T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?interim manager bedrijfsvoering

interim manager bedrijfsvoering

Werkervaring interimmanager

Maart 2016 - juli 2016
Erasmus MC, consulting opdracht
Interim kwartiermaker bedrijfsvoering.
Opdracht: ✪ Doe op basis van het EMC programma voorstellen voor verbetering bedrijfsvoering
van de kerntaak onderwijs.

Juli 2015 - dec 2015
Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente en vakgroep anesthesiologie
Oprichting van Nocepta, centrum voor specialistische pijnzorg
kliniek ontwikkelaar / startup manager a.i.
Opdracht: ✪ Zorg voor de opstart van hét nieuwe expertise centrum voor specialistische
pijnzorg in Twente
- ontwerp een LEAN zorgproces dat multidisciplinair is vanaf het eerste contact.
- zorg voor richting en inrichting van deze nieuwe organisatie met een aantal start- en groeiscenario's
- begeleid het proces van verschillende naar één behandelprotocol per behandeling
- zorg voor tijdige training van de verpleegkundigen in de nieuwe protocollen en implementeer hun nieuwe werkinstructies.
- zorg voor een veilige go-live (TKMT/QMT) en draag de leiding over.

April 2015 – Juli 2015
V&V organisatie zuid-west Nederland, project management opdracht
Opdrachtgever: V&V organisatie in zuid-west Nederland
Opdracht: ✪ bereid een strategisch inkoopproces voor waarbij de laboratoriumdiagnostiek en
apotheekdiensten de kern vormen. Sterke kwaliteitsnadruk voor logistiek en uitslagen.
- inventariseer de wensen vanuit het zorgproces, vind de match met de wens van RvB
- schrijf de procedure uit en begeleid dit traject –met interne medewerkers- tot na implementatie.

Juli 2013 – januari 2015:
Flevoziekenhuis Almere, interim management opdracht
Bedrijfsleider a.i. voor de RVE Gynaecologie, Verloskunde en Fertiliteit.
Opdracht: ✪ Zorg voor herwonnen vertrouwen in de leiding en breng de afdeling een niveau
verder, en ontwikkel integrale geboortezorg in de keten
- Verhelpen van majeure kwaliteitsissues, herontwerp van processen en borgen van effectiviteit en kwaliteit met focus op LEAN;
- Oude gewoontes en verworvenheden moeten wijken. Kwaliteit en veiligheid voorop.
- Na 1,5 jaar audit van IGZ (kwaliteit) en verzekeraar (financieel) met glans doorstaan.
- 13 mln omzet, 90 fte, Interim management opdracht.
- Accreditatie Borstvoedingscertificaat afgerond
- Bijdragen aan NIAZ accreditatie vanuit de RVE.

Dec 2013 – september 2014:
Flevoziekenhuis Almere, (nevenopdracht) Tendermanager Eerstelijnsdiagnostiek bij aanbesteding van eerstelijnsdiagnostiek door grote zorggroep.
Opdracht: ✪ verdedig het commerciële belang van het Flevoziekenhuis voor het behouden van de
eerstelijnsdiagnostiek
- Regisseren van het aanbestedingsproces en het realiseren van een aantrekkelijk bidbook.
- Bundeling van alle diagnostische disciplines, impactanalyse en veranderplan met borging van kwaliteit.
- Ontwerp van administratieve processen gericht op één klant (i.p.v. reguliere verzekerde zorg) en management informatie.
- Naadloze overdracht aan vaste opvolger als relatiemanager eerstelijn.

Juni 2014 – september 2014
Flevoziekenhuis Almere, (nevenopdracht) Business consultant Klinisch Chemisch Laboratorium
- situatie rapportage over huidige dienstverleningsafspraken (doorloop- en resultaat tijden)
- analyse van businessmodel (interne dienstverlening)
- ontlasten verantwoordelijk klinisch chemicus bij voorbereiding van grootschalige fusie en transitie van laboratorium certificaat CCKL naar accreditatie voor ISO 15189.

2012 – 2013:
Opdrachtgever: diverse maatschappen en bestuurders, business consultant
- Advisering op het thema ZBC oprichting
- Advisering op het thema anders organiseren van kwetsbare, risicovolle zorg.
- Begeleiding maatschappen bij verkenning van ZBC oprichting (Orthopedie, Chirurgie, Gynaecologie, Urologie)

Januari – september 2012:
Diagnostisch Centrum, CCKL (ISO 15189) geaccrediteerde organisatie, multi-locatie setting
Manager Operations (60 fte, ca. 6 mln omzet)
- Verantwoordelijk voor operations (lab, biometrie, beeldvormende diagnostiek)
- Implementatie van LEAN processen in pre- en peri-analyse met sterke focus op kwaliteit en veiligheid
- Nieuwe strategie met bijbehorend realisatieplan.

2011: zelfstandig consultant, ondernemer
- Ontwikkeling van Business Model Canvas zelfstandige kliniek
- Voorbereiding oprichting ZBC voor de Vrouwelijke Gezondheid
Onderzoek naar kwalitatief kwetsbare zorgvormen in ziekenhuizen

Ervaring in vaste functies
Medisch Centrum Haaglanden
2007 – 2010 divisiemanager Medisch Ondersteunende Diensten (8 afdelingen, 300 fte, 27 mln euro omzet)
Verantwoordelijk voor de laboratoria (klinische chemie, medische microbiologie, pathologie), radiologie, nucleaire geneeskunde, de radiotherapie, de ziekenhuisapotheek en de straling beschermingseenheid.
- Integraal lijnverantwoordelijk (met medisch manager) voor deze zorgorganisatie.
- Oprichting geïnitieerd en voorbereid van Lab West, Klinische Chemie en Hematologie (realisatie 2011);
- begeleiden van besluitvorming, planontwikkeling, projectleiding, personeel transitieplan, afstemming OR en bonden voorbereid, ontvlechtingsplan uit bestaande organisaties.
- Oprichting Radiotherapie Centrum West (RC West, 2010)
- begeleiden van besluitvorming, planontwikkeling, personeel transitieplan, afstemming OR voorbereid.
- Waarnemend Divisiemanager Divisie Beweging (orthopedie, neurologie, neurochirurgie, reumatologie, fysiotherapie, sportgeneeskunde) (zomer en najaar 2009).

Resultaten:
- basis gelegd voor kwaliteitsverbetering én kostenverlaging van de radiotherapie (2mln) en de laboratoria (2,5 mln).
- Verbeterde ondersteuning aan poortspecialisten, waardoor verkorting doorlooptijden, vergroting klanttevredenheid en verwijzerstevredenheid.
- Begeleiding en ontwikkeling van zorgmanagers na reorganisatie, met rust, control en samenwerking als resultaat
- Introductie en financiering van nieuwe technieken, procedures en technologieën.

Maartenskliniek Woerden
2006 en 2007 kliniekontwikkelaar / manager bedrijfsvoering
Verantwoordelijk voor de start-up van de tweede vestiging van de Sint Maartenskliniek binnen de muren van het Hofpoort ziekenhuis. Als MT lid betrokken bij strategie ontwikkeling voor beide vestigingen van de Sint Maartenskliniek. Sterke groei focus.

Resultaten:
- Aansturen van zorginhoudelijke werkgroepen (specialisten) met als resultaat dat kwalitatief goede zorg van het merk Sint Maartenskliniek in Woerden werd gerealiseerd en geborgd.
- Scenario ontwikkeling voor groei en bewaking van oprichtingsexploitatiebegroting (rolling forecast).
- Leiden van de nieuwe kliniek tijdens groei; tijdig werven en ontwikkelen van medewerkers
- Ontwikkelen van Service Level afspraken voor alle (medisch) ondersteunende diensten: sterke kwaliteitsnadruk
- Inrichten van de administratieve organisatie (van bronregistratie tot juiste facturatie).
- Zorgen voor afstemming en keuzes in gebruik van de best toegeruste ICT systemen van de twee partijen (Sint Maartenskliniek - Hofpoort Ziekenhuis).
- Goede zorgprocessen, waardoor verkorting van wachttijden, doorlooptijden, herhaalfactor en ligduur maar ook bijvoorbeeld van infectieratio. Dit laatste bleek een sleutelfactor voor het bereiken van kwalitatief goede en veilige zorg.
- Herstelde reputatie van de orthopedische en reumatologische zorg in de regio, o.m. door:
- Verbeterde samenwerking met huisartsen en vooral het bijzondere concept van gastvrijheid.
- Unieke oprichting, inrichting en exploitatie van 2e Maartenskliniek als BV, tevens RVE.
- Compleet traject van kleinschalige start tot opgerichte BV: groei van 4 mln naar 25 mln omzet.
- In- en externe vertegenwoordiging van Maartenskliniek Woerden.

2004 – 2008 free-lance adviseur in het adviesteam van zorgondernemer Loek Winter (DC Groep).
Uitvoeren van bedrijfskundige onderzoeken (kostprijzen, workflow en capaciteitsonderzoeken) van diverse ziekenhuizen bij voorgenomen uitbesteding van de diagnostiek.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) Amsterdam
2001 – 2006 bedrijfsleider / Manager bedrijfsvoering (2 afdelingen, 120 fte, 12 mln euro omzet)
Verantwoordelijk voor de medisch ondersteunende unit radiologie (interventieradiologie) en nucleaire geneeskunde met 120 fte, waarvan 11 radiologen, 9 arts-assistenten in opleiding. Jaaromzet 11,5 mln.

Resultaten:
- Versnelling van processen en verkorting toegangtijden van weken naar één dag of enkele dagen.
- Bedrijfsmatige ontwikkeling van businessunit, verbetering samenwerking intern OLVG. Planning en Control cyclus als onderdeel van meerjarenbeleidsplan, businessplan, jaarplan.
- Groei positief financieel resultaat naar 6% per jaar bij productiegroei 20%.
- Inzicht in en control over de administratieve organisatie, ken- en stuurgetallen en resultatenrekening
- LEAN implementatie: doorlooptijd (verslagtijd) teruggebracht van een week naar minder dan 24 uur.
- Sanering Nucleaire Geneeskunde: productie -20%, dus ook personeel -20%.
- In rol als projectleider: succesvolle implementatie PACS (digitale radiologie) ziekenhuis breed
- Transitie doorgemaakt naar DBC financiering; financiële processen aangepast.
- Introductie en financiering van nieuwe technieken, procedures en technologieën.
- Radiologische inbreng bij pijnbestrijding op OK vormgegeven.
- Inrichten van afdeling bij verbouwing (nieuwe apparatuur) op logische cliëntstromen.

Centraal Militair Hospitaal (CMH) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)
1998 - 2001 directiesecretaris / stafmedewerker managementteam CMH
Staf- en beleidsondersteuning van het managementteam, projectleider verbeterprojecten of organisatieverandering, directiesecretaris.
Portefeuille: kwaliteitszorg, organisatie, (capaciteits)planning en beleid.
Leidende rol in de ontwikkeling van een multidisciplinaire zorgvorm voor militairen met PTSD klachten (interne geneeskunde, psychologie, psychiatrie, fysiotherapie, orthopedie)

Stafmedewerker Raad van Bestuur UMC Utrecht
Staf- en beleidsondersteuning van lid RvB UMC Utrecht. Contractmanagement inzake de samenwerking tussen het CMH en het UMC Utrecht.

Geneeskundige Dienst Koninklijke Marine (niet als militair)
1997 - 1998 Interim Manager
Transitie opdracht. Verantwoordelijk voor omvorming van traditionele eerstelijns geneeskundige dienst (300 FTE) naar een integraal zorgmodel met accreditatie als Arbodienst.
Resultaten:
- Succesvolle ISO-9002 kwaliteitsaccreditatie, waardoor een miljoenenstrop vermeden is.

1996 – 1998* Kwaliteits- en Informatiemanager
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid alsmede de ontwikkeling en implementatie van kwaliteits(deel)systemen in de geneeskundige dienst. Aandachtsgebieden: management, organisatiestructuur, personeel, middelen en zorgverlening.

1992 - 1995 Algemeen Projectleider
Verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwerp, realisatie en implementatie van een EPD ‘avant-la-lettre’ (Nederland, off-shore, Cambodja, Curaçao, Aruba. Projectteam: 15 medewerkers, budget: 2.5 miljoen euro.

Opleiding interimmanager

2013 LEAN Holland LEAN in de zorg
2008 MCH Transitie van DBC naar DOT
2004 OLVG / Q-consult DBC financiering
2003 OLVG: Interne leergang management en bedrijfsvoering.
2001 OLVG: masterclass ziekenhuisfinanciering
2000 – 2001 Vrije Universiteit Amsterdam: Certified Management Accountant (CMA)
(postdoctorale controller opleiding). Modules 1 en 2.
1998 Bakkenist Management Consultants: Internal Auditing
1984 - 1990 Erasmus Universiteit Rotterdam: Beleid en Management Gezondheidszorg (BMG)
1977 - 1984 Triniteitslyceum, Haarlem: V.W.O.
1983 Universiteit van Dijon, Frankrijk: Cours Internationaux d'Été des Études Françaises.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Resultaatgericht, teamplayer, sterk analytisch, verbindend.

Talenkennis interimmanager

Nederlands
English
Deutsch
passif: Francais


 beschikbaar?