T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Manager Vastgoed Ontwikkeling

Manager Vastgoed Ontwikkeling

Werkervaring interimmanager

Bedrijf : Creative Living
Periode : 2015 - 2016
Functie : Projectmanager Spaceboxen Almere
Omschrijving : Projectmanagement realisatie 66 spacebox woningen te Almere t.b.v. zorginstelling en studenten

Bedrijf : LPM Management
Periode : 2009-2015
Functie : Senior ontwikkelmanager
Omschrijving : Ontwikkelen en realiseren vastgoed vanaf initiatief, locatie onderzoek, ontwerp, afzet en realisatie. Woningbouw, Retail, kantoren, parkeergarages, hotels, integrale projecten. Projectmanagement voeren van onderhanden werken van initiatief t/m oplevering, cashflow, risico-management, contractvorming en directie realisatie. Acquisitie nieuwe werken, haalbaarheidsonderzoeken, conceptontwikkeling, tenders.

Bedrijf : DCY Development
Periode : 2009-2015
Functie : Projectdirecteur
Omschrijving : Ontwikkeling en realisatie Centrumplan IJsselmonde. Integrale ontwikkeling wonen, kantoren, winkelcentrum, parkeren. Staffunctie co-productie met gemeente

Bedrijf : Hillen & Roosen
Periode : 2008 - 2009
Functie : Hoofd Planontwikkeling
Omschrijving : Ontwikkeling en realisatie onderhanden projecten vastgoed in vooral groot stedelijke vernieuwing. Leiding geven afdeling Planontwikkeling, verantwoording omzet en resultaat.

Bedrijf : Schuttegroep
Periode : 2006 - 2008
Functie : Ontwikkelmanager
Omschrijving : Acquisitie ontwikkeling en bouwplannen voor interne winkelnering bouwpoot.

Bedrijf : Ymere
Periode : 1999 - 2006
Functie : Hoofd business unit ontwikkeling
Omschrijving : Ontwikkeling en realisatie van woningbouw en maatschappelijk vastgoed voor koop- en huursector

Opleiding interimmanager

Fontys Hogeschool Novam Vastgoedmanagement
VU bedrijfs-economie
Total Quality Management NVOB
HTS Amsterdam AHA bouwmanagement
HTS Utrecht HU bouwkunde

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Commercieel, ondernemend, gedreven, resultaatgericht, afspraken nakomen, pragmatisch, vasthoudend, doortastend, passioneel, probleemoplossend, beïnvloeden, besturen, veerkracht, vertrouwen scheppend, accuraat, enthousiast, analytisch, financieel, plannen en organiseren, risicobewust, diplomatiek, leiderschap, coaching, samenwerken, technisch specialist, expert financiële berekeningen en exploitaties, empathie, installatiekennis, Domotica

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits


Overig

PROFIEL:
Zelfstandig all-round vastgoedprofessional op gebied van ontwikkeling, realisatie bouw en beheer. Expertise van disciplines techniek, commercie, financiën, vastgoed-rekenkunde en projectmanagement. Opdrachtgevers kunnen terecht van initiatieffase t/m beheer met zeer uiteenlopende vraagstukken in woningbouw, utilitair, Retail, gebouwd parkeren, kantoren, hotels, zorg en privaat opdrachtgeverschap. Zowel solitair als management functie waarin leiderschap centraal staat.
Sterk in complexe opgaven en vis in het water in situatie met enorme (werk)druk. Uitstekend thuis in inhoudelijke vraagstukken zonder het overzicht uit het oog te verliezen. beschikbaar?