T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Operationeel manager.

Operationeel manager.

Werkervaring interimmanager

Heden: Ontwikkeling van dataverwerkingsmodellen voor projectbewaking/urenregistratie, digitale kosteninstrumenten, BIM/Revit businesscase (protocollen en werkmethodiek).
Resultaat: tijdsbesparing 40%; faalkosten -30%.

Oktober ’13 tot augustus ‘15 interim Operationeel manager, K&R Consultants, Apeldoorn.
Opstarten van projecten. Opstellen offertes, budgetten, project- en personeelsplanning. Personeelsmanagement en coaching, werven en aannemen nieuwe werknemers, operationaliseren Revit/AutoCAD. Innoveren processen en implementatie in de organisatie. Bemiddeling in conflicten voor opdrachtgevers. Organiseren van aanbestedingen namens opdrachtgevers. Leiding geven aan team.
Resultaat: Kostenbesparing 20%; succesvol projecten aanbesteed; langjarige contracten opgesteld.

November '11 tot januari '13 Teamleider, Fame, Zwolle.
Initiëren en opstarten van projecten. Opstellen offertes, budgetten, project- en personeelsplanning. Werving en aannemen nieuwe werknemers. Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, professionaliseren producten en ontwikkelinstrumenten. Begeleiden zorginstellingen naar het scheiden van wonen en zorg. Begeleiden woningcorporaties bij herstructureringsopgaven, portefeuille-analyse.
Resultaat: Kostenbesparing 15%; overeenkomsten tussen zorginstellingen en woningbouwverenigingen; geslaagde herstructurering.

Augustus ‘10 tot november '11 Ontwikkelingsmanager, Standvast Wonen in Nijmegen.
Initiëren, definiëren van projecten, zowel in nieuwbouw als herstructurering. Verhoging kwaliteit van de ontwikkelinstrumenten en het professionaliseren afdeling vastgoed. Ontwikkelen standaard Programma van Eisen i.s.m. team Planmatig onderhoud. Onderhandelingen voeren over aankopen gronden, woningbouwprojecten en aanneemsommen. Toetsen en bijstellen van lopende projecten.
Resultaat: SOK Handelskade; bewonersparticipatie Hengstdal & Olden Tempel.

Januari ‘08 tot augustus ‘10 Directeur/eigenaar, Columbus Quest bv.
Opstellen haalbaarheidsstudies voor herontwikkelingsgebieden en voor bestaand vastgoed. Opstellen van biedingen voor ontwikkelcompetities. Opstarten en aansturen van complexe gebiedsontwikkelingen in de bestaande omgeving. Duurzaamheidsmanager: verantwoordelijk voor opstellen en implementatie van het duurzaamheidbeleid in de organisatie. Het wegnemen van drempels die duurzame ontwikkelingen tegenhouden. Onderzoek naar LCA en TCO.

December ’01 – december '08 Ontwikkelingsmanager, Heilijgers, Amersfoort.
Eindverantwoordelijke t.a.v. ontwikkelingen: financieel, programmatisch en commercieel. Management van het ontwikkelproces zowel extern als intern. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen AM, Heilijgers en gemeente Zwijndrecht. Een groot aantal projecten winstgevend, binnen de gestelde randvoorwaarden gerealiseerd met een additioneel rendement.

Maart ’99 tot december '01 Projectmanager, Stichting Delta roA, Amsterdam.
Januari ’98 tot december '98 Civil-engineer, Wärtsilä NSD Amstelveen.
Januari ’97 tot december '97 Architect, Aannemingsbedrijf Visser & Van Buuren, Almere.
Augustus ‘95 tot januari '97 Architect, Livingstone Building Industry, Breda.
November ’93 tot februari ‘95 Project-assistent, DOKL/IROM, Den Haag.

Opleiding interimmanager

1987 - 1993 Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde. Afstudeerrichting architectuur, differentiatie restauratie.
2005 - 2006 Masterclass Conceptontwikkeling NEPROM.
2013 Opleiding tot mediator.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik ben nieuwsgierig en vraaggericht. Met mijn creatieve geest, analytisch denkvermogen zoek ik voortdurend naar verbeteringen en vernieuwing. Ik ben een natuurlijk leider, coach en inspirator. Scherp analytisch en politiek sensitief. Ik ben een echte teamspeler, sociaal bewogen en heb een passie voor mensen. Zakelijk, initiërend en ondernemend.

Competenties/werkvelden zijn conceptontwikkeling, beheer & onderhoud (MJOP), meedoen aan aanbestedingen (D&B/DB&M), aanbesteden (traditioneel/D&B/DB&M), procesinnovatie & Lean, risicomanagement, installatietechniek, ontwerpaansturing en begeleiding, onderhandelingen, conflictbeheersing & mediation, bouwbegeleiding, directievoering.

Gewerkt voor ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, gemeentes, provincie, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, aannemers, installateurs, architectenbureaus en ingenieursbureaus.

Talenkennis interimmanager

Engels vloeiend, Duits goed, Frans redelijk, Nederlands moedertaal.

 beschikbaar?