T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager / directeur kinderopvang

Interim manager / directeur kinderopvang

Werkervaring interimmanager

2014 – sept 2016 Manager Staf Afdeling Kinderopvang Dikkie & Dik BV te Eindhoven
Deze functie omvatte organisatorische en leidinggevende taken met betrekking tot financieel beleid, de facilitaire dienst en de kindplanning. Als lid van het managementteam ben ik mede betrokken geweest bij het ontwikkelen van het strategisch organisatiebeleid 2016-2020.
In de dagelijkse praktijk heb ik beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor de drie afdelingen waarvoor ik verantwoordelijk was: de financiële afdeling, de kindplanning en de facilitaire dienst. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het opstellen van een renovatieplan, het opstellen van onderhoudsplannen, het optimaliseren van het aanmaningsproces, beheer en aanvragen van gemeentelijke subsidies en het inzichtelijk maken van het werkproces van de kindplanning. Voor de mensen werkzaam op deze afdelingen was ik de direct leidinggevende.

2012 – 2014 Informant Belastingtelefoon Eindhoven
Als informant ondernemersvragen telefonisch beantwoorden op het
terrein van de Inkomsten- en Omzetbelasting en Loonheffing.

2006 – heden Docent Volksuniversiteit Eindhoven
Het opzetten en geven van diverse cursussen, lezingen en workshops op het terrein van de alternatieve geneeskunde als freelance docent vanuit mijn eigen praktijk.
2006 – heden Sensitherapeut De Warme Handjes Eindhoven
Kinderen en volwassenen consulteren die kampen met lichamelijke,
psychische en spirituele problemen. Ik werk vanuit de alternatieve geneeskunde samen met psychologen (OOG) en maatschappelijk werkers (Lumens) die cliënten naar mij doorverwijzen ter bevordering van hun herstel.

1999 - 2004 Directeur Stichting Buitenschoolse Opvang Heerde
Als directeur was ik verantwoordelijk voor alle processen en contacten binnen de organisatie en had ik de volledige bevoegdheid om beslissingen te nemen. Ik legde daarvoor verantwoording af aan het Stichtingsbestuur.
De stichting heb ik vanaf het allereerste begin (verbouwing) tot het einde (fusie) in alles begeleid. Tevens hebben we in deze tijd met succes een regionaal gastouderbureau opgezet.

1998 – 1999 Coördinator Stichting Bedrijfskinderopvang Noordwest Veluwe
en de Stichting Tieneropvang Elburg te Elburg
Als coördinator was ik verantwoordelijk voor alles binnen deze twee organisaties.
De tieneropvang was een proefproject vanuit de overheid waarvoor ik subsidiegeld heb aangevraagd bij het Ministerie. Dit werd gehonoreerd en daarna heb ik de stichting opgezet en alles opgezet vanaf het allereerste begin (verbouwing). In deze functie had ik de volledige bevoegdheid om alle zaken te regelen. Ik legde verantwoording af aan het Stichtingsbestuur.

1998 – 1999 Beleidsmedewerker bij de Stichting Kinderdagopvang Elburg
Het maken van beleid en het organisatiebreed implementeren van het
Landelijk kwaliteitsstelsel voor de kinderopvang.

1997 – 1998 Stafmedewerker Zorg in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag
In deze functie was ik onder leiding van het hoofd Verplegingsdienst verantwoordelijk voor het maken van het beleid en het vervolgens van het implementeren van het landelijk kwaliteitsstelsel PACE ontwikkeld voor ziekenhuizen op 16 verpleegafdelingen.
Om als ziekenhuis in aanmerking te komen voor accreditatie moesten verschillende stappen doorlopen worden. Als eerste moest de instelling een zelfevaluatierapport opstellen aan de hand van de door het NIAZ opgestelde Kwaliteitsnorm Zorginstelling.
Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en digitalisering van verpleegkundige protocollen betreffende de wet BIG. De coördinatie en het beschikbaar maken van de protocollen voor alle verpleegkundigen via intranet behoorde tot mijn taken.

1996 – 1997 Assistent onderzoeker aan het NISSO (Nederlands Instituut voor Sociaal
Seksuologisch Onderzoek) te Utrecht.
Het verwerken van onderzoeksgegevens in een onderzoek dat werd gedaan naar daders een slachtoffers van seksueel geweld.

Overige werkervaring

1994 – 1995 Trainer & assistent docent onderwijskunde aan het Nederlands
Luchtvaart College te Hoofddorp
Implementeren van het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) en het
geven van trainingen PGO aan docenten en leerlingen.

1994 Student-assistent aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht
Het verzorgen van de trainingen ‘Presenteren’ en ‘Basale gespreksvaardigheden’ voor studenten.

Opleiding interimmanager

Opleidingen

1991 – 1996 Gezondheidswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg
Afstudeerrichting: Gezondheidsvoorlichting

1984 – 1991 VWO aan de Rijksscholengemeenschap Coevorden
Bèta georiënteerd vakkenpakket

1989 – 1990 Highschool aan de Fort Dodge Senior High, Fort Dodge, Iowa, USA

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Als mens ben ik van nature open, optimistisch en positief ingesteld. Ik heb veel energie en heb altijd een uitdaging nodig. Daarnaast ben ik sociaal, resultaatgericht, daadkrachtig en stressbestendig. Netwerken gaat als vanzelf. Collega’s geven aan mij te waarderen vanwege mijn kritische, creatieve en analytische blik op bedrijfsprocessen, mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel voor mens en bedrijf en mijn coachende manier van leiding geven.

Talenkennis interimmanager

Nederlands Moedertaal, goede beheersing in zowel woord als geschrift
Engels Vloeiend, zowel in woord als geschrift
Duits Redelijk, zowel in woord als geschrift
Frans Basis, zowel in woord als geschrift


 beschikbaar?