T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

Afdeling adviseurs/zorginkoop van een zorgverzekeraar
Voorzitter stuurgroep Regionale Ambulance voorziening
Veel ervaring als adviseur, trainer en opleider maar nog beperkt als interim manager.
Door een vraag uit het veld kwam het idee om mij beschikbaar te melden.
Vooral voor opdrachten waarbij tijdelijk op de winkel moet worden gepast, rust in de organisatie moet worden gebracht en het geven van deskundige (human factors) ondersteuning als de focus in het beleid meer mensgericht wordt naast techniek en structuur.

Opleiding interimmanager

Management basisgezondheidsdiensten
Management in crisis situaties
Procesbegeleiding INK-model
Sturing volgens de Balanced Score Card.
Geen specifieke interim management opleidingen.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Situationeel leiderschap
Samenwerkingsgerichtheid met medeneming van mensfactoren
Besluitvaardig
Resultaatgericht
Oog voor menselijke capaciteiten en beperkingen als factor voor effectiviteit, kwaliteit en veiligheid


Talenkennis interimmanager

Betreft de Engelse taal

Overig

Visionair en bruggenbouwer.
Ervaren vertaler van strategische doelen naar operationele activiteiten
Schep graag een herkenbare omgeving die goed georganiseerd is
Analytische instelling
Bekend met high risk organisaties als gezondheidszorg en hulpverlening

 beschikbaar?