T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Strategisch communicatieadviseur en -manager

Strategisch communicatieadviseur en -manager

Werkervaring interimmanager

Sept 2106 – heden Strategisch communicatieadviseur Ministerie van Economische Zaken
-Begeleiding adviseurs en woordvoerders Directie Communicatie bij de ontwikkeling van innovatieve strategieën voor het nieuwe kabinet. Faciliteren van proces en op inhoud.
-Ontwikkeling communicatiestrategie Beter Aanbesteden op basis van stakeholderanalyse en omgevingsonderzoek (web care, surveys aanbestedende diensten en bedrijven).
Werkervaring en projectenoverzicht


Sept 2106 – heden Strategisch communicatieadviseur Ministerie van Economische Zaken

-Begeleiding adviseurs en woordvoerders Directie Communicatie bij de ontwikkeling van innovatieve strategieën voor het nieuwe kabinet. Faciliteren van proces en op inhoud.
-Ontwikkeling communicatiestrategie Beter Aanbesteden op basis van stakeholderanalyse en omgevingsonderzoek (web care, surveys aanbestedende diensten en bedrijven).

Augustus 2015 – okt 2016 Senior adviseur en coach Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kwaliteitsverbetering adviesteams Ministers Koenders en Ploumen, vergoten synergie adviseurs en woordvoerders Directie Communicatie, omslag naar proactiviteit, opzetten stakeholderanalyse en issuesmanagement voor handelsverdragen. Opleveren integrale communicatiestrategie incl. message house internationaal ondernemen. In co-creatie met publieke en private partners.

Augustus 2015 –
januari 2016 Projectleider communicatie Brancheorganisatie FME

Ontwikkeling communicatiestrategie Smart Industry incl. social mediaplan, regie op alle communicatie vanuit de partners, opzetten netwerk communicatieprofessionals ondernemers maakindustrie, ‘boost’ aan zichtbaarheid programma, monitoring, free publicity, woordvoering.

Juli 2014 – juli 2015 Strategisch communicatieadviseur Belastingdienst

Aanbevelingen Taskforce communicatie tbv Tweede Kamer. Begeleiding van diverse grote projecten zoals concernbrede kaders en strategie corporate communicatie, aanpak reputatiemanagement, werkwijze issuesmanagement, uitwerken crisiscommunicatieplan, faciliteren bijeenkomsten, onderzoek organisatie communicatie, coaching teams.

Strategisch communicatieadviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief ambassadenetwerk
Opzet interne communicatiestrategie voor ingrijpende organisatieverandering ‘modernisering diplomatie’. Trekker communicatieteam. Coördinatie (cultuur)veranderplan ism HR en Opleidingen. Sparringpartner en facilitator SG, DG’s, directeuren en ambassadeurs wereldwijd.


(Communicatie) Coach en procesbegeleider, profit/non profit

Coaching en mentoring van communicatieprofessionals en -teams, projectleiders, managers, O.a. ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, VWS, gemeentes, Retail, dienstverleners en NGO’s.
Procesbegeleiding workshops divers: kernboodschap sessies, stakeholderanalyses, jaarplansessies, communicatie voor Rijkstrainees, intervisie.

Programmaleider communicatie Consortium ‘Gebieden EnergieNeutraal’

Verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie van grootschalig innovatief publiek/privaat duurzaamheidprogramma. Opzet communicatiestrategie en position paper, aansturen communicatieadviseurs koploperbedrijven, persbeleid en woordvoering.


Sept. 2012 – april 2013 Strategisch communicatieadviseur Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap– twee opdrachten

-Verantwoordelijk voor strategie en begeleiding landelijke campagne en publiciteitsplan voor het eerste Weekend van de Wetenschap. Aansturen diverse deelnemende partners. Contact pers.
-Ontwikkelen breed gedragen communicatiestrategie met 12 partijen in het onderwijs- en werkveld rond de invoering van de Associate degree. Advisering Stuurgroep AD.


Strategisch communicatieadviseur Ministerie van Algemene Zaken samen met overige departementen

Ontwikkeling nieuwe breed gedragen visie op overheidscampagnes. Aansturing en begeleiding werkgroepen vanuit departementen, penvoerder visiedocument, faciliteren eindsessie.

Teammanager Ministerie van Economische Zaken

Opzet communicatiestrategie voor de uitrol van nieuw online platform TenderNed, begeleiding landelijke campagne, aansturing interne team en bureaus, opzet social mediateam en webcare, communicatie met stakeholders, woordvoeringslijnen, persbriiefings.


Hoofd Communicatie Vluchtelingenwerk Nederland
Eindverantwoordelijk voor interne- en externe communicatie en fondsenwerving, positionering VWN, professionalisering medewerkers, kwartiermaker nieuwe afdeling.


Communicatiemanager Woningcorporatie Portaal Amersfoort

Projectmanagement marktintroductie nieuw huurbeleid, interne verandercommunicatie, communicatie rond herstructurering diverse wijken Soest. Opzet bewonersonderzoek en -panels.

Projectleider verandercommunicatie Dienst SZW Gemeente Den Haag

Projectmanagement en centrale regie communicatie rond reorganisatie, plan van aanpak interne communicatie, samenwerking Werkplein. Opzet multidisciplinair cultuurprogramma.

Strategisch communicatieadviseur Zorginstelling Aveant Utrecht
Begeleiding bij ontwikkeling visie, uitwerking communicatiestrategie, (her)positionering en professionalisering team. Strategisch advies reputatiemanagement.

Unit-manager UWV Amsterdam
Strategisch advies, verbetering marketing en externe communicatie werkgevers, communicatie werkgevers, aansturing en professionalisering team, projectleider communicatie WIA.

Programmamanager communicatie Fortis Verzekeringen, Utrecht
Programmamanager internal en external branding, marktintroductie nieuwe verzekeringsmerk ASR (integratie 3 verzekeringslabels), ontwikkelen kaders, begeleiding reorganisatie.
Programmamanager Ministerie van Justitie, DJI, project Detentie 2005
Ontwikkeling marketingcommunicatiestrategie en positionering nieuw detentieconcept.
Managen van alle in- en externe communicatie.


Hoofd communicatie afdelingen ‘interne communicatie en media’ en ‘concern- en projectcommunicatie' Provincie Noord- Holland.
Opzet geïntegreerd communicatiebeleid, ontwikkeling team en op de kaart zetten belang marketing denken. Projectleider communicatie reorganisatie en kwartiermaker nieuwe afdeling.

Senior Communicatieadviseur Schoep & Van der Toorn Amsterdam
Projectleider bij Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor ‘Uitbreiding Europese Unie’: advies, PR/free publicity, arbeidsmarktcommunicatie, communicatie met intermediaire organisaties, uitgave diverse producties, begeleiding Townhall meeting.

Freelance communicatieadviseur
Diverse interim- en adviesopdrachten, kortdurend: gemeentes, gezondheidsinstellingen. Positionering, PR en marketingcommunicatie, professionalisering communicatieafdeling.
Gedurende twee jaar: projectleider eurocommunicatie bij Postbank; verantwoordelijk voor totale communicatiebeleid, coördinatie, ontwikkeling en implementatie.


Managing Partner Triad/Take Five Amersfoort
Als lid van MT o.a. betrokken bij ontwikkeling ‘unit’-structuur en nieuw beoordelingssysteem
Ontwikkeling strategische marketing- en communicatieplannen voor o.a. Unifine, Stichting Monumentenzorg, Eemlandziekenhuis, Agis Verzekeringen, Gemeente Amersfoort
Coördinatie en begeleiding diverse communicatieprojecten en campagnes.

Freelance communicatieadviseur voor o.a. PMS/Y&R/Adri de Vries – Deloitte, Bakkenist Amsterdam

Ontwikkeling en implementatie strategische advisering rond fusie Thuiszorg-Kruiswerk Amsterdam: interne-, externe-, projectcommunicatie en huisstijltrajecten.
Begeleiding reorganisaties (o.a. Rabobank, GAK, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk).

Opleiding interimmanager

Communicatiewetenschappen UvA Amserdam
Psychologie Universiteit Leiden
International Corporate Communications, Erasmus Univeristy Rotterdam
NGPR - B, SRM
Coaching voor professionals, School voor Coaching Leiden
Opleiding voor trainingsacteur, Hebbes Academy Den Bosch

Cursussen
Verandermanagement
Accountabilty
Beïnvloeding van gedrag
Filmen met je Iphone
Bloggen
Big data
Social media

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Strategische adviesvaardigheden, programmamanagement, coaching, procesbegeleiding,

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels en Duits basis

 beschikbaar?