T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?projectmanager met passie voor duurzaamheid

projectmanager met passie voor  duurzaamheid

Werkervaring interimmanager

Werkervaring

Feb 2016 – heden
RWS Corporate dienst, Utrecht, Projectmanager.
Projecten:
Verantwoordelijk voor ontwikkeling; implementatie & borging van het automatisch rapporteren (via SAS Visual Analytics) over alle leveranciersdiensten bij de Corporate Dienst van RWS.

Inhoudelijk is gezorgd voor het ontsluiten van data vanuit de diverse bronsystemen om zo via SAS Visual Analytics, standaard rapportages te maken. Dit hebben we via agile scrum methode gedaan. Deze rapportages zijn op basis van releasemanagement methodiek ontwikkeld. Dit in nauwgezet overleg met de Stakeholders en Scrumteam.
- Op 15 oktober '16 is conform planning de 1ste mijlpaal opgeleverd. Dit betreft automatisch rapporteren op hoofdlijnen in P*Q (prijs x aantal). Data van leveranciers wordt automatisch ingeladen.
- 2de fase: Inregelen van specifieke rapportages voor producteigenaren en borgen geautomatiseerde leveringen van data. Plan van Aanpak (cutover draaiboek) is gemaakt en ontwikkelactiviteit wordt overgedragen aan staande organisatie.

2011 – 2016
UWV, Amsterdam, Projectleider/Sr. Project Controller.
Projectenportfolio:
Programma Uitstekende Dienstverlening (verbetering klantwaardering) en
Europese Aanbestedingstrajecten van ICT middelen, inclusief de uitrol van: de Kantoorautomatisering (betreft de complete Werkplek en het Netwerk) & Mobiele telefonie.
Werkzaamheden:
- Projectleider uitfaseren van XP. Overgebleven applicaties zijn op een farm gezet en langzaam maar wel bewust over gezet naar een nieuwe versie van MS.
- Ass. Projectleider van Vaste telefonie naar Mobiel.
- Proactieve risico-signalering, welke aanvangt aan begin van een project/programma. Ook tijdens de uitvoering zicht houden op de te realiseren doelstellingen en mijlpalen en het houden van risicosessies. Zo ook het geven van adviezen over mitigerende maatregelen.
- De implementatie van vernieuwde Projectmanagementstructuur in Oracle Peoplesoft conform (PID) PRINCE2, effect hiervan is dat de data ook zonder te bewerken met de projectstructuur overeenkomt.
- Verantwoordelijk voor rapportage Rijksdashboard, Risicovolle projecten aan het Ministerie.
- Coaching junior controllers en Wajongers.
- Ben ook bekend met Agile, Srcum projectmanagement methodiek.
- Daarnaast ook taken die bij een SR project controller behoren zoals: het helpen opstellen en beoordelen projectdocumenten (PID’s, voortgangs- en afwijkingsrapportage); verkrijgen accountantsverklaringen ivm gesubsidieerde projecten;

2010–2011
RET, Rotterdam, Senior Controller.
Projectenportfolio:
Bouw Tramremise + werkplaats € 79 miljoen; Tunnelveiligheid € 95 miljoen en enige andere projecten;
Algemeen:
Voor deze functie specifiek ben ik vanwege mijn civiele ervaring bij NedTrain gevraagd voor deze functie omdat zij met de bouw van de Tramremise te Beverwaard in Rotterdam zouden gaan beginnen. Omdat ik Technische veel inzicht heb, heb ik kunnen zorgen voor een goede gedetailleerde begroting. Qua risicomanagement heb ik meegedacht aan o.a. processen van het werk, hierdoor is de inrichting (workflow) aangepast. Mijn aanbeveling was om een extra opstelplaats op een andere locatie aangehouden. Risico was dat er naar de Beverwaard maar één spoor loopt. Als er om wat voor reden dan ook geen verkeer kan rijden op dat spoor zou er geen enkele tram zou kunnen rijden in Rotterdam. Aanbeveling is overgenomen.
Werkzaamheden:
- Risicomanagement; Implementatie Prince2;
- Verbeteringen van AO/IC; Cashflow prognoses;
- Optimalisatie SAP  met standaard rapportages als resultaat;
- Maken maand-, kwartaal-, en ad hoc rapportages;
- Verzorgen van gehele project accounting, inclusief accountantsverklaringen;
- Ondersteuning Projectmanagement in de breedste zin van het woord;
- Geven Excel training aan collega’s.


2008 - 2010
Fortis (Amlin) Corporate Insurance NV, Amstelveen, Project Controller & Business Controller- ICT.
Projectenportfolio:
€ 20 miljoen aan lopende projecten en € 60 miljoen ontvlechtingsproject met Fortis.
Werkzaamheden:
- implementatie projectcontrol (PRINCE2 methodiek) en KPI rapportage;
- Coördinatie meerjarenbegroting 2010 t/m 2015 incl. toelichting;
- Verzorgen van gehele project accounting, inclusief jaarverslaglegging;
- Risicomanagement projecten;
- Ondersteunen Business Managers en Project Leiders;
- Het maken van maand-, kwartaal-, en jaarrapportages + bespreking;
- Analyses van verschillen in o.a. begroting en jaarrekening;
- Maken raam-, en sub contracten. 2006 – 2008

2006 - 2008
Schuuring BV, Harderwijk, Projectcontroller.
Projectenportfolio: € 90 miljoen.
Algemeen:
Ik ben verantwoordelijk geweest voor de inschrijving van een contract waarmee Schuuring een glasvezelnetwerk in Almere mocht aanleggen. Mijn bijdrage aan dit project is dat we samen met technici hebben we gezorgd voor een messcherpe begroting. Op detailniveau heb ik gezorgd voor een sluitende begroting, welke bij nacalculatie zonder manco’s gebleken. Doordat we op een juist manier hadden begroot, wisten we dat we nagenoeg geen risico-opslag behoefte toe te voegen en hierdoor hebben we het contract kunnen binnen halen. Hiermee is de omzet van Schuuring vergroot van 30 mln. op jaarbasis naar 90 mln. Om het risico af te dekken hebben we een separate BV opgericht (Fiber4all) waarin we deze activiteiten hebben uitgevoerd. Dit was een succes , Fiber4all bestaat nog steeds en is een succesvol bedrijf.
Werkzaamheden:
- Inrichting & implementatie projectcontrol en KPI rapportage;
- Beoordelen Projectplannen en Business Cases, inclusief liquiditeitsoverzichten;
- Maken analyses en aanbevelingen;
- Via business intelligence maken van maand- en kwartaalrapportages en ad hoc rapportages;
- Ondersteunen Business Managers en Project Leiders;
- Budgettering van projecten, laatste project € 65 miljoen.

2005 - 2006
NedTrain, Utrecht, Project & Business controller fleet management
Projectenportfolio: € 65 miljoen.
Algemeen:
De bouw van de werkplaats voor de hogesnelheidstreinen van de Nederlandse Spoorwegen. Projectkosten waren € 50 mln. Mijn inbreng qua risicomanagement is dat ik heb weten te voorkomen dat de bouw stil zou komen te liggen in de winter. Ik heb in augustus voorafgaand aan de winter geadviseerd om de zorgen dat gebouw z.s.m. wind en water dicht zou zijn en er contracten vroegtijdig worden afgesloten voor de huur van heteluchtkanonnen. Dit is achteraf noodzakelijk gebleken in de winter. Mede hierdoor is project tijdig afgerond.
Werkzaamheden:
- De ontwikkeling en implementatie van Project control met bijbehorende procedures en rapportages.
- Opstellen en consolideren van de begroting van diverse Businessunits;
- Opstellen en consolideren van de maand -, en kwartaalrapportage en Jaarverslaglegging;
- Gegevens analyse en bijbehorend advies geven;
- ROI van investeringsvraagstukken beoordelen;
- Ingezet voor de ontwikkeling van de administratieve organisatie;
- Risicomanagement (Risman).


2002 - 2005
ProRail, Utrecht en Amsterdam, Projectadministrateur / Projectcontroller
Projectenportfolio: € 1,2 miljard.
Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk ben geweest voor de samenstelling van het integrale portfolio en de verantwoording richting het Ministerie. ProRail kon hiervoor zich niet verantwoorden richting het Ministerie. Dit betrof 1,2 Miljard.
- Samenstellen van de management rapportage alsmede het jaarplan;
- De interne - en externe verslaglegging en de accountantsverklaringen;
- De budgetbewaking en het financieel beheersen van projecten;
- De inrichting van SAP Enterprise t.b.v. de financiële processen en de doorbelasting;
- De beoordeling van investeringsvoorstellen;
- Samenstelling van het financiële deel van het Productieplan;
- Automatisering van de consolidatie landelijke rapportages;
- Ontwikkeling projecten database, de basis sturing op Portfoliomanagement.

2001 - 2002
Dexia Bank (Labouchere), Amsterdam, ICT Controller/senior medewerker
Werkzaamheden:
- Beoordeling van investerings(project)voorstellen, inclusief ROI;
- Uurtarieven van de ICT afdeling bepalen voor de doorbelasting;
- Zorgen voor de doorbelasting van de projecten. Eindverantwoordelijk voor de gehele projectadministratie;
- Verwerking voortgangsverslagen tot managementinformatie en toetsing van de inhoud van de aan mij aangeleverde informatie (verbandcontroles);
- Alle rapportages door middel van MS Access geautomatiseerd.

1998 - 2001
Immigratie- en Naturalisatiedienst, Hoofddorp, Medewerker facility management
Werkzaamheden:
- Veel ervaring opgedaan met het financiële pakket SAP;
- Het ontwikkelen en leveren van diverse administratieve procedures (AO) en rapportages;
- Projectmedewerker voor diverse projecten, waaronder herhuisvesting;
- Het beheren van de contractadministratie en aanspreekpunt voor alle facilitaire vraagstukken.
- Extra taken toegewezen gekregen door opgebouwde expertise zijn het assisteren op afdeling planning en control, ik heb hiervoor onderstaande taken uitgevoerd:
- De ontwikkelingen en voortzetting van management informatie systeem in Excel;
- Het opzetten en onderhouden diversen geautomatiseerde toepassingen in Excel en Word.

1994 - 1998
P.I., Lelystad, Medewerker arbeid/coördinator
Werkzaamheden:
- Het werken met gedetineerden;
- In Excel heb ik diverse applicaties ontwikkeld voor bijhouden van de productie en het leveren prognoselevertijden van diversen producten;
- Produceren van gegevens en het samenstellen jaarrapportage, beide in Excel;
- Salarisadministratie t.b.v. gedetineerden ontwikkelt in Excel;
- Medeverantwoordelijk voor de ISO-certificering en de audits op de business unit Arbeid.

1986 - 1994
Getronics Service, Amsterdam, projectleider/coördinator ICT/field service engineer
Werkzaamheden:
- Gedetacheerd bij het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam, 3 jaar. Zorg gedragen voor het gehele automatiseringspark, taken waren de planning en coördinatie van alle ICT-werkzaamheden en het verzorgen van bijbehorende administratie. Gerapporteerd middels Lotus en later in Excel;
- Projecten geleid zoals migratie Postbank naar ING.

Opleiding interimmanager

Opleidingen Geregistreerd Projectcontroller (RPC) Specialisatie Risk & Control (diploma behaald 2014)
HEAO-Bedrijfseconomie (diploma behaald 2004)
MBO Elektronica I (diploma behaald 1984)
Onderofficiersopleiding (diploma behaald 1982)
LTS B & C Elektrotechniek (diploma behaald 1978)


Cursussen SAP (2015 Refresh)
Lean Six Sigma - Orange Belt (2013)
Oracle Peoplesoft (2012) ) Collegiale overdracht
BBV (Zelfstudie 2012)
PRINCE2 (2011)
SAP (2011) Collegiale overdracht
Data Analyse tool (2006)
Clarity Workbench and Resourcer 2001 (Niku)
Planner/dispatcher (1992)
Management Carriére Plus, PBNA (1992)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Ik opereer op WO-niveau, ben zeer goed in conceptueel en abstract denken, zelfmanagement, samenwerken, communicatief vaardig, zeer technisch en gestructureerd- en procesmatig werken. Samenwerken heb ik al genoemd, deze haal ik nog even aan omdat ik vind dat je met en team moet optrekken en je vervangbaar moet zijn.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: goed in woord en geschrift
Engels: goed in woord en geschrift
Pools: studerende


Overig

Automatiseringskennis ERP pakketten: SAP, Oracle Peoplesoft, Baan, Triton, Unit4 (zelfstudie)
MS Office 2016, Visio 2016 en MS Project 2016.
Ben een Excel Wizard en goed bedreven met Access, Visual Basic, Think Cell en ook MS Dos


 beschikbaar?