T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Auditor / Controller

Auditor / Controller

Werkervaring interimmanager

2012 - heden Controller Goederenbeweging (70%) en Risk&Audit Manager (30%), MS Mode

In mijn functie bij MS Mode was ik de laatste jaren zowel werkzaam in de functie van
Risk & Audit Manager als in de functie van Controller Goederenbeweging.
Deze functie omvat de financiële en operationele controle over de gehele Supply
Chain, onder andere:
- Financiële input inkoopbudget en vaststelling inkoopcondities per seizoen;
- Forecasting op inkoopkosten, valutaresultaat en overige marge componenten;
- Controle periode afsluiting en verklaring afwijkingen tot budget en/of vorig jaar;
- Samenstellen jaarrekening en faciliteren jaareinde controle externe accountant;
- Bepaling van interne controle eisen voor het distributiecentrum (outsource);
- Key user BI tool (SAP BW) en validatie hieruit komende management rapportages;
- Bepaling functionele eisen systeem aanpassingen in het ERP systeem (SAP).

In deze functie stuur ik een team van twee administrateurs aan die de controles uitvoeren binnen de kaders van het Risk Based Internal Control Framework en ben ik verantwoordelijk voor het voeren van beoordelings- en coachingsgesprekken met de medewerkers. In deze rol ben ik:
- Verantwoordelijk voor een efficiënte en correcte Inkoop- en goederenadministratie;
- Verantwoordelijk voor inrichting van het betaalproces;
- Verantwoordelijk voor hedging en treasury inkooporders.

2007- heden Participeren in diverse projecten vanuit de Finance & intern control en organisatie advies rol, MS Mode
- Ontwikkeling en implementatie van inventarisatiesoftware voor de winkels (in SAP) van MS Mode. Dit in de rol van projectleider;
- Uniform maken van de verschillende SAP administraties in de Europese landen;
- Begeleiding overgang van het distributiecentrum naar externe partij TNT Fashion;
- Implementatie van GT Nexus betaalmodule voor Far East order. Dit in de rol van projectleider.
- Implementatie van factuurscanning, hierbij behorende work flow in SAP en wijziging in richting financiële administratie en acceptatie door de business. Dit in de rol van projectleider
- Migratie SAP ERP naar een hogere versie namens Finance
- Implementatie Office 365 vanuit Risk en Security perspectief
- Inrichting conditieschema in SAP voor verbetering juistheid orders. Dit als projectleider.
- Vanuit mijn rol als Key User POS, Key User SAP en Keu User SAP BW ben ik tevens betrokken bij het stellen van de functionele eisen van meerdere kleinere changes en het begeleiden van de implementatie hiervan.
2007 - 2012 Risk & Audit Manager, MS Mode

Monitoren en updaten van het risk based internal control / key financial control
framework en uitvoeren van operational audits met als resultaat een op maat advies met een balans tussen control, pragmatiek en efficiency. Advies aan senior managers en de board of directors ten aanzien van risk en organisatie inrichting gerelateerde vraagstukken. Tevens aanspreekpunt voor externe accountant.
Andere taken/werkzaamheden:
- Store Procedure Manual;
- Loss & Fraud Prevention;
- Key user POS;
- Security Officer.
In deze functie stuur ik een medewerker aan met de gecombineerde rol van Shop Auditor / Security Manager en ben ik verantwoordelijk voor het voeren van beoordelings- en coachingsgesprekken met de medewerker.

2000 – 2007 Internal Auditor, Generali Verzekeringsgroep

Verantwoordelijk voor de interne controle van de investeringsportfolio van Generali, onder andere voor aandelen, obligaties, vastgoed, hypotheken en leningen.
Werkzaamheden:
- Het uitvoeren van financiële en operationele audits. Dit door middel van het opstellen van werkprogramma’s, het houden van interviews en het uitvoeren van testwerkzaamheden. Dit in samenwerking met de EDP auditor;
- Het opstellen van rapportages en het adviseren van het management door middel van het uitbrengen van verbetervoorstellen;
- Het bewaken van de invoering van de overeengekomen aanbevelingen en hierover rapporteren aan de Manager Internal Audit;
- Contactpersoon voor de externe auditor voor controle van de jaarrekening;
- Deelnemen in diverse projectteams;
- Het vervaardigen van diverse rapportages voor het hoofdkantoor in Italië;
- Het inhoudelijk voorbereiden van diverse bijeenkomsten en vergaderingen.

1996 - 2000 Accountant, Deloitte
Het zelfstandig uitvoeren financiële audits/controles bij externe cliënten. In deze functie werkzaam bij de business unit grote accounts en financiële organisaties. Verantwoordelijk voor de planning en voortgang van controles. Het geven van adviezen over de administratieve organisatie en interne controle.

Opleiding interimmanager

2005 – 2007 Post Doctoraal Internal & Operational Auditing, Erasmus Universiteit (RO)

2002 – 2003 Post HBO EDP Auditing, Hoge School van Amsterdam

1996 – 2000 Post Doctoraal Accountancy, Vrije Universiteit (RA- schriftelijk afgerond)

1992 - 1996 Doctoraal Economie afstudeerrichting accountancy, Vrije Universiteit

1986 - 1992 VWO, Nieuwer Amstel College te Amstelveen.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

• Risico management
• Operationele controle
• Management advies
• Interim en jaareinde controle
• Interne audit
• Financiële controle
• Processen en procedures
• Change management
• IT- verandermanagement
• Supply chain management


Talenkennis interimmanager

Nederlands en Engels

Overig

Ik ben een persoon met een sterk analytisch vermogen, die medewerkers inspireert door betrokkenheid, kennis, ervaring, overtuigingskracht en besluitvaardigheid. Een open persoonlijkheid met het vermogen om te communiceren op alle niveaus binnen een onderneming. In zijn functie geeft hij gefundeerde, goed onderbouwde adviezen op het gebied van Financial control, risicobeheersing, procesinrichting en interne controle. Deze adviezen zijn pragmatisch en op maat door gedegen kennis ten aanzien van inrichting van operationele processen, financiële administraties en internal control frameworks.

 beschikbaar?