T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim manager

Interim manager

Werkervaring interimmanager

1997 – heden Directeur Management BV
Bedrijfsprofiel:
Managementadviesbureau gericht op het voeren van interim management veelal in non-profit organisaties, projectmanagement voor complexe problemen en het geven van organisatieadvies op gebied van algemeen management, financieel economisch beleid en beheer, controlling, bedrijfsvoering, facilitair management.
Kerndoel: Op basis van gemaakte afspraken komen tot het afgesproken resultaat.

Uitgevoerde Opdrachten, o.a. :
• Workshops en Samenwerkingsprojecten bij diverse Gemeenten;
• Manager Control & Strategische Informatie (CSI), Woningbouwcorporatie Dudok, Hilversum o.a. verantwoordelijk voor oplossingen i.v.m. de problematiek van integrale heffing vennootschapsbelasting;
• Projectcontroller Coöperatieve Trevin UA (Samenwerkingsverband van 3 corporaties te weten Woonwaard, Wooncompagnie, IntermarisHoeksteen), o.a. de structuur opgezet van een Share Service Centrum en Innovatieplatform. Het opstellen nieuw Bestuursmodel, directiestatuut en bestuurstatuut voor de coöperatieve vereniging;
• Projectmanagement integratie VvE Beheer Ymere te Diemen met de gefuseerde VvE Beheer Woonmaatschappij te Haarlem met o.a. het opstellen van integratieplan, implementatieplan, bedrijfsplan, begroting en managementcontract;
• Projectmanager diverse projecten bij Corporatie Ymere Amsterdam;
• Manager Finance & Control, Cordares (voorheen SFB Groep) Amsterdam;
• Hoofd Financiën & Beheer (controller), AVRO, Hilversum;
• Projectmanager, Gemeente Zaanstad;
• Begeleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle project Haagsche Hogeschool Den Haag, SVO Utrecht.

2003 – heden Voorzitter SGLA
De SGLA is een koepelorganisatie van bewonersorganisaties in Amersfoort. De SGLA is actief in de ruimtelijke ordening, verkeer, participatie projecten en ondersteuning naar de aangesloten organisaties en samenwerkingspartners. Geeft voorlichting en advies aan bewonersorganisaties en voert overleg en onderhandelingen met de overheid.
Kerndoel: Bevorderen en beschermen de kwaliteit van woon- en leefklimaat in Amersfoort

Projecten:
• In 2013 een samenwerkingsproject gestart en afgerond in december 2013 voor een groene herinrichting van een vrijkomende ziekenhuislocatie. Dit project is een pilot in het kader van Het Nieuwe Samenwerken.
Kerndoel: Komen tot een Bestemmingsplan en Inrichting- en Beheerplan voor deze locatie op basis van een gelijkwaardige samenwerking tussen bestuur en bewoners.
• In 2013 vanuit de Gemeente Amersfoort gevraagd om mee te doen aan Europees project Value Added als “Local European Champion”.
Kerndoel: Diverse Europese steden werken samen en leren van elkaar in het kader van groene projecten in en om de stad en het betrekken van burgers daarbij.
• In 2012 een conferentie georganiseerd in het kader van een Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken in Amersfoort. Vervolgens is in 2013 in diverse werkgroepen met vertegenwoordigers vanuit Gemeentebestuur, ambtelijke organisatie en burgers uitvoering gegeven aan de uitkomsten van conferentie. In 2014 is het project overgedragen aan de stad. Als initiatiefnemers kregen wij hiervoor de Stadsoorkonde.
Kerndoel: Betere samenwerking tussen bestuur en inwoners bij het besturen van de stad

1991 1997 Hoofd Financiële Zaken SVO opleiding voor de Vleessector, Utrecht
SVO verzorgt beroepsopleidingen voor de vers sector door het hele land.
Kerndoel: het laten functioneren van de organisatie conform regelgeving van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het ministerie van Economische Zaken en overige wetgeving op het gebied van de administratieve organisatie en informatieverstrekking.

1989 1991 Hoofd Financiën Medisch Centrum Berg en Bosch, Bilthoven
Kerndoel: het voeren van de financiële administratie voor een algemeen ziekenhuis en diverse andere zorginstellingen, debiteuren en crediteurenadministratie, zakgeldadministratie verpleegtehuis.

Opleiding interimmanager

Opleiding:
1986 1991 Open Universiteit diverse modulen Bedrijfseconomie en Rechten
1969 - 1975 Mavo, Havo

Overige opleidingen, trainingen e.d.
• Mini Symposium Kwaliteit door de Omgevingswet (Ruimtelijke Ordening)
• Infosessie Staatsteun en revolverende fondsen (Ruimtelijke Ordening)
• Middle Management
• Werving en Selectie
• Trainingen in leidinggeven
• Personeelsbeleid
• Diverse trainingen in voeren functionering- en beoordelingsgesprekken (o.a. Schouten & Nelissen)
• Cursus Omgevings-en Resultaatgericht werken (KPMG)
• Diploma cafébedrijf
• Diploma restaurantbedrijf
• Kennis van financiële pakketten o.a.: Eniac, Raet, Quality, Aƒas, Exact, Oracle, POP, PeopleSoft, SG Tobias, NCCW, Twinq
• Kennis van spreadsheet-programmer’s o.a. Lotus, Framework, Supercalc, Excel
• Kennis van tekstverwerkingprogramma's o.a. Word Perfect, Word, Framework, PowerPoint

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn kracht is:
• Voor een organisatie complexe vraagstukken helder maken, zodat iedereen weer weet wat zijn of haar taken en verantwoordelijkheden zijn;
• Structuur aanbrengen waar dat nodig is en theorie naar praktijk vertalen;
• Op basis van mijn analytisch vermogen snel doordringen tot de kern van de zaak;
• De balans tussen mensen en resultaten in evenwicht brengen;
• Helder communiceren binnen en buiten de organisaties op basis van strategisch inzicht en gevoel voor politieke verhoudingen binnen organisaties;
• Samenwerken aan het succes;
• Medewerkers meenemen in veranderingsprocessen en mensen laten doen waar ze goed in zijn;
• De balans tussen idealisme en zakelijkheid in evenwicht houden;
• Hands-on mentaliteit. Ik kan opdrachten uitvoeren met veel én weinig ondersteuning.
Maatschappelijke betrokkenheid:
Ik ben op verschillende manieren bestuurlijk en maatschappelijk betrokken bij de stad Amersfoort. Projecten in het kader van participatieprocessen, ruimtelijke ordening, verkeer, leefbaarheid en groene inrichting van Amersfoort.


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels

 beschikbaar?