T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim Manager Directeur Programma Manager

Interim Manager Directeur Programma Manager

Werkervaring interimmanager

INTERIM OPDRACHTEN, ZELFSTANDIG GEVESTIGD (deels via bureaus)

December 2013 – December 2016 ING DB Facility Management
Programma Manager Centralisatie Security Management Systemen (High Secure)
Verantwoordelijk voor programma waarin de security management systemen fysieke beveiliging, van alle hoofdkantoren wordt gecentraliseerd. Hiervoor dient een virtueel netwerk gecreëerd te worden, diverse gebouw security systemen ge-upgrade en de business change doorvoeren. Bouw van twee controlrooms (CBL) vervanging van de SMS systemen, CCTV, Intercom en IMU inclusief toegangsystemen en parkeer management (tellen)
Aanvullende opdrachten: organisatie van datalijnen en life video webcasting (Dutchview).

Problem Manager voor WKK HQ+Datacenter (Mission Critical)
Strategisch belangrijk pand (HQ), met DC, heeft continuïteits problemen. Opstellen van een advies (en uitvoeren) om een hogere “uptime” te realiseren. Uitbreiding van GBS en EMS systemen inclusief inrichting en organisatie daarvan direct gerelateerd aan de WKK installatie.
Advies en inrichting van Datalijnenloket voor Facility Management

Oktober 2013 – December 2013 BV
Consultancy IPTV en Wifi in hotels (eigen opdracht)
Onderzoek naar markt, mogelijkheden (haalbaarheid verkoop) en techniek van Smart TV, IP-setupbox (Android),VOD, Wifi binnen hotels, hospitality, publieke gebieden en particulier. Enige aspecten: Satellietontvangst of kabeldoorgifte, MoCA, DVB, CI+, streaming en multicasting.

April 2013 – October 2013 Heineken International.
Project Manager Global roll-out infrastructure WAN
Verantwoordelijk voor de transitie (roll-out) van alle 600 WAN verbindingen Global, WAN optimalisatie, Supplier Management Global en roll-out van een Audio Web Conferencing systeem.

September 2010 – Maart 2013 Broadwing
Start-up van nieuw high-tech onderneming voor onbemande luchtvaart.

Broadwing ontwikkelt en voert diensten uit met onbemande vliegtuigen voor Omroep en AV, Renewable Energiemarkt, GIS, bouwprojecten, Agro en nog veel meer. De opstart van deze onderneming is afgerond. Operationele opdrachten uitgevoerd voor Omroep en AV bedrijven.

April 2009 – Augustus 2010 ING Bank
Project Manager “DataCentre live upgrade” Rotterdam (5000m2)
Informatie beperkt weergegeven. (High secure/risk)
Door omstandigheden is het project upgrade DC Rotterdam in twee fasen uitgevoerd. Deze rol betreft de reorganisatie en uitvoering van de tweede fase met een nieuwe aannemer.
De werkzaamheden omvatten kortweg afronden E-installatie en een volledig upgrade van de werktuigkundige installatie inclusief de bouw van een tijdelijke koelopwekking. (200 FTE )
Opdracht: Project reorganiseren en afbouwen. (Dir. Facilitair/CTO)
Oktober 2007 – Maart 2009 ING bank
Project Manager “DateCentre upgrade” Postbank (2500m2)
Informatie beperkt weergegeven. (Hig secure/risk)
Volledige upgrade van de E- en W installatie van groot en belangrijk datacenter naar TIA 942 Tier III niveau. Met ingenieursbureau herontwerp gerealiseerd, VO/DO en uitvoering incl. GBS en EMS.
Om deze operatie uit te voeren moesten alle gebruikers van het datacenter enige keren uitgeschakeld te worden. Alle gebruikers moesten gelokaliseerd worden en “instemmen” met de changes. Bouwtijd 1 jaar. 100 FTE. Multidisciplinaire teams.
Opdracht: Bouw zonder onderbrekingen. Oplevering maart 2009.(Dir. Facilitair/Programma)

Maart 2007 – September 2007 Philips Corp. IT
E2E Project Manager (Programma)
Philips wil een totale change realiseren door het “gesloten” bedrijfsnetwerk volledig te vervangen door “Internet Centric” en Cloud. Hierbij zal alle communicatie over Internet gaan. Het eerste project om deze wereld open te breken is het migreren van Lotus Notes (mail) naar Exchange (Outlook). Bij deze migratie wordt tevens de Service geoutsourced.
Ondergetekende is ingehuurd op dit Programma uit een impasse te halen en de Global Rollout op te starten. Probleemgebieden: security data, identity management, outsourcing.
Opdracht: Breek het Programma open (VP/CIO’s)

Oktober 2006 – Februari 2007 Philips Corp. IT
Project manager and Problem Manager
Ongoing produktie Global projects, service-improvements en Problem Management (incident en escalaties) (Manager P-GIS)

November 2006 – Maart 2007 Campina Corp. IT
Project Manager Initiatie Fase van SAP XI Platform, Global.
Voor de start van het SAP XI project was voor Corp. IT extra capaciteit nodig.
Opdracht snel opstarten, Project Brief, PID, Vendor selectie snel realiseren.
Ontwikkel een projectorganisatie die over gaat in een BU overschrijdende (Corp) platform voor langdurige ontwikkeling van migraties. Sanering van alle “middleware” middels ontwikkeling van standaard berichtenverkeer A2A, B2B oa met externe partijen zoals Unilever, transportwereld.
Opdracht: Start het project op en zorg dat het structuur krijgt. (CIO)

July 2006 – Maart 2007 Campina Corp. IT
Project(Program) Manager, Transitie.
Alle IT diensten (Global) van Campina zijn in 2005 naar Ordina ge-outsourced. Er waren diverse serieuze redenen met grote impact om dit over te brengen naar HP.
Deze functie betreft o.a. de rol sparring partner Program Manager HP, Voorzitter stuurgroep en Proctject management van de transitie.
Opdracht: Zorg dat de verandering van outsouring niet nog meer weerstand met zich meebrengt en dat de dienstverlening gaat verbeteren. (Man. Infra/CIO)December 2005 – December 2006 CAIW en Westlandse Omroep Stichting (WOS)
Directeur lokale omroep en transitie manager
De publieke radio en tv omroep WOS verkeerd op de rand van een faillissement. De onderneming dient door een complete “Turnaround” omgevormd te worden tot en een commerciële en publieke omroep. Om deze transitie te realiseren is naast de functie van interim manager voor de transitie ook interim de functie van directeur van de omroep ingevuld.
De opdracht houdt een volledige bestuurlijke en operationele verandering inclusief het ontwikkelen van nieuwe statuten, bedrijfsinrichting en commercie.
Opdracht: Maak een einde aan de structurele verliezen en wantoestanden. (B&W, Dir.CAI)

Januari 2006 – Maart 2006 Philips Corporate IT Business Application
Project Manager Service Improvement Support desk (ITIL)
Korte opdracht om binnen enige maanden de performance van een supportdesk te verbeteren en meer inzicht in resultaten te krijgen zoals KPI’s. Naast inventarisatie, het uitbrengen van advies behoort een stuk coaching on the job behoort ook tot de opdracht.


September 2005 – April 2006 Philips Corporate IT,
Project Manager (Hand-over), Service delivery Manager
Philips is geruime tijd geleden gestart met de ontwikkeling van een programma OxygeN. Hieronder wordt verstaan één systeem voor “identity, autorisation and authentication”. Dit global programma moest in deployment worden gebracht inclusief support.
Opdracht: Maak een einde een deze eeuwig voortdurende ontwikkeling en zorg dat de eerste klant bediend gaat worden. (VP)

Mei 2005 – September 2005 Philips Corporate IT, P-GIS
Project Manager “Improvement network performance Hungary”
Politieke inzet in “crisis” project om snel performance verbeteringen te bereiken van Service Integrator en Network provider in een buitenlands telcom/IP netwerk. Werkgebied corenetwerk, Oostenrijk, Hongarije en Turkije. Opdracht snelle cultuur omslag realiseren, Project uitvoeren, evaluatie en (zelf) uitfaseren van tijdelijke projectorganisatie.
Opdracht: los ons “probleem” op door snelle realisatie van verbeterproject. (Man.P-GIS)

Februari 2005 – December 2005 Philips Corporate Technologies (PD)
Programma Manager/SPOC
Verantwoordelijk voor de outsourcing van alle KA ICT diensten van deze divisie, 10.000 seats.
Type management: Verandermanagement/Programma Management.
Opdracht: vertegenwoordig de divisie in het Global Programma en realiseer tijdig het eerste project.

Juni 2005 – 2006 BV (consulting/strategie)
Marktonderzoek en Salesondersteuning van een onderneming die een nieuw “High Tech” mobile technologie op de markt gaat brengen. Voip over Mobile en Wifi (3GPP/UMA)
Opdracht: Onderzoekt marktmogelijkheden en inbreng daarin in de ruimste zin des woords.


2004 -2006 HES Amsterdam (avond)
Docent Post Graduate, Accountmanagement
Doceren/schrijven van 4 modules: Strategie en beleid; Meten en sturen; Organisatiekunde en financieelmanagement, voor deze opleiding inclusief begeleiding integrale eindpaper.

Augustus/December 2004 Van Hartingsveldt
Coach Trainer Project Management en consultant.
Opdracht voor opzetten projectorganisatie en coaching implementatie van PMW, systemen en projectbegeleiding in de interieurbouw. Project bij o.a. Shell.
Opdracht: help onderneming het project te kunnen uitvoeren.

April 2004 - Januari 2005 Consulting:
• Onderzoeken mogelijkheden van het voortbestaan van een productie onderneming.
• Schrijven diverse concepten voor internet diensten.
• Voorbereiden voor het schrijven en doceren van een Post HBO opleiding Operationeel Sales Management (Opdracht voor doceren in Maart/Juni. 2005).
• Voorbereiding op een groot fusie traject van twee internationale ondernemingen.
• Start-Up Nieuwe activiteit, Werving en Selectie voor een voor grote franchise organisatie.


Februari 2004 – Maart 2004 Bidmanagement T-Systems
Bidmanagement
Deelname aan een “Bidteam” voor een RFI (Request for Information). Als “solution architect” en “documentholder” verantwoordelijk voor de oplevering van een offerte t.b.v. een groot outsourcetraject van de helpdesk. Basis: ITIL servicemanagement.
Opdracht: realiseer juiste strategie en maak tender voor sluitingsdatum.(Dir. BD)

Juli 2003 – Februari 2004 Projectmanagement T-Systems
Projectmanagement
-Ingezet door T-Systems om diverse WAN (MPLS) verbindingen projectmatig te realiseren voor een nieuwe luchtvaartmaatschappij “V-Bird”. Grote druk op levertijd. Geen requirements en volledige start-up.
Verantwoordelijk voor de opbouw van infrastructuren op diverse locaties zoals vliegvelden.
-Bouw van diverse operationele systemen t.b.v. Flight-Operations.
-Opdrachtgever klant: CIO.
Opdracht: zorg dat deze organisatie zo snel mogelijk in staat is operationeel te kunnen gaan vliegen. (Directeur Business Development)Maart 2000 – Oktober 2002 UPC/Priority Telecom
(meerdere opdrachten):
Opdrachtgever CTO

Mei 2002 – Oktober 2002
Programmamanager Reorganisatie, (Changemanagement)
Verantwoordelijk voor de integratie, transitie en borging van een groot aantal projecten in het kader van een volledige netwerkreorganisatie, “cost-reduction” en “down-sizing” waren uitgevoerd door externe consultants. Coördinatie tussen in- en externe consulting en engineeringsafdelingen en vendors.
Opdracht: zorg voor “hand-over” van de projecten (18 stuks) zodat de tijdelijke externe projectgroep afgebouwd kan worden.

December 2001 – April 2002
Manager Carve-out, 60 FTE. Sanering van diverse afdelingen, activiteiten en sluiten bedrijfspanden.
Overbruggingsmanagement tijdens afronding van grote reorganisatie. Managen van “Carve-out” mensen.
Integratie van overgebleven afdelingen bij zuster organisatie. Marktonderzoek voor externe overname van deelactiviteiten.
Afwikkeling, ontslag zaken en transitie personeel, sluiting en afbouw nevenvestingingen.
Opdracht: saneer en houdt productie tot het laatste moment op niveau!!

Maart 2001 – December 2001
Manager (Nationaal) Implementation;
Multi Projectmanagement (300 milj. Nlg, 20 FTE)
Verantwoordelijk voor de realisatie van alle grote nationale projecten zoals Platforms voor Digitale televisie, telefonie en data netwerken, DWDM/SDH, ATM, IP netwerken en platform, etc..
Opdracht: Manage afdeling a.i. tot de reorganisatie.

Maart 2000 – Maart 2002
Manager Service Management (ITIL) in telecom (200 milj. Nlg, 80 FTE) Project Director
Verantwoordelijk voor de (project) realisatie van alle klantprojecten.
Opzetten van een volledig procesmatige uitvoering van alle zakelijke markt verbindingen volgens ITIL. Het managen van alle projecten ten behoeve van de zakelijke markt. Verbindingen van 2 mb tot STM 16, VPN en zakelijk internet.
Realisatie van grote projecten zoals Kennisnet > 5000 aansluitingen, diverse universiteiten etc.
Tevens Manager Netwerkbedrijf voor energiebedrijf en bouw telefooncentrales (PABX).
Opdracht: Bouw een afdeling die alle standaard klantopdrachten procesmatig kan realiseren binnen de afgesproken SLA’s en richt een projectgroep in voor de bouw (klant)projecten.
Reorganiseer “Oude” Netwerkbedrijf.

Februari 2000 – Maart 2000 Multikabel Alkmaar (Ziggo)
Transitie en inbedding van het kabelbedrijf van de gemeente Haarlemmermeer.

Oktober 1998 – Februari 2000 Gemeente Energie Bedrijf Haarlemmermeer
Manager Kabel-TV bedrijf en MT-lid
Naast lijnmanagement Kabelbedrijf, ondersteuning en coaching van MT en OR tijdens verkooptraject onderneming. Verkoopklaar maken, overdracht en integratie naar de nieuwe eigenaren. Splitsing activiteiten en “commercialisering” naar een profit markt.
Introductie Activity Based Costing en Activity Based Manangement voor netwerkbedrijven.
Opdracht: Draag zorg voor soepele overgang van activiteiten en mensen tijdens en na de verkoopperiode en continueer de business.


1999 Bank en investeerdersgroep
Strategisch adviseur
Internationale investeerders (US) en Bank geadviseerd om via tender tot Netwerkbedrijf in Nederland te komen.
Opdracht: Advies in tenderfase, dan operationeel opbouwen. Beëindigd door “11-9” effect.

1998 Distributiebedrijf handelsonderneming
Commercieel adviseur
Integratie van twee verkoopondernemingen, activiteiten en klanten na het overname traject.
Volledige overname opgezet en begeleid
Opdracht: Draag zorg voor een overgang van alle relaties en activiteiten, saneer.


WERKERVARING IN DIENSTVERBAND

1984 – 1998 Handel en ontwikkelng van Kabel-TV, HFC en Media producten
Nipshagen B.V

Algemeen Directeur (8 jaar) en Adj. Directeur (4 jaar)
Als directeur totale “profit and loss” verantwoordelijkheid.
“Eigen” import uit Azië en USA. Productie in Nederland en Duitsland.
Afzet Nederland, GB, Oost Europa en diverse Landen in West Europa.
B to B markt, OEM productie. R&D om nieuwe producten te laten fabriceren.
Product en Business development.
Fiber to the Home en Building (FTTH/FTTB)
Nieuwe multitap technieken zoals de 16 voudige tap.
Verkoopgericht en technisch georiënteerd bedrijf.
Introductie van nieuwe media en systemen zoals Pay TV en satellietontvangst.
Onderneming onder druk van de sterk wijzigende telecom en media markt gesaneerd.
Verantwoordelijk voor de realisatie van bouw van grote projecten op het gebied van “Wireless & cable” satellietontvangst, microwave en ander infrastructuren.

1986 – 1991 Technische onderneming op het gebied van Datacommunicatie, LANTECH
General Manager
Onderneming opgericht voor bovenstaande Holding en deels mede eigenaar.
Algemeen management en verkoopactiviteiten van Lan producten en systemen, large accounts.
Belangen(aandelen) verkocht.


1983/1984 Europees distributie bedrijf C-COR (dochter van USA bedrijf)
Sales Consultant
Opzetten van een onderneming en een distributie-netwerk in Nederland en Europa voor verkooporganisatie. Salesplanning t.b.v. fabrikant in USA, productmanagement.

1979 – 1983 Advies en Ingenieursbureau, KAI Woerden
Kabeltelevisie Advies Instituut en Deltakabel
Consultant en Project Manager
Realisatie en bouw van infrastructuur, netwerken en systemen.
Conceptontwikkeling van systemen en maken van exploitatie modellen.
Verkoop ondersteuning internationaal van Kiestelevisie (VOD)
Business development, ontwikkeling van nieuwe markten in de kabelmarkt voor dit bureau.

1978/ 1979 Dienstplicht
Wachtmeester verbindingen
Na ½ jaar opleiding 1 jaar in Duitsland gelegerd.

1976/ 1978 Multicom Haarlem
Systeem Engineer
Special RF engineering voor HFC netwerken

1976 Rijksuniversiteit Groningen
Onderzoeksmedewerker
Ontwikkeling voor ruimteonderzoek, IRAS satelliet.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN
(Post) HBO management, Hoger management/bedrijfskunde ISW
MBO techniek communicatie
ITIL Service Management certificaat
Scrum en Prince 2 basis (10 jaar ervaring in gebruik)
MSP basis geen certificaat
VCA-VOL en ATEX awareness

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

VAARDIGHEDEN:
Interim management overbrugging en crisis/ change-management, reorganisaties, outsourcing
Business development marktontwikkeling/ productontwikkeling, start-up internationale markten
Coaching schaduwmanagement, recovery, OR. Project Managers
Programma Management complexe, politieke trajecten met meerdere disciplines
Project Management management van project afdelingen, coachen en training allerlei systemen zoals Prince 2, PMI BOK Scrum.

KWALIFICATIES:
Alle vormen van telecommunicatie, media en infrastructuren.
Algemeen management, directievoering, people management
Verandermanagement, overbrugging en afbouw
Diplomatiek, abstract en concreet, resultaatgericht
Uitstekende Netwerk en Lobby capaciteit
Commercieel, bedrijfskundig en technisch onderricht
Talen NL/ENG/Duits


Talenkennis interimmanager

Nederlands Engels Duits

Overig

Samenvatting
Meer dan 25 jaar werkzaam in het hogere management:
• Project- en Programma management bij grote multinationals
• Interim management
• Business development
• Directie (>10 jaar)
Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten ontstaat een boeiend spanningsveld. Mijn doel het structureren van de vraag, omzetten naar een plan en realiseren E2E van dergelijke vraagtukken.
Meer dan 20 jaar ICT, Telecom en kabel-tv, IPTV, mission critical industry, Datacenters en Security Systemen. Commitment halen op hoog management niveau en realiseren met een uitvoerend team.
Media en Infrastructuren in de breedste zin van het woord en communicatie. Innovaties op het gebied van internet, broadcasting, telecom en nutsbedrijven maar ook productie-omgevingen zijn mijn werkterrein: grensoverschrijdend werken, letterlijk en figuurlijk: global, internationale ontwikkelingen van techniek en markten, handel im- en export en (new) business development.
Kernwoorden: Regionale omroep, Webcasting, Datacenters, Security Management systemen, GBS en EMS, HFC, IPTV, Telecom, ICT, Video en pay-TV en Video on Demand, Wifi en Smart-TV.
Daarnaast grote complexe projecten realiseren zoals verbouwing Datacenter ING, Global Roll-out Philips, Project Director UPC, Transities Global Outsourcing Campina en Philips.
Het strategisch kiezen van positie en het analyseren en inwinnen van informatie vormen de basis van het succes!


 beschikbaar?