T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?IT manager/ Programma Manager

IT manager/  Programma Manager

Werkervaring interimmanager

2012-2015 Royal IHC, Programma Manager
Royal IHC houdt zich bezig met het ontwerpen en maken van standaard en custom-built schepen en geavanceerde equipment en het leveren van life cycle support voor baggeraars, olie en gas corporaties, offshore contractors en overheidsinstanties. Omzet: €1 mld., werknemers: 3000 FTE

Lid van Groep ICT Management Team
Verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de project management functie

Programma Manager ERP
 Verantwoordelijk voor de ERP pakket selectie, inrichting en roll-out van de ERP applicatie (IFS). Budget: €15 mln., betrokken project medewerkers: 60. Huidige status project: inrichting
 Voornaamste activiteiten: formuleren IT applicatie strategie, coördineren business requirements, definiëren van business case en projectplan, coördineren werkgroepen, managen van leveranciers en voorbereiden roll-out

Programma Manager Middleware
 Verantwoordelijk voor Middleware software pakket selectie: middleware faciliteert de data transfer connectie tussen de applicaties zoals gedefinieerd in de IT applicatie strategie. Budget: €3 mln., betrokken project medewerkers: 15. Huidige status project: pakket selectie afgerond, inrichting gestart

Resultaten
1. Gedragen IT applicatie strategie en een geselecteerd ERP systeem in lijn met de business requirements
2. Geselecteerd Middleware pakket in lijn met de business requirements
3. Verdere professionalisering van de project management methode Prince2


2010-2012 DSM Coating Resins, Global ICT Manager
DSM Coating Resins ondersteunt de coating industrie met het leveren van harsen die productie en onderhoud van duurzame coating technologie faciliteren (water, poeder en UV gebaseerd). Omzet: €400 mln., werknemers: 1600 FTE
 Verantwoordelijk voor de global IT functie (functioneel and IT infrastructuur) en een budget van €8 mln., managen van contracten met leveranciers, coördineren van het informatie planning proces, leiden van de business process experts en een team van 25 FTE, leiden change management (SAP)
 Verantwoordelijk voor project portfolio management en de volgende projecten:
o Project Manager implementatie SAP/SRM (purchase orders & accounts payable) inclusief change management
o Project Manager outsourcing van SAP servers naar Atos datacenter
o Project Manager Master Data Management, opzet en implementatie master data management organisatie, processen, data definitie

Resultaten
1. Betere (financiële) beheersing en prioriteitstelling van de project portfolio en focus op projecten, die waarde toevoegen aan de business
2. SAP servers geoutsourced naar Atos, betere business continuïteit en disaster recovery in lijn met de eisen die DSM hieraan stelt
3. SAP/SRM implementatie: kostenbesparing 2 FTE en integratie benefits met DSM
4. Uniforme and consistente master data

1998-2010 ING Real Estate
ING Real Estate richt zich op de financiering, ontwikkeling en investment management van real estate assets (woningen, detailhandel en kantoren) ten behoeve van fondsen en separate accounts. Assets under management: €100 mld., werknemers: 2500 FTE

2008-2010 Programma Manager, ING Real Estate Investment Management
 Als portfolio manager verantwoordelijk voor de coördinatie van initiatieven binnen het operations domein (financieel, IT, legal, compliance)
 Verantwoordelijk voor de volgende projecten:
o Project Manager kosten reductie stafafdelingen (-10%)
o Project Manager compliance voor de operations afdelingen wereldwijd
o Coördineren verbeteringen van het MIS en Treasury systeem

Resultaten
1. Betere (financiële) beheersing en prioriteitstelling van de project portfolio en betere focus op projecten, die waarde toevoegen aan de business
2. Meer transparantie/betere kwaliteit en kostenbeheersing van de diensten van de stafafdelingen en kostenreductie gerealiseerd van 10%

2003 - 2008 Manager Information Management, ING Real Estate Investment Management
 Verantwoordelijk voor de IT demand functie (project portfolio management en applicatie beheer) voor de internationale activiteiten, ontwikkelen van de IT applicatie strategie in nauwe samenwerking met senior management, supervisie over 25 medewerkers, managen leveranciers activiteiten en contracten, functioneel leiding geven aan de regionale IT managers, als programma manager leiden van het programma met als doel implementeren van de IT strategie
 Projecten
o Ontwerpen en implementeren van een Europese IT applicatie strategie in samenwerking met de Europese business vertegenwoordigers
o Ontwerpen en implementeren van een global IT applicatie strategie in samenwerking met de regionale business vertegenwoordigers

Resultaten
1. Geïmplementeerde IT applicatie strategie in Europa en wereldwijd (Hyperion, MRI and Circle Real Estate software, CRM Onyx)
2. Projecten 80% binnen tijd, budget en kwaliteit
3. Een professioneel team opgezet met hoge klantwaardering (8.5 project management, 7.6 voor applicatiebeheer)


2002 – 2003 Project Manager, ING Real Estate Investment Management
 Verantwoordelijk voor het definiëren van de Europese IT applicatie strategie, herstructureren van de financiële functie, coördineren van de oprichting van een vastgoed fonds en deelnemen aan de stuurgroep van de implementatie van PeopleSoft (holding project)

Resultaten
1. Gedragen visie op Europees IT landschap in lijn met de business requirements
2. Reorganisatie financiële functie gerealiseerd op basis van het nieuwe business model

2000 – 2002 Manager Planning & Control, ING Real Estate Holding
 Verantwoordelijk voor de management rapportages aan het management van ING Real Estate, ING Groep (businessplan, kwartaal, maandrapportages) en als stuurgroeplid verantwoordelijk voor diverse projecten (visie IT landschap, kosten management, kwaliteit management), leiding gegeven aan een team van 4 medewerkers

Resultaten
1. Efficiënter management rapportage proces en betere kwaliteit rapportages
2. Verbetering van de kwaliteit dienstverlening van de stafafdelingen door invoeren van het INK model (klanttevredenheid omhoog)

1998 – 2000 Medewerker Planning & Control, ING Real Estate Holding
 Project Manager financiële informatie systemen voor de holding, resulterend in de implementatie van Hyperion Enterprise voor 3 business lines en holding

Resultaten
1. Geïmplementeerde Hyperion applicatie in lijn met de decentrale organisatie/processen en een efficiënter rapportage proces

1992 -1998 Senior Assistant/Team Manager, KPMG Management Services
 Diverse opdrachten, vervullen van financiële interim-posities voor verschillende cliënten, opzetten van een nieuw kostprijsmodel voor een non-profit organisatie, advies betreffende verzelfstandiging non-profit organisatie, verbeteren van werkprocessen voor klanten, uitvoeren audits, leider studiegroep operational auditing, begeleiden consultants tijdens opdrachten, ondersteunen acquisitie

Resultaten
1. Acquisitie van een opdracht van €0,5 mln. (non-profit organisatie)
2. Bijgedragen aan verbeterde processen bij diverse klanten

Opleiding interimmanager

Bedrijfseconomie (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

 Motivatie & drijfveren: waarde toevoegen aan business processen en grip hebben op de IT project- en applicatie portfolio, ontwikkelen van visie, strategie en aanpak in samenwerking met de business, optimaal inrichten van organisatie en governance, change management, focus op resultaat
 Carrière assets: in de rollen van programma manager, stuurgroeplid en lijnmanager heb ik de afgelopen 20 jaar tientallen grote business en IT projecten en meer dan 100 kleine projecten geleid. Daarnaast ben ik als lijnmanager verantwoordelijk geweest voor het managen van de IT applicatie portfolio en een team van 40 FTE
 Ambitie & doelstellingen: mijn ambitie is om een eindverantwoordelijke IT functie te vervullen in een vaste of interim positie.
 Persoonlijkheid: klantgericht, grip, ambitieus, efficiënt, betrokken, respectvol, resultaat gedreven, sociaal, visie, helikopter view


Talenkennis interimmanager

Nederlands (moedertaal), Engels (vloeiend), Duits, Frans, Spaans (basis)

 beschikbaar?