T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Projectmanager/Programmamanager

Projectmanager/Programmamanager

Werkervaring interimmanager

2016 – heden Interim Projectmanager
Gemeente Molenwaard

Operationele leiding en aansturen gemeentelijk projectteam en externe bureaus, samenbrengen/verbinden van politieke en externe belangenpartijen, proces- en projectmatige begeleiding van initiatieffase tot en met realisatiefase

Projecten:
• verbetering infrastructurele bereikbaarheid van het Enesco Werelderfgoed Kinderdijk;
• herontwikkeling voormalige schoollocatie naar woningbouw;
• realisatie multifunctionele accommodatie met dorpshuisfunctie;

2014 – 2016 Motivatiecoach
Gemeente Zederik

Inspiratiesessies uitvoeren voor ambtelijk apparaat (persoonlijke ontwikkeling + input voor een ontwikkelingstraject) en opzetten/uitvoeren ontwikkeltraject “Zederik XXL”

2013 - heden Interim Projectmanager
Gemeente Giessenlanden

Operationele leiding en aansturen gemeentelijk projectteam en externe bureaus, samenbrengen/verbinden/coördinatie van politieke en externe belangenpartijen, proces- en projectmatige begeleiding van initiatieffase tot en met realisatiefase

Projecten:
• realisatie multifunctionele energieneutrale accommodatie met dorpshuis- en brede schoolfuncties
• coördinatie tijdelijke huisvesting statushouders
• ontwikkeling woningbouwlocatie Doetsevliet III ( 30 woningen)


2002 – 2016 Senior Projectmanager
Gemeente Zederik

Operationele leiding en aansturen gemeentelijke projectteams, onderhandelen met externe partijen, verbinden van politieke en externe belangen, projectmatige aansturing van het proces, opstellen proces- en beslisdocumenten van initiatieffase tot en met realisatiefase, contractering, tijdig signaleren en oplossen van knelpunten, periodieke rapportering voortgang, coaching (aspirant) projectleiders

Projecten:
• realisatie Brede School accommodatie met kindgebonden functies
• realisatie diverse basisscholen en multifunctioneel vastgoed
• realisatie centrumontwikkeling met detailhandel en appartementen;
• herstructurering bedrijventerrein;
• woningbouwontwikkeling op in- en uitbreidingslocaties
• uitvoering ombuigingsprogramma gemeente Zederik (± 80 bezuinigingsmaatregelen)


1998 - 2002 Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting
Gemeente Graafstroom

Inhoudelijke en procesmatige begeleiding van bestemmingsplanprocedures inclusief gemeentelijke vertegenwoordiging bij juridische procedures bij rechtbank en Raad van State, voorbereiding en uitvoering van beleid c.q. visies, participatie in interne en externe werkgroepen, begeleiding van de jaarlijkse prestatieafspraken met woningcorporaties over kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad, huurprijzen, woningtoewijzing, monitoring etc.


1996 – 1998 Planologisch-juridisch medewerker
Gemeente Papendrecht, gemeente Oosterhout (NB), gemeente Voorschoten, gemeente Montfoort en stedenbouwkundig adviesbureau VHP in Rotterdam

Toetsing bouwplannen aan bestemmingsplan, behandeling principe-verzoeken,
begeleiding planologisch-juridische procedures

Opleiding interimmanager

2009 Post Bachelor Senior Projectmanagement
NCOI Opleidingsgroep

2002 HBDO Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu
Bestuursacademie Nederland

1996 HEAO Management, Economie & Recht
Hogeschool Rotterdam

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

 gevoel voor politiek-bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen
 groepsgericht leiderschap
 overtuigingskracht
 klant- en resultaatgericht werken
 ondernemerschap
 netwerker
 projectmatig- en procesmatig werken
 verbindingen leggen tussen situaties mensen
 coachend vermogen


Overig

Cursussen

2016 Basis Agile & Scrum
2015 Toegepast Visualiseren
2012 Verkorte opleiding Risicomanagement
2009 Persoonlijk inzicht en beïnvloedingsvaardigheden
2006 Grondexploitaties
2003 Procesregie bij complexe ruimtelijke opgaven


 beschikbaar?