T +31 (0)20 4538402 CONTACT OVER ONS KANDIDATEN ZOEKEN LOGIN HOME

 beschikbaar?Credit manager

Credit manager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Mei 2015 - heden Teamlead Accounts Receivable a.i.
SSC Stork Technical Services Continental Europe
Als teamlead AR verantwoordelijk voor de de Continental Europe portefeuille, met een omvang van ca. EUR 80mio. De klanten opereren wereldwijd in de olie en gas industrie. Naast het waarnemen van de teamleider heb ik een programma opgezet om tot een structurele verbetering van de operationele cashflow te komen. De projecten binnen het programma richten zich op het opzetten van credit risk management en policy, productiviteitsverbetering van het team (Lean methodologie), creëren van dashboards en een sterke focus op service recovery samen met de business.

December 2014 – April 2015 Credit manager
PaperlinX Benelux
Verantwoordelijk voor debiteurenbeheer en credit risk van de divisies in de Benelux met een team in Nederland en België. Met de teams gefocused op cash en het beperken van afschrijvingen. In een aantal maanden een resultaatgericht collectionsproces neergezet en hiermee het vervallen saldo ruimschoots gehalveerd. Het kredietrisico teruggedrongen en afschrijvingen weten te beperken door o.a. herschrijven en implementeren credit policy, pro-actief afhandelen risico en bijzonder beheer dossiers, maximaal benutten van de kredietverzekering en het verhogen van de Insurance penetration. In een teruglopende markt met dalende marges goede samenwerking met de sales teams opgebouwd om beleid gedragen te krijgen.

Juni 2014 – November 2014 Finance en Operationsmanager a.i.
Watum Solutions
Als finance en operationsmanager richt ik me met name op de optimalisatie van het werkkapitaal. De organisatie heeft commercieel sterke groei doorgemaakt, de interne organisatie loopt hier nog op achter. Naast optimalisatie van de basisprocessen (order to cash en procurement to pay) houd ik me bezig met de implementatie van de HR cyclus en het ontwikkelen van management informatie.

April 2011 – Maart 2014: Manager debiteuren (Debiteurenbeheer, Credit risk en Juridische incasso)
Randstad (E-bridge)
Verantwoordelijkheden: Managen van de debiteurenportefeuilles van Randstad met een gemiddeld uitstaand bedrag van ca. EUR 200 mio. Samen met de teams (27 fte) verantwoordelijk voor het terugdringen van de DSO en het beperken van afschrijvingen. In een periode van kostendruk, reductie van DSO gerealiseerd door herinrichting van het proces (van taakgericht naar procesgericht werken) en het sturen op Kpi’s (realisatie dashboard, werken met in- en output kpi’s). Als gevolg van efficiënter werken in staat geweest een locatie te sluiten. Klanttevredenheid van de werkmaatschappijen (Randstad, Tempo-Team, Yacht) op peil gehouden. Het juridische incasso en kredietrisico team geïntegreerd in het debiteuren team en optimalisatie doorgevoerd onder andere op het gebied van credit scoring, klantbezoeken en portefeuille revisie.

Belangrijkste resultaten: Significante DSO reductie door halvering van het vervallen saldo, Reductie van operationele kosten (met name fte) met circa 33%, Integratie van risk en juridische incasso in het basisproces en Proces redesign (van portfoliogedreven naar procesgedreven)

June 2009 - April 2011: Credit Manager
Randstad (E-bridge)
Verantwoordelijkheden: Terugdringen van de DSO voor een selectie van de key-accounts van Randstad, Tempo-Team en Yacht. Doelstellingen worden met name gerealiseerd door relatiebeheer en procesoptimalisatie (digitale facturatie, dispuutmanagement, aansluiting op inkoopadministratie) samen met de klant en adviseren van accountmanagement en directie op het gebied van contract- en creditmanagement. Aanvullend verantwoordelijk voor het opzetten van credit riskmanagement. Implementatie credit risk scoring modellen, selecteren van teamleden op basis van benodigde competenties, inkoop van kredietinformatie, introductie revisiekalender, en verbetertraject met betrekking tot het sluiten van overeenkomsten.

September 2006 – June 2009: Manager Credit risk management
Business Lease Netherlands
Verantwoordelijkheden: Aansturen van de afdeling (4 fte) en realisatie van de credit risk doelstellingen van een (auto) leasemaatschappij, gericht op operationele, financiële lease en voorraadfinanciering voor autodealers. Het terug dringen van de afschrijvingen door het toetsen van nieuwe en bestaande klanten. Introductie van portfoliomanagement, en focus op opleiding van de medewerkers.
Zelfstandig en als partner van sales overeenkomsten opstellen en met klanten afsluiten, indien nodig uitonderhandelen en realisatie van zekerheden. Tot slot verantwoordelijk voor het bijzonder beheer (recovery van auto’s en uitwinnen van dossiers).

Maart 2003 – September 2006: Commercieel beheerder / Project Controller Germany
ABN AMRO Bouwfonds Property Finance
Verantwoordelijkheden: Controlling en commercieel beheer van de financieringen van de Duitse leningportefeuille (ca. EUR 300 mio). Het betrof vastgoedfinancieringen op het gebied van onder andere shoppingmalls, woningbouwprojecten, handelsfinancieringen en beleggingsfinancieringen). De werkzaamheden waren een mix van operationele activiteiten, risk en controlling en relatiebeheer.
Veel voorkomende activiteiten en belangrijk onderdeel van de functie waren optuigen nieuwe financieringen, verlengen en verhogen financieringen, voldoen aan de cp’s voor eerste uitbetaling, ondersteunende stukken schrijven voor het kredietcomité, eigen inbreng aantonen, klantbezoek, projectbezoek, bouwstandopnames. Er werd veel samengewerkt met accountmanagement, juristen, notarissen, en zeer nauw met de klanten.

January 2001 – March 2003: Diverse junior/assistant controller posities
Euromaster, JCV, Toppoint
• Her-inrichten grootboekadministratie van een productielocatie
• Optimaliseren planning en control cyclus
• Rapportages en dashboards ontwikkelen
• Voorbereiding jaarverslag
• Debiteurenbeheer en administratie
• Verantwoordelijk voor de crediteurenadministratie

Opleiding interimmanager

Opleiding
September 2009 – Augustus 2012: Doctoraal Bedrijfskunde
Amsterdam Business School, executive program (UvA)
Master vakken: Leiderschap (HR), Waardering van ondernemingen en sturen op basis van waarde creatie (Finance), Customer Relationship Management (Marketing)
Scriptie: Op het raakvlak van CRM en finance: De organisatie van service recovery en het effect op het betaalgedrag van klanten.

July 1996 – January 2001: Bachelor Business administration (HEAO Bedrijfseconomie)
Saxion Hogescholen
Vakken: o.a. Management control, Management and financial accounting, Quality management
Stage: Onderzoek naar alternatieve distributie kanalen van ABN AMRO Zutphen.
Scriptie: Analyse van de administratieve organisatie van Euromaster en als vervolg daarop het projectplan schrijven voor de implementatie van elektronische factuur autorisatie.

September 1990 – June 1996: Middelbare school (HAVO)
Scholengemeenschap De Waerdenborch
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde B, Economie, Handelswetenschappen en recht, Natuurkunde

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Samenvatting
Breed georiënteerde finance en operations manager, gespecialiseerd in credit management. Ruime ervaring in de financiële en zakelijke dienstverlening. Circa dertien jaar ervaring op het snijvlak tussen finance en commercie. Uitgebreide kennis van organisaties, en hun uitdagingen (bedrijfskundig en bedrijfseconomisch). Naast creditmanagement, risk en controlling de laatste jaren veel ervaring opgedaan als manager. Diverse teams aangestuurd en altijd gewerkt aan teamontwikkeling en optimalisatie van proces en prestatie.


Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels, Duits

 beschikbaar?