T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Beleidsadviseur, Manager, projectleider,

Beleidsadviseur, Manager, projectleider,

Werkervaring interimmanager

05/2016 – heden Entrepreneur; Beleidsadvies voor innovatie en implementatietrajecten binnen breed sociaal maatschappelijke thema’s. Projectbegeleiding en dienstverlening op het snijvlak van ICT, onderwijs, educatie, innovatie en zorg.
01/2012 – 07/2016 Adjunct directeur de Graaff Holding B.V./ Kindzorgcentrum Educto. De 11 vestigingen van Kindzorgcentrum van Educto bieden 0e, 1e en 2e lijns zorg binnen de volgende merken: 12-Learn/ Leestalent, Taalreis, Studieus en de Labyrinten. Binnen Kindzorgcentrum Educto heb ik complementair de volgende functies in vast dienstverband vervuld.
(01/2014-05/2016) Inhoudelijk directeur, Leestalent (voorheen 12-Learn); Instelling voor vergoede dyslexiezorg.
Portefeuilles: Ontwikkeling (E-Health) behandeling, Social Return On Investment (SROI), Transitie Jeugdzorg/inkoop, Preventie & Ketenzorg, (Boven) Regionale samenwerking stakeholders/relatiebeheer, Audits en controles, Financiële verantwoording/Jaarverslagen, strategie en meerjarenbeleid.
Teamleider en Orthopedagoog-Generalist i.o., Leestalent, Taken: Leidinggeven aan een team van hoofdbehandelaren en coördinatoren, intervisie, supervisie, relatiebeheer, innovatie ontwikkeling en implementatie en uitvoering meerjarenbeleid. Direct klantencontact: intakes en diagnostiek.
(01/2015-01/2016) Directielid, Taal-, Reken, en Kernlabyrint; Specialist in Dyslexie, Dyscalculie en Meer- en Hoogbegaafdheid
(01/2012- 01/2016) Manager Zorg, Taalreis; Logopedie
Taken: Algemeen\dagelijks management financieel en bedrijfsvoering, controle en implementatie Kwaliteitstoets certificering, inkoop zorgverzekeringswet, personeelsbeleid.
(01/2013-01/2016) Directielid Studieus; particuliere dienstverlening, trainingen en huiswerkbegeleiding
(01/2012-01/2015) Inhoudelijk directeur, 12-Learn; Praktijk voor Leer- en Ontwikkelingsstoornissen 1e en 2e lijns GGZ
Taken: Inhoudelijk bedrijfsmanagement, behandelmanagement en teamleider, controles,inkoop, innovatie, relatiebeheer.
(06/2012-01/2013) Inhoudelijk directeur (interim), IOZ, Instelling voor Ontwikkeling en Zorg; 2e lijns GGZ
Taken: Algemeen dagelijks management en teamleider, regionale samenwerking/relatiebeheer, HKZ certificering, HR.
06/2009 – 08/2014 Marijke Buitenkamp Adviesbureau; Orthopedagogisch Onderzoek, Begeleiding en Dienstverlening.
Beleids- en projectbegeleiding en implementatie op het snijvlak van passend onderwijs en zorg: Preventie en signalering: Taal- en ontwikkelingsstoornissen, Hoog- en meerbegaafdheid in PO, SBO, Cluster 2, 4. PGB begeleiding (PO/VO) en teamcoaching,
Orthopedagoog- Generalist i.o; Diagnostisch onderzoek: persoonlijkheid, intelligentie, schooladvieskeuze, sociaal emotioneel, leer- en ontwikkelingsachterstanden. Kortdurende behandeling.
06/2002 – 06/2003 UMC Utrecht, Junior onderzoeker t.b.v. onderzoeksstage o.s.v. prof. dr. W.C.H.J. Matthys. Scriptie “Ik win ….nooit. Inhibitie en de rol van proactief gedrag bij kinderen met Disruptive Behavioral Disorder”
08/2002 – 06/2003 Kinderpsychiatrische Behandelafdeling Vosseveld en prof. Fritz Redlschool Cluster 4 (Universitair Medisch Centrum Utrecht) te Soest, Orthopedagoog diagnostiekstage. Diagnostiek en advisering ten aanzien van behandelbeleid residentiele zorg en onderwijsondersteuning.
07/1998 – 06/1999 St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, Pedagogisch medewerker (stage) – afdelingen Special Care (neonatologie) en Kinderafdeling. Ondersteuning, educatie, observatie en ontwikkelingsbevordering bij ziekenhuisopnames en verblijf voor ouder en kind.

Opleiding interimmanager

2012 - heden Individueel postacademisch opleidingstraject Orthopedagoog – Generalist NVO – Diploma nog niet behaald
2000 – 2003 Pedagogische wetenschappen, Universiteit Utrecht te Utrecht. Afstudeertracé psychosociale problemen: hulpverlening, research en development. - Diploma behaald
1996 – 2000 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Christelijke Hogeschool te Ede. Afstudeertracé Muzisch Agogisch – Dramaturgische jeugdhulpverlening. – Diploma behaald
1990 – 1996 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO), Cambreurcollege te Dongen. Vakken: Nederlands, Engels, economie, geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen. – Diploma behaald

Cursussen,registraties:
Registratie: NVO basis-Orthopedagoog
NVO diagnostiekaantekening
LOGO verklaring
Cursussen: Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen, kinderen en Jeugdigen GITP – 12/2012 behaald
Hoogbegaafdheid in het onderwijs en ggz RINO - 06/2013
Dyslexie voor behandelaars GITP – 9/2012 behaald
Basiscursus EMDR bij kinderen en adolescenten EMDR Europe – 10/2013 behaald
Kortdurend behandelen van kinderen en jongeren in de GGZ RINO – 11/2013 behaald
Nederlands met Gebaren 1 AURIS - 06/2013 behaald

Overig Vaardigheden: word, powerpoint, excel, lifecycle, prezi
Registratie cliëntendossiers: Intramed, Curasoft

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ondernemen – Verbinden – Ondersteunen – Passie – Doorzetten – Analytisch – Leergierig – Verrijken – Creatie

Talenkennis interimmanager

Nederlands - moedertaal vloeiend in woord en geschrift
Engels – Vloeiend in woord en geschrift
Duits - Voldoende in woord en geschrift
Frans – Redelijk in Woord en geschrift


Overig

Neven activiteiten:
Lid Raad van Advies Kwaliteitskeurmerk Dyslexie te Utrecht (01/2012 – 05/2016)
Supervisiewerkgroep t.b.v. Individueel postacademisch opleidingstraject Orthopedagoog – Generalist NVO (01/2012 – heden)
Fondsenwerving Lustrum R. de Jagerschool te Woerden. (06/2015)
Kinderzwerfboekvriend (01/2012 – heden)


 beschikbaar?