T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Finance manager / controller / Part-time CFO

Finance manager / controller / Part-time CFO

Werkervaring interimmanager

02-2019 – Heden
Interim financial advisor (a.i)
Sijfa Cruises, Malden
Begeleiding in (her-)financieringstraject. Reorganisatie en aansturing financiële afdeling binnen de organisatie. Optimalisatie van de financial accounting en reporting systemen en processen, o.a. Twinfield en Basecone implementatie. Beoordeling juridische documenten begeleiden.

02-2018 – 01-2019
Interim financial process consultant (a.i)
Low & Bonar, Arnhem
Optimalisatie van de financial accounting en reporting processen en (tijdelijke) vervanging van de Controller Transaction Processing.

02-2018 – 08-2018
Implementatie consultant reporting (a.i)
Sijfa Cruises, Malden
Ontwerp, opzet en implementatie van een rapportage systeem voor maandelijkse actual en forecast cijfers van de Sijfa Cruises groep.

10-2017 – 04-2018
Project Manager Exact integratie a.i. (Via The Perfect Fit)
Star-SHL Uw partner in diagnostiek!, Etten-Leur/Rotterdam
Projectmanager met als opdracht de post fusie integratie van 2 logistieke afdelingen, 2 Exact systemen vwb Inkoop, Logistiek en 2 webshops. Geplande Go Live datum 1 januari 2018. Opdracht inclusief nazorg.

01-2018 – Heden
Partner – Financieel specialist
BV, Nijmegen
Sconsult is een organisatie van creatieve, ondernemende, ervaren, betrokken en hands-on professionals. Professionals die, met plezier in hun werk en in het contact met hun klanten, op zelfstandige basis samenwerken onder één naam: consult. Samenwerken omdat dit leuker is en het onze professionals de mogelijkheid biedt complexe geïntegreerde opdrachten voor klanten uit te voeren.
Onze professionals geloven in openheid, integriteit, het nakomen van afspraken, het leveren van oplossingen en staan naast u als ondernemer

09-2017 – Heden
Zelfstandig finance professional
Advies, Nijmegen
• Praktische ondersteuning op het gebied van finance en control management
• Tijdelijke vervanging van een CFO, finance manager, controller of (sr.)medewerker
• Inrichten van en selectie medewerkers voor een financiële / control afdeling
• Opzet (business-) control binnen uw onderneming
• Opzet en inrichting van een (nieuw) ERP-pakket (SAP, Exact, Navision)
• Coaching van een (financiële) afdeling

02-2016 – 09-2017
European Finance Manager
Hitachi Transport System (Europe) BV
• Financieel eindverantwoordelijk voor 6 businessunits (Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië) en het hoofdkantoor in Nederland
• Aansturing en coaching van 3 teams: Controlling (4fte) / Accounting (6fte) / Customs (3fte)
• Structuur geoptimaliseerd van alle IT-systemen voor financiële en operationele administratie en rapportage. Inclusief het Warehouse Management System (WMS).
• Eindregie op rapportage over en analyse van KPI’s en resultaten van de businessunits ten behoeve van lokaal, Japans- en businessunit-management.
• Transformatie van een individualistisch finance team naar een meer op teamdoelstellingen gericht team middels coaching en confrontatie sessies.
• Reorganisatie van het accounting team en aanpassing accounting processen.
• Financieel verantwoordelijke in projectteams voor de ontwikkeling en implementatie van SAP en een nieuw Warehouse Management System (WMS) gebaseerd op Navision (Navitrans).
• Succesvolle afronding van een Advance Pricing Agreement (APA) transfer pricing policy met een looptijd van 5 jaar met de Nederlandse belastingdienst.

05-2010 – 01-2016
Controller
Vattenfall Heat Netherlands, Arnhem/Amsterdam
• Verantwoordelijk voor de planning- en control-cyclus van 3 Businessunits en 1 Nederlandse Joint venture inclusief interne en externe verslaglegging, maandelijkse rapportages aan Businessunit management, divisie staf Duitsland en corporate control in NL en Zweden verzorgd.
• Aansturen van een team van 2 business-analisten en een assistent controller en non-hiërarchische aansturing van 4 projectadministrateurs.
• Succesvolle opzet, inrichting en/of aanpassing van de basis- en projectadministratie en de financiële-, management- en projectrapportages van deze bedrijven in een continu veranderende omgeving (splitsing energiebedrijven, reorganisaties, invoering Warmtewet)
• Succesvolle implementatie van SAP Plant Maintenance ten behoeve van een Integrated Maintenance Managementprogramma voor alle warmte assets.
• Initiator van herijking business control strategie Warmte (2014): omslag naar en implementatie van regionaal business control model met focus op cost-control, cashflow en innovatie.

02-2008 - 04-2010
Business controller / Finance manager
JYSK B.V. (JYSK.nl), Arnhem
• Lid managementteam JYSK B.V. en eindverantwoordelijk in Nederland voor finance en control, salarisadministratie, IT en internal audits door een team van 2 salarisadministrateurs, 1 (IT-)service center medewerker en 1 internal auditor.
• Verantwoordelijk voor de lokale (NL) uitvoering van de planning en control cyclus, specifiek ook gericht op performance control van de (eerst 18, groeiend tot 33) winkelfilialen. Verantwoordelijk voor de interne en externe verslaglegging, maandelijkse rapportages aan Retail staf en de Deense Holding.
• Beoordelen en challengen van investeringsvoorstellen van de afdeling Development voor nieuwe winkellocaties. Goedkeuren, afwijzen en/of aanpassen van plannen.
• Mede vormgegeven aan de uitbouw van de winkelorganisatie en groei van 18 naar 33 vestigingen. Focus op winkel efficiency (omzet gerelateerd aan uren en vierkante meters) en optimalisatie van de marketingactiviteiten (Folder, web, commercials). Door analyse en uitzetten van acties in samenwerking met retail management tevens de voorraadverliezen vrijwel gehalveerd van 7% naar ruim onder de 4%.
• Door goede samenwerking met het Deense shared service centre (SSC) er in korte tijd in geslaagd alle lokale purchase to pay activiteiten van Nederland naar het Deense SSC over te brengen.

01-2003 - 01-2008
Financial controller
N.V. Nuon Warmte, Arnhem
• Verantwoordelijk voor de planning en control cyclus van de Businessunit en 2 buitenlandse deelnemingen.
• Verantwoordelijk voor de interne en externe verslaglegging, maandelijkse rapportages aan businessunit management, divisie staf en corporate center.
• Verantwoordelijk voor de opzet, inrichting en correct functioneren van de basisadministratie van de businessunit.
• Leidinggeven aan een team van 4 administrateurs, 2 medewerkers verslaglegging en data-analyse en 2 assistent controllers.
• Coördinatie en succesvolle implementatie van IFRS voor de Businessunit Warmte.
• Eén van de drijvende krachten achter het Towards Excellence programma van warmte, gericht op meer efficiënte uitvoering van operationele processen met een financiële impact.

5-1999 – 10-2002
Hoofd administratie
B.V. Vitesse, betaald voetbal organisatie, Arnhem
• Dagelijkse leiding/aansturing van financiële-, salaris-, en personeelsadministratie en systeembeheer, totaal 5 medewerkers.
• Samenstellen van jaarrekeningen, periodieke (management-)rapportages, begrotingen, budgetten, liquiditeitsplanning en KNVB-licentie aanvraag.
• Toezien op de correcte uitvoering van fiscale regelgeving, met name loon- en omzetbelasting. Hier samen met collega’s altijd op het scherpst van de snede zakengedaan binnen diverse fiscale regelingen en faciliteiten.
• Opstellen en/of beoordelen en bewaken van tijdige en volledige uitnutting van contracten (o.a. transfer-, arbeidsovereenkomsten en sponsorcontracten)
• Aanspreekpunt voor externe partijen o.a. accountant, juridische- en fiscale specialisten en KNVB.
• De verslaglegging en financiële rapportage en -sturing gedurende de periode 1999-2002 tot één van de betere binnen het Nederlands betaald voetbal gemaakt. Bevestigd door KPMG forensic accountants (maart 2000, forensisch onderzoek i.o.v. RvC/hoofdsponsor) en KNVB (getuigschrift oktober 2002)

9-1991 – 4-1999
Assistent accountant
BDO CampsObers registeraccountants, Arnhem
• Controleren en/of samenstellen van financiële verantwoordingen, jaarrekeningen, subsidieaanvragen etc. in met name het MKB en middelgrote ondernemingen.

Opleiding interimmanager

2015: Managing change, Schouten en Nelissen
2012: Vattenfall Personal Leadership, Interne opleiding
2009: JYSK Leadership en Leadership in Practice, Interne opleiding
1991-1998: Register accountancy, NAC 1, NivRA-Nijenrode, Breukelen
1989-1991: Bestuurlijke informatiekunde (eerste jaar), Katholieke universiteit Tilburg
1989: vwo-diploma, Helding College te Zetten

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Financieel interim management, team coaching, team opbouw, crisis management

Talenkennis interimmanager

Engels, lezen uitstekend, spreken en schrijven goed
Duits, lezen goed, spreken en schrijven redelijk
Frans, lezen redelijk, spreken en schrijven matig


Overig

Twinfield, Basecone
SAP R/3 (FICO, PS, PM, MM, SD)
SAP BW / BI
Exact Globe
Kewill WMS
Navitrans /Navision (beperkt als eindgebruiker)
Cognos TM1
Cognos consolidator
Excel, complexe analyses


 beschikbaar?