2008 – DEC. 2014

Als project manager binnen diverse programma’s en voor verschillende stakeholders (Webmanagement, Rabobank Concern Inkoop (RCI), Control Risk Group (CRG) Financial Service & Control (FSC) en HR projecten (veelal Agile) uitgevoerd op het vlak van vernieuwing en onderhoud (o.a. migraties en upgrades).

Teamomvang variërend van 5-30 medewerkers en projectbudgetten variërend van 1,2 tot 6 mio.

Verantwoordelijkheden:
- Organisatie en werkwijze: verbeteren van klantgerichtheid, wendbaarheid en efficiency door verdere implementatie en ontwikkeling van Lean, Agile, Scrum, Biz-Dev-Ops teams, Continuous delivery. Hierbij middels training en coaching de rollen binnen scrum in kracht gezet (Product Owner, Scrummaster en ontwikkel en beheer team)
- HR verantwoordelijkheid business-, test- en data analisten, ontwikkelaars, architecten en application engineers (coachen van medewerkers in hun ontwikkeling).
- (Strategische) resourcing n.a.v. roadmaps, nieuwe technologische ontwikkelingen en continuïteit van IT-systemen, waaronder de samenwerk- en intranetomgeving van Rabobank.
- Visieontwikkeling. Opstellen van en sturing op roadmaps, backlogs, business cases, opdrachten, planningen en begrotingen voor ontwikkeling en sanering van IT-systemen.
- Stakeholder management op strategisch, tactisch en operationeel niveau richting opdrachtgevers, gebruikersorganisaties en interne en externe leveranciers.
- Leveranciersmanagement.
- Kwartiermaker voor de begeleiding van Xebia en het gezamenlijk opzetten van implementatiestrategie voor Agile/scrum werken binnen Rabobank Groep ICT (2010).
- Implementatie LEAN/ Agile werken specifiek binnen de projecten. Hierbij ook de rollen binnen scrum in kracht zetten (Product Owner, Scrummaster en ontwikkel en beheer team)
- Implementatie distributed Agile met Cognizant voor SAP SRM en SAP BW projecten (2013-2014).
- Ontwikkeling en geautomatiseerd testen (Testen As A Service).
- Technologie: Microsoft Sharepoint 2010/2013/2016, O365, SAP SRM, SAP BW, EPI USE, OS390

PROJECTLEIDER | CONSULTANT • NUON | CONTINUON • 2003–2008

Diverse projecten uitgevoerd vanuit diverse rollen projectleider/ manager, consultant en interim manager in diverse omgevingen.
- Splitsing Shared Service Center en Facilitair bedrijf n.a.v. afsplitsing netwerkbedrijf. Rol: coördinator kwartiermakers. Verantwoordelijk voor: het faciliteren van de totstandkoming van blueprints, implementatieplan, businessplan en doorvoeren splitsing o.b.v. overall implementatieplan met benoemde kwartiermakers.
- Programma infostroom (Slimme meters). Rol: a.i. Manager Programma Office (PMO). Verantwoordelijk voor: opzetten programma office, vormgeven aan het programma beheers instrumentarium (risicomanagement, issuemanagement, informatiemanagement, planning, financial project control, resourcemanagement, portfolio-management), zorgdragen voor juist bezettingsniveau PMO.
- Systeemintegratie SAP (duale klanten). Rol: Kwartiermaker. Verantwoordelijk voor: het op gang brengen van het project door organiseren van alle voorwaardelijke zaken zoals goedgekeurd projectvoorstel, budget, resourceplan, werkplekken, etc..
- Lean implementatie binnen Aanleg Projecten (Haarlem/Alkmaar). Rol: regioprojectleider. Verantwoordelijk voor: ontwikkeling en aansturing Lean experts, uitrollen van tools (t.b.v. planning, capaciteitsmanagement en individuele prestatiemeting), coachen van teamleiders en regiomanager op houding en gedrag m.b.t. Lean competenties.
- Afdeling Netwerk Services Aanleg. Rol: interim teamleider (aansturing 25 medewerkers en tijdelijk 70 medewerkers). Verantwoordelijk voor: dagelijkse operationele aansturing, afspraken aannemers o.b.v. raamcontracten, doorvoeren verbeteringen binnen teams (gedragsveranderingen, proces optimaliseren, knelpunten wegwerken, informatievoorziening), HR werkzaamheden en ontwikkeling en professionalisering van medewerkers.
- Programma vrije consumentenmarkt. Rol: projectleider. Verantwoordelijk voor: implementatie van de gewijzigde en nieuwe processen (business change) binnen het procescluster meters en meterparkbeheer in het kader van de liberalisering van de energiemarkt.

KUBUZ DETACHERING • 2000 – 2003

Meerdere rollen vervult als consultant, projectmanager, procesmanager, interim manager voor de volgende opdrachtgevers:
- Brandweerorganisatie Gooi & Vechtstreek
- KPN Carrier Services
- KPNQwest

KPN • 1998 – 2000

Tweetal functies vervult:
- Logistiek Product Manager bij KPN Netwerk Bouw. Verantwoordelijk voor logistiek managen van werkpakket voor vaste verbindingen.
- Projectleider Business Unit Vaste Telefonie. Verantwoordelijk voor implementatie van nieuwe producten (o.a ADSL) vanuit de afdeling New Product Development.

HTM (HAAGSCHE TRAMWEG MAATSHAPPIJ • 1995 – 1998

Meerdere opdrachten vervult als zelfstandig consultant. De opdrachten betroffen efficiencyverbetering trajecten, onderzoeken structuur kostendoorbelasting, implementeren van een kwaliteitssysteem (ISO 9002).

Opleiding interimmanager

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE • 1995 BEHAALD • R.K. HTS RIJSWIJK. Specialisatie Logistiek

COACHINGSOPLEIDING • 2017 BEHAALD • ICM OPLEIDINGEN. EQA Practitioner niveau

Trainingen:
- Inzicht in invloed, Bureau Zuidema
- Lean Yellow Belt, LCB Group
- Agile Foundation, Xebia
- Project Management, diverse trainingen, o.m. IPMA C, Prince II (Practitioner)
- Agile PM, Hedeman Consulting
- Talentencoöperatie, interne training Rabobank van een jaar, TalentFirst
- NIBESVV Business Banking
- Partner in Business, interne 1 jarige training Nuon, SIOO
- Verandermanagement, interne training Nuon, Twijnstra Gudde.
- PMI (post merger integration), diverse trainingen (Nyenrode en Berenschot)
- Communicatietraining KIG/SV. Van Harte en Lingsma.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

e waarden waar ik voor sta zijn: vertrouwen, openheid, respect, integriteit, ondernemerschap, samenwerking en uithoudings-vermogen. Als projectmanager zit het structureren van werkzaamheden en focus op het resultaat in mijn bloed. Vanuit mijn achtergrond en ervaring kan ik goed schakelen met mensen uit business- en technische omgevingen. Gericht op mens en samenwerking.

Talenkennis interimmanager

Nederlands : moedertaal
Engels : mondeling en schriftelijk goed
Duits : basis kennis


 beschikbaar?