T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Lijn-/verander-/interim-manager en consultant met ICT-achter

Lijn-/verander-/interim-manager en consultant met ICT-achter

Werkervaring interimmanager

Hoofd muziek (Februari 2013 – heden)
Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur (BplusC)
Taakgebieden:
• Mensgericht leidinggeven aan de 65 muziekdocenten en teamleider popmuziek, inclusief gesprekscyclus;
• Resultaatverantwoordelijk voor de afdeling muziek (2.500 leerlingen, ruim 60 cursussen);
• Onderzoeken van verdienmodellen; sturen op bedrijfseconomische parameters; saneren van de afdeling;
• Verbreden van het bereik naar meer doelgroepen en verbreden van het aanbod naar andere dienstverleningsconcepten;
• Medewerkers coachen en sturen naar een meer integrale professionaliteit.
Bereikte resultaten:
• Verhoogde motivatie en betrokkenheid van het docententeam met de organisatie en een bredere blik op de veranderende markt in de Kunsteducatie (van individuele leerling naar pluriforme markt);
• Nieuwe productmarktcombinaties en samenwerkingsverbanden (succesvolle Luistercursus ism Stadspodia Leiden);
• Ontwikkeling en sturing op kostprijzen binnen de marges van de afdeling.

Interim Manager (2006 – 2013)
Bureau Rotterdam Interim Management (BRIM), Gemeente Rotterdam
BRIM is het interim-management/organisatie-advies-bureau van de gemeente Rotterdam. De opdrachtenportefeuille loopt van kader (teamleiders/projectleider) tot directie (directieleden/stadsbrede programmamanagers) en omvat lijnmanagement, project/programma/-management en organisatie- en management-advies. Opdrachtgevers zijn alle gemeentelijke diensten en incidenteel non-profit-organisaties en buur-gemeenten. BRIM werkt samen met o.a. de NSOB, Universiteit Nyenrode, Eiffel en provincie Zuid-Holland voor professionaliseren van het management- en advies-vak.

Ik heb vooral gefunctioneerd als manager en organisatieadviseur om organisaties te helpen terug te keren naar de kern: wat is jouw toegevoegde waarde, hoe organiseer je dat zo handig mogelijk en hoe stuur je op resultaat? Vanuit de intrinsieke motivatie van mensen om resultaat te boeken, sturing en structuur bieden. Op sommige plekken het vertrouwen van medewerkers terugwinnen.
Belangrijkste opdrachten/rollen:

Programmamanager Creatieve economie
Stads-Ontwikkeling, gemeente Rotterdam
• (Verbeteren van de) dagelijkse aansturing van de specialisten creatieve economie; structuur brengen in de werkzaamheden;
• Programma (budget 2 milj.) van de grond tillen, budget- en resultatenplanning maken en door de politiek loodsen;
• Subsidieproces professionaliseren en objectiveren;
• Contact herstellen met directie, bestuur en overige stakeholders – netwerk opbouwen (o.a. met Codarts, RRKC, Hogeschool Rotterdam, Doelen, dKC, KvK, Kunstenaars&Co).

Management-/organisatieadviseur veranderprocessen/bedrijfsvoering
Diverse opdrachtgevers binnen de Gemeente Rotterdam
• Reorganiseren van HR-Diensten (gemeentebrede dienst);
• Structureren en controleren van grote projecten/programma’s, zoals de vorming van een SSC/PSA;
• Exploitatie- en efficiency-onderzoek i.s.m. de P&C-adviseur, leidend tot een strategisch advies aan de gemeentesecretaris over de positionering van de Rotterdamse School;
• Organisatieadviseur bij de Financieel Administratieve Dienst wegens onstuimige groei;
• Projectmanager BPM bij de bestuursdienst;
• Verandertrajecten leiden op het gebied van bedrijfsvoering, m.n. ICT, Inkoop, Bedrijfsbureau;
• Specificeren en positioneren van inkoopcontrol binnen het inkoopbureau en binnen de gemeente Rotterdam.

Teambuildingscoach en managementcoach
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
• Herstellen van een werkbare situatie na een ernstige vertrouwenscrisis tussen manager en team;
• Teamcoaching: professionalisering en gezonder assertiviteit;
• Managementcoaching: verbreden managementskills, aanboren authentiek leiderschap.

Projectmanager reorganisatie/professionalisering
Juridische Diensten Servicedienst Gemeente Rotterdam
• Aansturen en begeleiden van juristen in het verbreden van hun professionaliteitsbegrip in een veranderde omgeving;
• Afdeling laten voldoen aan bezwaartermijn van veertien weken (van 30% naar 90% in 1 jaar);
• Aansturen van reorganisatie; W&S van het management-team.

Managementtrainer
Diverse organisaties (ook buiten de gemeente Rotterdam)
• Bedenken, ontwikkelen en draaien van de training ‘Procesmanagement voor kenniswerkers en managers’, waarin procesmanagement als aanvulling op projectmanagement wordt aangeleerd (op aanvraag beschikbaar);
• Ontwikkelen en draaien van managementtrainingen, talentontwikkelprogramma’s en onorthodoxe effectiviteitstrainingen, waar mogelijk met behulp van muziek.

Trajectmanager
Concern Mobiliteitscentrum Rotterdam
• Begeleiden/aansturen van herplaatsings- en reintegratiekandidaten naar werk;
• Adviseren van het hoger management over strategisch mobiliteitsbeleid en positionering van het mobiliteitscentrum in het concern;
• Adviseren van management in het mobiliteits- en reorganisatieproces.

Opleiding interimmanager

• HEAO/BI (bedrijfsinformatica; avondstudie). Diploma behaald in 1996.
• Diverse (verander-)managementtrainingen (bij o.a. NSOB, Nyenrode, deel-MBA) Alle certificaten behaald.
• Lean Six Sigma Blackbelt Bootcamp bij de Leansixsigmacompany, Blackbelt-theoriecertificaat behaald Augustus 2016, praktijkcertificaat gepland Januari 2017
• Coaching basics aan het Europees instituut (dochter van de Baak). Diploma behaald in 2011.
• Conservatorium (Schumann-akademie) deelcertificaat muziektheorie klassieke muziek. Diploma behaald in 2011.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Peoplemanagement (maar dan echt!) en tegelijkertijd noodzakelijke ingrepen doen;
• Leidinggeven aan hoogopgeleide (en eigenwijze) professionals;
• Lijnmanagement, Verandermanagement, Interimmanagement;
• Managementconsultancy, organisatieadvies;
• Teamcoaching, managementcoaching, talentontwikkeling, mobiliteit;
• Lokale overheid, bedrijfsleven, Cultuursector, ICT, bedrijfsvoering, BPM;
• Verbeterprojecten, Lean Six Sigma (Black belt)


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal)
Engels (uitstekend)

 beschikbaar?