T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager / Directievoerder

Projectmanager / Directievoerder

Werkervaring interimmanager

2015 nov. – 2016 feb. Gemeente Arnhem
Functie: Kwartiermaker AZC (deeltijd)
Het beheren van een verpleeghuis en voorbereidingen treffen voor de overdracht aan het COA , waaronder een asbestsanering, beveiliging en de organisatie voor een informatie bijeenkomst.

2011 – heden Stichting Pleyade, Arnhem
Functie: Interim bouw- en project manager
Stichting Pleyade heeft in korte tijd 4 locaties gerealiseerd in samenwerking met een grote woningcorporatie in Arnhem. Door de wijzigingen in de Wet en Regelgeving kiest Pleyade ervoor om de resterende bouwprojecten in eigen beheer te ontwikkelen. Voor de duur van deze projecten word ik ingezet als bouwmanager /programma beheerder voor de projecten:
• Martinushof terrein, realiseren van een dekkende grondexploitatie, circa 160 wooneenheden, combinatie gemeente Arnhem en diverse welzijnsorganisaties.
Verantwoordelijk voor de voortgang, geeft leiding aan de ontwerporganisatie, budgetbewaking en contractering partijen. Stelt intentie en samenwerkingsdocumenten op.
• Eimersstaete; locatie in Arnhem Zuid, 29 plaatsen verpleging PG middels eigen appartementen. Rol Projectmanager, verantwoordelijk voor budget, inkoop, voortgang en zorginhoudelijke innovatie. Legt verantwoording af aan de RvB en RvT.
• Realisatie van tijdelijke huisvesting voor 64 plaatsen verpleging voor PG bewoners. Rol Projectmanager, verantwoordelijk voor budget, inkoop en voortgang. Legt verantwoording af aan de RvB en RvT.
• Schrijven van het strategische vastgoed plan voor Stichting Pleyade. Rol adviseur en tekstschrijver meer jaren beleidsplan en afstemming met de meerjaren begroting van de stichting.
• Uitbreiden en renoveren van 30 naar 40 somatische plaatsen in Elst. Rol Projectmanager in de ontwerpfase o.a. schrijven projectplan en voorzitten ontwerpteam. Verantwoording in tijd kwaliteit en budget.
• Onderzoeken herhuisvesting voor 48 revalidatie cliënten in combinatie met ziekenhuis Rijnstate. Rol projectontwikkelaar verantwoordelijkheid voor het opstellen van de businesscase en de samenwerkingsovereenkomst.
• Herhuisvesten stafbureau voor circa 70 plaatsen in bestaand vastgoed. Rol aankoop makelaar en opstellen businesscase voor de aankoop van een kantoorpand.

2007 - heden Woningstichting Heteren
Functie: Interim bouw- en projectmanager (deeltijd)
Projectadviseur, projectmanager voor de realisatie van de nieuwbouw van Zorgcentrum Liefkenshoek te Heteren. In totaal 48 plaatsen verzorging en 24 plaatsen verpleging. De tweede uitvoeringsfase is afgerond in maart ’14. Totale omvang € 16 mln. Rol Projectmanager draagt zorg voor alle facetten van de bouw van het opstellen intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst voorzitter ontwerpteam, bouwteam en stuurgroep. Verantwoordelijk voor budget, tijd, kwaliteit, organisatie, informatie. Legt verantwoording af aan RvB en RvC.

2010 - mei 2014 Stichting Brabant Zorg , Ammerzoden
Functie: Interim bouwcoördinator (deeltijd)
Afronding diverse bouwprojecten vanuit de voormalige Stichting Nieuwebrug. Rol Projectleider geeft leiding aan het bouwteam. Verantwoordelijk voor budget, tijd, kwaliteit, organisatie, informatie. Legt verantwoording af aan manager Huisvesting.

2007 - mei 2010 Stichting Nieuwebrug, Ammerzoden
Functie: Manager facilitair en vastgoed
Vastgoed manager / manager hoteldiensten:
Rol Manager Hoteldienst Rol lijnverantwoordelijk voor het facilitair bedrijf met de onderdelen technische dienst, voedingsdienst, schoonmaakdienst, receptie, bedrijfshulpverlening en vervoersdienst totaal 140 fte. verdeeld over 7 locaties. Deze managementfunctie is beëindigd na de fusie met Brabantzorg in februari 2009, waarna alleen nog de functie manager vastgoed is vervuld.
Stichting Nieuwebrug heeft in deze periode 6 van de 7 locaties vervangen door nieuwbouw te weten:
• Noorderkroon; locatie in de Den Bosch, 50 plaatsen verzorging en 75 plaatsen verpleging 12 GGZ plaatsen voor Cello, en 35 sociale appartementen op het zorgcentrum. Rol voorzitter stuurgroep en planteam verantwoordelijk voor budget, kwaliteit en inkoop.
• Nieuwehagen; locatie in het centrum van Den Bosch, 51 plaatsen verzorging en 50 plaatsen verpleging in combinatie met de woningstichting Zayaz welke 35 luxe appartementen op het complex realiseert. Rol voorzitter stuurgroep en planteam verantwoordelijk voor budget, planning en inkoop.
• t Geerke; in Den Bosch Maaspoort, 18 plaatsen jong dementerenden in een kleinschalige woonvorm. Rol ontwikkelaar en verantwoordelijk voor businesscase en inkoop ontwerpende en uitvoerende partijen, draagt zorg voor de woon- en zorginhoudelijke innovatie.
• De Leyenstein; locatie in Kerkdriel, 40 plaatsen verzorging en 30 verpleging. In combinatie met een theater, zalenverhuur, kapsalon, thuiszorg, GGZ appartementen, fysiotherapie, biljartruimte, etc. Rol voorzitter stuurgroep en opdrachtgever en verantwoordelijk voor budget, tijd en de huurovereenkomst.
• Het Zonnelied te Ammerzoden nieuwbouw 70 plaatsen verpleging en de ontwikkeling van 87 levensloopbestendige woningen in combinatie met de woningstichting de Kernen Rol voorzitter stuurgroep en planteam verantwoordelijk voor budget, kwaliteit, planning en inkoop.

In februari 2010 is stichting Nieuwebrug gefuseerd met Brabant Zorg welke gelieerd is aan woningcorporatie Brabant Wonen. De tijdelijke functie manager vastgoed Nieuwebrug is in 2010 afgerond.

2001-2007 Bureau organisatie Bouwwezen, Zeist
Functie: Projectmanager
Begeleiding van financiering tot uitvoering en de directievoering van nieuwbouw en renovatieprojecten in de V&V sectoren en enkele projecten in de GGZ en ziekenhuis sector:
• Nieuwbouw en renovatie Molenweide te Boxtel, 72 verzorging en 28 verpleging voor Stichting Dommelhoven. Rol Projectmanager voorzitter stuurgroep, planteam en bouwvergadering, verantwoording voor budget, inkoop, planning, kwaliteit en informatie.
• Tijdelijke huisvesting Zorggroep Elde, 63 plaatsen verpleging. Rol projectleider verantwoordelijk voor budget inkoop planning.
• Renovatie zorgcentrum Agnes te Egmond aan Zee, 72 plaatsen verzorging en 10 plaatsen dagverzorging. Rol Projectmanager voorzitter stuurgroep, planteam en bouwvergadering, verantwoording voor budget, inkoop, planning, kwaliteit en informatie.
• Tijdelijke huisvesting Prins Hendrik Stichting, 100 plaatsen verzorging. Rol projectleider verantwoordelijk voor budget inkoop planning.
• Projectmanager voorzitter stuurgroep, planteam en bouwvergadering, verantwoording voor budget, inkoop, planning, kwaliteit en informatie.
• Nieuwbouw 40 appartementen voor Woningstichting Egmond. Rol Projectleider voorzitter ontwerpteam, verantwoording voor budget, ontwerp inkoop, planning en informatie.
• Ontwikkeling kleinschalige woonvorm in Franeker voor zorggroep Tellens. Rol projectmanager, opstellen businesscase voorzitter ontwerpteam verantwoordelijk voor budget inkoop en ontwerp.
• Ontwikkeling streeklaboratorium voor infectie ziekten te Groningen circa 5000 m². Rol projectleider, voorzitter ontwerpteam opstellen businesscase verantwoordelijk voor budget inkoop en samenwerkingsovereenkomst ziekenhuis.
• Tijdelijke huisvesting centrale keuken, 100 plaatsen verzorging en 90 verpleging in Den Bosch. Rol Projectleider voorzitter van planteam en bouwvergadering verantwoordelijk voor budget, inkoop planning, kwaliteit.
• Nieuwbouw woonzorgcentrum en Kulturhus te Kerkdriel voor Woningstichting Maasdriel. Rol Projectmanager taken voorzitter stuurgroep, planteam en bouwvergadering, verantwoording voor budget, inkoop, planning, kwaliteit en informatie.

1997 -2001 Ingenieursbureau DGW&T defensie, Utrecht
Functie: Bouwkundige / projectleider (meerdere functies)
• Tekenaar constructief / bouwkundig
• Bestekschrijver STABU / RAW verantwoordelijk voor de contractdocumenten civiel en bouwkundig
• Projectleider multidisciplinair verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van PvE tot aan oplevering. Verantwoordelijk voor budget,inkoop, planning kwaliteit en informatie.
• Onderhoudswerkzaamheden op de complexen. Rol Projectleider budget inkoop ontwerp contractering planning.
Utiliteitsbouwprojecten van initiatief tot eindafrekening leiden zoals: scholen, musea, legeringsgebouwen, werkplaats, bioscoop, mechanische laboratorium en diverse onderhoudsprojecten van terreinen en gebouwen. Variërend in bouwvolume van k€ 100 tot € 5 mln.

Opleiding interimmanager

• Postdoc. Bouwmanagement / directievoering TU Delft / Interact, certificaten behaald.
• Diverse zorg gerelateerde vastgoed seminars o.a. georganiseerd door CBZ.

1992 – 1998 HTS Civiele Techniek
Diploma behaald

1988 – 1992 MTS Bouwkunde
Diploma behaald

1984 – 1988 LTS Bouwkunde
Diploma behaald

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Doortastend, organisatorische sterk, integer, oog voor detail, netwerker

Talenkennis interimmanager

Nederlands,
Engels redelijk
Duits redelijk

 beschikbaar?