T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Interim leidinggevende, Projectmanager, Verbetermanager, Coa

Interim leidinggevende, Projectmanager, Verbetermanager, Coa

Werkervaring interimmanager

Voorwoord
Wessel is een technisch professional die zijn kennis graag deelt en op een natuurlijke manier overdraagt op medewerkers. Wessel heeft brede ervaring op het gebied van verspaning, planning, leidinggeven, kwaliteit, Arbo, milieu en verbetertechnieken zoals lean manufacturing.
Wessel is gedreven, maar straalt ook een natuurlijke rust uit. Wessel kan door zijn brede competentie en ervaring als leidinggevende coach een belangrijke bijdrage leveren in het begeleiden van veranderingen in de maakindustrie.

Werkervaring

Maart 2017 tot heden Eigenaar
Branche : Organisatie consultancy
Functie : Interim productieleider/ projectmanager

Projecten/ interim opdrachten

Januari 2018 – heden NLR in Marknesse
Opdracht : Productieoptimalisatie en teamvorming
Functie : Veranderaar optimalisatie werkprocessen en -omgeving

Als Interim teamleider coachen van een zelfsturend werkplaatsteam met 17 professionals in een hightech verspanende werkomgeving.
Diverse verbetertrajecten opgezet en afgerond; werkplekoptimalisatie, planning en aansturing, optimalisatie competenties, implementatie Minimum Dimension Drawings.


September 2017 - heden Loko in Gramsbergen
Opdracht : Productieoptimalisatie
Functie : Veranderaar optimalisatie werkprocessen en -omgeving

Met behulp van Lean en TPM-technieken zijn samen met de medewerkers de werkprocessen in kaart gebracht en procesverbeteringen doorgevoerd. Daarnaast hebben we werkplekken opnieuw ingericht en gestructureerd m.b.v. 5S. Ook veel aandacht voor de 6e S; Safety. Naar aanleiding van mijn risico-inventarisatie en FMEA zijn acties uitgevoerd die bijdragen aan een meer veilige werkomgeving.2011- heden Vosteq Innovations B.V. in Almelo
Functie : Interim productieleider/ projectmanager


Projecten/ interim opdrachten

Januari 2017 – heden Hosokawa Micron in Doetinchem
Opdracht : Productieoptimalisatie en coaching
Functie : Verander coach

Projectleider van een multidisciplinair team met als opdracht het optimaliseren van een productieproces binnen de afdeling Lasserij/ Constructie.

Operationele managementondersteuning en managementcoaching van de Productiemanager op locatie.
Het uitvoeren van een verkenning op afdeling Lasserij/ Constructie met als doel het in kaart brengen van de financiële, logistieke en organisatorische voordelen van het werken met zelfsturende teams binnen deze afdeling.

Optimaliseren van plannings- en logistieke processen (bedrijf breed)
Met behulp van een Quick Scan is het huidige proces inclusief verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Aan de hand van uitkomsten van deze scan zijn we een verbeterproject gestart. Dit project heeft geleid tot een verkorting van de doorlooptijd van projecten en een verbetering van de interne en externe leverbetrouwbaarheid.

2016 De Boer Industriële Groep in Hardenberg
Opdracht : Productieoptimalisatie
Functie : Projectmanagement

De Boer produceert onderdelen voor derden. Dit gebeurt in een 3 ploegen systeem waarbij ’s nachts onbemand wordt gedraaid.
Uit het onderzoek dat door ons is uitgevoerd is gebleken dat de wijze van omstellen (mede) bepalend is voor de betrouwbaarheid van het productieproces. De vakmensen die verantwoordelijk zijn voor het omstellen hadden elk hun eigen manier van omstellen. Samen met deze medewerkers hebben wij een uniforme werkwijze opgezet en geïmplementeerd.

2016 Repak in Emmen
Opdracht : Productieoptimalisatie
Functie : Adviseur

Met behulp van een Quick Scan is het huidige proces inclusief verbetermogelijkheden in kaart gebracht. Aan de hand van uitkomsten van deze scan zijn is een verbeterproject opgestart met als speerpunt verdere modularisatie.
Dit project loopt nog steeds en is door mijn collega verder opgepakt.

2016 Herikon in Almelo
Opdracht : Productieoptimalisatie
Functie : Adviseur

Onderzoek uitgevoerd met als doel de planning en aansturing van de kunststof gieterij te verbeteren.
Uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek is dat er een verbeterpotentie van 36% aanwezig was door het anders aansturen van de medewerers. Dit getal hebben we kunnen simuleren met behulp van processimulatie software van Siemens. Op basis van deze uitkomsten hebben we in de praktijk een test gedaan met behulp van een zelf ontwikkeld aansturingsmodel in Excel (ontwikkelfase). Deze test heeft onze vooronderstelling bevestigd.

2014 - heden Almi in Vriezenveen
Opdracht : KAM
Functie : Adviseur

Verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van de ISO 9001 en uitvoeren van audits en opvolgen van de RI&E. Daarnaast ben ik de implementatie van de ISO 9001; 2015 norm aan het voorbereiden. Ik begeleidt ook de externe audits van de TÜV (bureau van accreditatie voor ALMI). De resultaten van interne en externe audits gebruik ik om samen met de afdelingsverantwoordelijke de werkprocessen te verbeteren samen met de afdelingsverantwoordelijke.


Opdracht : Productieoptimalisatie
Functie : Adviseur

Vanuit de initiële vraag om ondersteuning bij de werkvoorbereiding en inkoop van met name de eigen producten (steenknippers, pijpuitklinkers en pijpuitslijpers) zijn er voor Vosteq diverse projecten ontstaan;
- Herstructurering bedrijfsbureau; de transitie van verdeling van klanten tussen de medewerkers van het bedrijfsbureau naar een functionele indeling. De werkvoorbereider bereidt het werk van alle klantorders voor, de inkoper koopt voor alle klanten in enz.
- Het verbeteren van de inrichting van het huidige ERP-pakket
- Inkoopoptimalisatie, de inkoop was mede door de oude manier van werken binnen het bedrijfsbureau versnippert en niet strategisch.
- Opzetten projectmatige aanpak
- Opzetten en invoeren van tijdelijk plansysteem. Omdat het ERP niet voldoende functioneerde was er geen werkbare overall planning waaruit elke afdeling functioneel aangestuurd kon worden.

Daarnaast heb ik diverse medewerkers gecoacht en ondersteund.

2012 - 2014 MF Bouman in Almelo
Opdracht : Verbeteren planning en procesoptimalisatie
Functie : Planner

In de rol van planner de leverbetrouwbaarheid verbeterd van ± 60% naar 95% dmv nieuwe methodiek planning en aansturing.
Productiviteitsverbetering door met behulp van een nulpuntspansysteem de omsteltijden terug te brengen van gemiddeld 5 uur naar 5 minuten. Tevens flexibeler produceren vanaf seriegrootte 1. Een ander voordeel is dat er manarm en onbemand kan worden geproduceerd.

Verdere door mij uitgevoerde deelprojecten zijn:
- Cross training van de operators achter de verspaningsmachines.
- Opzetten van een cursus vorm en plaatstoleranties
- Het meten van de spiltijden voor het monitoren van de ingezette verbeteringen
- Opzetten van een werkmethode voor en uitvoeren van een Product FMEA.

Opdracht : Verbeteren planning en procesoptimalisatie
Functie : Adviseur

Geadviseerd op gebied van planning en aansturing. Veel analyse gedaan om het verbeterpotentieel aan te tonen. Advies gegeven op gebied van aansturing; het aanstellen van een kwaliteitsfunctionaris, het aantonen van hiaten in managementvaardigheden bij het leidinggevend personeel, het aantonen van onduidelijkheden in de communicatie en taakverdeling. Een nieuw planningsmodel geïmplementeerd om hiermee beter inzicht te krijgen in de capaciteit en de prioriteiten te kunnen communiceren met de werkvloer.
Directie geadviseerd op gebied van organisatiestructuur i.v.m. huidige en toekomstige eisen van de (potentiele) klanten.2012 - 2013 Mechanische Industrie Menzing in Haaksbergen
Opdracht : Verbeteren planning en procesoptimalisatie
Functie : Interim Productieleider

Het bedrijf is werkzaam als toeleverancier voor complexe verspanende delen voor de olie- en gasindustrie. De taken hierbij waren het aansturen van zo’n 25 vakmannen in de productie (verspaning), het opvolgen van de planning, het initiëren en uitvoeren van (productie)verbeterprojecten, het coachen en ondersteunen van de medewerkers naar een hoger niveau. Tevens het monitoren van procesindicatoren zoals VC/ NC, afkeurpercentage en gerealiseerd uurtarief.
Daarnaast begeleiden van externe audits en het aansturen van de kwaliteitscontrole en diverse trajecten opgezet met vakmensen om de kwaliteit te verbeteren. Tevens een 5S programma uitgerold in de werkplaats om de productiviteit en de productieprocessen te verbeteren.


2012 Norma UPS in Hengelo
Opdracht : Verbeteren planning en procesoptimalisatie
Functie : Planner

Hightechbedrijf dat hoogwaardige producten maakt voor de chip-, medische- en optische industrie. De taken bestonden uit het inplannen van de productieorders, aansturen van de diverse productieleiders en monitoren van de voortgang. Ook het verwerken van een rolling forecast alsmede het vertalen naar een verantwoord voorraadbeheer en tijdig afroepen van interne productieorders behoorden tot de taken.

2012 Repak in Emmen
Opdracht :
Functie : Productieleider

Leidinggeven aan de afdeling Verspaning. De voornaamste taken en verantwoordelijkheden waren:
- Leidinggeven aan 2 ploegleiders en 20 operators (met name CNC frezers)
- Verantwoording voor het effectief en efficiënt inzetten van de 2 ploegen verspaners
- Het bewaken van de planning die met name bestond aan het op peil houden van de voorraad onderdelen ten behoeve van de montage. Daarnaast relatief veel spoedorders realiseren. Hiervoor was het nodig in goed overleg extra inzet te genereren.
- Verantwoording voor het correct inzetten van machines en materiaal.
- Overleg met het productiebureau over planning, inkoop materiaal en middelen, maakbaarheid van de delen en beschikbaarheid van de werkdocumenten.
- Coördineren van (ongepland) onderhoud van de bewerkingsmachines.

2009 - 2011 Hilmar in Hoogeveen
Branche : Metaalindustrie
Functie : Hoofd KAM & Lean Manager

Taken en verantwoordelijkheden:
- Verantwoordelijk voor de borging en verbetering van kwaliteitssysteem, leidinggeven aan team van kwaliteitscontroleurs.
- Beheer van alle meetmiddelen d.m.v. kalibratie.
- Het invoeren van procescontrole met behulp van SPC in plaats van alleen eindcontrole.

- Het ontwikkelen van 8D protocollen om de root cause te vinden en daarop preventieve acties te initiëren. A3 probleemoplossing geïmplementeerd en FMEA’s uitgevoerd.
- Toezien op naleving milieuwetgeving. Tevens contacten onderhouden met gemeentelijke instanties.
- Uitvoering Arbobeleid, toolboxmeetingen geïnitieerd, signaalfunctie voor onveilige situaties.
- Lid van MT, betrokken bij investeringsvraagstukken en beleidvorming van het bedrijf. Sturing op basis van KPI’s en gevormd beleid.
- Tevens verantwoordelijk voor het initiëren en begeleiden van verbetertrajecten op basis van het LEAN-principe in samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen.

2006-2009 Hilmar in Hoogeveen en Heerde
Branche : Metaal/industrie
Functie : Productiemanager

Taken en verantwoordelijkheden:
- Voor twee vestigingen verantwoordelijk voor de behaalde leverbetrouwbaarheid van de organisatie naar de klanten in diverse branches zoals scheepvaart, voedselindustrie, automotive en bouw.
- Tevens verantwoordelijk voor het op niveau brengen van (technische) kennis van de verschillende afdelingen, het voeren van beoordeling & functioneringsgesprekken en loopbaanbegeleiding. Het voeren van sollicitatiegesprekken en aantrekken van gekwalificeerd personeel.
- Leidinggeven aan drie productieleiders, productiebureau, planning en de bedrijfsschool. In totaal 45 FTE (direct en indirect).
- Lid van MT, betrokken bij investeringsvraagstukken en beleidvorming van het bedrijf. Sturing op basis van KPI’s en gevormd beleid.
- Investeringen in productiemiddelen zoals nieuwe bewerkingsmachines.
- Uitbouwen van het bestaande ERP-pakket op het gebied van planning, documentenbeheer en inkoop. Verbetering van het orderproces, voornamelijk op het gebied calculatie en productiebureau.
- Verder alle overige activiteiten binnen de productie, tevens planning en deel personeelszaken.

1998 - 2006 Hilmar in Heerde
Branche: Metaal/industrie
Functie: Productieplanner

Werkzaamheden
Verantwoordelijk voor het dagelijks aansturen van de productie door middel van een heldere planning met als uitgangspunt; juiste prioriteitstelling, reële bewerking- en doorlooptijden, efficiënte flow van de productiestappen. Dit alles met een zeer fluctuerende orderstroom op gebied van werklast en doorlooptijden omdat het bedrijf werkzaam is op het gebied van reparatie/revisiemarkt, automotive (JIT) en jobbersmarkt (maken van enkelstuks). Tevens het begeleiden van de overgang van het ERP-pakket van een DOS naar een Windows omgeving. Werving en selectie van nieuw personeel en leerlingen voor de bedrijfsschool.


1995 - 1998 Hilmar in Heerde
Branche: Metaal/industrie
Functie: CNC Verspaner

Werkzaamheden
Het in ploegendienst vervaardigen van (veelal) metalen producten met computergestuurde productiemachines.
Geheel zelfstandig programmeren van de bewerkingsmachine, inclusief opspanning en bewerkingsmethode. Drie- en vierassig bestuurde machines met besturingen van Heidenhain en Fanuc. Tevens meewerkend voorman en eerste aanspreekpunt voor het oplossen van problemen op de werkvloer.

1992-1995 Wartsila Nederland Zwolle
Branche: Industrie
Functie: Leerling CNC verspaner

Werkzaamheden
Het leren bedienen van computergestuurde productiemachines. Tevens meedraaien in de productieploegen. Het op eigen initiatief opzetten van een Kwaliteit Verbetering Actie in het kader van TQM (Total Quality Management).

Pakketkennis
MS Office Word MS Projects
R8 (ERP van Ridder) MS Office Excel
Plan de Campagne MS Power Point
Isah

Opleiding interimmanager

Opleidingen
2001-2004 Post HBO Bedrijfskunde, voltooid
1998-1999 Algemene Ondernemersvaardigheden, voltooid
1998-1999 Bedrijfsbeheer, voltooid
1997-1998 Bedrijfsvoering, voltooid
1996-1997 Programmeur/Verspaner CNC (vlak) , voltooid
1995-1996 Programmeur/Verspaner CNC (rond) , voltooid
1993-1995 Machinaal verspaner voortgezet (rond en vlak) , voltooid
1991-1993 Machinaal verspaner primair (rond en vlak), voltooid
1989-1991 MTS Werktuigbouwkunde, niet voltooid
1984-1989 MAVO, voltooid

Cursussen
2009-2011 Lean manufacturing, Lean workshops
2011 Formpak (meetinstrument geometrie)
2010 ISO 9001
2001 Logistiek management
2001 Productieplanning en voorraadbeheer
1999 MS Project
1997 ‘Het meten van geometrische eisen aan producten’
1994 Tekeninglezen

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Betrokken, inhoudelijk, positief, mensgericht

Talenkennis interimmanager

Talen
Nederlands Moedertaal
Engels Woord en geschrift
Duits Woord

 beschikbaar?