T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Coach, psycholoog, teamleider, organisatieadviseur

Coach, psycholoog, teamleider, organisatieadviseur

Werkervaring interimmanager

Professioneel Coach (STiR), psycholoog en loopbaanbegeleider: Inzicht in talenten en realiseren van blijvende verbetering;

Procesbegeleider (Projectmatig Creëren);

Senior Leer- en Ontwikkeladviseur (Leer- en Ontwikkelplein voor de Rijksoverheid)
Impact: organisatie-sensitiviteit, strategische behoeftestelling onderzoeken, deze vertalen naar effectieve en kwalitatieve resultaten, vraagarticulatie, netwerken.

Manager en adviseur via Stichting Intermin; hier vervulde ik opdrachten voor diverse opdrachtgevers in de publieke sector. In combinatie met trainingen, intervisie en coaching heb ik mij kunnen ontwikkelen tot creatief en scherp projectleider en adviseur.

Opdrachten Projecten:

Projectleider organisatieontwikkeling in fusietraject bij directies (Ministerie).
Impact: strategisch, organiseren, overtuigingskracht, vertaling van het transitieproces en motiveren van medewerkers en directies.

Senior Personeelsmanagementadviseur (Ministerie).
Impact: kennis op het gebied van P&O en specifiek op ontwikkelen en mobiliteitsvraagstukken.

Projectleider Opleidingsplan 2014-2018 voor een landelijk Opleidingsprogramma, Raad voor de rechtspraak.
Impact: Innovatief en organisatiesensitief, draagvlak creëren voor het Opleidingsprogramma door koers uit te zetten en te behouden.

Senior Human Resources adviseur (TUDelft)
Impact: ondersteuning en (beleids)advies aan Professoren en Tenure Trackers inzake personeels-aangelegenheden en creëren van eigen Management development programma’s. Gevoel voor taal- en cultuurverschillen.

Management Development beleidsadviseur (Raad voor de rechtspraak)
Impact: adviseren, ontwikkelen en implementeren van het vernieuwde Talentenprogramma voor gerechtsbestuurders; adviseren en opzetten van het selectietraject, een zeer bestuurlijk-sensitief traject.

Strategisch HRM adviseur (Ministerie)
Impact: strategisch, creatief, ondersteuning bedrijfsvoering van de DG-kolom door strategische en tactische belangen te vertalen naar juiste procesgang. Samenwerking en communicatie in alle lagen in de organisatie.
Opdrachten Lijnmanagement:

Afdelingshoofd Communicatie en Innovatie – 12 fte (Europees Platform – internationalisering onderwijs)
Impact: Mobiliteit en effectiviteit bij medewerkers versterken in het kader van fusie met NUFFIC. Visie bepalen en richting geven aan het Nederlands en Europees scholennetwerk.

Afdelingshoofd Inkoop – 11 fte (Rijkswaterstaat)
Impact: rust, overzicht en sturing aan de medewerkers in het team. Daarnaast vernieuwen Inkoopbeleid en primair proces bij Europese aanbestedingen.

Afdelingshoofd Administratieve Diensten – 13 fte (Gemeente Den Haag)
Impact: mobiliteit en taakstellingen in de afdeling, reorganisatie drie teams samenvoegen, cultuur en draagvlak.

Afdelingshoofd Psychologisch Advies en Selectie – 18 fte (Ministerie van Defensie)
Impact: Situationeel leidinggeven aan Defensiepersoneel, invoeren competentiemanagement en deskundigheidsbevordering; sturing geven aan reorganisatietraject binnen de afdeling (50 fte); Management Development bij Instituut Defensie Leergangen.

Reisbegeleider in Mexico, Guatemala, Honduras, Peru (Djoser)

Selectie-, ontwikkelpsycholoog en Loopbaanadviseur HR strategies

Wetenschappelijk onderzoeker – Universiteit van Amsterdam / Universität von Gießen (Namibia/Duitsland)

Opleiding interimmanager

Female Leadership training
Leergang in Publiek Leiderschap
Coachend Leidinggeven
Leidinggeven aan (eigenwijze) professionals

OPLEIDINGEN
Coachopleiding (STiR-certificatie)
Postdoctorale Opleiding Human Resources Management (NIP)
Arbeids- en Organisatiepsychologie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

AMBITIE EN KERNKWALITEITEN
Mijn kennis en interesse liggen op het snijvlak van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ik zet mijn kennis en ervaring in om als (lijn)manager, adviseur en professional coach met mensen te bouwen aan thema’s die er werkelijk toe doen. Ik schep er plezier in om mensen optimaal in hun kracht te zetten. Ontwikkeling, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en kritische zin staan daarin centraal.

 Coachend leiderschap: Als (lijn)manager en professional coach begeleid ik mensen in hun ontwikkeling door bewustwording van eigen drijfveren. Door te luisteren, verdiepende vragen te stellen, vanuit verbinding te confronteren en uit te dagen, probeer ik mensen te bewegen naar het behalen van de eigen balans en effectiviteit in het werk.

 Analytisch en verbindend: Door mijn analytisch vermogen kan ik complexe zaken doorgronden en verbindingen leggen tussen mensen, activiteiten en thema’s. Ik zet lijnen uit, monitor en adviseer. Door mijn kritische blik, kan ik een realistisch beeld neerzetten van wat haalbaar is.Talenkennis interimmanager

Nederlands moedertaal, Engels uitstekend, Frans en Spaans redelijk.

 beschikbaar?