T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager

Projectmanager

Werkervaring interimmanager

Gespecialiseerd in projectmanagement van multi -isciplinaire infrastructuur projecten voor zowel publieke alsook private partijen. Ervaren in IPM rollen als manager projectbeheersing, contract- techniek en - omgeving. Ook veel ervaring op het gebied van veranderprocessen en coaching voor teams en organisaties door inhoud en proces met elkaar in verbinding te brengen. Mijn focus ligt op de relatie met mijn klant en het brengen van meerwaarde in projecten op het gebied van spoor-, weg, water infrastructuur en buitenruimte.

Jan 2017 - heden
Waternet (/HWBP) - Manager Projectbeheersing & Contractmanager
Als zelfstandige ingehuurd om samen met projectmanager en omgevingsmanager zitting te nemen in het IPM team voor het HWBP (hoogwater beschermings programma). In dit project werken we nauw samen met een partij die een nieuwe, sterk verbeterde dijkversterking methode heeft ontwikkeld. Op de Ringdijk Watergraafsmeer doen wij deze pilot en monitoren wij gezamenlijk de effecten van de methode.
In mijn rol als contractmanager stel ik het samenwerkingscontract op tussen Waternet en de opdrachtnemer. Terwijl ik de naleving ervan uitvoer in mijn rol als manager Projectbeheersing.

Jan 2017 - heden
Waternet - Manager Projectbeheersing
Als zelfstandige ingehuurd bij de vernieuwing van de N200 als manager projectbeheersing. Het project N200 is een samenwerking tussen opdrachtgevers Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht ieder met de eigen wensen en eisen. Een mooi voorbeeld van technische integraliteit en samenwerking.
Ik stuur het Projectbeheersingsteam aan, ontwikkel kaders en werkprocedures op alle beheersaspecten, implementeer ze en draag zorg voor de dagelijkse sturing erin.

Nov 2015 - Nov 2016
gemeente Zeist - Omgevingsmanager
“Herontwikkeling centrumwinkel gebied Zeist”. Zeer complex binnenstedelijk & politiek-bestuurlijk project.
Reconstructie winkelgebied Zeist inclusief rondom gelegen wegen, pleinen, en markt samen met de omgeving (beheer, woningcorporaties, bewoners, winkeliers, groen, cultuur, etc).
Ontwerp, participatie, contract (UAV), aanbesteding, draagvlak; Onderhouden relaties met belanghebbenden (actoren) in het project.

Jun 2015 - Nov 2016
gemeente Veenendaal - Projectmanager IPM (beheersing, risico,omgeving, contract en techniek)
Reconstructie prins Bernhardlaan & rotonde Bevrijdingslaan.
Participatie, ontwerp, contract (UAV-gc) en aanbesteding.

Jan 2015 - Okt 2016
Provincie Overijssel - Manager Projectbeheersing / risico manager / omgevingsmanager
In samenwerking met Rijkswaterstaat:
ontwerp en bestuurlijke samenwerking tbv N35 traject Wijthmen – Nijverdal.

Jan 2014 - Jun 2016
gemeente Den Haag - Verander Manager
Voor en met het ingenieursbureau Den Haag een fantastisch verandertraject doorlopen met een mooi project in de stad. Nieuwe technieken zoals BIM en Value Engineering naast nieuwe methoden zoals Virtual Design & Construction geven veel betere inzichten in kansen en risico's in een vroeger stadium van een project.

Aug 2010 - Jul 2014
ProRail & Provincie Noord Holland - Projectmanager (IPM)
Verbreding N207 Nieuw Vennep, kunstwerken over schiphollijn en HSL.
Ontwerp, contract (UAV-gc), risicobeheersing, audits, Systeem Gerichte Contractbeheersing.

Opleiding interimmanager

2012 - PMLab
2009 - IPMA Certified Project Manager niveau C
2000 - Voorgespannen Beton, Betonvereniging
1996 - HTI (hoger technisch instituut), Betonconstructeur
1990 - 1994 HTS Haagse Hogeschool - ingenieur - civiele techniek

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

taak- en mensgericht, efficiënt en analytisch, creatief en doelgericht.

Talenkennis interimmanager

nederlands, engels

 beschikbaar?