T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Financial controller

Financial controller

Werkervaring interimmanager

FINANCIAL CONTROLLER • CBRE NEDERLAND BV • 09/2015 - HEDEN

• Kosten & risicoanalyse wagenpark & telefonie en opstellen MI
• Monitoren budget en forecast en opstellen MI
• Interne doorbelasting en kostenallocaties
• Afstemmen intercompany
• Eindverantwoordelijk voor de crediteurenadministratie
• Cashflowrapportages

FINANCIEEL MEDEWERKER • SYNTRUS ACHMEA • 09/2011 – 08/2015

• Het ontwikkelen en verbeteren van rapportages
• Opstellen van maand-, kwartaal- & jaarrapportages meerdere pensioenfondsen
• Controle op in- en uitgaande geldstromen (o.a. huur en exploitatiekosten)
• Risicoanalyse leegstand & exploitatiekosten
• Opstellen en verbeteren van procesgangen
• Ondersteunen en adviseren van de Business Units

WOZ-CONSULTANT/TAXATEUR • 4 VALUE CONSULTANCY & TAXATIES • 05/2009 – 09/2011

• Analyseren en beoordelen marktgegevens
• Opstellen grondwaardemodellen
• Herwaardering
• Bezwaarafhandeling
• Controle nieuw- en verbouwprojecten

ASSISTENT MAKELAAR • V.D. SCHAAF & KOOIJMANS MAKELAARS • 02/2007 – 03/2009

• Klantbeheer
• Verkoopbezichtigingen
• Beheer van beleggingsobjecten
• Opstellen van koop- en verkoopovereenkomsten

AFSTUDEEROPDRACHT • RABOBANK ADVIESCENTRUM HAARLEM • 02/2008 – 08/2008

• Mogelijkheden voor het stabiliseren van de rentabiliteit uit de verkoop
van verzekeringen in de toekomst.

STAGE, ALLROUND MEDEWERKER • VAN DER SCHAAF & KOOIJMANS
MAKELAARS BLOEMENDAAL. • 09/2006 – 02/2007

• Analyse van de prijsontwikkeling per woningtypen in de regio Zuid-
Kennemerland, over een periode van 5 jaar.

Opleiding interimmanager

ISAE 3402 •INTERNATIONAL STANDARD ON ASSURANCE ENGAGEMENT • 05/2014

• Tweedaagse training ten behoeve van het opstellen, toetsen en de
controle van de beheersmaatregelen van de interne beheers omgeving.

POST-HBO ADMINISTRATEUR CONTROLLER • MARKUS VERBEEK PRAEHEP •
09/2013 – 07/2014

• Management accounting
• Financial accounting
• Bestuurlijke informatievoorziening & Management Control
• Management & Organisatie
• Informatiekunde & ICT
• Cashmanagement & Financiering

SAP • BUSINESS OBJECTS XI (WEB INTELLIGENCE: REPORT DESIGN) • 04/2012
• Rapportageontwikkeling & - verbetering
• Data-analyse
MANAGEMENT, ECONOMIE EN RECHT • HOGESCHOOL INHOLLAND HAARLEM •
02/2005 – 09/2008
• Minors
• Financial Service Management • vierde studiejaar (o.a. bank- & verzekeringswezen, boekhoudkunde, fin. rekenkunde en bedrijfsadministratie)
• Onroerende zaak & Makelaardij • derde studiejaar (Makelaardij, hypotheekleer, bouwkunde en juridische aspecten vastgoed)

HAVO • SCHOTER SCHOLENGEMEENSCHAP
• Profiel; economie en maatschappij (keuzevak; management en organisatie)

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?