T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Senior consultant zorg / Bedrijfsjurist

Senior consultant zorg /  Bedrijfsjurist

Werkervaring interimmanager

eigen B.V. (periode oktober 2015 - heden)
Functie: Senior Consultant Zorg & Bedrijfsjurist (Legal counsel)

* Interim- en projectmanagement
* Juridische ondersteuning op maat
* Zorg- en ICT projecten
* Proces & ketenintegratie zorginstellingen
* Kwaliteitsadvies voor zorginstellingen (ISO 9001/15224)
* Ontwikkeling innovatieve zorg- en onderwijsstrategieën
* Ondersteuning/advisering bij zorginkoop zorgverzekeraars

Zorgplatform CareBalance B.V. (periode 2013 - september 2015)
Functie: algemeen directeur
Korte taakomschrijving:
• organisatie-adviseur innovatieve kwaliteitsprojecten binnen de gezondheidszorg;
• projectleider bij diverse ICT zorgopdrachten;
• medisch jurist gespecialiseerd in het opstellen van statuten en reglementen, contractenrecht, casuïstiek, arbeidsrecht, privacywetgeving, bestuursrecht, mededingingsrecht, gezondheidsrecht, zorgovereenkomsten, (zorg)verzekeringsrecht en inspectieaangelegenheden;
• kwaliteitsadviseur voor zorgverleners, die de kwaliteit in de medische praktijk en zorginstellingen op een efficiënte wijze willen beheren, bewaken en verbeteren;
• zorgintermediair en onderhandelaar namens medische praktijken, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden ten behoeve van het totale zorginkooptraject met de zorgverzekeraars;
• juridisch adviseur ter ondersteuning van zorgverleners, zorgverzekeraars, Overheid en koepelorganisaties;
• adviseur en ontwikkelaar van nieuwe zorgstrategieën en zorgbeleid.

Dentland group B.V. (periode 2007 - 2013)
Functie: algemeen directeur
Korte taakomschrijving:
• adviseur medische-, tandheelkundige- en juridische aangelegenheden;
• onderhandelaar/adviseur bij overleg met zorgverleners, zorgverzekeraars, Overheid en koepelorganisaties binnen de gezondheidszorg;
• organisatie-adviseur kwaliteitsprojecten binnen de gezondheidszorg;
• projectleider bij diverse innovatieve ICT zorgopdrachten;
• adviseur bij fusies, overnames en reorganisaties;
• lid en adviseur van diverse interregionale zorgcommissies;
• juridisch adviseur met het accent op de onderdelen: (zorg)verzekeringsrecht, gezondheidsrecht, mededingingsrecht, privacywetgeving, bestuursrecht, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht.

Zorgverzekeraar VGZ (UVIT groep) (periode 2004 - 2007)
Functie: hoofd afdeling Tandheelkunde en bedrijfsjurist (legal counsel)
Korte taakomschrijving:
• het overleggen en onderhandelen met de tandheelkundige beroepsgroepen
(tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten, tandprothetici en mondhygiënisten)
over diverse tandheelkundige onderwerpen;
• het (jaarlijks) afsluiten van tandheelkundige overeenkomsten met genoemde
beroepsgroepen;
• opstellen en implementeren tandheelkundige polisvoorwaarden aanvullende
verzekeringen;
• aansturen zorginkopers en adviserend tandartsen;
• onderhandelaar/adviseur bij overleg met zorgverleners, Overheid en
koepelorganisaties binnen de gezondheidszorg;
• tandheelkundig adviseur zorginhoudelijke en niet-zorginhoudelijke
aangelegenheden;
• adviseur tandheelkundige aangelegenheden ten behoeve van de afdeling
marketing & communicatie;
• adviseren van de directie Zorg/Raad van bestuur bij beleidsvorming en
toepassing;
• juridische advisering van de organisatie, directie & Raad van bestuur;
• coördineren, begeleiden en uitvoeren van aanbestedings- en
contracteringsaangelegenheden;
• beoordelen van zorgovereenkomsten en polisvoorwaarden zorgverleners;
• adviseur bij overleg met zorgverleners, Overheid en koepelorganisaties.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij (periode 1999 - 2004)
tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Functie: coördinator Regionaal Beleid/juridisch adviseur
Korte taakomschrijving:
• coördinerende werkzaamheden regionale aangelegenheden;
• adviseur juridische en tandheelkundige zaken (interne en externe
commissies);
• secretaris/adviseur regionale en landelijke commissies NMT;
• lid en adviseur van diverse interregionale commissies;
• gedelegeerd onderhandelaar bij overleg met zorgverzekeraars, Overheid
• en koepelorganisaties binnen de gezondheidszorg;
• adviseur hoofdbestuur NMT inzake beleidsvorming;
• operationeel maken van beleidsvisies.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Achmea) (periode 1997 - 1999)
Functie: accountmanager Tandheelkunde/waarnemend Hoofd afdeling Tandheelkunde en juridisch adviseur
Korte taakomschrijving:
• contracteren van zorgverleners in het kader van de Ziekenfondswet;
• onderhandelaar/adviseur bij overleg met zorgverleners, Overheid
en koepelorganisaties binnen de Gezondheidszorg;
• adviseur tandheelkundige commerciële aangelegenheden (marketing &
communicatie, polisvoorwaarden);
• leidinggevende werkzaamheden op de afdeling Tandheelkunde (25 man);
• juridisch adviseur zorginhoudelijke en niet-zorginhoudelijke aangelegenheden;
• adviseren van de directie Zorg bij beleidsvorming;
• operationeel maken van beleidsvisies.

Verdonck Klooster & Associates BV (periode 1996 - 1997)
Functie: senior consultant Onderwijsvernieuwing/organisatie-adviseur
Korte taakomschrijving:
• projectleider onderwijsvernieuwing (just in time learning);
• adviseur medische- en juridische aangelegenheden;
• ontwikkelen en uitbreiden van Internet/intranettoepassingen;
• ontwikkelen en uitbreiden van multimediaproducten;
• opstellen bedrijfsrapportages.

Vrije Universiteit Amsterdam (ACTA) (periode: 1994 - 1995)
Functie: softwareontwikkelaar multimediaal onderwijs
Korte taakomschrijving:
• ontwikkelen en doceren van interactieve onderwijsprogramma’s binnen het tandheelkundig onderwijs (vakgroep Radiologie)

Opleiding interimmanager

•Rechtsgeleerdheid (Vrije Universiteit Amsterdam - 2001)
Meester (mr), Master of Laws (LL.M.)
- afstudeerrichting Privaatrecht: gezondheidsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privacywetgeving en zorgverzekeringsrecht

•Tandheelkunde (Vrije Universiteit Am¬ster¬dam - 1994)
Doctorandus (drs), Master of Science (MSc)
- afstudeerrichting: Ontwikkeling multimediaal onderwijs Radiologie

•Beleid & Management Gezondheidszorg (EUR universiteit R’dam - 1994)
- module: Kostenberekening periodiek bevolkingsonderzoek Baarmoeder- halskanker (prof.dr. J.W.W. Coebergh)
- module: 100 jaar ontwikkeling en structuur Nederlandse Gezondheidszorg

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

- representatief optreden
- leiding geven aan medewerkers
- lobbykwaliteiten
- flexibele instelling
- communicatieve vaardigheden
- organisatie en improvisatie talent
- grote stressbestendigheid
- sterk beleidsmatig inzicht
- onderhandelaar bij uitstek


Talenkennis interimmanager

Nederlands (uitstekend)
Engels (uitstekend)
Duits (goed)
Frans (goed)


Overig

“Mijn kracht zit in het vertalen van strategieën en ideeën naar praktisch werkbare oplossingen. Het verbinden, overtuigen en enthousiasmeren van mensen zijn daarbij belangrijke competenties”.

 beschikbaar?