T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?(Verander)Manager, Projectleider, Trainer, Coach

(Verander)Manager, Projectleider, Trainer, Coach

Werkervaring interimmanager

Juni ’15- heden (afronding januari 2016) Verandermanager a.i. Stichting QuaRijn
Opdracht; Verantwoordelijk voor de voorbereiding, van verschillende afdelingen, op de komende reorganisatie. (zelforganisatie)
Coaching van teamleiders en teams op verschillende locaties.

April’14- Mei’15 (Verander)manager a.i. Lijn5 Jeugdzorg
Opdracht; Eindverantwoordelijk in complex verandertraject van 3 parallel lopende processen; Regio voorbereiden op en loodsen door de transitie Jeugdzorg (in- en extern; zorginkoop, gesprekspartner (regio)gemeenten) interne organisatie voorbereiden op komende reorganisatie in antwoord op de transitie Jeugdzorg, Integriteitsonderzoek/Cultuurverandering en Uitvoering verbeterplan n.a.v. bevindingen Inspectie Jeugdzorg binnen de behandelsetting van de regio (ambulant/ residentieel).

April’14- Sept’15 Teamcoaching Stichting Zorgcentra de Betuwe i.o.v. de Veghte
Opdracht; Teams op verschillende locaties coachen bij de transformatie naar zelforganisatie

Sept’13- heden Associë de Veghte te Soesterberg
Interim (verander) management, Teamcoaching, Training

Juli’13- maart’14 Coach In voor Zorg!
Opdracht: Begeleiden omvangrijke transitie binnen een thuiszorgorganisatie op de aspecten; strategie, cultuur, structuur, leiderschap, medewerkers primair proces en ondersteunende diensten.

2010- heden Bureau
• Mede ontwikkelaar van Koers naar Transformatie; visie op en werkwijze voor verantwoord transformeren binnen zorg & welzijn.
• (Verander)management a.i.
• (Team)coaching & training gericht op communicatie en samenwerking.
• Ontwikkeling van trainingen gericht op duurzame verandering.
• Innovatie trainingen en Creatief denken trainingen.


2012- 2013 Supervisor/ Teamcoach Christelijke Hoge School Ede
Opdracht: Intervisie/ Team coaching studenten managementopleiding zorg & welzijn

2012- 2013 Adviseur / Coach Management Development Zorgcentrum Buitenhaeghe Almere VVT intra- en extramuraal (WMO/ AWBZ)
Opdracht: Management Development voor verandering in de bedrijfscultuur

2008- 2013 Verandermanager GGZ, Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg, Dagbesteding & Arbeidstoeleiding
Stichting Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg Flevoland
Eindverantwoordelijk voor de projectontwikkeling/ management op tactisch/ strategisch niveau, van een reorganisatie binnen alle sectoren. Integraal verantwoordelijk voor de sector Maatschappelijke Opvang, GGZ intramuraal, GGZ ambulant en GGZ werk & dagbesteding.
Aangaan en onderhouden van alle externe contacten op tactisch- strategisch niveau t.a.v. subsidiegevers; gemeenten en zorgkantoren en andere netwerkpartners.
Trekker stuurgroep ontwikkeling Centrale Toegang Oggz.
Ontwikkelen van een stevig, complementair managementteam in het middenkader.
Ontwikkelen van verschillende intra- murale voorzieningen; voor mensen met een dubbele diagnose (verslaving/ GGZ/LVB), tienermoeders (GGZ en/ of LVB/ forensisch), zwerfjongeren (GGZ en/ of LVB/ forensisch)
Ontwikkelen van een ambulant aanbod voor mensen met multi- problematiek (multi- problem gezinnen)
Ontwikkelen van dagbesteding/ arbeidstoeleidingsprojecten voor mensen met multi- problematiek.
Organisatie voorbereiding in- en extern op de komende transities in de zorg.

2007- 2008 Verandermanager intramurale gehandicaptenzorg
Stichting Philadelphia Zorg
Veranderen van de bedrijfscultuur. Integreren van dagbesteding in een intramurale setting met
diverse afdelingen binnen de (ernstig meervoudige) verstandelijk gehandicaptenzorg.

2006-2007 Projectmanager dagbesteding & arbeidstoeleiding
Stichting Philadelphia Zorg
Ontwikkelen van een commercieel arbeidstoeleidingsproject voor mensen met een verstandelijke beperking.

2007- 2008 Supervisor/ Coach
Opdracht: Coaching junior locatiemanagers

2004- 2006 Verandermanager intra- en extramuraal gehandicaptenzorg
Stichting Philadelphia Zorg
Veranderen van de bedrijfscultuur van de regio. Reorganiseren van de huisvesting binnen de regio.

2002- 2004 Projectmanager gehandicaptenzorg
Stichting Philadelphia Zorg
Ontwikkelen van een nieuw te starten woonproject voor kinderen met een beperking voor kinderen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

2000- 2002 Projectmanager gehandicaptenzorg
Stichting Philadelphia Zorg
Ontwikkelen van een nieuw te starten woon- werkproject voor mensen met een dubbele diagnose; GGZ/ LVB.

Opleiding interimmanager

2011 – 2011 Trainer Creatief Denken
Academie voor Innovatief trainen, Arnhem, Nederland

2010 – 2011 Professioneel Innovatie Trainer
Academie voor Innovatief trainen, Arnhem, Nederland

2008 Verandermanagement (HBO+)
NCOI

1997 – 2000 Post- HBO gehandicaptenzorg (HBO+)
HVU, Utrecht, Nederland

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel
Senior (verander)manager, met een jarenlange ervaring, op tactisch- strategisch niveau, binnen diverse zorg & welzijnsorganisaties. Innovatie en verandering zijn als rode draad te herkennen in mijn professionele activiteiten. Oprecht geïnteresseerd in mensen, specifiek als schakel in een groter geheel, altijd op zoek naar het hoogst haalbare resultaat. Authentieke betrouwbare, heldere communicator; in staat om bruggen te slaan tussen verschillende denkwerelden. Gericht op het creëren van draagvlak in complexe situaties met tegengestelde belangen. In staat om de juiste (kritische) vragen te stellen om mensen inzicht te geven in hun talenten, valkuilen, passie voor het vak en hun weerstand, zonder bedreigend te zijn. Mijn missie is het tot stand brengen van verbindingen, vanuit een basis van vertrouwen, teneinde te streven naar optimale communicatie en samenwerking.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal), Engels (Vloeiend), Spaans (Redelijk), Duits (Redelijk)

 beschikbaar?