T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Customer Service supervisor/manager

Customer Service supervisor/manager

Werkervaring interimmanager

Functie Project Management Officer ai.
Bedrijf T-Mobile Nederland
Standplaats Den Haag
Mei 2016 tot november 2016

 Verantwoordelijk voor financiële rapportages m.b.t. B2B Value Stream
 Verantwoordelijk voor opzet changemanagement & trainingen m.b.t. CRM-implementatie (Salesforce)
 Bewaken van KPI’s /SLA
 Werkwijze: Agile/scrum


Functie Business Consultant ai.
Bedrijf VANAD Group
Standplaats Capelle aan den IJssel
Januari 2016 tot mei 2016

 Verantwoordelijk het genereren van new business
 Verantwoordelijk voor propositie Social Media & VANAD Social Scan


Functie Manager Service & Operations ai.
Bedrijf Qurrent Nederland B.V.
Standplaats Amsterdam
September 2015 tot januari 2016

 Verantwoordelijk voor het aansturen en inrichten van de afdelingen frontoffice, backoffice, marktpartijen, webcare en distributie
 Verantwoordelijk voor diverse procesoptimaliseringen (Customer Journey)
 Verantwoordelijk voor aankoop en implementatie telefonieplatform Aloha
 Verantwoordelijk voor het inrichten van overflow capaciteit
 Lid van het MT
 Verantwoordelijk voor de totale inrichting en het opschalen van het Service Center
 Betrokken bij diverse marketingcampagnes
 Werkwijze Agile/Scrum

Functie Consultant & Delivery Manager Customer Service ai.
Bedrijf Detailresult Groep N.V.
Standplaats Velsen-Noord
juni 2015 tot september 2015

Tweetal tijdelijke opdrachten:
 Het doorlichten van een vijftigtal processen die betrekking hebben op customer service/marketing/huisstijl en uitdragen van kernwaarden in klantcontact 

 Verantwoordelijk voor het inrichten en outsourcen van webcare 


Functie Supervisor Service Center ai.
Bedrijf CCV Holland B.V.
Standplaats Arnhem
maart 2015 tot september 2015

Tijdelijke opdracht, verantwoordelijk voor:
 Het inkopen van een passende training schrijfvaardigheid 

 Het in kaarten brengen van productiviteit en capaciteit 

 Opzetten QM-communicatie en E-mailmanagement 

 Dagelijkse aansturing van het backoffice team (administratie)
 Lid van het klein MT


Functie Projectmanager T-Mobile (Ben) ai.
Bedrijf T-Mobile NL
Den Haag
Standplaatsen Den Haag
december 2014 tot maart 2015

Het begeleiden van outsourcing van het contactcenter, verantwoordelijk voor:

 Planning m.b.t. oplevering customer service 

 Werven van medewerkers (50 FTE)
 Bewaken van KPI’s 

 Opleveren managementrapportages 

 Het opleveren van adviesrapportages 

 In kaart brengen van escalaties
 Betrokken bij implementatie van een nieuw CRM systeem (Sugar CRM)
 Verantwoordelijk voor kennis en kwaliteit binnen het Servicecenter 

Functie Teammanager Managed Insource ai.
Bedrijf ANWB B.V.
Standplaats Den Haag
augustus 2014 tot december 2014

Het opzetten van een tijdelijk contactcenter om pieken op te vangen naar aanleiding van een productwijziging.

 Verantwoordelijke voor de dagelijkse aansturen van 60 FTE
 Onderhouden van contacten met diverse stakeholders
 Het vertalen van visie en strategie naar het ServiceCenter


Functie Supervisor Service Center ai.
Bedrijf Eci B.V. (Eci.nl)

Standplaats Houten
juni 2014 tot augustus 2014

Het dagelijks aansturen van 50 FTE evenals het opnieuw ‘opbouwen’ van Customer Service na faillissement en overname.

 Het inrichten van een nieuw CRM systeem (RightNow) 

 Opstellen van procedures 

 Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid 

 Voeren van ontslaggesprekken 

 Coachen van medewerkers

Functie Quality monitoring specialist ai.
Bedrijf M7 Group SA, Luxembourg

Standplaats Brussel (30 FTE) en Hilversum (60 FTE)
maart 2013 tot januari 2014


Het objectief op afstand monitoren van alle soorten klantcontact; email, chat, telefoongesprekken, papieren correspondentie waarbij het doel is advies uit te brengen over de kwaliteit, verbeterpunten te signaleren en tevens te implementeren in overleg met diverse partijen (outsourcing) en merken van M7 (CanalDigitaal, TV Vlaanderen, Télésat).

 Monitoren van medewerkers
Opstellen van adviesrapporten

 Coachen van medewerkers
 Implementeren van nieuwe CRM systemen
 Updaten kennisbanken
 Inzichtelijk maken van processen

 Aansturen van medewerkers (extern en intern)
Functie Financieel consultant/contractmanager
Bedrijf CM Support B.V.
Standplaats Velp (GLD)
september 2012 tot mei 2014

CM Support adviseert en bemiddelt bij het reduceren van directe en indirecte bedrijfskosten, maar ook bij het verhogen van de kwaliteit van bestaande contracten. CM Support heeft raamcontracten met gerenommeerde aanbieders. Zoals accountants, verzekeraars en energiebedrijven. Maar ook automatiseerders, leasebedrijven, providers, bouwers – en nog veel meer. Door collectieve inkoop en schaalgrootte creëren ze inkoopkracht.

 Genereren van new business 

 Onderhouden van bestaande klantrelaties 

 Managen van contracten Functie Executie medewerker (senior) ai.
Bedrijf HypoCasso B.V.

Standplaats Amersfoort
juni 2012 tot augustus 2012

Hypocasso is een onafhankelijke organisatie voor achterstandenbeheer. In opdracht van verschillende banken nemen zij contact op met de debiteur wanneer er een achterstand is ontstaan bij de betaling van de hypotheek.

 Aansturen procesinrichting 

 Leggen van loonbeslagen 

 Leggen van bankbeslagen 

 Zaken beoordelen op haalbaarheid 

 Toetsen van NHG Functie Sales medewerker
Bedrijf Neerlands Emissie Huis
Standplaats Noordwijk aan Zee
oktober 2011 tot juni 2012

Het Neerlands Emissie Huis is een onafhankelijk emissiekantoor dat informeert over beleggingsproducten maar geeft geen beleggingsadviezen.

 Acquisitie op investeerders ten behoeve van participaties in diverse projecten; oa. film CV’s (Eyeworks, New Kids Turbo/Nova Zembla etc).

Functie Credit consultant ai.
Bedrijf Carglass B.V.

Standplaats Eindhoven/Son
september 2011 tot februari 2012

De afdeling billing is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige facturatie naar verzekeringsleasemaatschappijen en particulieren.

 Het inrichten en testen van een nieuw CRM systeem (facturatie) 

 Inschatten van financiële risico’s 

 Verantwoordelijk voor de volledigheid, correctheid en tijdigheid van de facturatie
 Vraagbaak 

 Verantwoordelijk voor de borging van de factuurkwaliteit en het factuurproces en het organiseren van een verbeterproces met betrekking tot de factuurkwaliteit


Functie Juridisch medewerker detachering ai.
Bedrijf GGN Mastering Credit B.V.

Standplaats Den Bosch
augustus 2010-tot augustus 2011

Opdracht Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)

Sena heeft twee kerntaken. In eerste instantie verstrekt zij namens de rechthebbenden licenties aan ondernemingen of organisaties die muziek gebruiken en int zij daarvoor de vergoedingen. Sena controleert en registreert nauwlettend waar in het bedrijfsleven, op welke wijze en met welk doel muziek klinkt én welke licenties hierop van toepassing zijn. De tweede taak van Sena is om te zorgen voor een correcte verdeling van de vergoedingen over de artiesten en producenten.

 Verantwoordelijk voor de factuurkwaliteit 

 Het afhandelen van klachten omtrent facturatie 

 Het signaleren en oplossen van escalaties 

 Verantwoordelijk voor de juridische handelingen omtrent het onjuist uitbrengen van dagvaardingen
Opdracht Abvakabo FNV 


Abvakabo FNV is de grootste vakbond in de publieke sector. Zij zet zich in voor de belangen van werknemers in verschillende beroepen: van ziekenhuizen tot postkantoren, van universiteit tot openbaar vervoer.

 Nabellen van openstaande vorderingen 

 Verantwoordelijk voor de factuurkwaliteit 

Opdracht GGN Amsterdam 


GGN Amsterdam is een gerechtsdeurwaarderskantoor te Amsterdam en een adviesbureau op het gebied van creditmanagement. De vestiging telt 83 medewerkers, waaronder 11 (kandidaat) gerechtsdeurwaarders en 5 juristen. GGN Amsterdam adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers in alle aspecten van debiteurenbeheer. Vanaf de eerste factuur tot en met gerechtelijke incasso.

 Leggen van loonbeslagen 

 Leggen van bankbeslagen (BULK) 

 Executie: innen van bancaire vorderingen 

 Voorbereiden exploten deurwaarder 

 Onderhouden van contacten met advocaten, deurwaarders en gemeenten 

 Vraagbaak Functie Juridisch medewerker
Bedrijf BaKo Vastgoed B.V. / AVB Vastgoed B.V.
Standplaats Schaarsbergen (Arnhem)
februari 2010 tot augustus 2010


AVB Vastgoed is een dynamische vastgoedinvesteringsmaatschappij met lange termijn beleggings- doelstellingen bestaande uit zes entiteiten met een totaal van 5000 units.

 Het inrichten van een nieuw CRM systeem 

 Opzetten van de volledige debiteurenbewaking 

 Het in kaart brengen van bestaande achterstanden 

 Het innen van vorderingen, zowel minnelijk als gerechtelijk 

 Voorbereiden van conservatoire beslagen 

 Optimaliseren en effectief inrichten van werkprocessen. 

 Aansturen van medewerkers 

 VraagbaakFunctie Juridisch incassomedewerker
Bedrijf DIRECT Incasso B.V
Standplaats Arnhem
augustus 2008 tot februari 2010

DIRECT incasso, ondersteunt en adviseert groeiende organisaties in het aanscherpen van de order to cash processen. DIRECT incasso heeft kennis en ervaring op het gebied van het inrichten van processen en het verkleinen van debiteurenrisico’s bij groei.

 Verantwoordelijk voor het gehele juridische incassotraject 

 Opstellen complexe exploten en aktes 

 Beoordelen van zaken op geschillen en haalbaarheid 

 Optreden als gemachtigde van de eisende partij bij comparities van partijen 

 Vraagbaak voor de afdeling ‘minnelijke incasso (30 FTE)’ 

 Aansturen medewerkers juridische afdeling 

 Zorgdragen voor werkverdeling Functie Secretarieel en administratief medewerker
Bedrijf Steentjes Makelaars/Verzekeringen
Standplaats Lichtenvoorde
mei 2002 tot juni 2002

 Ondersteunende werkzaamheden binnen de makelaardij 

 Klanten te woord staan 

 Beheren van agenda 

 Informatie verschaffen over de aan- en verkoop van huizen 

 Brochures samenstellen 

 Maken van presentaties 

 Opstellen advertenties


OVERIGE ACTIVITEITEN

 Bemiddeling van een drietal credit controllers (geplaatst bij Essent)/2013 

 Aandragen van zakelijke vorderingen bij deurwaarderskantoor Flanderijn/2013 

 Betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe tools tbv management rapportages/2013 (Coniche)
 Verantwoordelijk voor het inrichten van QM trajecten bij Thieme Meulenhof en Simyo (opdrachten van korte duur)

Opleiding interimmanager

Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht Stressbestendig Commercieel
Analytisch Nauwkeurig Nuchter
Peoplemanager Constructief Entrepreneur
Talenkennis interimmanager

Nederlands Engels

 beschikbaar?